Y wefan hon

Telerau cyfreithiol ar gyfer defnydd Gwefan S4C

Mae'r telerau cyfreithiol hwn yn berthnasol i'r modd yr ydych yn defnyddio Gwefan S4C. Darllenwch y telerau hyn, yn ogystal â Pholisïau Preifatrwydd a Chwcis S4C, yn ofalus cyn defnyddio Gwefan S4C.

Mae eich mynediad at Wefan S4C yn amodol ar y telerau cyfreithiol canlynol. Trwy barhau i ddefnyddio Gwefan S4C rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau sydd mewn grym ar adeg y mynediad. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o delerau S4C yna ni ddylech geisio mynediad a/neu ddefnyddio Gwefan S4C. Mae Polisïau Preifatrwydd a Chwcis S4C yn rhan o'r telerau hyn ac yn nodi sut y mae S4C yn defnyddio'r wybodaeth y mae'n ei derbyn amdanoch chi.

Gall S4C ddiweddaru a diwygio'r telerau hyn o bryd i'w gilydd a bydd y fersiwn cyfredol o'r telerau hyn yn cael eu postio ar Wefan S4C. Bydd defnyddio Gwefan S4C yn dilyn unrhyw ddiwygiad i'r telerau yn gyfystyr â derbyn y telerau diwygiedig gennych chi.

Telerau

Defnyddiau a Ganiateir o Wefan S4C