S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Cyw a'r Bocs Arbennig

Mae'r postmon yn cyrraedd gyda bocs arbennig i Cyw a'i ffrindiau ond nid y dillad sydd yn y bocs sy'n cyffroi'r criw. Mae'r bocs yn gyfle i bob un ohonynt fynd ar daith ddychmygol llawn antur dan y môr, i'r ffair ac i'r gofod.

06:10 Ben Dant - Ysgol Pencae

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Pencae, Caerdydd wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Sam Tân - Go Cart Norman

Mae Norman yn adeiladu go-cart newydd, ond mae wedi anghofio am y brêcs ac mae'n anelu yn syth am y môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Octonots - a'r Cleddbysgod

Wedi iddo weld 'cleddyfau hedegog' mae Harri'n mynd ar antur i chwilio am Gleddyf Brenin y Môr-ladron sydd, yn ôl y chwedl, yn cael ei warchod gan gleddyfau o'r fath. Er siom i Harri cleddbysgod yn neidio i mewn ac allan o'r dwr ydy'r 'cleddyfau', ond gyda'u help nhw mae'n dod o hyd i'r trysor, Cleddyf Brenin y Môr-ladron!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Heini - Deinosoriad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mentro i fyd y deinosoriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:10 Ynys Broc Môr Lili - Traed cyflym

Mae Lili a'i ffrindiau yn helpu Morgi Moc i ddechrau dawnsio eto!

Content options
07:20 Igam Ogam - Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - FfY Fflamingo Coll

Mae Cyw a Llew wedi cael gwahoddiad gan eu ffrind y Fflamingo ond yn anffodus, allan nhw ddim gwneud pen na chynffon ohoni! Tybed all Jen a Jim eu helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Y Sugnwr Sinciau

Pam bod sugnwr sinciau yn rhan o eitem newydd Enfys a Carlo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Orymdaith Fawr

Mae Meic yn gofyn i Trolyn baratoi'r cwn ar gyfer yr Orymdiath Fawr gan addo dangos iddo sut i wneud hynny. Ond mae'n anghofio am Trolyn druan, ac yn gorfod dysgu bod rhaid i farchog go iawn gadw addewidion yn ogystal â'u gwneud!

Content options
08:15 Sara a Cwac - Y Parc

Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Y Brodyr Coala - Alys a'r Igian

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Llan-ar-goll-en - Olwyn Coll

Mae'n ddiwrnod stormus iawn yn Llan-ar-goll-en heddiw a phawb yn cael trafferth gyda'r tywydd mawr, gan gynnwys Radli Migins y dyn post. Mae'r gwyntoedd mawr wedi achosi iddo ddisgyn - unwaith eto - oddi ar ei feic. Wrth iddo fynd i chwilio am rywbeth i drwsio'i feic, mae ei olwyn yn diflannu. A gafodd ei ddwyn - ac os felly pwy aeth â hi? All Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Dwylo'r Enfys - Daniel

Yn y Gogledd mae Daniel yn byw - ac mae ganddo westy cathod lle mae cathod yn dod ar eu gwyliau! Am le da i chwarae chwilio! Ond hoff anifail Daniel ydy ceffyl - os wnaiff o chwarae chwilio, a ddaw o hyd i geffyl yn rhywle tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Tomos a'i Ffrindiau - Chwiban Newydd Tobi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Diwrnod Mawr - Momoko

Mae Mam Momoko yn dod o Siapan yn wreiddiol, ac ar ei hymweliad blynyddol i weld Mam-gu a Tad-cu mae Momoko'n cael cyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a diwylliant y wlad. Ei 'Diwrnod Mawr' fydd cael gwers go arbennig gan Mam-gu ar sut i wisgo'r wisg draddodiadol - y kimono.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Mosgito yn Suo?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Mosgito yn suo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Falmai'r Fuwch - Y Morgrugyn Anturus

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn credu bod y Gwelff wedi bod yn yr ardd, felly maen nhw'n penerfynu archwilio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Ysgol Penygarth

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Penygarth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas, ond mae tân yn difetha'r parti wedi i Mike roi'r hancesi papur ar ben y stof drydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Robot Ailgylchu

Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Pan mae tryc Mr Clipaclop yn mynd yn sownd yn y mwd mae Boj a'i ffrindiau yn mynd ati i'w hachub gyda help y robot ailgylchu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Pysgodyn Draenog

Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i Capten Cwrwgl, Harri a Pegwn fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Rhifau

Mae Peppa a'i ffrindiau yn dysgu sut i gyfrif wrth chwarae gemau yn yr ysgol feithrin efo Musus Hirgorn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Heini - Sw

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â'r anifeiliaid yn y Sw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:10 Ynys Broc Môr Lili - Cadw nodyn!

Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai.

Content options
11:20 Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - FY Fan Fwyd

Mae Cyw a Llew wedi dechrau gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Mae hi'n mynd yn dda ond, wedi i'r botel finegr ddiflannu, does neb eisiau prynu sglodion. Tybed all Jen a Jim eu helpu i ddod o hyd i'r finegr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Enfys ar ôl

Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn edrych ymlaen at ddydd Sadwrn Barlys yn Aberteifi, a bydd y grwp Panda Fight yn y stiwdio.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Cegin Bryn

Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Bydd Bryn yn pysgota ar y môr oddi ar arfordir Bae Colwyn ac yn coginio ger y traeth wrth i'r haul fachlud dros y tonnau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yr wythnos hon mae'r ffrindiau Cai Thomas a Huw Evans a'r brawd a chwaer Peredur Davies ac Angharad Morgan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Bydd Dr Elin Jones yn trafod hen draddodiadau Calan Mai, a bydd Gareth yn coginio tarten wanwynol yn y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 Tren Bach y Mwmbwls

Mewn rhaglen o 1995, Rhodri Ogwen sy'n olrhain hanes trên bach y Mwmbwls, rheilffordd hyna'r byd, o'r flwyddyn 1807, i'r cyfnod stêm ym 1877, i'r flwyddyn 1929 pan roedd y tram yn cludo twristiaid o Abertawe i'r Mwmbwls hyd at ddiwedd y trên ym 1960.

15:30 Y Chwiorydd Davies

Yr hanesydd celf Mari Griffith sy'n olrhain hanes Gwendoline a Margaret, dwy chwaer ddi-briod, grefyddol, a chyfoethog - Y Chwiorydd Davies

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Sara a Cwac, Igam Ogam, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - I ganu gyda Gwenyn

Mae Lili'n helpu Tarw i drio dod o hyd i'w ffrind arbennig, Gwenynen.

Content options
16:10 Sara a Cwac - Canu Gwlân

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblygu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Igam Ogam - Fi Yw Honna?

Pan wêl Roli ei adlewyrchiad mae e'n meddwl bod mwnci drwg arall eisiau dwyn ei fanana. Felly rhaid i Igam Ogam ei helpu ac esbonio bod y mwnci arall ddim yn ddrwg!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - EYr Enfys Goll

Mae'n ddiwrnod o fynd a dod heddiw yng ngardd Cyw. Mae'r eryr wedi galw draw gyda cherdyn post gan Ela'r eliffant ond wrth i'r criw ei ddarllen, mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd â hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Y Bowlen Grisial

Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Pwy aeth â'r bowlen grisial ddrudfawr a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Lois yn erbyn Anni - Cwrlo

Y sialens nesaf i Lois ac Anni ydy chwarae cwrlio gyda rhai o dîm Cwrlio Cymru.

Content options
17:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Triawd y Rhuo

Mae Igion a Stoic yn darganfod tri Tharanfraw ieuanc amddifad ar ynys fechan ac mae Igion yn sicrhau Stoic y gall eu hyfforddi. Yn anffodus mae'r triawd yn profi'n llond llaw i Igion a'r criw ac mae Stoic yn mynnu eu bod yn cael eu gosod ar Ynys y Dreigiau. Yn anffodus nid oes modd eu gadael yno ar eu pennau eu hunain heb i'r dreigiau eraill ymosod arnynt, felly mae'n rhaid eu gwarchod rhywsut.

Content options
17:30 Fideo Fi

Mae Fideo Fi yn llawn flogs, fideos a syniadau defnyddiol. Y tro yma flog gan Begw, Morgan a Rebecca.

Content options
17:40 Dennis a Dannedd - Gofalus

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 04 Wal - 2000

Detholiad o dai o'r archif gan ganolbwyntio ar dai mewn lleoliadau bendigedig a ddangoswyd gyntaf yn y flwyddyn 2000.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am y gorau o Gymru a Sbaen. Mae hi'n rownd derfynol Cwpan Cymru JD ac fe gaiff hanes ei greu naill ai gan Y Bala sydd yn ymddangos yn y rownd derfynol am y tro cyntaf erioed, neu gan Y Seintiau Newydd sydd yn anelu am drydydd trebl yn olynol. Gyda dwy rownd o gemau yn La Liga, bydd Real Madrid yn herio Deportivo yn La Coruna cyn croesawu Valencia i'r Bernabeu, tra bo Barca yn herio Osasuna yn y Camp Nou cyn wynebu her a hanner ar draws y ddinas yn erbyn Espanyol.

Content options

19:00 Heno

Sgwrs a chân gyda Lowri Evans, a blas ar arferion Calan Mai Dyffryn Conwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn trio talu teyrnged i Ed yn ei ffordd ei hun ond a fydd gweddill y pentref yn meddwl bod hyn yn addas? Mae Colin yn flin pan mae Garry yn awgrymu ei fod yn prynu'r siop tships.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Bywyd y Fet

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd y Wern, ac mae Dyfrig wedi mynd i ysbryd yr Wyl go iawn! Mae John wedi mynd am drip i'r sioe fawreddog i filfeddygon yn Llundain, ac mae robot wedi cyrraedd parlwr godro lleol. Er bod milfeddygon yn gweithio'n galed, maen nhw hefyd yn hoffi mwynhau eu hunain, a byddwn yn ymuno â nhw yn eu parti 'Dolig ym marchnad Rhuthun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru

Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Cefn Gwlad - Dydd Sadwrn Barlys

Mewn rhaglen o 2007, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Ffair Barlys Aberteifi sy'n cael ei chynnal yn flynyddol ar ddydd Sadwrn olaf mis Ebrill. Yn ystod y dydd ceir cystadlu yn nosbarthiadau y cobiau Cymreig. Yn nes ymlaen yn y dydd ceir gorymdaith o'r cobiau drwy ganol tref Aberteifi, ynghyd ag arddangosfa liwgar o hen geir a hen beiriannau yn gwau eu ffordd drwy'r dref. Bydd Dai yn cael sgwrs gyda sawl cymeriad o fyd y cobs ac yn sgwrsio â'r artist Aneurin Jones mewn arddangosfa o'i waith yn Aberteifi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Ffermio

Bydd Meinir yn Birmingham yn gweld sut all ffermwyr ychwanegu gwerth at eu cynnyrch. Bydd Alun yn niwrnod agored ar sut i ddiogelu eiddo a byddwn yn edrych ar y diwydiant moch yng Nghymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Clwb Rygbi - Gweilch v Ulster

Cyfle i weld y Gweilch yn erbyn Ulster a chwaraewyd ddydd Sadwrn yn y Guinness PRO12.

Content options
23:43 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?