S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Seiclo: Le Tour de France Heddiw am 16:00

  Wedi rhyw 3,500 o gilometrau, bydd y daith yn gorffen ar lwyfan ysblennydd y Champs-Élysées. Yr holl gyffro yn fyw wrth i enillydd Le Tour de France 2017 gael ei gyflwyno i'r dorf.

 • Y Sioe 2017 Heno am 21:00

  Ifan Jones Evans sy'n edrych ymlaen at y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn cael blas ar y canu yng ngwasanaeth Moliant y Maes.

 • Mynyddoedd y Byd Heno am 20:00

  Gohebydd y BBC yn Seoul, Stephen Evans, sy'n mentro mas o'r brifddinas i geisio deall pam mae'r uchelfannau mor agos at galonnau'r bobl ac i syllu draw dros y ffin i'r Gogledd ar adeg o densiwn mawr.

 • Hansh

  Comedi, tiwns, lleisiau ffres. Hoffa Hansh i gael fideo newydd bob dydd.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?