S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cylchlythyr Newyddion Cynhyrchu

  • Tanysgrifio i'r Cylchlythyr Cynhyrchu

    Darparwch eich gwybodaeth isod os hoffech dderbyn Cylchlythyr i Gynhyrchwyr S4C gyda’r newyddion diweddaraf i Gynhyrchwyr.

    Drwy danysgrifio i’r cylchlythyr hwn rydych yn caniatau i S4C brosesu eich data personol at ddibenion darparu gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau S4C.

    Mae S4C yn prosesu Data Personol yn unol â Pholisi Diogelu Data 1998 â Pholisi Diogelu Data S4C, gweler gopi yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?