Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Ty Mel - Hwyl Diwrnod Glawog

Mae Morgan a Maldwyn yn chwarae mewn pyllau mwd, ac mae rhywfaint o fwd yn tasgu ar arwydd pwysig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Y Brodyr Coala - Catref Newydd Tali

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Octonots - Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Pan fydd Capten Cwrwgl a mwyafrif y criw yn methu dychwelyd i'r Octofad, mae'n rhaid i Pegwn ac Ira dynnu Cranc Meddal o'i gragen.

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bing - Hwyaid

Mae Bing a Swla yn y parc heddiw yn gobeithio bwydo'r hwyaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelleSiopa Gwyliau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Isabel a'i mam yn chwarae siopa am wyliau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Tatws Newydd - Y Conga

Teimla'r rhythym yn dy waed! Dyma'r Tatws yn gwneud y Conga, dawns hawdd iawn o Giwba, drwy fyd o ffrwythau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Abadas - Siglen

Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gêm y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y siglen a ble byddant yn dod o hyd iddi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Peppa - Milfeddyg o'r Awyr

Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau â'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tîm mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Ble mae Prys?

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul - Mostyn yn Farus

Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. A fydd e dal yn hoffi afalau ar ddiwedd y rhaglen?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Syrcas Deithiol Dewi - Dawns Bran

Efallai bod Brân yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Popi'r Gath - Balwn Coll

Mae'r criw yn ceisio achub balwn Lleucs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Bore, Pnawn a Nos

Mae'r Coblyn Doeth yn dysgu'r coblynnod bach i ddweud yr amser drwy ddefnyddio oriawr. Mae'n well gan Magi Hud ddefnyddio cloc dant y llew i ddysgu plant y tylwyth teg. Mae'r Coblyn Doeth yn meddwl bod hwn yn dwp ac mae'n mynd â Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Heulwen a Lleu - Mor Ladron

Mae gan Lleu gêm newydd: chwarae môr ladron ond tybed pwy fydd yn cael ei ddewis i fod yn griw ar ei gwch.

 • Isdeitlau Saesneg
10:20 a b c - 'FF'

Mae rhywun wedi bwyta'r gacen ffrwythau i gyd ym mhennod heddiw o abc, ond pwy? Ymunwch yn yr hwyl gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio help

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Pentre Bach - Ping! Pow! Pop!

Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cled - Môr-ladron

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Straeon Ty Pen - Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari, y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. Mae pob un sydd yn ei chyfarfod yn cael ei ddarbwyllo ei fod hefyd yn gangarw - ar wahân i Bob, y ceffyl diog. Ond oes ganddo fo obaith o berswadio pawb i roi'r gorau i hopian?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Hwyatbig.

Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol y Groeslon wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusGolff

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Morus yn chwarae golff gyda Robin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Popi'r Gath - Allweddi Coll

Pan fo allweddi Lleucs yn syrthio i mewn i'r llyn mae Popi yn mynd â'r criw mewn llong danfor i chwilio amdanyn nhw. Ond mae Capten Cregyn yn ceisio eu harestio ac mae'r llong danfor yn cael ei niweidio. Mae'r allweddi'n ddiogel yn nwylo'r octopws ac mae'n rhaid i Lleucs ac Alma ganu i'r octopws er mwyn cael yr allweddi yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

Content options
12:25 Cymylaubychain - Bobo'n Achub y Dydd

Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Sam Tân - Y Morwr Steele

Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tîm yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tân gwifoddol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Peppa - Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Tybed ai un babi neu efeilliad fydd yn cyrraedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:55 Pingu - Pingu a'r Ffliwt Pysgodyn

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Yr Anialwch - Ffion Dafis: Anialwch Gobi

Y Gobi - anialwch eithafol, sy'n grasboeth yn yr haf ac yn rhewi'n gorn yn y gaeaf. Ymunwch â Ffion Dafis wrth iddi deithio i anialwch mwyaf Asia i gyfarfod trigolion cynhenid y Gobi sydd yn brwydro yn ddyddiol yn erbyn yr elfennau. Dyma anialwch sydd yn wynebu trobwynt tyngedfennol yn ei hanes; mae effaith diwydiant i'w gweld ar y tir ac yn newid yr hen ffordd nomadig o fyw am byth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Cymylaubychain, Meic y Marchog, Straeon Ty Pen, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Cysgodion

Mae Peppa a George yn sylweddoli bod ganddynt gysgodion ac nad oes modd dianc oddi wrthynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Cymylaubychain - Haul yn dal annwyd

Mae Haul druan yn teimlo'n sâl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galâth wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galâth mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

Content options
16:30 Straeon Ty Pen - Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Ar y diwrnod hwnnw mae Ned yn teimlo'n gyffrous ac yn nerfus ar yr un pryd. Ond yn fwy na hynny, mae Ned yn cael antur arbennig yn y fargen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Waunfawr wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl uchafbwyntiau Gwyl y Banc o La Liga yn Sbaen ynghyd ac Uwch Gynghrair Cymru Dafabet.

Content options
17:25 Pat a Stan - Dadlau Dramatig

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:35 Arwyr 999 - Diogelwch Maes Awyr

Cyfres sy'n rhoi cyfle i bedwar person ifanc gydweithio â'r gwasanaethau brys. Yn y rhaglen yma mae Tia, Jordan, Jack a Macsen yn ymuno â staff diogelwch Maes Awyr Caerdydd.

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:00 Pobol y Cwm

Am faint all Siôn fyw bywyd newydd dan y radar a Gwyneth chwilio amdano'n ddiwyd? Mae Dani'n llawn syniadau ar gyfer priodas Iolo a Tyler.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Ralio+ - Yr Almaen

Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau ar raean, bydd cystadleuwyr Pencampwriaeth Rali'r Byd FIA yn wynebu heolydd asffalt yn nawfed rownd y gyfres - yr ADAC Rallye Deutschland, yn ninas Rufeinig, Trier. Mae hon yn cael ei hystyried yn un o ralïau anoddaf y calendr oherwydd y dirwedd amrywiol gyda'r heolydd yn rhedeg drwy winllannoedd, dros diroedd milwrol a thrwy gefn gwlad hardd. Wrth i'r frwydr am deitl y Bencampwriaeth barhau, mae Pencampwyr Rali'r Byd Sébastien Ogier a Julien Ingrassia ar y brig a bydd cyfle iddynt sicrhau eu trydedd goron yn Yr Almaen. Yno'n cystadlu hefyd bydd Osian Pryce yn y Sialens Fiesta DMack, a bydd y Cymro yn gobeithio am gyrraedd y podiwm yn dilyn ei anlwc yn Y Ffindir. Bydd criw Ralïo+ yno i ddilyn y cyfan.

Content options

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Bydd Iolo Williams yn ffarwelio â'r mamaliaid bach ac yn crynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu wrth sbecian a busnesa yn eu cartrefi ffug gyda'r camerâu cudd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Wrth i Siôn a Jackie glosio yn y Cymoedd, mae Siôn yn penderfynu peidio â dweud gormod am ei fywyd yng Nghwmderi. Mae Gwyneth yn bygwth Tyler ac Iolo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cofio - Cofio gyda Heather Jones

Yn ymuno â Heledd Cynwal yr wythnos hon bydd un o rock chicks gwreiddiol Cymru, yr un â'r llais pur sy'n parhau i swyno hyd heddiw, y fytholwyrdd Heather Jones. Cawn glywed am ddylanwad y Beatles, Dafydd Iwan, gwersyll yr Urdd Glan Llyn, boddi Capel Celyn a Mary Hopkin ar ei bywyd. A hithau wedi dathlu ei phen-blwydd yn chwedeg eleni, profa Heather Jones ei bod mor ifanc ag erioed wrth iddi siarad am ei chynlluniau diweddaraf i ryddhau CD newydd yn y dyfodol agos. A thrwy ddeunydd clipiau archif o fwrlwm Cymru'r '60au a'r '70au cawn gyfle i ail-fyw'r atgofion sy'n llonni'r galon ac yn codi ambell ddeigryn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 O'r Galon: Y Bleiddiaid

Byddwn yn cwrdd â'r Bleiddiaid, criw o ffrindiau a beicars Dyffryn Nantlle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Mwy o'r Babell Lên

Ymryson y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy. Yn y rhaglen heno bydd timau Ceredigion, Meirion a Sir Gâr yn cystadlu am y lle olaf yn rownd derfynol yr ymryson, wrth i'r Meuryn, Tudur Dylan Jones, osod tasgau ar eu cyfer. Yna, yn ail ran y rhaglen, cawn weld y rownd derfynol yn llawn, a chlywed pa dîm wnaeth gipio Tlws Rolant o Fôn eleni. Dyma uchafbwynt yr Eisteddfod, ac uchafbwynt y flwyddyn farddol i lawer, a bydd y Babell Lên yn llawn i glywed ymrysonwyr gorau Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Arfordir Cymru: Llyn - Porth Meudwy-Abersoch

Cyfres yn archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Mae taith y bennod hon yn mynd o Borth Meudwy, heibio Porth Neigwl ac ymlaen i Abersoch. Byddwn yn hwylio cwch sy'n agos at ei gant oed, yn bragu cwrw yn null yr Oes Efydd ac yn clywed am un o chwedlau mwyaf rhyfeddol yr holl ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video