Y Wasg

S4C yn cyhoeddi cynnydd mewn cyrhaeddiad yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig

Mae cyrhaeddiad gwylwyr S4C wedi cynyddu flwyddyn-ar-flwyddyn yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig...

Darllen y datganiad llawn...

Mwy o newyddion

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C: