S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Craith Heno am 21:00

  Yn rhaglen ola'r gyfres a fydd Cadi a Vaughan yn llwyddo i ddal Dylan a dod â'r hunllef i ben? Mae Cadi yn cael sgwrs o'r galon efo'i thad ond mae gadael fynd bob tro'n anodd.

 • Clwb Rygbi Rhyngwladol Heddiw am 14:45

  Darllediad byw o gêm Merched Iwerddon yn erbyn Merched Cymru o Stadiwm Donnybrook. Cic gyntaf, 3.00.

 • Cynefin Heno am 20:00

  Mewn ardal sy'n frith o gymeriadau, Bro Tegid, cawn glywed am sgweiar oedd â'i galon ym myd y treialon cŵn defaid, am un o yrwyr moto-beic gorau Cymru ac am hanes ysbrydol un o westai'r ardal.

 • Sgorio Heddiw am 17:00

  Ymunwch â Dylan Ebenezer, Nicky John a Siôn Meredith ar Barc Waun Dew am frwydr allweddol wrth i Gaerfyrddin ac Aberystwyth frwydro'n galed i aros yn Uwch Gynghrair Cymru JD (cic gyntaf, 5.15).

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?