S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Bywyd y Fet Heno am 20:25

  Mae'r Nadolig wedi cyrraedd y Wern ac mae Dyfrig wedi mynd i ysbryd yr Ŵyl! Mae John wedi mynd i sioe fawreddog i filfeddygon yn Llundain ac mae robot wedi cyrraedd parlwr godro lleol.

 • 35 Diwrnod

  Cyfres ddrama ddirgel - pwy sydd wedi marw a pham?

 • Ffermio Heno am 21:30

  Bydd Meinir yn Birmingham yn gweld sut all ffermwyr ychwanegu gwerth at eu cynnyrch. Bydd Alun yn niwrnod agored ar sut i ddiogelu eiddo a byddwn yn edrych ar y diwydiant moch yng Nghymru.

 • Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

  Julian Lewis Jones sy'n dilyn Flex Lewis sy'n ceisio ennill ei bumed tlws Olympia.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?