Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Pingu - Pingu a'r Siop Trin Gwallt

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
07:05 Octonots - a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach, Cadi, i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Cân yr Octonots - a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Celwyddog

Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc, ond yn dysgu'n fuan mai peth gwirion iawn ydy credu llwynog celwyddog

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Deian a Loli - A Dyn y Lleuad

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i'r lleuad er mwyn chwilio am fwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Fflach yn Chwarae Mig

Mae Nodi yn dysgu Fflach sut i chwarae cuddio. Ond mae'r robot yn canfod lle mor dda i guddio, does neb yn gallu dod o hyd iddo!

Content options
08:00 Stiw - Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd â streipiau du a melyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 DipDap - Trist

Mae'r Llinell yn tynnu llun o rywbeth trist iawn ac mae Dipdap yn ceisio ei wneud yn hapus.

Content options
08:15 Cymylaubychain - Trên Stêm ar Grwydr

Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae trên, ond mae eu bryd ar yrru trên stêm go iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Meerkat Wastad yn Cadw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Meercat wastad yn cadw golwg ar bawb a phopeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Peppa - Deinosor Newydd George

Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld â siop Mistar Llwynog i chwilio am un newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Galâth Gwych

Mae Meic mor brysur yn ceisio gwneud i Galâth edrych yn dda fel nad ydy o'n sylweddoli bod y pethau gwirion mae o'n rhoi amdano yn rhwystro Galâth rhag gwneud ei waith yn iawn. Wrth i bethau fynd o chwith mae'n rhaid i Meic sylweddoli bod Galâth yn edrych yn well yn union fel y mae o, heb y gwisgoedd ffansi.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Falmai'n chwilio am drysor

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Abadas - Stôl

Ar ôl adeiladu castell eira yn y mynyddoedd oer, mae'r Abadas yn ymuno â Ben i chwarae 'gêm y geiriau'. Tro Hari yw hi i fynd i chwilio am y gair newydd, 'stôl', ond ble daw e o hyd i un?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod yn Archwiliwr

Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Teulu Mawr - Noson Fawr Mrs Mawr

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Heulwen a Lleu - Peintio

Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n lân â phenderfynu beth i'w baentio. Dydy Lleu'n fawr o help, tybed all yr anifeiliaid gynnig syniadau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 a b c - 'CH'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew,Jangyl, Plwmp a Deryn ddysgu am y llythyren 'ch' ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Pentre Bach - Cadw'r Gyfrinach

Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach, a chyn i Sali Mali gael cyfle i egluro wrtho, mae wedi dweud wrth Dwmplen Malwoden fod Jac a Jini'n mynd i gael babi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Pingu - Pingu a'r Siop Deganau

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
11:05 Octonots - Yr Octonots a'r Fflamingos

Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Cân yr Octonots - Yr Octonots a'r Fflamingos

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Guto Gwningen - Hanes Trap Mr Cadno

Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. A fydd Guto'n gallu ei hachub hi cyn i Mr Cadno gyrraedd?

 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Deian a Loli - A'r Brenin Bach

Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn penderfynu gwneud ei hun yn fach a mynd i chwarae y tu mewn i'w gastell Lego yn lle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Y Jeli Anferth

Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti.

Content options
12:00 Stiw - Bwced Stiw

Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith ar 'ddydd y bwced'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Draig

Mae'r Llinell yn tynnu llun o ddraig. Mae Dipdap yn ceisio colli'r ddraig ond mae'n cadw i ail-ymddangos.

Content options
12:15 Cymylaubychain - Cwt arbennig i Nen Syn

Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Twrch yn Byw o Dan Dda

Straeon lliwgar o Africa am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Gwahadden yn byw o dan y ddaear.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Stori Amser Gwely

Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Pan fydd George yn methu mynd i gysgu, mae'n rhaid i Peppa feddwl am stori arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Dreigiau Dychrynllyd

Mae Sbarcyn yn llawer gwell na Sblash am fod yn ddychrynllyd ac mae Meic a fo wrth eu bodd yn chwarae'r gêm, heb sylweddoli pa mor drist ydy Sblash o weld hyn. Pan aiff Sblash yn sownd ar ben y twr, mae Meic yn dysgu na ddylai ffafrio un ffrind yn fwy na'r llall

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Huw Ffash cadw llygad ar y catwalk yn Wythnos Ffasiwn Llundain; bydd Elin Fflur yn blasu'r cyri gorau yng Nghaernarfon a bydd yr actor Geraint Todd yma i sôn am yr her o chwarae Ed yn Pobol y Cwm - cymeriad sy'n cael ei gam-drin yn y cartref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Storio teganau'r plant fydd yn cael sylw Carys Tudor ac fe fyddwn ni'n trafod rheolau newydd seddi car i'r plant sy'n dod i rym ddiwedd Mawrth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Loriau Mansel Davies a'i Fab

Mark y mecanig sydd â'r cyfrifoldeb o drwsio lori sydd wedi torri lawr ar yr heol fawr yng Nghydweli. Mewn lori arall, mae Alan George ar ei ffordd i'r Iseldiroedd i godi llwyth o olew ar gyfer y diwydiant bwyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Y Salon

Wrth iddynt drafod dydd San Ffolant ydy cwsmeriaid Y Salon yn teimlo'n rhamantus? Mae'n siwr y bydd popeth yn cael ei drafod yn agored a gyda chrib mân. Bydd yn gyfnod hudol i Jason a Colin ym Magic Clippers! Bydd Sonia yn ceisio creu prydferthwch yn salon ewinedd Blodeuwedd; bydd pob blewyn yn ei le yn Y Bala a bydd gan Craig a Huw dipyn o steil yn Llandeilo! Cawn weld pawb yn rhoi eu barn ar faterion yr wythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Deian a Loli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Pingu - Poen Bol Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
16:05 Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed Cudd

Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod, a chael ei gwt coed cudd ei hun i fyny yn y goeden.

 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - Yr Octonots a'r Aligator Bach

Mae Harri yn gwarchod aligator bach o'r enw Danto, ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Harri a gweddill yr Octonots ei achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Croeso Marchogaidd

Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn ac yn paratoi croeso marchogaidd i'r ymwelydd. Ond mae'n deall yn fuan bod angen i farchog groesawu pob gwestai i'r castell, hyd yn oed troliaid!

Content options
16:45 Deian a Loli - A'r Bwci Bo

Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. Ac i wneud pethau'n waeth mae yna swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro Cwpan Irn-Bru, Uwch Gynghrair Cymru Dafabet a La Liga. Tra bo'r Seintiau Newydd yn teithio i herio St Mirren o'r Alban yn rownd gynderfynol Cwpan Irn-Bru, mae'r frwydr am y safleoedd Ewropeaidd yn parhau yn yr Uwch Gynghrair wrth i Gaerfyrddin wynebu'r Bala a Bangor fynd benben â myfyrwyr Met Caerdydd. Yn Sbaen, bydd y ceffylau blaen yn hyderus o gasglu pwyntiau llawn wrth i Real Madrid herio Espanyol, Barcelona groesawu Leganes i'r Camp Nou a Sevilla wynebu Eibar yn y Sanchez Pizjuan.

Content options
17:25 TAG

Bydd Dr Dei yn y stiwdio gyda'i arbrofion mentrus a chawn glipiau doniol, newyddion a'r trends diweddara' yn Tag Tiwb. Heledd fydd yn mentro i'r oerfel yn y Sioe Sgïo ac Eirafyrddio. Bydd Ows Bach yn rasio yn erbyn Nigel Owens a chawn Sgwrs Skype gyda gitarydd Rag'n'bone Man. Hefyd, cyfle i ennill pecyn flogio sy'n cynnwys camera newydd sbon.

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Mae hi'n bryd i Sheryl dderbyn ei bod hi'n colli ei gwallt. Mae Jim yn cyrraedd pen ei dennyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Llys Nini

Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeiliaid Llys Nini.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd y camerâu'n darlledu'n fyw o Wyl Werin yng nghanolfan yr Urdd Glan Llyn; bydd Ysgol Berfformio Glanaethwy yn perfformio fflashmob ynghanol Caerdydd er mwyn nodi 100 diwrnod tan ffeinal y Champions League yn Stadiwm Principality; a'r gyflwynwraig a'r actores Miriam Isaac fydd yn cadw cwmni i Mari Grug yn Llanelli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Yn dilyn y penderfyniadau mawr yn nhy Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu trafod. Pwy sydd am symud allan? Sut maen nhw am rannu eu pethau? Efallai bod ffordd arall o ddelio hefo'r sefyllfa. Mae perthynas David a Rhys yn datblygu gyda'r ddau yn trio bachu hanner awr i weld ei gilydd. Ond yn anffodus, mae rhywun yn eu gweld - oes modd datrys y picil yma? Mae Ken yn amheus iawn o'r mynd a dwad yn y Ty Pizza ac yn mynnu cael gwybod beth sydd yn mynd ymlaen. Ond beth wnaiff Ken pan mae o'n darganfod y gwir?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Eileen yn barod i ddod i wybod y gwir am gyfrinach Jim? Mae Gethin yn gwrthod helpu Garry gyda'i sgam dwyn ceir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ward Plant

Stori dwy hogan fach yr wythnos hon - un yn chwech a'r llall yn bedwar mis oed. Y ddwy yn methu anadlu a'r ddwy yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw 'nôl adre'n saff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar - Cansr: Atal y Twf

Pam bod Cymru gyda'r arafaf yn Ewrop i roi diagnosis canser i gleifion? Bydd y criw yn siarad â gweddw'r dyn camera Andrew Davies, fu farw llynedd yn 52 oed, â'r canser yn ei gorff am chwe blynedd cyn cael ei ddarganfod. Byddwn hefyd yn cwrdd ag Osian Jones, bachgen 24 oed o Benrhyndeudraeth, sydd wedi clywed nad oes gwella o'r tiwmor ar ei ymennydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Noson Lawen - Theatr Mwldan, Aberteifi

Y cyflwynydd ifanc Aled Jones fydd yn arwain Noson Lawen o Theatr Mwldan, Aberteifi yng nghwmni Delwyn Siôn, Einir Dafydd, Côr Crymych a'r Cylch, Bella Voce, Adam Gilbert, Mabli Tudur a'r Welsh Whisperer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Clwb2

Mae'r rhaglen heddiw yn dilyn tîm pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd sy'n dechrau eu tymor newydd yn erbyn Caerfaddon. Cawn uchafbwyntiau gemau ail rownd y Cwpan Rygbi Cenedlaethol, a hynt a helynt Diawled Caerdydd yn erbyn Belfast yng nghynghrair Elit Hoci Iâ. Ac ym myd pêl-droed, Wrecsam sy'n croesawu Aldershot i'r Cae Ras.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:48 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video