Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu sylwadau am raglenni neu wasanaethau S4C, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Sut hoffech gysylltu â ni?

Gallwch gysylltu â S4C drwy lenwi'r ffurflen hon nawr, ebostio ni ar neu...

Ysgrifennwch

S4C
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

Swyddfa Caernarfon:

S4C
Uned 1
Doc Fictoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1TH

Ffoniwch

Gwifren Gwylwyr S4C: 0370 600 4141
Ni fydd galwadau’n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Anfonwch neges

Twitter @S4C
Facebook facebook.com/s4c.cymru

Gyrrwch ffacs

02920 754 444