S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Sudd Afal

Mae Rapsgaliwn yn ymweld a pherllan afalau yn y bennod hon er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Suo Gan

Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero a'i ffrindiau yn ymweld a brenhines y gwenyn i gael pethau'n ol i drefn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Yn Mynd Stomp Stomp

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Dwed Stori Wrtha i

Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. Ond mae'n colli ei thymer pan nad yw'r stori yn ei chynnwys hi!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - Y Ras Fawr

Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf heini. Ond a fydd hi'n ras deg?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - U - Utgorn ac Uwd

Mae'r Cywiadur yn torri ar draws amser darllen Jen. Cyw a Bolgi sydd yno. Maen nhw wedi dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau hefyd. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Trip Busnes

Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth i ffwrdd yn siop Norbet - ond dydy e ddim yn cofio beth yw ei enw tan i Betimygalw ofyn y cwestiynau iawn iddo.

07: 35
Patrol Pawennau - Dant Rhydd

Mae gan Cwrsyn ddant rhydd ond mae arno ormod o ofn mynd at y deintydd. Mae Aled hefyd ofn mynd at y deintydd felly mae Mr Parri yn galw am gymorth y Pawenlu.

07: 50
Sam Tan - Cestyll yn yr awyr

Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan!

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Cymorth cyntaf gyda Trystan

Dewch i ymuno gyda Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Cerddorfa Falmai

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Prosiect Arbennig Cen Twyn

Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae T?t ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Bwganod Dwr Deiliog

Mae dau fwgan mor deiliog bach wedi colli eu tad ac wedi cyrraedd yr Octofad yng nghanol pentwr o wymon oedd yr Octonots wedi ei gasglu. Heb ddeall eu bod nhw yn y gwymon, mae Harri ar fin eu rhoi mewn cawl mor-ladron ond llwydda Capten Cwrwgl i'w rwystro mewn pryd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Freichled

Wrth baratoi i ddawnsio mewn bale enwog o'r enw 'Llyn yr Iar' mae Fflur angen rhywbeth i wneud ei gwisg yn ysblennydd. Mae hi'n cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Sut mae Fflur am gyfaddef hyn wrth Tili ac i ble'r aeth y freichled?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Disglair

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Sgidia Glaw Nain

Mae Tudur Owen ar gopa mynydd Everest ar gwch mor-ladron yn siarad a gorila, draig, band pres a Nain. Sut ar wyneb y ddaear mae hyn wedi digwydd? Tybed ai 'sgidiau glaw Nain sydd wrth wraidd yr helbul?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Problem Del

Mae Del yn crio un bore yn y siop, ac mae Huwi'n llwyddo i gael gwybod pam - mae'r lloches anifeiliaid yn cau a chyn bo hir bydd Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn ddigartref. A all pobl garedig Cei Bach feddwl am ffordd o'u hachub?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Mel

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore?r byd (sy?n odli o hyd!) yn ymweld a chwch gwenyn yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud mel. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lan ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Mam Wedi Cael Digon!

Mae Mam wedi cael llond bol ar wneud popeth ei hun heb unrhyw help gan y plant. Mae hi'n mynd ar streic!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - Th - Amser Bath

Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Tybed a all Jen a Jim weithio allan pam mae Seth yn cyfarth?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Olobobs - Tylwythen Deg

Pan mae Crensh yn dod o hyd i dylwythen deg does neb arall yn gallu?i gweld, mae?r Olobobs yn creu Dylan Dylwythen, sydd ddim yn dda o gwbl am wneud hud a lledrith.

11: 35
Patrol Pawennau - Cwn a'r Gwdihw

Rhaid galw am y Pawenlu pan mae tylluan fach yn colli ei mam.

11: 50
Sam Tan - Tren gofod

Pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw, diolch i'r tren gofod?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Haf Ganol Gaeaf

Haf Ganol Gaeaf

Mae taith anturus y Cymry Cymraeg ar ynysoedd De Georgia yn parhau, ond daeth yr amser i'r pedwar wahanu. // A Iolo Williams a Lynfa Jenkin i ganolbwyntio ar astudio bywyd gwyllt yr ardal, tra bo Caradoc Jones ac Alun Hughes am fentro i'r mynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Hedd Wyn: Canrif o Gofio

Hedd Wyn: Canrif o Gofio

100 mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, Ifor ap Glyn sy'n olrhain hanes ei fywyd. O Drawsfynydd i Abercynon, ac o Lerpwl i Ypres, a chyda defnydd o gyfweliadau prin o'r archifau, bydd Ifor yn edrych ar sut y tyfodd y bardd i fod yn un o brif eiconau'r genedl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd cwpl ifanc o Fotwnnog, Pen Llyn yn herio cwpl o'r Bala sydd eisoes wedi cystadlu ar Sion a Sian ym 1996. Mae Will ac Emma Evans wedi bod gyda'i gilydd ers roedden nhw eu harddegau ac mae ganddynt ddwy ferch fach. Cigydd yw Will ac mae hefyd yn gefnogwr brwd o dim pel-droed Everton. Canu a chyfansoddi caneuon yw diddordebau Emma ac mae hi'n gweithio fel gofalwr nyrsio. Enillodd Gwenan a Michael Charters y jacpot y tro diwethaf iddynt gystadlu yn y gyfres. Cyfarfod

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn. Dr Ann fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddygol a Kevin Davies fydd yma gyda'i osodiadau blodau Hydrefol.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Glowyr

Glowyr - Gwaed Ar Y Glo

O holl feysydd glo Prydain, de Cymru oedd y mwyaf peryglus ar un adeg. Cilfynydd, Abercarn, Cymmer, Senghennydd, Gresford- mae rhestr y trychinebau mawr yn hir ac fe gollwyd llawer o fywydau.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Mwynhau'r Pethe

Mwynhau'r Pethe - Ifor Owen

Mae'r gyfres hon yn portreadu pump o unigolion adnabyddus sydd wedi cymryd rhan weithredol ym mywyd diwylliannol Cymru. Y tro hwn - Ifor Owen - cynrychiolydd adnabyddus i nifer o fudiadau cenedlaethol, cyn-bennaeth ysgol, arlunydd a golygydd y cylchgrawn plant, Hwyl.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Mynydd

Mae Bobl yn gwrthod dringo mynydd, tan i Fflica Fflac ei helpu i anghofio pa mor uchel yw?r mynydd.

16: 05
Sam Tan - Ar goll yn yr ogofau

Mae rhywun ar goll yn yr ogofau... pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

16: 20
Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Achub y robo-gi

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar ol i'w weiren dorri.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Y Fferm

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw gan Gwyneth Davies i gwblhau gwaith ar y fferm, ond does dim syniad gyda Louie a Louigi lle i ddechrau.

17: 10
Kung Fu Panda - Arwr y Pentref

Wrth i Po ymweld a phentref genedigol Mantis gyda'i ffrind, daw i'r amlwg nad ydy Mantis wedi bod yn gwbl onest gyda'r trigolion yno. Er mwyn creu argraff ar ei gyn gariad, honnodd Mantis mai fe oedd y Ddraig Ryfelwr ac mae'n rhaid i Po ymuno yn y cynllwyn am gyfnod.

17: 35
Boom!

Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, technoleg newydd a gynj.

17: 45
Rygbi Pawb - Coleg Gwyr v Coleg Llandrillo

Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Codi Pac

Codi Pac - Y Trallwng

Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yn Y Trallwng yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Carwyn yn paratoi i ymddiheuro i Jason ar ol dod i ddeall ei fod o wedi bod yn dipyn o arwr wrth helpu Anest ddoe. Mae John yn dechrau cyrraedd pen ei dennyn wrth i Mags fynnu mwy o arian - mae'n sylwi bod rhaid iddo wneud rhywbeth eithafol i hel yr arian ar gyfer y taliad nesaf, ond mae Rhys yn dod i wybod am ei gynllun a'i rybuddio ei fod yn chwarae efo tan. Gyda Sophie yn derbyn cynnig Vince i fynd am ginio dydd Sul efo'r plant mae o'n dechrau gobeithio bod modd cynnau tan ar hen aelwyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, estynnwn groeso i chi o Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru. Hefyd, byddwn yn fyw o Bortmeirion mewn seremoni arbennig wrth i Dlws Mary Vaughan Jones gael ei wobrwyo i deulu'r diweddar Gareth F. Williams.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sara'n benwan gyda Britt am wneud iddi gredu fod Jason yn cael affer. Mae Non yn cael llond bol ar ymyrraeth Kath a Debbie.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Cawn wybod mwy am y geiriadur iaith Mizo cyntaf a mwclis Mizo brodorol, sy'n perchen i'r cyn-Barchedig Aneurin Owen, a anwyd i rieni oedd yn genhadon ym Mizoram. Cwrddwn hefyd a'r gasglwraig antics brwdfrydig, Blodwen, sy' ddim yn rhy hoff o'i phlat Charlotte Rhead, ac yn gobeithio y bydd yn darganfod ei werth ariannol mawr. Ond a fydd ganddi ddodrefn o werth mawr hefyd yn cuddio yn y ty?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Salon

Y Salon

Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Llanharan, Caernarfon, Bangor a Llanybydder, a bydd y steilwyr Alun, Jason, Colin, Carys, Cara, Catrin a Rhian yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin gwinedd. A fydd yna wynebau cyfarwydd yn y gadair yr wythnos hon? Nid lle trin gwallt yn unig ydy'r salon! Dyma'r blwch cyffes fodern, lle mae cwsmeriaid yn rhannu bob mathau o gyfrinachau!

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Sgorio Rhyngwladol

Sgorio Rhyngwladol - Gweriniaeth Iwerddon v Cymru

Yr Ynys Werdd sy'n denu Dreigiau Cymru ar gyfer y drydedd gem yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Ar ol chwalu'r Gwyddelod o 4-1 yng Nghaerdydd ym mis Medi bydd tim Ryan Giggs yn llawn hyder. Roedd nifer o ser Iwerddon yn absennol yn y gem ddiwethaf ac mae disgwyl i dim Martin O'Neill fod yn barod am yr her gan griw ifanc Cymru. Ymunwch a chriw Sgorio ar gyfer pel droed rhyngwladol o Stadiwm Aviva, ddinas Ddulyn. Cic gyntaf 7.45.

00: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?