S4C
Menu

Navigation

Hwyliau Llonydd - Melda Lois Griffiths

TEITL: Hwyliau Llonydd

CYFANSODDWR: Melda Lois Griffiths

LLAIS: Melda Lois Griffiths

CEFNDIR Y GÂN

Cyfansoddwyd 'Hwyliau Llonydd' adre gyda'i chariad dros gyfnod clo ym mis Tachwedd llynedd. Roedd y ddau yn gartrefol ac yn hapus adref ac yn gwneud y mwyaf o'r naws Hydrefol. Mae elfen chwareus i'r gân, gan fod y ddau yn hapus ei byd gyda dim yn eu poeni.

Cefndir

  • Mae Lois yn 27 oed ac yn wreiddiol o Lanuwchllyn, ond yn byw yng Nghaerdydd ers 2012.
  • Mae wedi graddio mewn Seicoleg o Brifysgol Caerdydd ac yn nawr gwneud doethuriaeth yn yr un maes.
  • Mae hi'n dod o gefndir ffermio a cherddorol. Mae cerddoriaeth o hyd wedi bod yn rhan o'r teulu gyda'i thad hefyd yn canu ac yn aelod o Gôr Godre'r Aran.
  • Mae ganddi ddiddordeb mewn rygbi ac mae'n aelod o dîm rygbi merched Caerdydd ble bu'n gapten am ddwy flynedd.
  • Mae'r syniad o ennill Cân i Gymru wastad wedi bod yna'n dawel yng nghefn ei meddwl. Mae cael bod yn yr wyth olaf, yn enwedig gyda dwy o'i chyfansoddiadau yn meddwl y byd iddi.
  • Pe bai'n ennill y wobr, heb os mi fydd yna gitâr ac allweddau newydd ar y rhestr.
Can’t find what you’re looking for?