S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - Ysgol CwmbrânY Sw

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu'r gân 'Y Sw', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod â llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol, a'r gamp ydy mynd â hi yn ôl i'r ardd heb i Mrs Gwningen wybod a heb i'r gath ymosod arno!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - a'r Morgi Mawr Gwyn

Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen, ond cyn gallu gwneud hynny mae'n rhaid hypnoteiddio'r morgi i'w dawelu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Fw Fw

Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd ac mae'r cyfan yn disgyn ar y llawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Cwn ar dân

Mae Fflamia yn ymarfer ar gyfer ras Y Ci Tân Cyflymaf ac mae Gwil yn penderfynu cael pawb i'w helpu. Beth all rhwystro Fflamia rhag ennill y gystadleuaeth?

Content options
07:15 Meripwsan - Ar Goll

Mae Meripwsan yn mynd i gerdded, ond mae'n colli'r map a'r cwmpawd. Yn ffodus mae'n darganfod olion troed lliwgar ac yn darganfod y ffordd adref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Taith i'r Lleuad

Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? I ffwrdd â fo i Ocido ac yna i'r lleuad i ddarganfod yr ateb i'r dirgelwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Ysbyty Cyw Bach - Clustiau

Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Yr ail mewn cyfres newydd i blant sy'n cael gwared yr ofn o fynd i'r ysbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Nodi a'r Sugnwr Swn

Mae'r Coblynnod yn drysu'r synau yng Ngwlad y Teganau.

Content options

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Tili a'i ffrindiau - Deilen Lwcus Arthur

Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Mae'n rhaid chwilio am ddeilen lwcus sydd yn gwneud i Arthur deimlo yn ddewr - ond mae hi ar goll!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Y Brodyr Coala - Taith Arbennig Dewi

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Gwisg Ffansi

Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr ysgol, tra bo'r Teulu Twt wedi llogi rhai o'r siop. Ond gwisgoedd pwy fydd orau tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Wiwer Wych

Mae Syril yn mwynhau chwarae gyda Francis ond ei broblem yw ei fod ofn uchder. Mae Francis yn ei helpu i oresgyn ei ofn drwy ei berswadio i chwarae bod yn 'Hwyaid Dewr' gan efelychu ei hoff arwr teledu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Bwi

Ymunwch â'r Abadas ar antur arbennig unwaith eto! 'Bwi' yw'r gair newydd heddiw. Tybed pwy gaiff ei ddewis i chwilio amdano: Hari sy'n dda am nofio, Ela sy'n dda am wynto pethau neu Seren sy'n gallu hedfan?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Tadcu Soch

Mae Wibli yn disgwyl yn eiddgar am ymwelydd arbennig heddiw, sef Tadcu Soch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ôl cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iâr yn llwyddo dianc yn ddiogel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Popi'r Gath - Record y Byd

Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf i wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Ty Mêl - Y Gwynt

Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Pentre Bach - Syth Bin!

Mae Bili Bom Bom yn penderfynu rhoi gwers i Jac y Jwc ynglyn ag ailgylchu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - Ysgol LlandysulY Fferm

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cân 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Ddau Elyn

Ar ôl i Guto benderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben â'i gilydd, mae'n dod i ddeall yn gyflym iawn nad ydy torri'r gadwyn fwyd yn beth hawdd i'w wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Pan fydd system ddwr yr Octopod yn gorlifo o ganlyniad i bresenoldeb pysgod Hwmwhwmw ofnus, mae'n rhaid i'r Octonots ddod o hyd i ffordd o gael eu gwared!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Cysgod

Mae Bing yn chwarae yn yr ardd pan mae'n gweld ei gysgod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Cwn-a-dwdl-dw

Mae Clwcsanwy, iâr Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi?

Content options
11:10 Meripwsan - Poeth

Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Blero yn Mynd i Ocido - Pryfed Genwair Gwinglyd

Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem - gydag ychydig o gymorth gan bryfed genwair gwinglyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Ysbyty Cyw Bach - Torri asgwrn

Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd i blant sy'n tynnu'r ofn o fynd i'r 'sbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Trên Cyflym y Coblynnod

Mae'r coblynnod yn dwyn trên Gwlad y Teganau ac yn gwrthod stopio i adael y teithwyr ymlaen.

Content options

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn fyw o Wyl Machynlleth gyda'r diddanwyr Trystan Llyr, Aled Wyn Davies a Shân Cothi, ac yn edrych ymlaen at gyfres newydd o Ffermio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw'n Gynddeiriog

Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Mae'n dymor paru ar dirwedd galed Twndra'r Arctig lle mae rhai o greaduriaid mwyaf prydferth a nerthol ein planed yn byw. Mae cast anhygoel o anifeiliaid yn cynnwys eirth, bleiddiaid a'r ychen mwsg yn gwrthdaro'n ffyrnig yn erbyn yr elfennau ac yn erbyn ei gilydd yn y frwydr dragwyddol i oroesi. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2015.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Huw Ffash fydd yn trafod clecs ffasiwn y mis, a byddwn yn parhau gyda chyfres y babis, a byddwn yn cwrdd â rhywun sydd wedi newid eu byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Clasuron Cefn Gwlad - Cantorion Colin Jones

Yn y rhaglen arbennig hon, bydd Dai Jones yn ymweld â Colin Jones, cerddor a chôr-feistr o fri, yn ei gartref yn Rhosllannerchrugog. Bydd Dai hefyd yn mynd i Wyl Gorawl yn Llydaw gyda Chantorion Colin Jones a mwynhau gwledd o gerddoriaeth odidog a llond trol o hwyl. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2007.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, Guto Gwningen, Octonots, Traed Moch.

Content options
16:00 Bing - Broga

Mae Bing yn dod o hyd i froga yn yr ardd ac eisiau ei gadw, felly mae e a Swla yn gwneud ty iddo mewn bwced.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Guto Gwningen - Hanes y Lleidr Radish

Wrth i Guto a'i ffrindiau chwilio am y llecyn perffaith i fwyta'r radish y gwnaethon nhw'i gymryd o ardd Mr Puw, maen nhw'n cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - Yr Octonots ac Igwanaod y Môr

Wrth i'r Octonots baratoi ar gyfer eu gwledd wymon flynyddol ger Ynysoedd y Galapagos, mae tri igwana sy'n tisian halen yn dwyn y gwymon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Traed Moch - Penblwydd Tadcu Rhan 1

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Bernard - Hwylio

Mae Bernard eisiau mynd i hwylio ond does dim digon o wynt.

Content options
17:05 Y Barf

Mewn ogof ddirgel rhywle yng Nghymru mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin yn ceisio dwyn gallu plant Cymru i farddoni! A fydd y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu ei threchu? A fydd creu Rap yn gallu achub barddoniaeth Cymru? Gwyliwch Y Barf er mwyn dod o hyd i'r ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Gwylltio

Cyfres bywyd gwyllt fydd yn dy herio i weld pa mor 'wyllt' ydy dy ardal di! Yr wythnos hon, bydd Rhys a Cath yn Aberdâr yn profi pellter neidio sioncyn y gwair, yn gwylio nyth wennol arbennig iawn ac yn dysgu am nadroedd gwair. A bydd cystadleuaeth i weld pwy all nodi'r nifer fwyaf o greaduriaid ym mharc y dref.

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal Gwestai'r Byd

Mewn rhaglen o 2010, mae Leah Hughes ac Aled Samuel yn ymweld â gwesty'r Grove yn Arberth, y G yn Galway, Iwerddon, a'r Gran Domine yn Bilbao, Sbaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Babi Del: Ward Geni

Leanne a Stephen o Garndolbenmaen yw'r cwpl diweddaraf i wahodd camera Babi Del i ffilmio'r cyfan ar ddiwrnod mawr y geni. Dysgwr ydy Stephen, yn wreiddiol o Lerpwl. Ar ôl colli allan ar enedigaeth ei efeilliaid - mae'n benderfynol o fod yn bresennol y tro yma!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn ymweld ag Aberdyfi fel rhan o'n cyfres sy'n ymweld â threfi glan môr, a chawn gip ar stampiau newydd y Post Brenhinol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

A fydd Colin yn rhoi diwedd ar hwyl Jim a Kath? Mae Anita'n gwneud ffwl o Elgan ar y radio. Nid yw Garry'n ymateb yn dda pan sylweddola ei fod yn destun trafod i'r pentrefwyr. Mae Mathew a Vicky mewn picl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Dros Gymru - Ceri Wyn Jones, Penfro

Ceredigion fydd yn cymryd sylw Ceri Wyn Jones yn y gerdd hon, gan gynnwys pentref glan môr Llangrannog.

Content options

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Caeau Cymru - Ysbyty Ifan, Conwy

Fferm Gwern Hywel Uchaf, ger Ysbyty Ifan yng Nghonwy, fydd canolbwynt y rhaglen heddiw. Mewn un cae ar y fferm, bydd Brychan Llyr yn ymweld â hen blasty bychan sydd â chysylltiadau hanesyddol i un o gyn-arlywyddion yr Unol Daleithiau. Heibio'r hen blasty mae sawl cae bellach yn defnyddio enwau'r hen dyddynnod a geir ar diroedd y fferm, ac yn dangos y bu cymuned glos yn byw ar y darn yma o'r ucheldir ar un adeg. Mae hanes diddorol i un o waliau derfyn caeau'r fferm hefyd, lle bu un o gymeriadau lliwgar yr ardal yn marchogaeth ei geffyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Mwy o'r Babell Lên 2017

Uchafbwyntiau estynedig o Babell Lên Eisteddfod Ynys Môn, 2017. Mererid Hopwood sy'n holi Gerald Williams, nai Hedd Wyn, wrth iddo ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf erioed. Mewn sgwrs gofiadwy maent yn trafod hanes gwarchod 'Yr Ysgwrn' a'r Gadair Ddu, ac yn hel atgofion am Hedd Wyn a'i deulu. Tudur Dylan Jones fydd yn sedd y Meuryn, a Dafydd Islwyn fydd yn cadw'r sgôr, wrth i dimau Caerfyrddin, Maldwyn a'r Penceirddiaid gymryd rhan yn Ymryson y Beirdd cynta'r gyfres.

22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Codi Pac - Merthyr Tudful

Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru yn y gyfres hon. Ym Merthyr Tudful yr wythnos hon byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld â nhw. Byddwn hefyd yn cwrdd â thrigolion lleol i glywed mwy am hanes yr ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?