Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Cerddoriaeth

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn arbrofi gydag offerynnau cerdd a'u gwahanol synau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:15 Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Octonots - Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y môr, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i graig ryfedd sy'n digwydd bod yn gartref i fath newydd o fwydyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Yn yr Ardd - Blod yn Sal

Mae Blodeuwedd y broga yn dioddef yn ofnadwy o glefyd y gwair heddiw ac yn tisian dros bawb a phopeth yn yr ardd, hyd nes bod Wali y wiwer a Fflach y wenynen yn colli pob amynedd gyda hi. Druan â Blodeuwedd fach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusGem Cerddorol

Mae'n wythnos cerddorieth ar Ti Fi a Cyw. Morus sy'n rhifo nodau a churiadau gyda ffrind newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Peppa - Y Gwersyll

Mae Peppa a'i ffrindiau yn mynd i wersylla efo'u hathrawes. Ar ôl codi'u pebyll a chasglu priciau pren maen nhw i gyd yn canu cân o amgylch y tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr â fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ôl, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

Content options
08:30 Y Crads Bach - Ganol Gaea'

Mae'n ddiwrnod oer yn y gaeaf ac mae'r llyn wedi rhewi - ond mae digon o grads bach yn symud o dan y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Bing - Da Bo

Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyda hi fel pêl. Ond pan mae'r balwn yn ffrwydro mae Fflop yn ei helpu i'w rhoi i gadw gyda gweddill ei deganau sydd wedi torri yn y Bocs Da Bo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ôl cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iâr yn llwyddo dianc yn ddiogel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Ceir Twmffi

Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond pan maen nhw'n dechrau llenwi'r ty a chreu tagfa enfawr, mae'n sylweddoli bod rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Sara a Cwac - Arweinydd y Pibau

Mae swn ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r swn tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Igam Ogam - Dwi Eisiau bod yn fawr!

Mae Igam Ogam eisiau bod yn ferch fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Pelen Hud - Y Llyfant

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod yn Archwiliwr

Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Rapsgaliwn - Sudd Afal

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â pherllan afalau yn y bennod hon er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Rowlio a Phowlio

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Pentre Bach - Jac y Jwmper

Mae Jac y Jwc yn cerdded o gwmpas y lle yn ei siwmper binc, a does neb yn ei adnabod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Broga

Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Mwnci a'r plant yn dilyn Broga wrth iddo neidio, chwythu ei fochau a chrawcian.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Adeiladu

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini.Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymarfer corff ar safle adeiladu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Pan mae haig o Bysgod Hedegog yn ddamweiniol yn cymryd llyfr prin o eiddo yr Athro Wythennyn, mae'r Octonots yn eu dilyn yn y Tanddwr er mwyn cael y llyfr yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Yn yr Ardd - Garddwr y Flwyddyn

Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw a Gwilym y garddwr yw'r beirniad. Blodeuwedd y broga enillodd y llynedd ond tybed pwy fydd yn ennill y wobr gyntaf eleni, Wali, Blodeuwedd neu Moc?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - FfionPicnic

Plant sy'n dysgu'r oedolion yn y gyfres hwyliog hon. Mae Ffion a'i mam yn cael picnic, ond beth yw enwau'r pethau ar y blanced?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Fflamingo yn Sefyll ar

Straeon lliwgar o Affrica am anifieliaid y byd. Heddiw cawn ddarganfod pam mae Fflamingo yn sefyll ar un goes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Ffrind Dychmygol

Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac mae hi wedi creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew y Llew".

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

Content options
12:30 Y Crads Bach - Buwch fach gota

Dyw Gwenda'r Fuwch Fach Gota ddim eisiau treulio'r gaeaf ar ei phen ei hun - ond a wnaiff hi ddod o hyd i ffrind mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Bing

Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno yn y stori yn rhy frwdfrydig ac mae'r llyfr yn cael ei wlychu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Hafod Haul - Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Mae angen ar Jaff wneud ychydig o waith ditectif i ddarganfod ble mae'r wyau coll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Heddiw cawn gwmni Aled Jones, dirprwy Brif Weithredwr y Sioe Frenhinol. Hefyd, bydd y gystadleuaeth yn parhau wrth i ni edrych ymlaen at y Pasg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Eglwys y Santes Fair, Cydweli

Eleni mae trigolion Cydweli yn dathlu pen-blwydd y dref yn 900 oed - mae'n naw canrif ers i frenin Lloegr, Harri'r Cyntaf rhoi siarter i'r dref. Yr wythnos hon byddwn yn ymuno â chynulleidfa Eglwys y Santes Fair, Cydweli ar gyfer eu Cymanfa ddathlu. Yn ystod y rhaglen bydd Alwyn Humphreys yn clywed am hanes Cydweli yng nghwmni Peter Nicholas, aelod o bwyllgor dathlu'r dref. Bydd hefyd yn cwrdd ag un o gymeriadau Cydweli, David Gravelle, sydd wedi bod yn gwerthu ceir i'r bobl leol ers degawdau. Cawn berfformiad gan un o denoriaid ifanc amlycaf Cymru, Trystan Llyr Griffiths, a fydd yn canu'r emyn dôn Llanfair.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw 'Fash' Rees yn rhoi tips ffasiwn i ni ac Alison Huw yn rhoi cyngor ar fwyd a diod. Byddwn hefyd yn cynnal ein Clwb Llyfrau wythnosol.

 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Heini - Gwisg Ffansi

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â'r siop gwisg ffansi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod Drysl

When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Yn yr Ardd - Syrcas

Mae'r criw o ffrindiau yn chwilio am rywbeth llawn hwyl i'w wneud ac mae Gwilym y garddwr yn cael syniad o greu syrcas mawr yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - LauraSwyddi

Swyddi yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Tad Laura sy'n dyfalu pa weithiwr a pha adeilad sy'n perthyn i'w gilydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Chwedlau Tinga Tinga, Bing, Boj, Meic y Marchog, Sbarc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Llew yn Rhuo

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Llew yn rhuo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bing

Mae gan Swla, Pando, Fflop a Pajet ddawn - rhywbeth arbennig maen nhw'n gallu ei wneud, a neb arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Boj - Boj yn brysur

Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn ôl i'w cwch gwenyn. Felly mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i'w hannog yn ôl gydag ychydig o help gan ei ffrindiau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Castell Newydd

Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal â Chastell Glyndreigiau. Ond mae'n rhaid dysgu gweld yr ochr orau i bethau, hyd yn oed pan nad yw popeth yn hollol fel y bwriadwyd iddyn nhw fod.

Content options
16:45 Sbarc - Gweld

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r synnwyr 'gweld'.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dreigiau: Marchogion Berc - Gwallgofeilliaid

Mae Dagr y Di-ddal ar ymweliad â Berc er mwyn ail lofnodi cytundeb heddwch rhwng y Lloerigion ac Ynys Berc. Mae'r dreigiau wedi'u cuddio rhag ofn i Dagr, sydd yn amau Berc o baratoi byddin dreigiau, eu gweld. Ond mae Cneuan wedi pwdu a mynd i'w "gwlyb, tywyll, ben fy hun le" gan adael Bwlc a Cnec yn afreolus. Rhaid i'r criw ddarganfod yr efeilliaid er mwyn rheoli'r ddraig cyn i Dagr gael esgus i fynd i ryfel â Berc.

Content options
17:25 #Fi - Iago a Liam

Stori Iago a Liam, dau fachgen ifanc sy'n ymroi eu bywydau'n llwyr i chwaraeon.

Content options
17:45 Ben 10 - Cyfrinachau

Mae Cen Cnaf wedi cyrraedd pen ei dennyn ac yn penderfynu dod i'r Ddaear i chwilio am yr Omnitrix gwerthfawr.

Content options
18:05 Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Rhiain Temple, sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft!

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Anita'n hiraethu am Meic ac yn cael gwared â'i eiddo'n fyrbwyll. Mae Dani'n perswadio Ed bod rhywbeth yn mynd ymlaen rhwng Garry a Sioned.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Elin Fflur sy'n cyflwyno o'r Galeri, Caernarfon, lle cynhelir gwyl delynau. Bydd Heledd yn ymweld ag arddangosfa Oriel y Parc, Tyddewi. Bydd cyfle i chi ennill gwobrau arbennig yn ein cystadleuaeth, Cracyr Pasg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Porthpenwaig

Mae Edna wedi penderfynu gwerthu Bryn Neigwl ac mae'r cynnig annisgwyl yn creu tensiynau teuluol anodd. Gallai'r gwerthiant ysgafnhau problemau ariannol Yr Angor ond nid felly mae Ioan ac Annest yn ei gweld hi. Ond mae pwysau llawer trymach na hynny ar ysgwyddau Huw pan ddaw i wybod beth oedd neges Casi wrth ddychwelyd i Gaerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:30 5 Stori: Anita

Yn ail ddrama 5 Stori, cawn hanes Anita, sydd wedi serennu yn y gyfres Caryl a'i Ffrindiau. Mae Anita'n fam sengl, yn nyrs, yn dysgu Cymraeg, yn llawn hwyl, ac yn hollol hyfryd. Ei holl fyd yw ei merch Jools, sydd yn astudio ar gyfer ei lefel A, ac mae Anita wedi treulio'r holl flynyddoedd ers cael Jools yn canolbwyntio ar ei magu. A chwarae teg, mae Anita wedi gwneud joban dda ohoni. Ond mae Jools yn credu ei bod hi'n amser am newid byd. Mae angen i Anita ddechrau byw ei bywyd, ac mae Jools am helpu ei mam i wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Darllediad Etholiadol gan y Democratiaid Rhyddfrydol

Darllediad Etholiadol gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Lle Aeth Pawb? - Jabas

Ar ddiwedd yr Wythdegau, roedd un gyfres deledu ar S4C yn mynd â bryd cynulleidfa ifanc Cymru yn fwy na'r un arall… a Jabas oedd honno! Ond beth ddigwyddodd i Jabas, Picsi a gweddill y criw? Mewn rhaglen arbennig, cawn ddod â phawb nôl at ei gilydd i ail-greu llun a dynnwyd gyntaf ar draeth ym Mhen Llyn ym 1987.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Mwy o Gymru ar Ffilm - Dilyn Y Band

Rhaglen o archif BBC Cymru Wales, a ddarlledwyd gyntaf ym 1970, yn dilyn helyntion Band Arian Ystalyfera a'r arweinydd Lewis Williams wrth iddynt baratoi am gystadleuaeth yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Y brif gêm heddiw fydd rownd gynderfynol Pencamwpriaeth Ewrop dan ddeunaw yn Toulouse, lle bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Iwerddon am le yn y rownd derfynol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video