Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Tili a'i ffrindiau - Y Diwrnod Gorau Erioed

Er mwyn cofnodi'r diwrnod braf o beintio, gwisgo fyny, tidliwincs a brechdanau blasus mae Tili a'i ffrindiau yn mynd ati i greu llyfr lloffion gyda'i gilydd, ond a fydd y llyfr yn ddigon mawr i ddal yr holl atgofion?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Sam Tan - Siwpyrnorman

Mae Mandy a Norman yn gwneud ffilm gyda chamera fideo newydd Mandy a Norman yw arwr y ffilm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Popi'r Gath - Chwilio'r Perl

Mae Lleucs yn colli un o berlau Alma ac mae'r ddwy'n drist. Felly, mae Popi'n mynd â nhw i waelod y môr i chwilio am berl arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Bach a Mawr

Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Moch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Heini - Trin Gwallt

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â siop trin gwallt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:15 Y Teulu Mawr - Mawredd y Merched

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Octonots - Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth Rhaiod Trydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Twm Tisian - Aros am Postmon

Mae'n anodd bod yn amyneddgar weithiau yn enwedig pan 'da chi'n disgwyl am y Postmon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Y Dywysoges Fach - Dwi Isho Dymi

Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Iar yn Pigo'r Pridd

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Iâr yn pigo'r pridd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Peppa - Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Ond mae straeon Meic yn rhai marchogaidd, a draig ydy Sblash. Rhaid i Meic ddysgu gadael i Sblash adrodd ei stori ei hun - stori am antur draig!

Content options
09:30 Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Eisteddfod Genedlaethol 2015

Y Rhuban Glas offerynnol, a'r unawdau Cymraeg ac operatig fydd yn cael ein sylw y bore 'ma ar lwyfan Prifwyl Maldwyn 2015.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:05 Eisteddfod Genedlaethol 2015

Mwy o stepio, deuawd cerdd dant a pherfformiad unigol i rai dan 19oed o gan o Sioe Gerdd a holl fwrlwn Maes Prifwyl Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:15 Eisteddfod Genedlaethol 2015 - Y Fedal Ryddiaith

Prif Seremoni'r dydd - Seremoni'r Fedal Ryddiaith. Yna Gwobr Goffa Richard Burton a chân allan o unrhyw sioe gerdd yng nghwmni Dewi Llwyd, Nia Roberts a Heledd Cynwal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Eisteddfod Genedlaethol 2015

Unawd o Sioe Gerdd, Gwobr Goffa Richard Burton, Tlws y Cerddor, Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer ac Ysgoloriaeth Wilbert Lloyd Roberts. Ymunwch â Iwan Griffiths i fwynhau'r wledd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:15 Eisteddfod Genedlaethol 2015

Parti Dawns Werin dan 25oed ac Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts fydd yn camu i'r llwyfan i orffen y diwrnod o gystadlu brwd o Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Babell Len 2015

Cofion Cynnes - Emlyn Hooson, William Hywel Dolhywela rownd arall o Ymryson y Beirdd fydd rhai o uchafbwyntiau heddiw yn Y Babell Lên.

Content options

23:35 Pethe - Stori Coronau y `Steddfod

Hanes un o wobrau diwylliannol pwysicaf y genedl. Guto Dafydd, deilydd presennol coron yr Eisteddfod Genedlaethol, sy'n edrych yn ôl dros hanes y gystadleuaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:08 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video