S4C
Menu

Navigation

Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2010

Mae Awdurdod S4C wedi cyflwyno ei Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer 2010 gerbron y Senedd.

Mae cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol S4C i'r Senedd yn ddyletswydd statudol ar Awdurdod S4C o dan Ddeddf Darlledu 1990.

Gellir lawrlwytho'r Adroddiad o'r linc isod:

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Swyddfa Gyfathrebu S4C ar 029 20 741 451.

Rydym yn awyddus i dderbyn unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych ynglyn â'r Adroddiad Blynyddol. Y cyfeiriad ar gyfer unrhyw ymholiadau yw:
Mr Phil Williams,
Ysgrifennydd yr Awdurdod,
S4C,
Parc Tŷ Glas,
Llanisien,
Caerdydd CF14 5DU
E-Bost: phil.williams@s4c.co.uk

Gellir cael copïau caled o'r Adroddiad Blynyddol oddi wrth:
Gwifren Gwylwyr S4C,
Parc Tŷ Glas,
Llanisien,
Caerdydd
CF14 5DU
Rhif ffôn: 0870 600 4141
Rhif ffacs: 029 20741457
E-bost: gwifren@s4c.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?