S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Coleg Sir Gar v Coleg y Cymoedd Heno am 7.00

  Coleg Sir Gar v Coleg y Cymoedd yn fyw Dydd Mawrth am 7.00

 • Doctoriaid Yfory Heno am 20:25

  Wrth i ni ymuno â'r doctoriaid ifanc mewn cyfres newydd, mae Jess a Rhodri'n dygymod â realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd ac mae Emily yn dechrau ei chyfnod hi ym Mhen-y-bont.

 • Y Byd ar Bedwar Heno am 21:30

  Ydy'r diwedd yn dod i gapeli Cymru? Cawn ddatgelu ffigyrau newydd brawychus sy'n dangos cwymp sylweddol yn nifer aelodau'r prif enwadau a gofyn a yw Cristnogaeth mewn argyfwng yng Nghymru.

 • Bang Nos Sul am 9.00

  Stori drosedd am waed, cariad a pherthynas teulu yn nhref ddiwydiannol Port Talbot yw testun drama newydd sbon S4C.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?