Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Ble mae tedi?

Mae Twm Tisian eisiau prynu balwn gan y ddynes yn y parc, ond does ganddo ddim digon o arian. Felly mae'n penderfynu gwerthu rhai o'i hen deganau i gael arian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Ysbyty Cyw Bach - Torri asgwrn

Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd i blant sy'n tynnu'r ofn o fynd i'r 'sbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Taith i'r Lleuad

Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? I ffwrdd â fo i Ocido ac yna i'r lleuad i ddarganfod yr ateb i'r dirgelwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim Pob Dim - Y Parot Sâl

Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sâl. Tybed pwy sy'n sâl a sut daw'r criw o hyd i'r creadur?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Y Twr Dwr

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Igam Ogam - Rhy Boeth

Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Camel

Yn y Safana poeth mae'n anodd dod o hyd i gysgod. Meddyliodd Mwnci ei fod wedi dod o hyd i'r lle delfrydol tan iddo ddechrau symud! Ei ffrind Camel oedd yno a phenderfyna Mwnci a Camel chwarae hoff gêm Mwnci. Dilyna Mwnci a'r criw Camel wrth iddo ddangos iddyn nhw sut mae cerdded, eistedd a chodi gan gofio am y ddau dwlpyn ar ei gefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Boj - Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Ond gyda'r holl swn sy'n dod o'r Hwylfan Hwyl, mae'n amhosib iddi gysgu. Tybed a all Boj helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Y Pysgodyn Aur

Mae Beti Becws wedi cael pysgodyn yn anrheg gan ei ffrind, Ffernando, ond cyn pen dim mae'r pysgodyn aur yn diflannu. I ble'r aeth e? Mae'n ddirgelwch a hanner!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Efi

Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Mae Efi wrth ei bodd gyda chychod a'r môr, felly mae'r ddwy yn cael cyfle i ddysgu cân arbennig gyda'r athrawes gerdd Annette Bryn Parri. Yna, rhaid iddyn nhw ddod o hyd i gychod go iawn ar lan Afon Menai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Tili a'i ffrindiau - Post Fflur

Mae Fflur yn rhy brysur i chwarae; mae hi'n ysgrifennu llythyrau ac mae hynny'n cymryd amser hir. Ond mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Diwrnod Mawr - Lucy

Ar fferm yn Sir Drefaldwyn mae Lucy a'i theulu'n byw ac mae defaid go arbennig yn cael eu cadw ar y fferm, defaid Jacob. Mae Lucy'n hapus iawn i helpu ei Nain i drin y crwyn ond rhaid dod o hyd i siop i'w gwerthu wedyn. Mae gan Daloni Metcalf siop nwyddau a Diwrnod Mawr Lucy yw mynd i gyfarfod Daloni Metcalfe i drafod busnes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cwpwrdd Cadi - Trên Ar Y Trac

Yn y byd hud a lledrith yng Nghwpwrdd Cadi heddiw mae Cadi, Jet a Dani yn gweithio ar y rheilffordd. Ond mae problem! Dyw'r trên ddim yn gallu mynd i fyny'r bryn! A fydd tynnu rhai o'r cerbydau i ffwrdd yn helpu'r trên bach i ddringo'r bryn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bla Bla Blewog - Diwrnod y gwallt gwirion

Dylai glud-gwallt-sgleiniog Boris Bw Hw werthu'n wych ar ddiwrnod Gwallt Gwirion Treblew. All Boris sydd wedi gwisgo fel Fflach Fflopfop, seren enwog sinemâu Treblew berswadio'r Bla Bla Blewog i'w brynu? Neu a fydd Bw-bach yn 'rhoi' y glud-gwallt-sgleiniog i gyd i ffwrdd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Popi'r Gath - Broga Brenhinol

Mae Alma wedi cwrdd â broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Rodeo'r Warden

Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Cwm Teg - Yr Enfys

Mae'n bwrw glaw yng Nghwm Teg heddiw a tydi Elen ddim am fynd allan i chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Y Brodyr Coala - Diwrnod Gwael Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Holi Hana - Pan Feiddiai'r Hwyaid

Mae Francis wedi cael llond bol ar Ernie yn chwerthin am ei ben achos nad yw'n gallu reidio beic. Er gwaetha geiriau cas Ernie a gyda help ei fam Hana, mae'n ymdrechu'n galed iawn i ddysgu redio beic ac yn llwyddo yn y diwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Marcaroni - Yr Enfys

Cân newydd bob tro gan Gyfansoddwr Gorau'r Byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chân o Dwr y Cloc!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Twm yr arwr

Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Pwy all achub Tedi? Twm yr arwr wrth gwrs!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Blero yn Mynd i Ocido - Blero Gawr

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim Pob Dim - Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Mae pwll padlo gerllaw ond cyn y gallan nhw ei lenwi, rhaid penderfynu faint o ddwr sydd ei angen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Noson Elvis

Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. A fydd unrhywun arall yn gallu achub y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Igam Ogam - Nid Fi Oedd o

Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ôl i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o ddrygioni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Hippopotamus

Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr ac yn cerdded yn araf a thrwm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Boj - Doctor Daniel

Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Pan mae Dr Wff yn anafu ei bawen, maent yn cael cyfle i ymarfer ar glaf go iawn. Ond sut byddant yn llwyddo i fynd ag ef adref?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Llan-ar-goll-en - Diwrnod o wyliau i Radli

Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys heddiw - mae rhywun wedi dwyn swydd Mia Pia!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Dwylo'r Enfys - Twm

Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Tybed a fedran nhw ddod o hyd i'r dinosoriaid gwyllt sydd yn cuddio yn y perthi a'r aur gwerthfawr sy'n cuddio o dan y dwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Ar noswyl gêm Yr Alban yn erbyn Cymru fe fyddwn ni'n darlledu'n fyw o dafarn y Three Sisters ynghanol Caeredin gan sgwrsio â'r ffans a'r Cymry sydd wedi ymgartrefu yn y ddinas. Cawn gwmni criw aelodau Clwb Rygbi Llandybie wrth iddyn nhw ddathlu 60 mlynedd o gysylltiad ag un o glybiau'r Alban a chlywn gân draddodiadol ar y bagpipes!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Ward Plant

Stori dwy hogan fach yr wythnos hon - un yn chwech a'r llall yn bedwar mis oed. Y ddwy yn methu anadlu a'r ddwy yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw 'nôl adre'n saff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Hanes Hen Wlad Fy Nhadau

Wrth i Ddydd Gwyl Dewi agosáu, mae'r rhaglen ddogfen hon o 2006 yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad fy Nhadau. Mae'n cymryd golwg ar dref Pontypridd yn y flwyddyn 1856 ac yn gofyn sut a pham yr aeth dau wehydd o'r dref ati i lunio cân mor drawiadol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Blero yn Mynd i Ocido, Ysbyty Cyw Bach, Jen a Jim Pob Dim, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Blero yn Mynd i Ocido - Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sïan ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo - yn y ganolfan ailgylchu!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim Pob Dim - Castell tywod wedi diflannu!

Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae e wedi diflannu. Mae e wedi edrych ymhobman, a does dim golwg ohono! I ble'r aeth y castell? Tybed a all Jen, Jim a Cyw helpu Llew i ddod o hyd iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Streipiau Ianto

Mae anifeiliaid y pentref yn paratoi ar gyfer y Sioe Anifeiliaid flynyddol, ac mae Ianto'n benderfynol o ennill eleni. Ond cyn i'r beirniadu allu dechrau, mae Barti'n sylwi bod streipiau cynffon Ianto wedi diflannu. Mae hon yn ddirgelwch a hanner i Prys a Ceri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

Mae 'na dditectif newydd yn ymuno â'r tîm yr wythnos hon i ddod o hyd i rywun sydd yn gosod rhwydi ar draws afon er mwyn dal pysgod yn anghyfreithlon! Pwy ydy'r dihiryn ac a fydd y tîm yn llwyddiannus?

Content options
17:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Cribingefn Lawr

Nid Ffeuan a Cneuan yw'r gwrandawyr gorau yn yr Academi a phan ei bod hi'n amser mynd allan i weithredu gwers Gobyn ar ddatgymalu hen drapiau dreigiau mae'r anochel yn digwydd, ac mae Cneuan yn cael ei ddal mewn hen drap. Mae'n ofni'r gwaethaf wrth i Teiffwmerang ei ddarganfod yn ddiamddiffyn yn y trap yn y goedwig. Ond nid Teiffwmerang yw problem fwyaf Cneuan pan mae tân enfawr yn bygwth y goedwig ac yntau.

Content options
17:30 Fideo Fi

Mae criw o Abertawe yn wynebu sialensiau gwirion a'r artist Nathan Wyburn fydd yn creu cymeriad adnabyddus gan ddefnyddio cynhwysion rhyfedd iawn.

17:40 Dennis a Dannedd - Omega Rafin

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn ei chael hi'n amhosibl ymddiried yn Ed ac yn gwrthod gadael iddo siarad â merched eraill. A chaiff Colin ei recriwtio fel model!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am y gorau o La Liga yn Sbaen a Chwpan Cymru. Tra bo'r Seintiau Newydd yn wynebu Bangor, mae sawl tîm o isadran y Gogledd yn llygadu lle yn y rownd gynderfynol. Bydd Prestatyn yn hyderus gartref yn erbyn gap Cei Connah tra bo Cegidfa yn croesawu'r Bala i Ganolbarth Cymru, a gwobr Caernarfon am drechu'r Rhyl yn y rownd ddiwethaf yw taith i herio Llanfair United. Yn Sbaen mae'r ceffylau blaen yn wynebu gemau anodd oddi cartref. Mentro i'r Calderon i herio Atletico bydd Barcelona gyda Real Madrid ar grwydr i Villarreal. Taith fer sydd o flaen Sevilla ond dyw hi byth yn hawdd yn erbyn y cymdogion Betis ym merw'r Villamarin.

Content options

19:00 Heno

Yr holl newyddion o garpedi coch y penwythnos - o'r Oscars i Wobrau Theatr Cymru. Hefyd, roedd strydoedd Pwllheli'n fwrlwm o gân dros y Sul wrth i ni groesawu wythnos Gwyl Ddewi ac roedd y camerâu hefyd yn dilyn criw dewr iawn 'Duathlon Pen-bre'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Faint mae Ed yn beiddio ei gyfaddef wrth yr heddlu? Mae Mark yn cyhuddo Kath o chwarae â thân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad - Rocesi Llif a Morthwyl

Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Sir Benfro ac yn cyfarfod tair gwraig ddawnus, sydd wedi mabwysiadu crefft arbennig. Gwaith coed yw'r grefft a thros y blynyddoedd maent wedi saernïo dodrefn a chelfi hardd. Bydd Dai yn treulio amser yn y gweithdy gyda Margaret Rhys, Marian Rogers a Beti Howells ac yn gweld fel y maent yn trin peiriannau a theclynnau gweithdy'r saer gan greu campweithiau mewn pren. Cawn gyfle hefyd i ymweld â chartrefi'r merched, i weld y dodrefn yn cymryd eu lle, ac yn ateb eu pwrpas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Byddwn ni'n edrych ar sut mae un ffermwr yn mynd ati i leihau'r defnydd o gyffuriau gwrthfiotig a chawn glywed rhai o argraffiadau aelodau'r NFU a wnaeth fynychu'r gynhadledd flynyddol yn Birmingham.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Clwb Rygbi - Gweilch v Glasgow

Darllediad byw o'r Gweilch yn erbyn Glasgow o Stadiwm Liberty yn y PRO12. Cic gyntaf, 1.05pm.

Content options
00:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video