S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Adre Heno am 20:25

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru. Heno, byddwn yn ymweld â chartref y gyflwynwraig deledu Heledd Cynwal ger Llandeilo.

 • Pobol y Cwm Heno am 20:00

  Pan aiff pethau o chwith, rhaid i Dylan ofyn am help o le annisgwyl.

 • Merêd Heno am 22:00

  Cyfle arall i weld portread tyner o'r hanesydd canu gwerin, yr athronydd a'r cynhyrchydd adloniant o Danygrisiau, y Dr Meredydd Evans.

 • Podlediad: Clic o'r Archif Lawrlwythwch nawr

  Dewch i'r Samporiwm yn y bennod yma o Clic O'r Archif. Bydd Caryl Parry Jones yn ymuno â Miriam Isaac ac Iestyn Arwel ac yn trafod y clasur Nadoligaidd: Y Dyn 'Nath Ddwyn y Dolig. Cyfle i glywed o lygad y ffynnon am gynnwys annisgwyl diwedd y ffilm, y ffrog roedd pawb yn ei gasáu a chyfrinach llais peraidd un o'r actorion. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref a Caryl Parry Jones yn rhegu!

Rhaglenni

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?