Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Parc Chwarae

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn chwarae yn y parc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:15 Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Octonots - Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn sleifio i dir peryglus y Morfeirch - wedi'u gwisgo fel morfarch!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Yn yr Ardd - Môrladron

Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod gwisgo patchyn dros ei lygad fel môr-leidr. Mae Fflach y wenynen a gweddill y criw yn yr ardd yn mynd ati i godi calon Wali wrth drefnu antur fawr ac mae'r criw yn cael llawer o hwyl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionBwyty

Plant sy'n dysgu'r rhieni yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Ffion a'i mam yn y caffi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cnocell y Coed yn Pigo

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cnocell y Coed yn pigo'r coed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Peppa - Cyfaill Gohebu

Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd â sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ôl. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

Content options
08:30 Y Crads Bach - Brwydr dan y dwr

Yn nwfn yn nwr y llyn, mae Bleddyn y Chwilen Blymio yn llwglyd iawn - felly cadwch draw, grads bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Wmff - Wmff Yn Hongian Y Dillad

Mae Wmff yn rhoi help llaw i'w fam i hongian y dillad gwlyb, ond pan mae ei fam yn ateb y ffôn, mae Wmff yn gweld ei gyfle i hongian y dillad drwy'r ty i gyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Do Re Mi Dona - Dewi SantTrychfilod

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Trychfilod', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Pensiliau Lliw Fflur

Mae Tili yn penderfynu bod angen tynnu lluniau lliwgar i addurno ei hystafell. Mae gan y ffrindiau syniadau da ond mae ar Fflur ofn rhannu, nes i'w phapur redeg allan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Tician ar y Traeth

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Sara a Cwac - Esgidiau Tap

O diar,mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop.

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Rhywbeth Prydferth

Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas sy'n methu'n deg â meddwl am ddim i'w wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Igam Ogam - Y Fi' Di'r Gorau!

Mae Igam Ogam yn credu mai hi sy'n gwneud popeth orau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Pelen Hud - Y Canon

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio bod yn fabi

Mae cefnder y Dywysoges Fach yn dwyn y sylw i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Tecwyn y Tractor - Carreg Ateb

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Evan James a James James

Dyma gyfres sy'n dod â straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Cawn ein tywys yn ôl mewn amser wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd o ardal y person enwog dan sylw gyflwyno'r hanesion a hynny drwy gyfrwng drama a chân. Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Evan James, Pontypridd wrth iddynt bortreadu hanes y tad a'r mab enwog o'r dref, sef Evan James a James James a gyfansoddodd ein hanthem Genedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Gwêl Mwnci sut mae Gorila'n symud a gofyn iddo chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Gorila'n dangos i ni sut mae'n cwtsio lawr a'i ddwrn wedi cau, cerdded ar ei bedwar a defnyddio'i ddwrn i fwrw ei fron a gweiddi. Mae dawns y Gorila yn anhygoel!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Golchi'r Car

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn golchi car.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud swn mawr, syfrdanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Yn yr Ardd - Dilwyn yn Sal

Mae Dilwyn y draenog yn teimlo'n sâl iawn yn yr ardd heddiw ac mae Gwilym yn gofyn i'r criw o ffrindiau fynd ati i'w helpu. Mae pawb yn eu tro yn gwneud eu gorau glas i'w gysuro gan gynnwys Wali sy'n penderfynu canu!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusSwyddi 3

Swyddi yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae'n rhaid i Robin ddyfalu pa swyddi mae Morus yn eu meimio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod gan Zebra Streipiau

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Sebra streipiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Y Babi Newydd

Wrth ymweld â'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galâth wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galâth mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

Content options
12:30 Y Crads Bach - Barod at y gaea'

Mae'n dymor yr hydref a dim ond un peth sydd ar feddwl y crads bach - casglu digon o fwyd ar gyfer y gaeaf oer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Wmff - Cysgod Wmff

Mae Wmff yn mynd i'r parc gyda'i dad, ac yn gweld ei gysgod am y tro cyntaf!

 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Do Re Mi Dona - Ysgol LlandysulY Fferm

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cân 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Mae'r ffilm Cinderella yn cael ei rhyddhau ac mae Huw yn edrych ar y ffenomen ffasiwn y tu ôl i'r ffilm. A byddwn ni'n sgwrsio â Gwion Parry - mae ei ddoniau pêl-droed wedi ennill lle iddo yn nhîm dan 10 Manchester City. Ac mae Llinos Lee wedi bod i Lundain i sgwrsio â'r cogydd Bryn Williams am ei gyfres Cegin Bryn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Yr wythnos hon bydd Daloni yn ymweld â Gerallt Hughes o Sir Fôn; bydd Meinir yn gweld sut mae Parc Margam a fferm leol wedi creu partneriaeth i werthu cig carw a bydd Alun ym Mhenrhyn Gwyr yn gweld sut mae tirwedd yr ardal yn newid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Y prynhawn yma Gareth fydd yma'n coginio teisennau ar gyfer y Pasg; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Heini - Athletau

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â stadiwm athletau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemoned

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Octonots - Yr Octonots a'r Cranc a'r Drae

Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog môr, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n lân â chyd-dynnu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Yn yr Ardd - Llygredd yn y Pwll

Druan â'r pysgod, mae Lili a Lefi yn teimlo'n sâl heddiw ac mae Gwilym y garddwr yn credu mai'r rheswm am hyn yw bod llygredd yn y pwll felly mae pawb yn mynd ati i lanhau'r pwll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - MorusTrafnidiaeth

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw' ac mae Morus yn chwarae gêm teithio gyda Helen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Chwedlau Tinga Tinga, Wmff, Boj, Do Re Me Dona, Hendre Hurt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Lindys byth ar frys

Straeon lliwgar o Affrica am anifieliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad yw Lindys byth ar frys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Wmff - Walis Yn Mynd Yn Flin

Mae Walis ac Wmff yn mynd allan am y dydd gyda thad Walis - ond yna, mae Walis yn mynd yn flin dros ben. Tybed bethe wnaiff Wmff?

 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Boj - Antur Tada

Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu un o'i hoff bethau: anturio trwy'r gwyllt. Mae'r diwrnod yn dod i ben gyda'r gymuned gyfan yn dod at ei gilydd i ganu - gweithgaredd arall mae Tada wrth ei bodd yn gwneud. Does dim rhaid i Tada hiraethu am adref. Dyma yw ei gartref nawr, yn aelod o gymuned yr Hwylfan Hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Do Re Mi Dona - Pontybrenin Y Gofod

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu cân 'Y Gofod' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Hendre Hurt - Cariad y Clos

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Arwyr 999 - Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau'r gyfres sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc weithio gyda'r gwasanaethau argyfwng. Bob wythnos byddai'r criw ifanc yn profi'r cyffro a'r perygl mae achubwyr bywyd ac ymatebwyr brys yn wynebu o ddydd i ddydd.

Content options
 • Sain ddisgrifio

17:40 Rownd a Rownd

Mae bywyd Jason druan yn deilchion. Ydy Hari a Dewi am lwyddo i'w berswadio i faddau iddyn nhw? Mae Barry yn fodlon iawn rhoi cyngor iddo felly does wybod beth fydd yn digwydd! Mae chwilfrydedd Kylie a Britney am Taid Ron yn cynyddu, ac mae hyn yn peri cryn ofid i Kay - pam tybed? Nid yw Meical yn hapus bod Kay wedi methu ag anfon Ron draw i'w weld cyn ei ddychryn i ffwrdd. Ond daw'n amlwg bod Ron yn gallu bod yr un mor bengaled â'i ferch. Siawns na fydd yn rhoi'r ffidil yn y to eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:05 Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Mathew wrth iddo baratoi am ei gyfweliad ar gyfer swydd y dirprwy. Os ydy o'n llwyddiannus, bydd gofyn iddo ddiolch yn fawr i Llio am ei holl help. Wrth gwrs, mae o'n fwy na bodlon gwneud hynny os yw'n golygu treulio ychydig o amser yn ei chwmni. Mae gan Hari lot ar ei meddwl. Mae ganddi benderfyniad mawr i'w wneud, a gyda phawb yn ceisio rhoi cyngor iddi, mae ei phen yn troi. O leiaf mae pethau'n gwella i Sophie gan fod y Salon ar fin ail agor. A fydd popeth yn mynd fel wats yn fan'na?!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Jim a Dai eisiau prynu'r cardiau te ond sut y gwnaiff Megan benderfynu pwy sy'n eu cael nhw? Dydy Jinx ddim yn hapus bod Ffion yn helpu Elliw eto.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Bydd y cogydd ifanc Steffan Davies o westy 2 seren Michelin Gidleigh Park yn dangos ei ddoniau coginio a byddwn ni'n sgwrsio ag Ian H. Watkins gynt o'r band Steps, sydd bellach wedi newid cyfeiriad. Caryl Parry Jones fydd yn galw mewn am sgwrs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Siôn yn poeni am berthynas Iolo a Wiliam a'r risg o gael heddwas yn y teulu ac mae Gemma yn dechrau teimlo'n gartrefol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 3 Lle - Eric Jones

Y mynyddwr Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd, sef Bryn Saith Marchog yng Nghlwyd, Bwlch Llanberis, Eryri ac Grindelwald yn Alpau'r Swistir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dim Byd

Angen dau ansoddair eithaf hir i lenwi bwlch mewn disgrifiad o raglen gomedi sy'n X a X. Diolch. Cewch ddysgu mwy am 'ddim byd' yn rhifyn heno o'r gyfres ddychanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Ryland a Roisin: Clancy Cymru

Cafodd y canwr Ryland Teifi a'i wraig Roisin Clancy gomisiwn i ffurfio grwp newydd sbon ar gyfer gwyl werin Tyddewi i ddathlu'r cysylltiad clos rhwng y rhan yma o Gymru a'r Ynys Werdd. Mae Roisin yn ferch i Bobby Clancy un o'r Brodyr Clancy enwog. Priodi cryfderau'r traddodiad cerddorol Gwyddelig â rhinweddau'r traddodiad Cymraeg ydy sialens Ryland a Roisin wrth baratoi ar gyfer eu perfformiad yn Nhyddewi. Mae'r rhaglen yn dilyn y broses o wahodd cerddorion i ffurfio'r band newydd, Clancy Cymru, ac fe gawn gyfle i ddod i adnabod teuluoedd Ryland a Roisin a chlywed am ddylanwadau cerddorol y ddau. Gallwch weld perfformiad y band ac uchafbwyntiau'r wyl mewn rhaglen arbennig ar S4C nos yfory.

 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Gwyl y Geni: Tsieina

Mewn cyfres ddogfen liwgar a dadlennol mae'r anturiaethwraig, Lowri Morgan, yn teithio'r byd i ymuno mewn dathliadau ysblennydd sy'n nodi Genedigaeth, Priodas a Marwolaeth. Gwyl y Gwanwyn a'r Flwyddyn Newydd yn Tsieina yw pen siwrnai'r rhaglen gyntaf. Bydd Lowri'n ymweld â dau deulu yn Beijing i siopa, coginio a phrofi difyrrwch unigryw. Wrth fwynhau'r tân gwyllt a'r gwledda mae hi'n gweld sut mae cyfoeth newydd y wlad yn newid bywyd teuluol - ac yn darganfod pam y bydd 1 o bob 12 o'r boblogaeth yn gwisgo dillad isaf coch yn ystod eu blwyddyn arbennig nhw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video