S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wefan hon

Cwcis ar S4C

Mae gwefan S4C yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i S4C ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod

Mae S4C yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth orau i chi ar ein gwefan. Mae cwcis yn cael eu defnyddio i storio gwybodaeth ynglŷn â'ch dewisiadau ar-lein, er enghraifft, gall S4C ddefnyddio cwcis ar gyfer eich dewis iaith ar wefan S4C. Os ydych chi'n defnyddio safle Tywydd S4C, gall S4C ddefnyddio cwcis i storio eich cyfeiriad a'ch còd post a geoleoliad y ddyfais er mwyn sicrhau fod y wybodaeth am y tywydd yn lleol i chi.

Os byddwch yn ymweld â thudalen ar wefan S4C sy'n cynnwys cynnwys wedi'i wreiddio o'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd cwcis trydydd parti yn tracio eich defnydd o wefan S4C

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn recordio patrwm eich gweithgareddau arlein. Prif bwrpas cwcis yw adnabod defnyddwyr a pharatoi tudalennau arbennig ar eu cyfer. Pan fyddwch yn ymweld â gwefan sy'n defnyddio cwcis, mae'n bosib y bydd yn gofyn i chi gwblhau ffurflen gan ddarparu gwybodaeth megis eich enw a'ch diddordebau. Mae'r wybodaeth hwn yn cael ei becynnu i cwci ac fe'i hanfonir at eich porwr sy'n ei storio tan eich ymweliad nesaf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, bydd eich porwr yn anfon cwci at weinydd y we. Gall y gweinydd ddefnyddio'r wybodaeth hwn i gyflwyno tudalennau sydd wedi eu dylunio'n arbennig at chwaeth y gynulleidfa darged. Er enghraifft, drwy gael cwcis ar eich peiriant, yn hytrach na gweld tudalen groeso cyffredinol, mae'n bosib i chi weld tudalen groeso gyda'ch enw arni.

Rhestr o cwcis sy'n gysylltiedig â gwefan S4C

  Cwcis prif hafan S4C

  Gwraidd Enw'r Cwci Pwrpas Disgrifiad
  Gwefan S4C sessionid Personoli'r safle Storio'r dewis iaith ar gyfer gwefan S4C.
  S4C Gwylio s4cPlayerVolume Personoli’r safle Storio dewis sain y defnyddiwr
  anonS4CUser Personoli'r safle Llinyn ID dienw'r defnyddiwr.
  xx-info: Personoli'r safle Tracio pob rhaglen mae’r defnyddiwr wedi ei wylio a'r cyfnod y maent wedi gwylio
  geodatas4c Personoli'r safle Storio data geoleoliad y defyddiwr.
  Fy S4C i bws_session_token Personoli'r safle Allwedd dros dro sy'n rhoi mynediad i rannau o'r wefan gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi. Gall yr allwedd hon ei dirymu gennym ni, ac fe'i dilëir pan fyddwch yn allgofnodi o ddyfais. Fe'i defnyddir i'ch adnabod chi, ac o bosib, eich dyfais. Gellir ei ddefnyddio i ddilyn eich taith drwy ein gwefan a nodi unrhyw gynnwys fideo rydych yn ei wylio. Os byddwch yn dileu eich cyfrif, er y gallem fod wedi cofnodi'r allwedd hon yn erbyn barn y dudalen/barn am y cynnwys, ni fyddai’r wefan bellach yn gallu eich adnabod a byddwn yn ymddangos yn ddienw.
  bws_logged_in Personoli'r safle Storio os yw’r defnyddiwr wedi mewngofnodi neu beidio er mwyn mwyn penderfynu os yw’r defnyddiwr yn gallu gweld tudalennau penodol
  device_id Personoli'r safle ID sy’n adnabod y ddyfais unigryw mae’r defnyddiwr yn ei ddefnyddio
  bws_is_child_account Personoli'r safle Dangos os mai’r prif ddefnyddiwr neu un o gyfrifon plentyn y defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi
  Caban _icl_current_language Personoli'r safle Storio dewis iaith. Mae’r safle yn dychwelyd i’r dewis hwn pan fydd y defnyddiwr yn dychwelyd.
  Y Tywydd geoLocation Personoli'r safle Caniatáu’r gallu i gadw cyfeiriad/cod post ar geoleoliad y ddyfais er mwyn gallu cynnig gwybodaeth leol ar y tywydd
  Cyw PHPSESSID Tracio sesiwn ID sesiwn PHP, wedi ei greu yn ddiofyn gan y system. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr.
  Google Analytics _ga Ystadegau defnydd Wefan Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
  _gid Ystadegau defnydd Wefan Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
  _gat Ystadegau defnydd Wefan Defnyddir i dagu cyfraddau ceisiadau
  __utma Ystadegau defnydd Wefan Storio nifer yr ymweliadau, ac amser yr ymweliad cyntaf, yr ymweliad blaenorol, a'r ymweliad presennol.
  __utmb and __utmc Ystadegau defnydd Wefan Gwirio hyd ymweliad: pan fydd ymweliad yn dechrau, a thua’r amser diwedd.
  __utmz Ystadegau defnydd Wefan Storio lleoliad yr ymweliad.
  IDE Ystadegau defnydd Wefan Defnyddir gan Google DoubleClick i gofrestru ac adrodd ar weithredoedd y defnyddiwr ar ôl ymweld neu glicio ar hysbyseb er mwyn mesur effeithiolrwydd hysbyseb ac i gyflwyno hysbysebion targed i’r defnyddiwr. I ddileu’r cwcis Google, ewch i http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
  Rhwydweithio Cymdeithasol uid, loc, dvd, mus Personoli'r Safle Mae adnodd AddThis yn caniatau i’r defnyddiwr i rannu gwefannau, blogiau, newyddion, lluniau, fideos a chynnwys eraill i rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd a lleoliadau eraill drwy borwr neu ategyn neu ategyn gwefanl. I optio allan neu am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Sut i ddiffodd cwcis?

Mae gan bob defnyddiwr yr opsiwn i'w cyfrifiaduron dderbyn cwcis, i'w hysbysu pan mae cwci am gael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw bryd. Byddai dewis yr opsiwn olaf, yn golygu, na fydd rhannau o wefannau ar gael i'r defnyddiwr hwnnw, gan olygu yn y pendraw na fydd y defnyddiwr yn gallu cymryd mantais lawn o holl nodweddion gwefannau S4C. Mae pob porwr yn wahanol felly cymrwch olwg ar ddewislen 'Help' eich porwr i ddysgu sut i newid eich gosodiadau.

Os ydych wedi dewis peidio â derbyn cwcis, gallwch barhau i edrych ar wefannau S4C tan eich bod eisiau cofrestru am wasanaethau ar wefannau S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?