Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Gwersylla

Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Sain, Cerdd a Chân

Mae Blero a'i ffrindiau am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offeryn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim Pob Dim - Ble Mae Llew?

Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul. Ond yn anffodus, nid dydd Sul yw hi heddiw! Mae Llew wedi drysu dyddiau'r wythnos!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Môr-ladron Pontypandy

Mae plant Pontypandy yn chwarae môr-ladron ond maen nhw'n cwympo mas!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Igam Ogam - Nid Igam Ogam Ydw i!

Mae Igam Ogam yn esgus ei bod hi'n bobl wahanol er mwyn osgoi tacluso ei hystafell!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Crwban

Yn ara' bach mae Mwnci a'r plant yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Mae popeth yn araf ond yn sbri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Boj - Boj a'r Band

Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rôl. Ond pan mae Rwpa a Mia yn cerdded allan ar sail gwahaniaethau cerddorol rhaid i Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i aduno'r band. A all hen fas dwbl Mr Clipaclop gynnig yr ateb?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Diwrnod Rhyfadd Pyfadd

Mae 'na bethau rhyfeddach nag arfer yn digwydd yn Llan-ar-goll-en heddiw. Cyn pen dim mae gan Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif dri dirgelwch i'w datrys!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Steffan

Mae Heulwen yn teithio i Sir Benfro heddiw i gyfarfod Steffan. Mae Steffan wrth ei fodd gyda cheir, ac maen nhw'n mynd i drac arbennig - lle mae Steffan yn cael Trwydded Yrru!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Y Diwrnod Mawr - Teilo

Hogyn bach pum mlwydd oed o Lanuwchllyn yw Teilo ac ar ei Ddiwrnod Mawr mae'n cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog - sydd hefyd yn Dad iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Cwpwrdd Cadi - Yr Artist wrth ei Waith

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bla Bla Blewog - Y diwrnod yr enillodd Nain Wobr y Brwsh Blewog

Mae Boris eisiau cael gafael ar Frwsh Paent Blewog Nain er mwyn ei ddefnyddio i droi ei swigod sebon Bw-Hw. Gwobr yw'r Brwsh Paent am ei gwaith celf o Fanana Fawr Flewog! Ofer fu ymdrechion Boris i ddwyn y brwsh a rhywsut mae'n llwyddo i fynd yn sownd y tu mewn i'r Fanana Fawr Flewog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Popi'r Gath - Llongddrylliad

Penderfyna Popi a'i chriw fod angen aur arnyn nhw i adeiladu cerflun ar gyfer y Brenin Broga. Rhaid mynd o dan y môr a'i donnau i chwilio am y trysor. Mae'r criw yn cwrdd â Liwsi yr Octopws; mae ei thrysor yn rhyfedd ond mae pawb yn hapus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli ond dyw Dyf ddim yn hapus pan maen nhw'n gadael yr octopws gyda rhywun arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Cwm Teg - Y Postmon

Mae'r Postmon yn galw draw i'r ysgol i sôn wrth y plant am ei waith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Y Brodyr Coala - Dewi a'r Wenynen

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Holi Hana - Cuddio yn ei Chragen

Mae Myrtle yn ddisgybl newydd ac yn grwban bach hynod o swil. Gyda chymorth Owen a Betty mae Myrtle yn darganfod talent newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Marcaroni - Petawn i'n Anifail...

Mae Oli'n dweud yr hoffai hi fod yn froga pa bae hi'n anifail, beth hoffech chi fod? Mae 'na ddigon o syniadau yn Nhwr y Cloc heddiw - ac mae hwyl i'w gael wrth ddynwared y gwahanol anifeiliaid. Hei, mae'r gân heddiw'n mynd i fod yn llawn hwyl a sbri! A dyma hi - mae trwyn Marcaroni'n cosi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Bwydo'r hwyaid

Mae Twm Tisian yn penderfynu bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Blero yn Mynd i Ocido - Pwl o'r Fflachglwy'!

Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n fellt a tharanau wrth i frawd bach Wadin gael y fflachglwy'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim Pob Dim - Pen-blwydd Pwy?

Mae Llew wedi cyffroi'n lân. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Mae Llew druan wedi drysu dyddiau'r wythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Diwrnod bant i Sam

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Igam Ogam - Dwi Isio Fo!

Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael ei ffrindiau mewn tywyllwch llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceffyl

Heddiw, mae Mwnci'n chwarae gyda Ceffyl. O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Llan-ar-goll-en - Y Fâs Flodau

Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomos sy'n arwain yr ymgyrch. Gyda phawb mor awyddus i helpu, beth all fynd o'i le?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Dwylo'r Enfys - Fflur

Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio ac mae'r ddwy yn paratoi at ddawnsio mewn sioe. Arbennig!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Heddiw, bydd Yvonne yn dathlu'r Hen Galan yng Nghwm Gwaun a bydd Côr Lleisiau'r Cwm yn sicr o godi'r to yn y stiwdio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Ward Plant

Bybls, nyrs dan hyfforddiant yn cymryd yr awenau a mis mêl yn cael ei dreulio yn Ysbyty Gwynedd. Diwrnod prysur arall ar Ward Plant Ysbyty Gwynedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Arfordir Cymru: Bae Ceredigion - DwyrydBermo

Mae'r gyfres hon yn mynd ar drywydd yr enwau, hanesion a phobl sydd yn cyfoethogi glannau Bae Ceredigion. Yn y bennod hon, mae Bedwyr Rees yn teithio o Afon Dwyryd i Afon Mawddach. Bydd yn cael hanes y glaswellt oedd yn mynd o Ardudwy i Wembley a Wimbledon, yn mynd ar goll ynghanol twyni tywod Morfa Dyffryn ac yn dysgu am y cyfrinachau sydd yn cuddio y tu ôl i enwau llefydd yn y Bermo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Blero yn Mynd i Ocido, Ysbyty Cyw Bach, Jen a Jim Pob Dim, Llan-ar-goll-en.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Blero yn Mynd i Ocido - Chwil

Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim Pob Dim - Stondin Plwmp

Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Yn anffodus, mae Plwmp wedi drysu'n lân wrth geisio cyfri'r arian. Tybed all Jen a Jim a'r llyfr pob dim ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Ble Mae Ceri?

Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Gyda chymorth cefnder Ceri, Caradog, mae Prys yn benderfynol o ddod o hyd iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

Mae'r Cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm ar odre'r Wyddfa sydd yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr sy'n cerdded ar hyd llwybrau ar dir y fferm. Yn anffodus, mae nifer o'r cerddwr yn gadael eu cwn yn rhydd. Mae rhai'n ymosod ar ddefaid y ffermwr ac weithiau yn eu hanafu yn ddifrifol. Mae'r ditectifs yn awyddus i helpu'r ffermwr ac i wneud yn siwr bod perchnogion cwn yn sylweddoli pa mor bwysig yw cadw eu cwn ar dennyn.

Content options
17:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Tywyll yw'r Fagddu

Wrth fynd i Ynys y Dreigiau i ymarfer sgiliau sleifio ac amddiffyn rhag dreigiau gwyllt heb ei draig ei hun, daw Igion ar draws Dagr Y Di-ddal. Mae yntau yno er mwyn dysgu mwy am ddreigiau ac yna eu lladd. Ar ôl clywed bod Twllddant wedi dianc mae Dagr yn sicrhau cymorth Igion, er mawr siom iddo, mewn ymgais i ladd Gwyllt Fagddu.

Content options
17:30 Fi yw'r Bos - Caerfyrddin

Cystadleuaeth sy'n chwilio am berson ifanc sy'n dangos y dalent a'r potensial i lwyddo ym mha bynnag swydd fyddan nhw'n ei ddewis yn y dyfodol. Yr wythnos yma Archi, Lowri a Harri sy'n profi eu sgiliau gwaith yn Tesco, Caerfyrddin.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Sara wrth ei bodd yn gweld y babi yn y sgan ond mae rhywbeth arall ar feddwl Jason. Mae Garry'n anhapus bod Britt wedi ailgyflogi Mathew.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro penwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet cyn y toriad a'r gorau o goliau La Liga. Yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, cawn weld diwedd y ras i benderfynu pwy fydd yn gorffen hanner cyntaf y tymor yn y chwech uchaf. Yn Sbaen mae 'na glincar o gêm rhwng Sevilla a Real Madrid yn y Sanchez Pizjuan tra bo Barcelona yn herio Las Palmas yn y Camp Nou.

Content options

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried ei bod hi'n amau iddi gysgu gyda'i gwr yr wythnos diwethaf? Rhaid i Dol annog Kath i barhau heb ei thabledi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad - Teulu Frongoy

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Gwyn a Nicky Jones a'r meibion ar Fferm Frongoy, Pennant, Ceredigion, 23 o flynyddoedd wedi ei ymweliad diwethaf. Yr adeg hynny, y brodyr Defi John a Brynmor Jones oedd yn arglwyddiaethu. Erbyn hyn, mae'r genhedlaeth ifanc wedi camu i'r bwlch ac yn cadw traddodiad y cobiau'n fyw gan hefyd dorri eu cwys eu hunain. Mae llwyddiant y teulu yn parhau gyda'r cobiau ond mae Dafydd yn ennill gwobrau am ei ddefaid Suffolk, a Siôn am ei ddefaid Kerry Hill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ar ôl i ffliw adar gael ei ddarganfod yng Nghymru - byddwn yn clywed am y clefyd, a bydd arbenigwyr yn rhoi cyngor ar ddiogelu dofednod. Bydd Alun yn ymweld â ffermwyr yn Llithfaen sydd wedi dod i'r brig mewn cystadleuaeth i fridwyr moch a byddwn yn ymweld â chynhadledd amaeth yn Rhydychen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Alpau Eric Jones - O'r Copa i'r Galon

Cyfres o 2008 lle mae Eric Jones, anturiwr a mynyddwr uchel ei barch, yn cyflwyno gwylwyr i fynyddoedd a phobl yr Alpau. Byddwn yn teithio o Chamonix i Sambuco yng ngogledd yr Eidal lle ceir tystiolaeth o ddiboblogi cefn gwlad wrth i'r ifanc godi eu pac am y dinasoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:30 Y Castell - Adeiladu

Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell - yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Sut roedd modd codi adeiladau mor fawr a chadarn ganrifoedd yn ôl, heb dechnoleg fodern? Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig.

 • Isdeitlau Saesneg
22:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video