S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Craith- Cyfres 2 Heno am 21:00

  Mae Hefin yn dod o hyd i gorff Siôn Wells yn yr orsaf betrol - nawr mae'n rhaid i DCI Cadi John a DS Owen Vaughan delio efo dau achos o lofruddiaeth. Cyfle i ddal i fyny gyda'r ddrama dywyll.

 • Sain yn 50 Heno am 20:00

  Mae cwmni recordiau mwyaf Cymru yn dathlu'r hanner canrif eleni. Dyma garreg filltir ryfeddol i label annibynnol sydd wedi rhoi llwyfan i'r gorau o gerddoriaeth Cymraeg.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol Heno am 19:30

  Heno, cawn oedfa fymryn yn wahanol a naws ychydig mwy modern a hynny o Theatr y Ffwrnes yng nghanol tre Llanelli. Yn arwain y gynulleidfa mae Rhodri Darcy.

 • Podlediad: Clic o'r Archif Lawrlwythwch nawr

  Dewch i'r Samporiwm yn y bennod yma o Clic O'r Archif. Bydd Caryl Parry Jones yn ymuno â Miriam Isaac ac Iestyn Arwel ac yn trafod y clasur Nadoligaidd: Y Dyn 'Nath Ddwyn y Dolig. Cyfle i glywed o lygad y ffynnon am gynnwys annisgwyl diwedd y ffilm, y ffrog roedd pawb yn ei gasáu a chyfrinach llais peraidd un o'r actorion. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref a Caryl Parry Jones yn rhegu!

Rhaglenni

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?