Y Wasg

Teyrnged i actor a storïwr arbennig – J.O. Roberts

Mae S4C wedi talu teyrnged i J.O. Roberts yn dilyn y newyddion heddiw...

Darllen y datganiad llawn...

Mwy o newyddion

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C: