Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Parti Plant

Cyfres yn llawn egni, cerddoriaeth a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymuno â phlant mewn parti pen-blwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:15 Y Teulu Mawr - Ffasiwn Ffwdan

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Octonots - Yr Octonots a'r Llyswennod Lly

Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond mae Llyswennod sy'n poeri llysnafedd yn gwarchod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Twm Tisian - Glanhau

Mae Twm yn gorfod glanhau ond mae'n anodd canolbwyntio ar lanhau pan mae 'na gymaint o bethau diddorol o gwmpas y ty i chwarae â nhw

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does Gan Hipo Ddim Blew

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod â rhywbeth i'w werthu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gêm Guddio

Mewn gêm guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galâth. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

Content options
08:30 Guto Gwningen - Hanes yr Arwr-Gwningen

Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nôl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. Ond tydi hynny ddim mor hawdd, fel mae Benja'n darganfod yn fuan iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Hafod Haul

Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Ceir Twmffi

Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond pan maen nhw'n dechrau llenwi'r ty a chreu tagfa enfawr, mae'n sylweddoli bod rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Ci Sy'n Achub Pobl

Mae Mike yn amau pa mor dda yw Rader fel ci achub. Ond mae Rader yn profi ei fod yn gi achub gwerth ei halen pan mae'n dod o hyd i Mike yn sownd yn seler Caffi'r Pysgod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Noson Serlog

Mae'r criw yn penderfynu mynd ar antur i wersylla ond mae Sioni yn dweud wrth Popi nad yw e wedi gwersylla o'r blaen a bod ofn y tywyllwch arno. Erbyn diwedd yr antur mae Sioni'n hapus ei fyd ac wedi'i gyfareddu gan y sêr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bach a Mawr

Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Castell Tywod

Heddiw mae Wibli a'i ffrindiau ar y traeth ac maen nhw eisiau adeiladu'r castell tywod gorau erioed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y gwnaeth Nain i *

Cyfres i blant bach am deulu a ffrindiau'r Bla Bla Blewog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Stiw - Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Pentre Bach - Dim Clyw!

Mae'n ddiwrnod hyfryd o wanwyn ym Mhentre Bach, ac mae Jac y Jwc yn penderfynu eistedd y tu allan i'w dy i wrando ar ei hoff CD. Yna, mae'n mynd draw i weld Jini, ond yn rhyfedd i gyd, nid yw hi'n gallu ei glywed, a dyw Jac ddim yn clywed Jini 'chwaith. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Carlo'r Arth Aruthrol

Gyda'i glogyn arbennig mae Carlo'n esgus bod yn Arch-arwr. Ond fydd ei ffrindiau yn hapus o gael arth aruthrol yn eu mysg?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Natur

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn edrych ar fyd natur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Y Teulu Mawr - Dirgelwch y Deino

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Twm Tisian - Dawnsio

Mae dawnsio yn hwyl! Mae Twm eisiau i ti ddyfalu pa fath o ddawns mae e'n ei gwneud heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Dywysoges Fach - Alla'i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Ail Gylchu

Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Mae Mami Mochyn yn eu dysgu sut i ailgylchu'r poteli a'r papurau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

Content options
12:30 Guto Gwningen - Hanes y Twnneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ôl hwyaid bach. Ond ar ôl i'r hwyaid ddianc a fyddant yn dod o hyd iddyn nhw cyn i Doti ddod yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Heddiw, mi fyddwn ni'n fyw o Bwllheli ar gyfer Pencampwriaeth Fawr Hwylio. Heledd Gwyndaf fydd yn sgwrsio â Rhiannon Ling, Mererid Hopwood a Karen Owen i son am eu llyfr newydd 'Glaniad.'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Uchafbwyntiau

Ar ddiwedd y gyfres byddwn yn bwrw golwg dros rai o uchafbwyntiau'r misoedd a aeth heibio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn ar gyfer Cymru gyfan gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cymru: Dal i Gredu?

Yn rhaglen ola'r daith Gwion Hallam sy'n dychwelyd i neuadd Pantycelyn, Aberystwyth lle bu'n efengylwr tra yn y coleg. Aiff i wasanaeth Efengylaidd lle mae ei dad yn arweinydd, ac i Gurdwara rhai o Siciaid Caerdydd. A chaiff ei herio gan anffyddiwr sy'n berswadiwr gwych. A fydd Gwion o'r diwedd yn hapus i alw ei hun yn anffyddiwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Chwedlau Tinga Tinga, Hafod Haul, Meic y Marchog, Heini.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Meerkat Wastad yn Cadw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Meercat wastad yn cadw golwg ar bawb a phopeth.

 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Hafod Haul

Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul i gyd yn edrych ymlaen at gystadlu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Swn Dychrynllyd

Mae swn dychrynllyd i'w glywed ac mae Meic y Marchog dewr yn mynd i geisio darganfod beth ydy o, gan adael Sblash yn unig ac yn ofnus. Ond pan fydd ar ei ben ei hun mae hyd yn oed Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i'r ateb cerddorol i ddirgelwch y swn!

Content options
16:40 Heini - Garddio

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Y tro yma bydd Heini yn garddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 Sinema'r Byd - Dos amdani Dan!

Mae Dan yn byw yn yr Iseldiroedd. Mae'n nofiwr heb ei ail -ond dyw ei fam ddim eisiau iddo barhau i nofio - rhag ofn. Pam hynny? Cawn weld yn y ffilm yma sut mae bachgen bach yn wynebu her ac yn gwneud penderfyniad pwysig ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:15 Gwboi a Twm Twm - Stan Arctica

Mae Gwboi mor siomedig pan gaiff ei arwr Dyn Arctica ei ladd gan ei arch elyn. Er mwyn dangos parch at ei arwr penderfyna Gwboi fynd ar ôl ei elyn ond mae mewn tipyn o benbleth am sut i wneud hyn.

17:25 Calon - Cariad

Cyfres o ffilmiau byrion gyda phlant rhwng 4 a 11 oed yn trafod rhai o bynciau mawr eu bywydau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Ditectifs Hanes - Caerfyrddin

Dirgelion anhygoel a chyfrinachau cyffrous Caerfyrddin. Mae gan Hefin y Ditectif yr hanes i gyd - ond ydy Anni a Tuds yn gallu dilyn y cliwiau? A pha fwyd o'r gorffennol yw Dafidè yn coginio y tro 'ma?

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Daw galwad ffôn gyfrinachol i rywun annisgwyl yng Nghwmderi gan Gabriela o Batagonia, sy'n datgelu bod iechyd Meic wedi gwaethygu. Mae Sioned yn ceisio perswadio Eileen i gymodi gyda Cadno ond pam mae hi am ymyrryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Wynne Evans: Gio Compario

Rhaglen ddogfen yn dilyn y canwr Wynne Evans a ddarlledwyd gyntaf yn 2011. Cawn olrhain ei yrfa hyd yma a bwrw golwg ar ei berfformiadau enwog fel Gio Compario, wnaeth greu cryn dipyn o ddilyniant i'r tenor 'anghymharol' o Gaerfyrddin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Hywel Ddoe a Heddiw

Yr wythnos hon, bydd Hywel yn dechrau'r rhaglen yng nghwmni aelod o fand roc a rôl o'r saithdegau, John Gwynne, sydd erbyn hyn yn adnabyddus am gynhyrchu rhaglenni ffeithiol am fywyd gwyllt gyda'i gwmni cynhyrchu 'Aden'. Edrychwn ar ei hanes gyda'r grwp Brân a enillodd gystadleuaeth Cân i Gymru 1975 a chawn olrhain trywydd ei fywyd ers hynny. Bydd Hywel yn cwrdd am y tro cyntaf ag Elen ap Robert sy'n gyfrifol am brosiect 'Pontio' o fewn y byd celfyddydau. Ac i orffen, byddwn yn ail ymweld â'r crefftwr mentrus Ieuan Rees sy'n sôn am ei waith yn cerfio carreg ac edrychwn ar gomisiynau sy'n aros yn ei gof.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Garry yn bygwth Sioned ac yn disgwyl iddi gymryd ochrau. Mae pram newydd smart Hywel a Sheryl yn destun trafod yn y pentref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cof Patagonia

Cyfle arall i weld hanes llafar yr Ugeinfed Ganrif yn Nhalaith y Chubut, wedi'i fynegi trwy luniau ac atgofion personol disgynyddion y Gwladfawyr cyntaf. Darlledwyd y gyfres Cof Patagonia gyntaf yn 2002.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Galesa

Drama unigryw wedi ei ffilmio ym Mhatagonia gyda thrigolion y Wladfa yw hon. Mae'r ffilm yn adrodd hanes actores sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd ar daith i'r Ariannin i ymweld â'i theulu yn ystod 150 mlwyddiant sefydlu'r Wladfa. Mae hi'n ffilm am hunaniaeth a dyfalbarhad sy'n profi bod disgynyddion y Cymry a laniodd ym Mhatagonia ym 1865 yn dal i arloesi er gwaethaf pawb a phopeth. Roedd "Galesa" yn rhan o'r prosiect theatrig {150} gan Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:23 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Patagonia: Yno o Hyd

Roedd y diweddar Selwyn Roderick yn un o'r cynhyrchwyr teledu cyntaf yng Nghymru a bu'n ymweld â'r Wladfa ar ddechrau'r Wythdegau fel cyfarwyddwr y rhaglen ddogfen Plant y Paith. Yr adeg honno, darlun digon digalon a gafwyd am gyflwr yr iaith Gymraeg yno. Ond ar ddiwedd y Nawdegau, aeth yn ôl i'r Wladfa a darganfod bod pethau wedi newid yn sylweddol fel y gwelwn yn y rhaglen hon. Darlledwyd y rhaglen gyntaf ym 1999.

 • Isdeitlau Saesneg
23:53 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video