Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Igam Ogam - Dwi'n Bownsio!

Mae Igam Ogam yn dod o hyd i lysieuyn sy'n debyg iawn i sbonciwr gofod ac mae'n bownsio i bobman!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Sam Tân - Lanterni Awyr

Mae Norman a'i ffrindiau yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Blero-morffosis

Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys, ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio â phili palod hardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Asra - Ysgol Pwll Coch, Caerdydd

Bydd plant Ysgol Pwll Coch, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill sêr er mwyn ennill pwer - a fydd plant Ysgol Pwll Coch yn gallu helpu Seren?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Meripwsan - Glud

Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Ond mae'r sgwter wedi torri, felly mae Eryn yn helpu Meripwsan i'w ludo yn ôl at ei gilydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusChwarae Siop

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Mae Morus yn chwarae siop, ond sut mae gofyn am bethau'n gywir?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Lindys

Wrth edrych drwy dwll bach mewn deilen mae'n bosib darganfod pwy wnaeth y twll! Mae Wibli wedi cael ffrind newydd - lindys sy'n crwydro i bobman ac yn bwyta popeth mae'n ei weld. Mae hi wedi gwneud cymaint o dyllau! Pan mae'r lindys yn mynd ar goll mae Wibli yn chwilio amdani wrth edrych yn y tyllau i gyd ond does dim golwg ohoni...rhai dyddiau'n ddiweddarach mae Wibli yn tybio os yw'r pili pala yn gwybod lle'r aeth hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Sbarc - O Dan y Môr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
08:25 Boj - Yn y Ty Twym

Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Ond mae Boj yn dyfeisio gêm y gallant i gyd chwarae i ddatrys y broblem a sicrhau bod y planhigion yn cael ei ddyfrio. Yn ogystal â hyn mae'n llwyddo creu twr twym i Tada i dyfu ei blanhigion ef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Y Crads Bach - Chwarae mig

Mae'r gaeaf yn dod ond dydy'r malwod bychain ddim eisiau mynd i gysgu - nes i Cai'r Grachen Ludw gael syniad gwych.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Nodi - Y Jeli Anferth

Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Y Dywysoges Tili

Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Mae'r bechgyn yn cael llawer mwy o hwyl wrth fod yn farchogion. Ond pwy yw'r mwyaf dewr yn y diwedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Moc yn Ddewr

Mae pawb yn yr ardd yn meddwl bod gan Moc y mwydyn lais canu hyfryd ond ar ôl gwahoddiad i ganu yng nghyngerdd fawr yr ardd dydy Moc ddim yn siwr os yw e'n ddigon dewr i berfformio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Cymylaubychain - Yn Werth y Byd!

Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Tŷ Cyw - Trychfilod

Mae Gareth a'r criw wedi derbyn gwahoddiad i barti arbennig iawn yn Nhy Cyw heddiw - Parti Trychfilod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Abadas - Bwmerang

Ymunwn â'r Abadas wrth iddynt fwynhau amser 'aba-dw-bi-dî' yn rholio lawr bryn. Mae gan Ben gêm dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Teulu Mawr - Cawl y Crefftwr Cartref

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Wmff - Parti Mam A Dad

Mae Mam a Dad yn cael parti yn y ty ac mae Wmff yn methu cysgu oherwydd y swn. Tybed a gaiff e fynd i'r parti hefyd?

 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Holi Hana - Dawnsio Bale

Nid yw Olivia'r octopws yn gallu rhedeg yn ddigon da a chyflym - mae hi wastad yn siomi ei ffrindiau yn y tîm ras gyfnewid, ond daw Hana i achub y dydd eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Tecwyn y Tractor - Genedigaethau

Gan ei bod hi'n wanwyn, mae pob math o anifeiliaid yn cael eu geni ar y fferm

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Igam Ogam - BW!

Mae Igam Ogam yn meddwl bod codi ofn ar ei ffrindiau yn ddoniol iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Sam Tân - Brenin y Mynydd

Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau ym Mhontypandy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Blero yn Mynd i Ocido - Dannedd Diflas

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd, ac yn dysgu bod hyd yn oed mynyddoedd yn gallu dioddef o'r ddannodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Asra - Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

Bydd plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill sêr er mwyn ennill pwer - a fydd plant Ysgol Eifion Wyn yn gallu helpu Seren?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Meripwsan - Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Mae Cochyn yn dal crancod ac mae Meripwsan eisiau tro ond mae'n cael ychydig o drafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - LauraLlysiau a Ffrwythau

Mae Laura a'i thad yn casglu llysiau a ffrwythau o'r ardd heddiw, ac yn rhoi trefn arnyn nhw yn y ty gwydr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Fflic a Fflac - Ble mae Fflac? & Hapus & Trist

Yn y rhaglen hon bydd Fflic a Fflac yn mynd trwy'r holl emosiynau o fod yn hapus ac yn drist. Dechreuwn gyda Fflic yn drist gan nad yw e'n gallu dod o hyd i Fflac. Gyda help Elin, bydd rhaid chwilio am Fflac yn y cwtch lliwgar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn ar gefn tractor i'r fferm am antur gyda'r rhif 4.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Darllen 'Da Fi - Sâl Wyt ti, Sam?

Mae Sam yn arth fach yn teimlo'n sâl, ac mae ei fam yn ei gysuro o flaen tanllwyth o dân, nes daw'r eira.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Tsita Ddagrau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifieiliad y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Tsita ddagrau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Holi Hana - Wi'n Fachgen

Mae Muzzy yn drist iawn gan ei fod mor fach. Ar ôl ymdrechion Hana, Betty ac Owen i'w helpu i ymddangos yn fwy, mae o'n sylweddoli bod bod yn fach yn beth manteisiol pan fo'n cael cyfle i yrru car arbennig Francis ac Ernie.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Huw Ffash yn darlledu'n fyw o Sioe Ffasiwn Clwb Rygbi'r Scarlets yn Nhalacharn; bydd Owain Gwynedd yn cael golwg y tu ôl i'r llen ar y gyfres boblogaidd Parch a bydd y gantores a'r gyfansoddwraig Fiona Bennett yma i sôn am lyfr newydd sy'n delio â phwnc sy'n agos iawn at ei chalon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Caerdydd

Daw'r canu heddiw o Eglwys Gymraeg Dewi Sant, Caerdydd. Richard Vaughan sy'n arwain, ac organnydd yr Eglwys, Ieuan Jones sy'n cyfeilio. Cawn gyfarfod dau o'r aelodau a mwynhau perfformiadau gan Gôr y Gleision.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd un gwyliwr lwcus ym mwynhau gweddnewidiad gan Huw Ffash a'r tîm a byddwn ni'n trin a thrafod llyfr newydd ar fywyd a gwaith un o ysgolheigion y Dadeni Dysg, William Salesbury.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Y Cosmos - Llwybr Llaethog

Yn rhaglen ola'r gyfres, mi fyddwn ni'n datgelu sut y cafodd ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ei greu. Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi darganfod bod yna dwll du anferthol ynghanol ein galaeth, ac maent bellach yn credu mai'r twll du yma sydd wedi creu'r biliynau o sêr yn ein galaeth, gan gynnwys y seren agosaf atom ni - yr Haul. Ond mae dyfodol ein galaeth ni'n ansicr. Mae galaeth gyfagos - Andromeda - ar fin ein taro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Blero yn Mynd i Ocido, Asra, Boj, Y Crads Bach, Sbarc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Blero yn Mynd i Ocido - Arnofio neu Suddo

Mae Capten Blero'n chwarae môr-ladron efo'i deganau mewn powlen o ddwr, ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn arnofio yn hytrach na suddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Asra - Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewyd

Bydd plant Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill sêr er mwyn ennill pwer - a fydd plant Ysgol Dafydd Llwyd yn gallu helpu Seren?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Boj - Mas o'r Bocs

Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Ond pan mae'r ty yn dechrau torri lawr, mae Boj yn perswadio'r Blaas bod modd cael hwyl heb declynnau drud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Y Crads Bach - Y Pryfaid-cop llwglyd

Mae Maldwyn a Meleri yn gweu gwe i ddal pryfaid - ond dydy'r pryfaid ddim yn sylwi - nes ei bod hi'n rhy hwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Sbarc - O Dan y Ddaear

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Kung Fu Panda - Yn Gefn i Shiffw

Ar ôl i Shiffw frifo'i gefn, diolch i Po, mae'r panda'n gorfod gweithredu fel meistr y Palas Gwyrdd pan ddaw ymwelydd pwysig heibio.

17:20 Lois yn erbyn Anni

Dysgu 'cheerleadio' gyda chriw Dawns Caergybi yw'r sialens i Anni a Lois y tro yma.

Content options
17:30 Llond Ceg - Gordewdra

Bydd Dr Al a Dr Els yn trafod y mathau o broblemau sy'n gallu codi oherwydd gordewdra a bydd Aled yn eich holi chi am eich barn.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Ar ddiwrnod achos llys Meleri, dydy Tyler a Dani ddim yn gallu dod o hyd i Iolo. A fydd e'n gallu stumogi tystio yn erbyn Meleri ar ôl dod i'w hadnabod hi dros yr wythnosau diwethaf? Mae DJ a Cadno yn gorfod wynebu lot o ffeithiau caled am eu perthynas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Chwys - Cneifio Corwen

Mae'r rhaglen olaf yn cynnwys Gwyl Cneifio Corwen - cymal olaf Coron Driphlyg Cymdeithas Cneifio Cymru. Dyma wythnos o gystadlu epig ddechreuodd yn Llambed, aeth ymlaen i'r Sioe Fawr a gorffen ar Stad y Rhug, Corwen. Elen Pencwm sy'n cyflwyno'r Pencampwriaethau Cenedlaethol ac Agored, ynghyd â'r gemau prawf hollbwysig rhwng Cymru a Seland Newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Rhodri Davies yn llongyfarch dau o fechgyn Casnewydd sydd newydd ennill y teitl, 'Bragwyr Gorau Prydain'. Bydd Daf Wyn yn Llundain yn sgwrsio â'r gantores o Gaerfyrddin Ffion Wilkins wrth iddi edrych ymlaen at lansio CD newydd a bydd y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Jeff Davies, yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Garddio a Mwy

Heddiw yng ngardd Pont-y-Twr, bydd Iwan yn casglu afalau o'r berllan ac yn mynd ati i ddangos sut mae modd eu storio am y gaeaf a bydd Sioned yn rhannu'r alchemilla mollis ac yn ein cyflwyno i'r twnnel tyfu am y tro cyntaf. Y tu hwnt i'r ardd, Meinir fydd yn ymweld ag ardal y Mynydd Du i edrych ar y broblem barhaus o daflu sbwriel sydd yn wynebu wardeniaid Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a bydd Helen yn ymweld â gardd hudolus Bryan's Ground yn Llanandras.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Dydy Siôn ddim yn gefnogol o Wyl Cwmderi ac mae rhai aelodau o'r pentref yn amau bod Chester yn bwriadu dinistrio pethau i bawb. Mae Sioned yn anfon Ed ar siwrne saethug.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Gwaith/Cartref

Mei sy'n gyfrifol am y fynedfa heddiw yn sgil absenoldeb Donna. Caiff Aled groeso cynnes wrth ddychwelyd i'r gwaith. Ond dydy cynnig Cadi i roi help llaw gyda'r sioe Nadolig ddim yn derbyn fawr o groeso o gwbl. Mae Nicky yn dweud wrth Dylan ei bod hi'n awyddus i gymryd y cam nesaf yn eu perthynas - ond ydy e'n barod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ar y Dibyn

Yn Ar y Dibyn mae 10 anturiaethwr amatur yn brwydro i ennill pecyn antur gwerth £10,000. Lowri Morgan a'r arweinydd antur brofiadol Dilwyn Sanderson-Jones sy'n gwthio'r deg i'r eithaf. Yn y bennod hon bydd yr anturiaethwyr yn cael eu profi ar eu sgiliau goroesi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi Pawb

Wythnos ola'r rowndiau rhagbrofol yn y Cynghrair dan 18 a'r llefydd olaf yng nghystadlaethau'r Cwpan a'r Tlws sydd yn y fantol. Owain Gwynedd sy'n cyflwyno a Wyn Gruffydd sy'n sylwebu.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Dr Eddie Williams fydd y cyntaf i gadw cwmni i John Hardy yr wythnos hon. Mae wedi treulio blynyddoedd yn teithio'r byd yn rhinwedd ei swydd ym myd addysg a chawn hanesion ei flynyddoedd yn byw mewn nifer o wledydd yn Affrica. Ac i gloi'r gyfres, Y Parchedig Ddoctor D Ben Rees fydd yn ein tywys drwy drychineb erchyll Aberfan a'i brofiadau personol fel gweinidog ifanc yn yr ardal. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video