Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Glanhau

Mae Twm yn gorfod glanhau ond mae'n anodd canolbwyntio ar lanhau pan mae 'na gymaint o bethau diddorol o gwmpas y ty i chwarae â nhw

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Guto Gwningen - Hanes y Gwely a Falwyd

Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd â fo, Lili a Benja, ar daith anturus.

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sara a Cwac - Siani Scarffiau

Heddiw mae Sara a Cwac yn cyfarfod Siani Scarffiau a'i bag blin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - MorusTywydd Cymru

Mae Morus a Helen yn cyflwyno'r tywydd yng Nghymru heddiw. A fydd Helen yn gwybod sut dywydd sydd yn y mynyddoedd, ar yr arfordir ac yng nghefn gwlad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Stiw - Stiw'r Clown

Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 DipDap - Wy

Mae'r Llinell yn tynnu llun o wy ar gyfer Dip Dap. Mae e eisiau ei atal rhag torri ond dydy'r Llinell ddim yn gwneud bywyd yn hawdd.

Content options
08:15 Y Dywysoges Fach - Dwi'm yn licio'r Hydref

Mae'r dail yn cwympo o'r coed ac yn datgelu cuddfan gyfrinachol y Dywysoges Fach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Popi'r Gath - Noson Serlog

Mae'r criw yn penderfynu mynd ar antur i wersylla ond mae Sioni yn dweud wrth Popi nad yw e wedi gwersylla o'r blaen a bod ofn y tywyllwch arno. Erbyn diwedd yr antur mae Sioni'n hapus ei fyd ac wedi'i gyfareddu gan y sêr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Peppa - Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Mae'n swnllyd iawn ar y dechrau, ond cyn hir daw'r oedolion draw i gymryd rhan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Cerddorfa Falmai

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Hafod Haul - Bwgan Brain

Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Cefn Crocodeil yn Lymp

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Crocodeil yn lympiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Y Brodyr Coala - Tiwba Siwsi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Twt - Twt a'r Morfil

Mae'n oer yn yr harbwr heddiw. Wrth fynd allan i'r môr, mae Twt a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Bydd angen cymorth un o'u ffrindiau cryfaf, Pop i'w ryddhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Swper Arbennig

Mae Magi Hud yn coginio pryd o fwyd arbennig i frenin a brenhines sy'n ymweld â'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon, ond dydy pethau ddim yn mynd yn ôl y disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Ty Mêl - Y Gwynt

Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 a b c - 'W'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ddysgu am y llythyren 'w' ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bobi Jac - Rhedeg ar ôl Pethau

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ôl pethau mewn antur yn y wlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Pentre Bach - Ymlacio?

Mae Jini'n teimlo'r babi'n cicio am y tro cyntaf a daw Nyrs Nia draw i'w helpu i ymlacio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Ty Mêl - Morgan a'r Cyfrifiadur

Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Y Brodyr Coala - Gwyliau Mali

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Octonots - Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Yn dilyn storm ffyrnig, mae'r Octonots yn gorfod dod o hyd i gariad morfarch sydd ar goll ac sydd ar fin geni morfeirch bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Bing - Ar goll

Mae Bing yn mynd â'i degan Wil Bwni Wîb i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y llithren.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - IsabelleFfonau Symudol

Gemau llawn hwyl wrth i blant ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Mae'n rhaid i fam Isabel ddisgrifio ac ateb y gwahanol ffonau symudol sy'n canu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Gan Porciwpein Bigau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Porciwpein bigau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Tatws Newydd - Ar y Fferm

Ar ymweliad â'r fferm, mae'r Tatws i gyd yn ateb y cwestiwn 'Be wnei di ar y fferm?' gyda rhywbeth gwahanol.

 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Abadas - Ceirios

Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. Mae gair newydd heddiw, 'ceirios' hefyd yn rhywbeth a ellir ei fwyta. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y 'ceirios'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Tomos a'i Ffrindiau - Cymwynas Henri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Diwrnod i Ffwrdd Miss Cwningen

Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffêr, ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweithio ar y stondin hufen iâ ac yn yr archfarchnad ar ei rhan - yn ogystal â'r holl lefydd eraill mae hi'n gweithio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gêm Guddio

Mewn gêm guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galâth. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd eitem fyw o Sioe Ffasiwn Caerdydd; manylion am sut i ennill teledu neu iPad yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth a pherfformiad ar y delyn gan Harriet Earis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

A hithau'n wythnos hanner tymor yr ysgolion bydd Lowri Cooke yma i adolygu'r ffilmiau sydd yn y sinema a bydd un o'r gwylwyr yn trafod eu tri hoff beth yn Darnau Ohonof.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Nigel Owens: Wyt ti'n Gêm?

Tara Bethan sydd yn wynebu'r ymarfer dawns gwaetha' mewn hanes, a Cledwyn Ashford sy'n troi'n goch ar ôl digwyddiad ym maes parcio Eisteddfod yr Urdd eleni. Bydd Nigel Owens yn teithio i Neuadd William Aston, Wrecsam yr wythnos hon i ofyn 'Wyt ti'n Gêm?'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Celwydd Noeth

Yn dychwelyd heddiw mae'r cyfeillion Menna Coles a Siân Jones o Fethel ger Caernarfon. Hefyd yn mynd am y jacpot bydd y ffrindiau coleg, Gwydion Efans o Ddinorwig ac Aled Hughes o'r Trallwng.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, ChwedlauTinga Tinga, Octonots, Meic y Marchog, Cacamwnci.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyty wedi torri ei goes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Fwltur yn Foel?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Fwltur yn foel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Octonots - Yr Octonots a'r Seren Fôr

Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fôr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartref y seren.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud swn o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael â'r broblem! Ar ôl creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

Content options
16:45 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro La Liga o Sbaen ac Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, y brif gêm yw'r darbi danllyd rhwng Bangor a'r Rhyl gyda gap Cei Connah yn wynebu Met Caerdydd a'r Seintiau Newydd yn herio'r Drenewydd ymysg gemau eraill y penwythnos. Yn La Liga mae yna sawl gornest flasus gan gynnwys Real Madrid yn erbyn Athletic Bilbao yn y Bernabeu a Valencia yn herio Barcelona yn y Mestalla, tra bo coch a gwynion Sevilla benben â choch a gwynion Atletico Madrid yn y Sanchez Pizjuan.

Content options
17:25 TAG

Bydd stiwdio TAG yn edrych 'mlaen at ffeinal y Great British Bake Off gyda sialens goginio a chyngor gan Beca Lyne-Pirkis. Cawn wylio clips doniol o'r we yn Be Wê-Les Di? Bydd Mirain yn rhannu eu haciau bywyd ar gyfer Calan Gaeaf. Bydd Ows Bach yn rhoi'r byd yn ei le a Kristina yn dangos sut i dynnu'r llun perffaith yn FFRâM. Byddwn hefyd yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth y Gemau Gwyllt!

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Ydy Debbie yn barod i symud yn ôl i mewn at Mark? Pwy oedd wir ar fai am y camsillafu ar nwyddau'r clwb rygbi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Gwaith/Cartref

Mae Math a Cadi'n mynd allan ar 'ddêt' ond ydy Math wedi dod dros Annest eto? Mae Eurig yn trio dangos ei ochr ramantus i Gwenno ond dydy hi ddim yn cymryd dim sylw. Mae Donna yn cyfaddef y cwbl wrth Mei, ac wrth i Steph gael ofn, mae'n dod i'r casgliad anghywir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Fe fyddwn ni'n dathlu Diwrnod Pasta ac a hithau hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol yr Arlunydd fe fyddwn ni'n dathlu bywyd a gwaith y diweddar Ezzelina Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Tra bod Philip yn pacio ei fagiau i fynd i Sbaen, mae Mathew yn addo y bydd yn edrych ar ôl y siop i'w dad. Poeni am bwy yw tad y babi sy'n creu cur pen i Barry; mae o wedi cael digon ar yr ansicrwydd a heddiw mae'n mynnu cael prawf. Wrth weld Erin yn dod i'r ty at Llio, mae Iolo yn meddwl ei fod wedi cael digon o dystiolaeth i brofi y gall hi fod yn beryglus iawn. Tybed ai heddiw yw'r diwrnod y bydd hi'n dweud y gyfrinach fawr wrth Llio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Dai yn taflu dwr oer ar barti stag Iolo a Tyler. A fydd Dai yn colli ei le fel cadeirydd pwyllgor y clwb rygbi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Doctoriaid Yfory

Ai dyma ddiwedd neu ddechrau'r daith i'r myfyrwyr? Yn rhaglen ola'r gyfres mae'n ddiwrnod graddio ac mae rhai o'n myfyrwyr yn dechrau eu gwaith yn ysbytai Cymru fel doctoriaid ifanc. I'r gweddill ohonyn nhw, mae her y cwrs meddygol yn parhau wrth i fyfyrwyr blwyddyn 3 brofi clinig torasgwrn gan weld y gwahaniaethau rhwng anafiadau plant ac oedolion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar - Cam-drin yn y cartre'

Mae dwy fenyw yn cael eu lladd bob wythnos ar draws Cymru a Lloegr gan bartner neu gyn bartner. Heno, bydd Catrin Cooper yn agor ei chalon am ei phrofiad hi o berthynas dreisgar ac yn mynd ar daith i gyfarfod eraill sydd hefyd wedi dioddef. Un o'r rheiny yw mam o Gaernarfon, oedd bron â chael eu lladd gan ei gwr wrth gerdded gyda'u plant i'r ysgol. Yn ogystal, bydd Catrin hefyd yn dod wyneb yn wyneb â rhywun oedd yn cam-drin ei wraig am flynyddoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Deuawdau Rhys Meirion - Siân James

Cawn olwg bersonol ar fwynder Maldwyn yng nghwmni artist yr wythnos hon. Bydd Siân James yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin gan rannu ei phrofiadau a'i dylanwadau cerddorol. Cawn eu gweld yn paratoi ac yn perfformio deuawdau unigryw o'u dewis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yn yr ail raglen cawn gwrdd â dau dîm newydd o Grwp B sef Harper Cymru a Gelli Aur. Bydd y ffermwyr yn gorfod gyrru quad, prisio tractor, gyrru tractor gyda threlar am yn ôl ac adeiladu cwt ar gyfer moch. Bydd y beirniaid, Caryl a Richard, hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video