S4C
Dewisiadau

Cynnwys

  • Y Ras Heno am 23:00

    Cwis chwaraeon newydd yn chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru, gyda phedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol a'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y rownd gyntaf yn gwneud?

  • Ar Gefn y Ddraig Heno am 21:30

    Cyfle arall i weld ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd pum niwrnod anodda'r byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus. A fydd yn llwyddo i gwblhau 5 marathon ultra mewn 5 niwrnod?

  • Trysorau'r Teulu Heno am 20:00

    Yn y bennod hon, mae Elin Vaughan Crowley yn awyddus i drawsnewid sgert a roddwyd iddi gan ei mam, ac mae gan ei thad, Edward, ddau hen feic modur... ond beth yw eu gwerth?

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?