Javascript required

Sorry, we need javascript to be enabled for this to work

Cookies required

Sorry, we need cookies to be enabled for this to work

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Wrth ddatblygu Fy S4C fe wnawn ni roi'r newyddion diweddaraf i chi am nodweddion a gwasanaethau newydd.

Creu cyfrif

Ydych chi wedi cofrestru'n barod? Mewngofnodwch

Addewid Data:

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi. Nodwch fod angen i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn i danysgrifio i dderbyn e-byst.