S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Diweddariadau Covid 08/9/2020

  Diweddariadau Covid 08/9/2020

  Daw nifer o reolau newydd i rym ddydd Mawrth am 6pm, mewn ymgais i leihau nifer yr achosion newydd o'r haint. Bydd y cyfyngiadau newydd hyn yn berthnasol i bawb sy'n byw o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 • Galwad am Syniadau Ffilmiau Dogfen Hansh

  Mae S4C yn chwilio am syniadau newydd am ffilmiau dogfen i'w cyhoeddi ar Hansh. Rydym eisiau straeon fydd yn ysbrydoli, rhyfeddu a chodi gwên. Rydyn ni'n chwilio am ffilmiau mentrus sy'n defnyddio ffurf ddogfen gwbl gyfoes.

  Rydym yn awyddus i gael syniadau am straeon poblifanc eithriadol all fynd â gwylwyr mewn i fyd arall gyda naratif sy'n datblygu yn y foment; dogfennau gyda digon o hiwmor sydd yn cwestiynu'r status quo ac yn cwestiynu a phrocio hunaniaethau Cymru; dogfennau sydd yn ceisio rhoi darlun bositif o amrywiaeth eang profiadau siaradwyr Cymraeg (neu siaradwyr ieithoedd eraill Cymru).

 • Gwisgo Pabi

  Mae S4C wedi mabwysiadu polisi ynghylch gwisgo pabi, neu beidio, yn ystod y cyfnod yn arwain at Sul y Cofio.

 • Diweddariad Gweithredol Sector - Awst 2020

  Gyda'r profi ar gyfer y cydleoli i Sgwar Canolog yn prysuro, dyma nodyn sydyn i'ch atgoffa o ambell beth gweithredol.

 • Cydleoli - cyfleu cynnwys

  Fel rhan o'n paratoadau ar gyfer cyd-leoli byddwn yn gofyn yn garedig i chi am rywfaint o gymorth wrth i S4C â'r BBC gynnal profion ar y systemau cyfleu cynnwys yn Sgwâr Canolog, Caerdydd. Dyma ddiweddariad pwysig arall 12/8/20.

 • Holiadur Amrywiaeth

  Fel cyflogwr cyfle cyfartal mae S4C wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a thriniaeth deg ymhlith ei staff a'r sector.

 • Iechyd & Diogelwch Covid-19

  Gwybodaeth diweddaraf ar gael ar ein gwefan.

 • Nodyn Atgoffa Galwad am Ddrama

  Nodyn i'ch atgoffa am yr Alwad am Ddrama yn dilyn y Cyfarfod Sector

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

  • Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Mae'r cyfnod etholiadol wedi cychwyn ar 15 Ebrill 2019 ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop sydd wedi ei gyhoeddi ar gyfer 23 Mai 2019. Mae S4C wedi cyhoeddi Canllawiau i'w gynhyrchwyr ar gyfer y cyfnod yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?