S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Bocsio Byw Heno am 21:30

  Ar drothwy noson fawr o focsio proffesiynol ym Merthyr, dyma gyfle i ddod i adnabod yr ymladdwyr fydd yn camu i'r sgwâr yng nghwmni Gareth Roberts a Rhys ap William.

 • Cythrel Canu Heno am 20:25

  Y diddanwr Dewi 'Pws' Morris, y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r cantorion Mary Lloyd Davies a Robin Lyn Evans yw gwesteion Cythrel Canu yr wythnos hon.

 • ​Un Bore Mercher Bob nos Sul 9.00

  Mae bywyd Faith yn newid yn llwyr wedi diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

 • Bang Ar gael ar-lein

  Mae'r gyfres gyfan o Bang ar gael i wylio ar wasanaeth ar-alw S4C tan 7 Ionawr 2018.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?