S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Cefn Gwlad Heno am 20:25

  Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwyth. Mae e'r un mor gyfforddus ar lwyfan ag y mae ar faes treialon cŵn defaid.

 • Ffermio Heno am 21:30

  Daloni sy'n archwilio sefyllfa ailgyflwyno'r Lynx i Gymru tra bod Alun yn edrych ar gynllun bîff newydd gan y ffermwyr ifanc. Bydd Meinir yn cwrdd â theulu sy'n cau'r siop fferm wedi 34 o flynyddoedd.

 • Chwedloni Heno am 19:55

  Stori Jon sy'n cael ei hadrodd heno.

 • Cais i Gymru

  Mae panel arbenigwyr y Clwb Rygbi - Gareth Rhys Owen, Gareth Charles a Gwyn Jones - wedi dewis saith perl o blith ceisiau gemau'r 5 Gwlad, 6 Gwlad a Gemau'r Hydref o'r 1960au hyd heddiw. Dyma'ch cyfle chi i ddewis eich hoff gais.

 • Chwedlau

  Mis o raglenni i ddathlu'r ddawn o ddweud stori.

  A pobl Cymru yn rhannu eu chwedlau eu hunain ar wefan Chwedloni.

 • ​Un Bore Mercher Bob nos Sul 9.00

  Mae bywyd Faith yn newid yn llwyr wedi diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?