Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Twt - Twt a'r Sioe Dalent

Mae Twt a'r efeilliaid Bethan a Caleb wedi cyffroi'n lân - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn yr harbwr. Mae'r cychod wrthi'n ddiwyd yn ymarfer ar gyfer y sioe fawr fydd yn arddangos talentau'r ardal. Mae rhai fel HP yn hyderus iawn ac eraill fel Pop yn swil. Ar ôl yr holl gyffro, tybed pwy fydd yr enillydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - LauraDiddordebau Fi

Mae'n rhaid i dad Laura ddyfalu pa ddiddordebau mae hi'n eu caru a'u casáu. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rheoli'r gemau dysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwmw

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tili a'i ffrindiau - Fflur Las Fach

Mae Tili a'i ffrindiau am greu drama am stori Hugan Fach Goch, ond mae pawb yn diflasu am fod Fflur yn mynnu rheoli. A fydd Fflur yn gallu ymddiheuro a llenwi'r llwyfan efo'i ffrindiau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Byd Begw Bwt - Ton Ton Ton

Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. Yn eu mysg can gwrdd â'r fuwch wynebwen lwyd, y dylluan â'i phig gam a'r 'sgyfarnog gota goch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Ysbyty Cyw Bach - Clustiau

Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Yr ail mewn cyfres newydd i blant sy'n cael gwared yr ofn o fynd i'r ysbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Nodi - Io Ho Nodi

Mae Nodi yn ymweld â'i ffrindiau y môr-ladron ar ei jet-sgi newydd.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Rheino'n Rhuthro

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Rheino'n rhuthro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Boj - Yr Hwyaden Fach

Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Mae Boj yn amau bod yr hwyaden yn chwilio am ei theulu, ac maent yn ei harwain yn ôl i'r pwll. Ond sut y gall Boj a'i ffrindiau gael yr hwyaden i nofio yn ôl i'r ynys pan nad yw'r hwyaden eisiau eu gadael - gyda syniad Boj-a-gwych wrth gwrs!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - Alla'i Chwarae?

Mae Igam Ogam yn gwrthod chwarae gyda Sgodyn, pysgodyn bach taer, gan fod 'pysgod yn byw yn y dwr'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Marcaroni - Rhannu

Cyw yn cyflwyno - yr anhygoel, yr anfarwol, y doniol y gwirioneddol bendibompom, ardderchogiogi Marcaroni! Cyfansoddwr caneuon gorau'r byd ydy Marcaroni ac ymhob rhaglen mae'n cyflwyno cân newydd sbon danlli gyda'i ffrindiau - Oli Odl, Do a Re, Poli a Roli, ac wrth gwrs Lwli Lw - heb anghofio Cradur a Clorian. Llond Twr y Cloc o chwerthin a chanu, dawnsio a digrifwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Bobi Jac - Yn Copïo

Mae Bobi Jac yn chwarae gêm copïo ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Teulu Mawr - Drama Fawr

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Oli dan y Don - Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli ond dyw Dyf ddim yn hapus pan maen nhw'n gadael yr octopws gyda rhywun arall.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Cled - Syrpreis

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Sbridiri - Anifeiliaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu anifeiliaid cardfwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Tatws Newydd - Y Glaw

Tesni sy'n canu can tecno, hapus wrth ddychmygu ei bod yn ddiferyn o law!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Stiw - Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd â Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio â bod ofn uchder.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Twt - Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. Yn anffodus i Twt, mae ganddo waith i'w gwblhau cyn i'r parti ddechrau. Mae'r Harbwr Feistr yn ei ddanfon ef a Mari i glirio sbwriel o wely'r harbwr gyda dyfais sonar newydd. Tybed all y ddau troi'r gwaith yn hwyl a gorffen cyn i'r parti ddechrau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Y Dywysoges Fach - Alla'i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Hafod Haul

Mae'r milfeddyg yn ymweld â'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond tybed ble mae Jaff ac a fydd e'n hapus i weld y milfeddyg fel pawb arall?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - FfionTrefn y Dydd

Plant sy'n rheoli'r gemau yn y gyfres hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mae Ffion yn chwarae gêm 'trefn y dydd' gyda'i mam heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Guto Gwningen - Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae'n amser cysgu yn y Ty Melyn Tlws. Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop, tybed sut gall y ffrindiau wneud yn siwr ei fod yn gweld y lleuad arbennig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Byd Begw Bwt - Gwenni aeth i Ffair Pwllheli

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gân yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â Gwenni wrth iddi fynd i ffair Pwllheli i brynu padell bridd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Ysbyty Cyw Bach - Torri asgwrn

Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd i blant sy'n tynnu'r ofn o fynd i'r 'sbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Nodi - Pen-blwydd Fflach

Mae hi'n ben-blwydd ar Fflach, ond does ganddo ddim syniad beth yn union yw pen-blwydd!

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn cael cwmni'r actorion Dyfan Rees ac Aled Llyr Thomas o Pobol y Cwm, fydd yn sôn am eu stori ddiweddaraf ar y gyfres. Mae Rhodri Gomer yn ymweld â chanolfan yoga newydd yng Nghlydach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Y tro hwn, bydd Alun yn cwrdd â Paul Williams yng nghysgod Cadair Idris yn Nolgellau; bydd Daloni yn Sir y Fflint yn ymweld â'r ffermwr llaeth organig, Stuart Taylor, a bydd Meinir yn cwrdd â'r cynhyrchydd cig moch, Illtud Dunsford.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Y prynhawn yma Elwen Roberts fydd yma'n coginio; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:45 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Garddio a Mwy

Cyfres am arddio a byd natur gydag Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae mis Mai wedi cyrraedd ym Mhont-y-Twr, mae Sioned yn plannu'r rhosod dringo ola' ar gyfer y bwa rhosod. Mae Iwan yn paratoi ar gyfer plannu hadau y tu allan, ac yn mynd ati i greu gardd berlysiau mewn lleoliad cyfleus i'r gegin. Y tu hwnt i ffiniau'r ardd, Meinir Gwilym sydd ar drywydd creaduriaid prin mewn afon ger Trawsfynydd, ac yn cyfarfod y botanegydd Dr Trevor Dines o Plantlife UK i ddysgu am brosiect chwyldroadol a chyffrous Dolydd y Coroni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Arfordir Cymru: Môn

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn, mae'n mynd i granca ac yn gweld bod enwau llafar yn gallu arwain at hanesion rhyfeddol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Bing, Syrcas Deithiol Dewi, Hafod Haul, Sara a Cwac, Rapsgaliwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Bing - Pwll Padlo

Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Ond pan maen nhw'n cyrraedd, maem nhw'n cael siom i weld nad oes dwr yn y pwll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Syrcas Deithiol Dewi - Trwbwl Dwbwl

Wrth chwilio am ddiweiglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng syniadau gwych Li a Ling ac mae Bran yn dyfeisio tric karate newydd i dorri llyfr Heulwen efo'i law.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Sara a Cwac - Siani Scarffiau

Heddiw mae Sara a Cwac yn cyfarfod Siani Scarffiau a'i bag blin.

 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Rapsgaliwn - Hufen Ia

Mae Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd!' yn ymweld â siop hufen iâ er mwyn darganfod sut mae hufen iâ yn cael ei chynhyrchu. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 TAG

Y brodyr talentog Osian a Meilir Williams fydd yn y stiwdio i drafod y band Candelas a'r gyfres deledu Rownd a Rownd. Owain sydd ar garped coch première Florence Foster Jenkins; Cadi sy'n edrych ar y trainers mwyaf ffasiynol a chriw Tryfan fydd yn wynebu cwrs rhwystrau'r Naid Ola'. Hefyd, bydd Mari yn wynebu her eithafol cyntaf 'Wyt ti'n Gêm?' a bydd cyfle i ennill Laptop newydd sbon.

Content options
17:40 Larfa - Malwen

Mae Coch a Melyn yn gwneud hwyl am ben malwen am fod mor araf. Mae'r falwen yn llwyddo i saethu llysnafedd dros y ddau ac maen nhw hefyd yn dechrau symud yn araf.

Content options
17:45 Ochr 2

Yn y rhaglen heddiw, caneuon gan Sen Segur a Gwyllt ac eitem am Kizzy Crawford.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Britt yn gandryll gyda Garry am annog Chester i ddweud celwydd am Ffion - yn enwedig nawr bod Gaynor wedi dweud wrth yr heddlu. Mae Sheryl yn derbyn galwad ffôn ddirgel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Cegin Bryn: Tir a Mor

Yn y bennod yma, bydd y cogydd Bryn Williams yn cwrdd â dwy bysgotwraig lleol ym Mhwllheli ac yn ymuno â nhw gyda'r wawr i wneud ychydig o bysgota môr. Ar ôl dal rhywbeth i ginio, bydd e'n coginio ar y barbeciw ar y traeth gerllaw. Yn ôl yn y gegin, bydd Bryn yn coginio asennau breision aromatig ac yn dangos sut mae creu tarten driog yn defnyddio bara soda. Yn ei gegin awyr agored yn Sir Benfro, bydd yn paratoi asbaragws gyda dresin wy hwyaden.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Cawn hanes diweddaraf y comedïwr Emyr Himyrs Roberts a bydd Heledd Gwyndaf ym mharti pen-blwydd Siop y Cletwr, Tre'r Ddol yn 3 blwydd oed. Hefyd, y canwr ifanc Dafydd Jones fydd yn ymuno â'r criw am sgwrs a chân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Siôn yn darganfod y gwir am ymosodiad Iolo ac yn methu deall pam y celodd y gwir. Mae Garry yn cyfaddef wrth Ffion ei fod e wedi annog Chester i barhau â'i gelwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Sion a Sian

Bydd dau gwpl arall yn herio'i gilydd yr wythnos hon ond pa un o'r ddau sy'n adnabod ei gilydd orau? Ai Ann-Marie a Fabio Lewis o Alltwalis (a Phatagonia) neu Berwyn ac Elin Hughes o Lanbedr Pont Steffan? Newydd ddychwelyd i Alltwalis o'r Wladfa mae Ann-Marie a Fabio Lewis. Cawson nhw gyfle i dreulio blwyddyn yno fel athrawon. Roedd hen hen dad-cu a mam-gu Fabio ar y fordaith gyntaf honno ac mae llawer o deulu Fabio'n dal i fyw yno. Cwrddodd y ddau 14 mlynedd yn ôl pan aeth Ann-Marie draw i'r Wladfa i ddysgu Cymraeg. O Lanbedr Pont Steffan daw Berwyn ac Elin Hughes. Ffermwr ydy Berwyn ac mae Elin yn gynorthwy-dd gweinyddol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae gan y ddau ddiddordeb mawr mewn magu a dangos anifeiliaid mewn sioeau amaethyddol. Dangos defaid yw diléit Elin a gwartheg yw arbenigedd Berwyn. Mae e wedi cael cryn lwyddiant yn y maes dros y blynyddoedd diwethaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Rhaglen awr am 9 gyda Bethan Rhys Roberts yn fyw o Fae Caerdydd yn edrych yn fanwl ar ganlyniadau'r Etholiad yn eich etholaeth chi ac yn trafod goblygiadau canlyniad ar lywodraeth nesaf Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 'Run Sbit - Dros Gymru'n Gwlad

Mae apwyntiad blynyddol Tom Jones yng Nghartref Henoed Gorffwysfan mewn peryg o gael ei golli, tra bo Caren yn brysur yn cludo criw o fath arbennig o debygwr mewn bws o amgylch Pen Llyn. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Stiwdio Gefn

Yn ymuno â Lisa Gwilym yn y Stiwdio Gefn y tro hwn bydd y grwp cyffrous o Fôn, Calfari, y tair chwaer swynol o Geredigion, Sorela, a'r grwp gwerin sy'n dathlu 40 o flynyddoedd gyda'i gilydd eleni, Ar Lôg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Band Cymru

Ymunwch â Morgan Jones ac Alex Humphreys yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth i fwynhau seiniau godidog byd y bandiau a chyffro'r cystadlu. Y tro hwn, bydd Band BTM, Cerddorfa Jazz y Brifddinas a Band Porth Tywyn yn cystadlu am le yn rownd derfynol Band Cymru 2016.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video