S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Cacamwnci.

06: 00
Heini - Y Castell

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a chastell.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Ar ol i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa digon anodd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Hipos

Wrth ddychwelyd adre ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Trip yr Ysgol

Mae Musus Hirgorn yn mynd a Peppa a'i ffrindiau ar drip ysgol ar fws i'r mynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Y Camera Hunlun Hynod

Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, camera hunlun, ond cyn iddo gael cyfle i ddangos i bawb sut mae'n gweithio, mae'r camera'n diflannu! Tybed pwy aeth a hi?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

07: 15
Digbi Draig - Cneuen For Cochyn

Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen for' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mor yn bodoli.

07: 25
Sblij a Sbloj

Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 35
Sam Tan - Norman Anweledig

Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tan wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fyw i ddiddanu'r plant ar fore Sadwrn. Y rhaglenni heddiw bydd Pengwiniaid Madagascar, Boom!, Larfa, Crwbanod Ninja.

08: 20
Pengwiniaid Madagascar - Melltith Melys

Pan fo Penci'n cael bisged ffortiwn ddrwg, dim ond Gwydion all godi'r felltith.

08: 45
Boom!

Yn y rhaglen yma byddwn ni'n creu mwg heb dan ac yn ceisio datrys dirgelwch fforensig yn y stiwdio.

09: 15
Larfa - Bywyd yn Galed 1

Mae byd Coch a Melyn ar ben ac mae eu ty yn wag...

09: 30
Crwbanod Ninja - Cyfodiad y Crwbanod: Rhan 2

Pan mae Sgyryn yn caniatau i'w feibion, y Crwbanod Ninja ymweld a'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml a hynny. Rhan 2.

10:00 Yr Ynys

Yr Ynys - Ciwba

Mewn rhaglen o 2011, bydd Cerys Matthews yn teithio i Giwba. Bydd hi'n cwrdd a'r bobl hynny sy'n byw realiti'r freuddwyd sosialaidd ar unig ynys gomiwnyddol y byd. Heddiw mae'r ynys yn croesawu twristiaid o dramor. Mae cyfalafiaeth, sydd wedi bod yn air brwnt yna ers degawdau, yn dechrau dangos ei hun. Yn hytrach na bod yn gaeth i'r gorffennol, ydy Ciwba ar fin newid am byth, ac ar ras?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cynadleddau'r Gwanwyn

Cynadleddau'r Gwanwyn - Plaid Cymru

Y diweddaraf o Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru o Langollen.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

13:00 Ffermio

Ffermio

Beth yw'r dyfodol i ffermio organig yn sgil Brexit? Sut mae llyngyr yn effeithio ar fywyd ar y fferm eleni a phrofiad gwaith arbennig i ddau fyfyriwr amaeth.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
13: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Gorsaf Dan/Achub Crymych

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw Gorsaf Dan ac Achub Crymych sy'n ateb galwadau brys yng Ngogledd Sir Benfro. Bydd Rhys Henllan ymhlith bechgyn ifanc Sir Fon sydd wrth eu boddau'n adfer hen beiriannau a Meleri Garn Fach yn hel a didol diadell ar gefn beic enduro gyda Rheinallt Davies, Esgairwian. Hefyd, cawn hanes clwb Milgi Milgi, tafarn Cefn Hafod Gorsgoch. Heb anghofio, anturiaethau Elis bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Bunessan ac Ynys Iona

Mae Dilwyn a John wedi hwylio i dde Ynys Mull, i'r rhan a elwir yn Ross of Mull gan angori ym mae bychan Bunessan. Yno caiff y ddau gyfle i weld olion pentrefi cyfan a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ol i wneud lle i fwy o ddefaid - cyfnod yr 'Highland Clearances'. Caiff Dilwyn fodd i fyw wrth hwylio hen gwch traddodiadol ar draws y swnt i ymweld ag ynys sanctaidd Iona. Yn Abaty canoloesol Iona y cafodd Cristnogaeth ei harddel am y tro cyntaf yn yr Alban gan Sant Colmcille (St Columba).

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 O'r Galon: Siwrne Sharon

O'r Galon: Siwrne Sharon

Mae tyfu'n hen ac amharchus yn realiti bywyd bellach i filoedd o fenywod cenhedlaeth flaengar y 1950au a'r 1960au. Bydd Sharon Morgan yn rhannu ei phrofiadau gyda chriw o fenywod o 'oedran arbennig', ar ei siwrne i ddarganfod y gwirionedd a phrofi bywyd y pas bws a'r llyfr pensiwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Popeth ar Ffilm

Popeth ar Ffilm - Rhydaman

Mae Ifor ap Glyn yn Nyffryn Aman yn dangos hen ffilm archif o'r enw 'David' sy'n adrodd hanes y bardd a gofalwr yr ysgol leol, David Rees Griffiths. Mae'r ffilm wreiddiol yn awgrymu i David 'fethu' bod yn fardd llwyddiannus am na lwyddodd i gael addysg ffurfiol a gadael yr ardal. Wrth fynd ati i greu ffilm newydd, mi fydd Ifor yn gofyn barn rhai o'r trigolion lleol ynghylch eu llwyddiannau eu hunain, ac yn gofyn a oedd gadael yr ardal yn allweddol i'r llwyddiannau hynny.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Camu o'r Cysgodion: Louise Weiss

Camu o'r Cysgodion: Louise Weiss

Ganed Louise Weiss i dad a gredai yn gryf mai lle y ferch oedd yn y cartref. Yn fyfyrwraig frwd, dysgodd Weiss i gelu ei llwyddiannau rhag ei thad. Ond, gyda chefnogaeth ei mam, aeth ymlaen i gael ei chydnabod fel newyddiadurwraig, awdur, gwleidydd ac ymgyrchydd dros sicrhau y bleidlais i ferched yn Ffrainc. Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, rhoddodd ei hegni i ledaenu neges o heddwch. Yn 86 oed cafodd wireddu breuddwyd oes a thraddodi araith agoriadol y Senedd Ewropeaidd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Rygbi

Rygbi - Pontypridd v Llanymddyfri

Wrth i Lanymddyfri anelu at frig yr Uwch Gynghrair, maen nhw'n wynebu gem galed ar Heol Sardis. Er nad yw Ponty ar eu gorau'r tymor hwn, dydyn nhw ddim wedi colli gartre' yn erbyn y Porthmyn ers 12 mlynedd. Pontypridd yn erbyn Llanymddyfri yn fyw, gyda'r gic gyntaf am 5.15.

19:15 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Gweilch v Leinster

Gem fyw o'r PRO14 wrth i'r Gweilch herio Leinster yn Stadiwm Liberty. Cic gyntaf, 7.35.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:45 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau- Seiniau'r Sgrin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau- Seiniau'r Sgrin

Cyfle i fwynhau un o gyngherddau mawr Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2015 sy'n cynnwys rhai o glasuron y sgrin fawr a'r sgrin fach. Mae John Owen-Jones, Cor CF1, Luke McCall a Rhian Lois yn ymuno a Cherddorfa John Quirk i'n harwain i fyd y ffilmiau a theledu gyda cherddoriaeth gofiadwy sy'n sicr o hudo'r gynulleidfa.

23:15 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sal. Tybed a fydd Jaff a'r anifeiliaid yn llwyddo i gasglu'r gwair i gyd cyn i'r glaw ddod?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Twt ar Olwynion

Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cyn pen dim, mae T?t yn cael gwireddu un o'i freuddwydion gan ddod allan o'r d?r a throi'n gerbyd y tir!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Grace

Mae Heulwen wedi glanio yn Ysgol Bro Aled, Llansannan heddiw, ac mae?n chwilio am ffrind o?r enw Grace. Mewn byr o bryd mae?r ddwy yn darganfod fod hi?n ben-blwydd ar ffrind go arbennig, felly maen nhw?n mynd ati i helpu gyda threfniadau'r parti.

 • Isdeitlau Saesneg
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?