S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Yr holl newyddion, canllawiau, ffurflenni, a gwybodaeth gan S4C ar gyfer y Sector Cynhyrchu

 • Newyddion Cynhyrchu

  Newyddion diweddaraf gan S4C i'r sector cynhyrchu.

 • Canllawiau

  Canllawiau a pholisiau gan S4C ar gyfer y sector cynhyrchu.

 • Ffurflenni a Chytundebau

  Copiau o'r trwyddedau safonol, telerau cyffredinol a ffurflenni S4C.

 • Comisiynu

  Gwybodaeth am gomisiynau a gwahoddiadau am syniadau.

Pwrpas y safle hwn yw cynnig ffordd hwylus o roi gwybodaeth i'r sector sy'n cynhyrchu cynnwys i S4C am unrhywbeth allai fod o help iddyn nhw yn y broses o gynhyrchu.

Mae yna wybodaeth am y strategaeth cynnwys, cynlluniau ac anghenion tymor byr a thymor canol, prosesau tendr ynghyd â pholisïau a chanllawiau perthnasol.

Byddwn yn croesawu eich ymateb ynglŷn â defnyddioldeb a gwerth y safle, ynghyd ag awgrymiadau ynglŷn â sut y gellir ei wneud yn arf mwy defnyddiol fyth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?