S4C
Dewisiadau

Cynnwys

  • Mwy o'r Babell Lên 2018 Heno am 23:00

    Edrychwn ar waith awduron sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ôl gorfod ffoi o'u gwledydd eu hunain; a chawn fwynhau'r gêm banel eisteddfodol '8 allan o 10 bardd' dan ofal Guto Dafydd.

  • Chwilio am Seren Junior Eurovision Heno am 20:00

    Yn yr ail raglen, cawn fwy o gyfweliadau a phenderfyniadau anodd i'r mentoriaid wrth iddynt orfod penderfynu pwy fydd y rhai lwcus gaiff gamu ymlaen i'r dosbarthiadau meistr cyn wynebu eu tynged eto.

  • Pobol y Cwm Heddiw am 19:30

    Dydy Garry ddim yn hapus fod Chester yn yfed dan oed yn y Deri. Mae Kath yn amharu ar noson ramantus Debbie a Mark.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?