Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Pingu - Academi Sledio Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
07:05 Octonots - a Dirgelwch yr Octofad

Ar ôl i'r Octofad fynd i drafferthion, mae Ira'n gwybod mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld â'r hen Octofad. Ond tybed ai'r Octonots yw'r unig rai fydd ar yr hen long unig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Cân yr Octonots - a Dirgelwch yr Octofad

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ôl adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Gwdihw

Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Nodi - Tesi'n Tynnu Lluniau

Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt.

Content options
08:00 Stiw - Stiw y Consuriwr

Ar ôl gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Ond a fydd o'n gwneud i Pwyll ddiflannu am byth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 DipDap - Planhigyn

Mae'r Llinell yn tynnu llun o blanhigyn i Dipdap ofalu amdano ond dydy dyfrio'r planhigyn ddim yn hawdd!

Content options
08:15 Cymylaubychain - Yr Enfys Bwdlyd

Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Galago Lygaid Mawr

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn ddysgu pam mae gan Galago lygaid mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Peppa - Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Tybed ai un babi neu efeilliad fydd yn cyrraedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd â sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ôl. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Falmai a'r Pos

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Hafod Haul

Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael tipyn o hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Tybed a fydd parti syrpreis yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Tomos a'i Ffrindiau - Sblish Sblash Sblosh

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Abadas - Baner

Mae'r Abadas yn mwynhau chwarae gêm o bêl-droed ar y traeth nes i'r gwynt gipio'r bêl. Daw'r triawd i glywed am air newydd sydd hefyd yn gallu symud yn y gwynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio rhoi sws i fodryb

Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld â'r teulu a dyw'r Dysysoges Fach ddim eisiau rhoi sws iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Y Teulu Mawr - Dirgelwch y Deino

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Heulwen a Lleu - Gwna Fel Fi

Mae gan y ddau ffrind gêm newydd sbon o'r enw 'Gwna fel fi'. Hon yw hoff gêm yr anifeiliaid heddiw hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 a b c - 'S'

Dewch i'r syrcas gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bobi Jac - Yn Siglo

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mwynhau antur drofannol arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Cei Bach - Pen-blwydd Capten Cled

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Capten Cled yn 60 oed, ac mae pawb yn y pentref wrthi'n paratoi rhywbeth go arbennig iddo ar ei diwrnod mawr. Ond, mae'r paratoadau'n gyfrinachol, a gyda phawb yn ei anwybyddu ac yn sibrwd yn dawel wrth iddo fynd heibio, dechreua Capten Cled feddwl fod ei ffrindiau i gyd wedi troi yn ei erbyn. Fod bynnag, mae pob dim yn iawn yn y diwedd, a'r Capten yn cael diwrnod i'w gofio gyda'i ffrindiau triw i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Pingu - Het Newydd Mam

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
11:05 Octonots - a'r Llyn Cudd

Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid newydd, heb eu darganfod, yn byw yn y dwr coch. Ond pam mae'r llyn yn goch, ac oes unrhyw greaduriaid yn byw mor ddwfn i lawr yn yr iâ?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Cân yr Octonots - Yr Octonots a'r Llyn Cudd

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Guto Gwningen - Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ôl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Gwdihw

Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Y Dewin Jeli Arall

Mae Fflach eisiau dysgu sut i wneud jeli.

Content options
12:00 Stiw - Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Cartref

Mae'r Llinell yn tynnu llun o wahanol fathau o gartrefi. Mae Dipdap yn synnu o weld nad yw e'n cael croeso ymhob un ohonyn nhw.

Content options
12:15 Cymylaubychain - Hwyl Fawr Ffwffa

Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Morfil yn Chwilstrellu

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Morfil yn chwistrellu dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Diwrnod Rhyngwladol

Mae Peppa a'i ffrindiau'n gwisgo i fyny mewn dillad o wahanol wledydd, ond cyn hir mae 'na ffraeo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galâth a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn croesawu Dafydd Iwan i'r stiwdio i sôn am yr ap cerddoriaeth newydd sbon 'apton' a bydd Alun Williams yn dathlu'r Gymraeg yng nghwmni plant Ysgol Gymraeg Cwmbrân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Teulu Frongoy

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Gwyn a Nicky Jones a'r meibion ar Fferm Frongoy, Pennant, Ceredigion, 23 o flynyddoedd wedi ei ymweliad diwethaf. Yr adeg hynny, y brodyr Defi John a Brynmor Jones oedd yn arglwyddiaethu. Erbyn hyn, mae'r genhedlaeth ifanc wedi camu i'r bwlch ac yn cadw traddodiad y cobiau'n fyw gan hefyd dorri eu cwys eu hunain. Mae llwyddiant y teulu yn parhau gyda'r cobiau ond mae Dafydd yn ennill gwobrau am ei ddefaid Suffolk, a Siôn am ei ddefaid Kerry Hill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Byddwn yn dathlu mis te, bydd Daf Wyn yn ymweld â ffatri wydr 'Derw Glass' yng Nghrymych, a chawn olwg ar ffasiwn y stryd fawr yng nghwmni Huw Ffash.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Llys Nini

Elin Fflur a Steffan Alun sy'n cyflwyno hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid Llys Nini. Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Hywel Ddoe a Heddiw

Yr wythnos hon bydd Hywel yn cwrdd eto ag Ann Pash. Fe wnaeth e gwrdd ag Ann gyntaf yn Eisteddfod y Fflint 1969, ac yna ymweld â hi yn Singapore ym 1974 pan oedd hi'n gweithio yno fel athrawes. Dyma gyfle i Hywel ddal i fyny â hi felly deugain mlynedd yn ddiweddarach a chael hanes ei bywyd ers 1974. Hefyd heno, caiff Hywel gyfle i gael gwers yrru wrth holi Alan Hughes o Bentrefoelas sydd yn dathlu hanner can mlynedd o fod yn hyfforddwr gyrru. Bydd Hywel yn gorffen y rhaglen yng nghwmni Prys Edwards, mab Syr Ifan ab Owen Edwards a sefydlodd fudiad yr Urdd ym 1922 a chawn glywed am ddatblygiad a hanes y mudiad ar hyd y blynyddoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Beth i'w brynu yw'r cwestiwn mawr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Tomos a'i Ffrindiau - Brensiach y Blodau

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - a'r Berdys Mantis

Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Guto Gwningen - Hanes Pluen Hen Ben

Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i chael yn ôl a thawelu'r dylluan flin!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Gwdihw

Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morgannwg a bydd Seren y ceffyl yn cael ei phedoli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Chwarter Call

Ymunwch â Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Ceir digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a'r Llyfrgellydd.

Content options
17:15 Crwbanod Ninja - Y Pwniwr

Daw'r Crwbanod ar draws eu ffan gyntaf, sef llanc ifanc sy'n ceisio eu hefelychu drwy ymladd drwgweithredwyr mewn gwisg arbennig fel 'Y Pwniwr'.

17:35 Pat a Stan - Seibrsloth

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig

Content options
17:40 Rygbi Pawb

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf a'r datblygiadau o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac. Aiff Ricky i weld Jim.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Ward Plant

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd â Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi llwyddo i basio arholiad Lefel 'A' Cymraeg! Mae'n mynd ati i dynnu tonsiliau Mared a Tomos - yn Gymraeg wrth gwrs!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Elin Fflur yn cael taith arbennig o amgylch adeilad newydd sbon Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth; bydd Gerallt yng nghwmni'r awdur Harri Parri wrth iddo lansio ei lyfr diweddaraf a bydd Owain Gwynedd yn sgwrsio â'r anturiaethwr o Ddolgellau, Huw Brassington.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer drwy gyfaddef yr hyn mae'n ei wybod? Siawns y bydd gwaed yn dewach na dwr, yn enwedig i efeilliaid. Mae Philip mewn tipyn o stad ond ac er bod digwyddiadau'r ysgol yn gwmwl dros ddiwrnod Mathew, mae'n trio edrych ar ôl ei dad a'i gynghori i fynd allan i wynebu'r byd. Wrth i'r newyddion am werthiant y busnesau ledaenu, mae Dani yn mynnu atebion gan ei thad, ac mae Sophie eisiau atebion gan bawb!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sara'n meddwl bod Jason yn trio defnyddio diflaniad ei fam i ennill ei chydymdeimlad. Mae Kelly'n cynnig help i Ed newid ei ffyrdd treisgar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Darren Drws Nesa

Heddiw, mae Darren eisiau gwybod pwy sydd wedi bod yn cysgu yn ei wely, mae David yn mynnu symud y bwrdd pwl ac mae Kevin yn cael ei hun mewn lle cas efo Gwenllian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:55 Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru

Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pawb a'i Farn - Bangor

Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion. Daw rhifyn cynta'r gyfres o Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor. Y panelwyr heno bydd Guto Bebb, AS ar ran y Ceidwadwyr; Rhun ap Iorwerth, AC ar ran Plaid Cymru; Y Farwnes Christine Humphreys ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol; Albert Owen, AS ar ran y Blaid Lafur, a'r arbenigwr ar y diwydiant olew a nwy Dr Carol Bell.

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hen Blant Bach

Am dri diwrnod, mae criw o blant bach yn gadael eu meithrinfa ac yn treulio eu hamser mewn canolfan ddydd i'r henoed. Bydd ein camerâu yn dilyn yr henoed a'r plant wrth iddyn nhw chwarae, fwyta a magu perthynas gyda'i gilydd. Bydd tîm o seicolegwyr yn clustfeinio ar y sgyrsiau, a thrwy'r dagrau a'r chwerthin, cawn brofi'r canlyniadau rhyfeddol ar yr unigolion sy'n cymryd rhan. Dyma gipolwg unigryw ar fywydau'r hen a'r ifanc - y ddwy genhedlaeth sydd yn byw a bod mewn gofal.

 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video