S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'r milfeddyg yn ymweld a'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond tybed ble mae Jaff ac a fydd e'n hapus i weld y milfeddyg fel pawb arall?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Tyfu,Tyfu,Tyfu

Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu o gwbl yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu hi.

06: 25
Y Teulu Mawr - Dewch at Eich Gilydd

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gem Guddio

Mewn gem guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galath. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

06: 55
Peppa - Ffrind Dychmygol

Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac mae hi wedi creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew y Llew".

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Nos

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Ble'r Aeth yr Haul?

Mae 'na s?n rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau ofnadwy? Ymunwch a Jen a Jim Pob Dim am antur arall i'r gofod gyda'u ffrindiau Gwil y Gofodwr, Cyw a Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Holi Hana - Ernie'n Cael Ail

Mae Ernie Eryr wedi cael llond bol ar gael ei gymharu a'i gefnder perffaith Jeremi. Tra bo Ernie yn camymddwyn, a'i ffrindiau a'i athrawes yn cwyno ei fod yn ddrwg, mae Jeremi ar y llaw arall, yn brysur yn plesio pawb ac yn ymddwyn yn dda. Ar ol ffraeo ac ymladd, maen nhw'n cymodi wrth lanhau car Hana ac yn sylweddoli eu bod yn gallu cael hwyl a mwynhau cwmni ei gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn y Siop Anifeiliaid, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'd' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Boj Boing Sbonc

Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gael Mr Clipaclop lawr trwy ddefnyddio trampolin cadw'n heini Mr Neidio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Bocs Bwgi Bolgi

Rhaglen gerddoriaeth i blant ifanc gyda Bolgi a'r Bocs Bwgi!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Syrcas Deithiol Dewi - Yr Arolygydd Olwynion

Mae Heulwen yn derbyn galwad ffon gan yr Arolygydd Olwynion ac yn gofyn i Enfys a Carlo roi'r neges i Dewi, ond mae Enfys yn anghofio. A fydd Will yr arolygydd yn llwyddo i weld yr olwynion?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Yr Wy Coll

Mae Ben a Mali'n helpu cyw bach i ddod o hyd i'w fam.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Stiw a'r Drwm

Mae Ewythr Selwyn sy'n Bennaeth Parc Saffari yn Affrica yn anfon drwm i Stiw ar ei ben-blwydd. Yn anffodus tydi pawb yn y teulu ddim mor hoff o'r s?n drymio!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwdlam

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld a Twm Swm ar y cwmwl cyfri. Mae Twm wedi derbyn parsel arbennig o Rwsia. Yna, ar y cwmwl natur, bydd Alun yn dangos tylluan i ni. Yn olaf, byddwn yn ymweld a byd creu Defi Draenog a bydd Defi yn dangos sut mae gwneud blodau allan o bapur.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Twt a'r Morfil

Mae'n oer yn yr harbwr heddiw. Wrth fynd allan i'r mor, mae T?t a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Bydd angen cymorth un o'u ffrindiau cryfaf, Pop i'w ryddhau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Deryn Tic yn Eistedd a

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn clywed pam mae Aderyn Tic yn eistedd ar gefn Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Castell Tywod

Heddiw mae Wibli a'i ffrindiau ar y traeth ac maen nhw eisiau adeiladu'r castell tywod gorau erioed.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Sbarc - Gweld

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r synnwyr 'gweld'.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae Pws yn mynd yn sownd ar frigyn, yn uchel yn y goeden, ac mae'n rhaid i Heti alw'r Frigad Dan i'w hachub.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Noson tan gwyllt

Mae Goleuni'r Gogledd yn cael eu rhagweld heno, ond mae baromedr Abel yn proffwydo cwmwl trwchus - mae e'n mynd ati i gynllunio Arddangosfa Tan Gwyllt.

10: 25
Y Teulu Mawr - Chwyrligwgan

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Newyddion Glyndreigiau

Wedi i'r dreigiau gael sylw yn Newyddion Glyndreigiau mae Meic yn genfigennus ac yn dymuno iddyn nhw ddiflannu, heb sylweddoli ei fod yn gwisgo breichled hud Efa ac y bydd ei ddymuniad felly'n dod yn wir. Mae o'n dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog!

10: 55
Peppa - Trip yr Ysgol

Mae Musus Hirgorn yn mynd a Peppa a'i ffrindiau ar drip ysgol ar fws i'r mynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cled - Tyfu

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Nol, 'Mlaen Crash!

Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. A all Jim a Jim a Chapten Carys eu helpu i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng lan a lawr a 'nol ac ymlaen?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Holi Hana - Y Parrot bach

Mae Jasper Parot yn cadw cyfrinach ac er ei fod yn barot bach tawel iawn, mae'n camymddwyn er mwyn tynnu sylw pawb oddi ar y broblem. Mae Owen a Beti yn ymladd byth a beunydd yn y swyddfa ynglyn a phwy sy'n cael eistedd yn y gadair gyfforddus. Mae Hana'n darganfod mai problem Jasper yw ei fod yn colli ei blu ac mae'n ei sicrhau fod yn hyn yn hollol naturiol. Yna, mae'n defnyddio plu'r parot bach i wneud clustog feddal i Owen.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn helpu'n y salon harddwch, gan lwyddo i golli'r lythyren 'g' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 6 Nofel

6 Nofel - John Ogwen: Mis o Fehefin

Mae'n naturiol pam y dewisodd yr actor John Ogwen lyfr Eigra Lewis Roberts 'Mis O Fehefin' fel ei hoff nofel. Bu'n actio rhan Dic Pwal am nifer o gyfresi yn yr addasiad teledu o'r nofel, Minafon - un o gyfresi drama mwyaf poblogaidd S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Casa Dudley

Casa Dudley

Wedi misoedd o chwilio, milltiroedd o deithio a blasu degau o ryseitiau, heno coronir pencampwr Casa Dudley. Ai'ch ffefryn chi fydd yn ennill?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd - Oedolyn

Y tro hwn byddwn yn canolbwyntio ar y camau corfforol pwysig sydd yn digwydd yn ystod bywyd oedolyn. Byddwn yn edrych ar dechnoleg arbennig sy'n galluogi ymchwilwyr i effeithio'n uniongyrchol ar yr ymennydd, yn trafod problem gordewdra oedolion Cymru ac yn edrych ar yr ymchwil diweddaraf yn y ras i atal osteoporosis.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ymunwch a ni heddiw wrth i ni ddathlu pen-blwydd Prynhawn Da yn 20 mlwydd oed. Mi fydd cyflwynwyr cyntaf y gyfres, Elinor Jones a Lyn Ebenezer, yn y stiwdio i hel atgofion.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae'r garej ar werth ac mae'r dyfodol yn ddu iawn i John Albert os na chaiff o arian sylweddol. Ond o ble?

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Dyddiadur Enlli

Dyddiadur Enlli

Mae yna ymwelwyr o Botswana a phlant ysgol lleol, ac mae stormydd Awst yn ymestyn gwyliau rhai.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Seren Wib

Mae 'na ser gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced heddiw ac mae Jangl yn ceisio ei gorau glas i'w cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Gyda chymorth mesurydd amser, mae gan Jen a Jim Pob Dim syniad all wneud y cyfri'n haws.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Cab Clebran

Mae Bing a Swla yn darganfod tegan newydd yng nghylch chwarae Amma - car bach melyn sy'n siarad.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Llanast Mawr

Wrth farchogaeth Galath yn rhy gyflym mae Meic yn difetha' un o swynion Efa, ac yn sydyn mae Stafell yr Orsedd yn llawn o fwd. Wedi ceisio rhuthro i lanhau'r llanast a chreu mwy o helynt, mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo.

16: 45
Sbarc - Nos

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'nos'.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Angelo am byth - Be di'r Gem?

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Mae yna sawl sioc wedi bod yn barod yn y gynghrair y tymor yma a bydd y clybiau 'llai' yn gobeithio gweld y patrwm yn parhau penwythnos yma. Mae Caernarfon yn teithio i gartref y pencampwyr, Y Seintiau Newydd tra bod Y Barri yng Nghei Conna. Bydd uchafbwyntiau hefyd o weddill y gemau - o Gaerfyrddin i Gaerdydd. Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer yr holl gyffro o'r gynghrair.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Cyfle i grwydro Cwm Rhondda gyda Sion Tomos Owen o Dreorci, fydd yn sgwrsio ac yn creu cartwns wrth fynd. Heddiw, bydd Sion yn symud ty, yn cael torri ei wallt mewn salon yn Nhonpentre, ac yn cyfarfod actores o'r ardal. Bydd yn mynd i Flaenllechau i sgwrsio ag un o drigolion hyna'r Rhondda Fach ac i Ferndale am gem o bingo, cyn camu ar lwyfan Theatr y Parc a'r Dar. Ac i orffen rhaglen brysur, bydd yn ymuno a chriw o ferched ar 'hen-night' yn y Lion yn Nhreorci.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma byddwn yn rhoi croeso nol i'r ffrindiau Dafydd a Llinos, ac hefyd yn cystadlu fydd Dave ac Ifan ac Elan a Nia.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, mi gawn gwmni Cor Eifionydd, tra bod y Welsh Whisperer yn ymweld a thafarn y Plu yn Llanystumdwy.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Jim yn ceisio talu Kath gyda Phwdin Dolig wrth iddi hi sylweddoli na fydd yn cael arian am ei gwaith caled! A fydd Hywel yn gwerthfawrogi Ffion a Rhys yn trefnu parti pen-blwydd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Wythnos hon fe fydd 'na gyfle i ddod i adnabod rhai o fecanics garejis y gyfres. Mae Esther, un o gwsmeriaid BV Rees, yn brwydro gyda'i mab Rhys dros gar sydd wedi denu llygad y ddau, tra bo' Melvyn a Meirion Evans o garej Derwen, Harford, yn teithio dramor i Sbaen i chwilio am gar arbennig ar gyfer y tymor ralio. Mae Keith Harries, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol ym mhentre Cwmann.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn bydd Alun ym Mhonterwyd a Machynlleth yn trafod cynlluniau i ail-wylltio 10,000 o hectarau. Bydd Meinir mewn arwerthiant arbennig un o fridwyr defaid mwyaf adnabyddus yng Nghaerwrangon a bydd Daloni yn gweld sut mae perthynas rhwng meistres a'i chi wedi dwyn ffrwyth.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ralio+

Ralio+

Mi fyddwn ni ynghanol cyffro rali nos chwedlonol Cilwendeg sy'n cael ei rhedeg gan Glwb Moduro Dyffryn Teifi. Mart Castell Newydd Emlyn fydd cychwyn y rali ac yn ystod y noson o gystadlu ar hewlydd cefn gwlad y gorllewin, fyddwn ni'n clywed am be sy'n gwneud ralis nos mor arbennig!

22:30 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw am Byth

Ym mhennod ola'r gyfres hon o 2015, Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Yn y bennod hon gwelwn ryfeddodau naturiol y llosgfynyddoedd tanllyd a ffenomena unigryw Golau'r Gogledd. Yma yn y gogledd gwyllt mae'r brwydrau cyson rhwng rhew a than a thir a mor wedi creu tirwedd unigryw a heriol ac mae creaduriaid fel yr arth wen, y lyncs, y bolgi a llwynog yr arctig wedi gorfod addasu er mwyn goroesi rhai o ddigwyddiadau naturiol mwyaf dramati

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?