S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Jonathan Heno am 21:30

  Ymunwch â'r criw ar drothwy gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd. Y gwesteion heno bydd y chwaraewr rygbi Caryl James a'r actor Arwyn Davies.

 • Y Salon Heno am 20:25

  Mae pawb eisiau ymlacio weithiau. A pha le gwell i wneud hynny nac yn seddau cyfforddus y salon? Pa hanesion fydd gan y cwsmeriaid i'w rhannu'r wythnos hon wrth fwynhau paned a 'perm'?!

 • Chwedloni Heno am 19:55

  I orffen yr wythnos, cawn glywed stori Bryan.

 • Cais i Gymru

  Mae panel arbenigwyr y Clwb Rygbi - Gareth Rhys Owen, Gareth Charles a Gwyn Jones - wedi dewis saith perl o blith ceisiau gemau'r 5 Gwlad, 6 Gwlad a Gemau'r Hydref o'r 1960au hyd heddiw. Dyma'ch cyfle chi i ddewis eich hoff gais.

 • Chwedlau

  Mis o raglenni i ddathlu'r ddawn o ddweud stori.

  A pobl Cymru yn rhannu eu chwedlau eu hunain ar wefan Chwedloni.

 • ​Un Bore Mercher Bob nos Sul 9.00

  Mae bywyd Faith yn newid yn llwyr wedi diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?