S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Darren Drws Nesa Heno am 20:25

  Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home brew. Mae Angharad yn poeni am Dyfrig yn cael ei fwlio ond mae Darren yn dweud bod popeth dan reolaeth!

 • Chwaraeon y Dyn Bach Heno am 21:30

  James Lusted sy'n ein cyflwyno i fyd chwaraeon pobl ag anableddau. Heno, record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac ymweliad ag Ysgol Hafod Lon.

 • Mwy o Sgorio Heddiw am 18:30

  Yr holl ymateb i benodiad Ryan Giggs fel rheolwr Cymru yng nghwmni Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen. A rhagolwg arbennig o rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG.

 • ​FFIT Cymru

  Ydych chi eisiau byw yn fwy heini ac iach? 'Ry ni'n chwilio am bobl i gymryd rhan mewn cyfres newydd a all newid eich ffordd o fyw.

 • ​Un Bore Mercher Ar gael ar-lein

  Mae bywyd Faith yn newid am byth gyda diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

  Y gyfres gyfan ar gael ar alw tan 28 Ionawr.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?