S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Y Sioe 2017 Heddiw am 09:00

  Gallwch chi ddilyn y gorau o'r prif gylch, adran y gwartheg a'r defaid ac adran y dofednod ar ail ddiwrnod y Sioe. Cofiwch hefyd am yr uchafbwyntiau heno.

 • Mynyddoedd y Byd Heno am 22:00

  Gohebydd y BBC yn Seoul, Stephen Evans, sy'n mentro mas o'r brifddinas i geisio deall pam mae'r uchelfannau mor agos at galonnau'r bobl ac i syllu draw dros y ffin i'r Gogledd ar adeg o densiwn mawr.

 • Pobol y Cwm Heno am 20:00

  A all DJ rwystro Linda rhag lladd ei hun?

 • Hansh

  Comedi, tiwns, lleisiau ffres. Hoffa Hansh i gael fideo newydd bob dydd.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?