Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Syrcas Deithiol Dewi - Syrcas y Môr-ladron

Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe môr-ladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Sam Tân - Abseilio a Sgrialu

Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! All e ddim aros tan ei ben-blwydd i gael un newydd, felly mae'n ceisio casglu'r arian o waelod y ffynnon - sydd yn syniad peryglus iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Da 'Di Dona - Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Yr Ysgol - Cadw'n Heini

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn cael gwers nofio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Meripwsan - Sborion

Mae Meripwsan yn cael syniad am sut i atal y brain rhag dwyn hadau llysiau Wban.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionBlasu

Plant sy'n dysgu oedolion i siarad Cymraeg gyda gemau llawn hwyl. Mam Ffion sy'n dyfalu beth mae hi'n flasu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Dirgelion

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Rapsgaliwn - Swigod

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Cwpwrdd Cadi - I Mewn I'r Gôl

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Plant y Byd - Yn y jyngl ym Mrasil

Cawn deithio i bentre' bychan sy'n llechu yng nghanol jyngl yr Amason ym Mrasil. Gwelwn sut mae'r plant Matis yn mwynhau helpu a chwarae yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Y Teulu Mawr - Hwyl yn y Goedwig

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Twmffi Wych

Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am wneud yr un pethau â'i ffrindiau. Mae o'n drist ac mae'n rhaid i'w ffrindiau ei atgoffa pa mor wych ydi o am fownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Tylwyth Teg

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae dant Fflach yn rhydd. Tybed a fydd y tylwyth teg yn galw heibio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Nodi - Nodi a'r Ddawns Fawr

Mae Nodi yn trefnu dawns ar sgwâr y dref.

Content options
09:35 Bla Bla Blewog - Diwrnod yr Ha Ha Hapus

Dyma'r diwrnod pan fo'r Bla Bla Blewog yn ceisio gwneud i'w gilydd chwerthin ac mae Mam wedi gwneud pop arbennig am fod hwnnw'n gwneud i bawb igian. Mae Boris am gael gafael arno er mwyn gwneud swigod sebon ar gyfer y baddon. Chaiff e ddim gafael arno ac yn y pendraw mae'n rhaid iddo ymuno yn yr hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Twt - Twtasaurus

Mae Wên y Crên yn dod o hyd i esgyrn dinosor dwr, a chyn pen dim mae pawb wedi cyffroi a'r harbwr yn llawn dinosoriaid!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Tadcu Soch

Mae Wibli yn disgwyl yn eiddgar am ymwelydd arbennig heddiw, sef Tadcu Soch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Ty Mêl - Gwenyn Barus

Mae Morgan yn dysgu nad ydy hi'n talu i fod yn farus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Cymylaubychain - Lleuad Llawn

Mae pawb yn teimlo'n llwglyd heddiw a neb yn fwy na Lleuad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Marcaroni - Swigod

Pan fydd Marcaroni'n cael bath, fe fydd wrth ei fodd yn canu efo Chwadan - ei ffrind melyn. Mae'r ddau wedi gwirioni gyda swigod - a heddiw, gan bod gan Oli hefyd swigod i chwarae gyda nhw - mae pawb yn cael hwyl! Mae'r swigod mor dlws a hudol - a phopeth amdanyn nhw'n codi awydd Marcaroni i gyfansoddi cân newydd sbon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Syrcas Deithiol Dewi - Gwên Plis!

Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Sam Tân - Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Da 'Di Dona - Chwarae rygbi gydag Elinor

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i ddysgu sut i chwarae rygbi gyda Elinor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Yr Ysgol - Teithio

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau a bydd Emily yn mynd ar daith ar drên stêm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Meripwsan - Papur

Mae Meripwsan yn dysgu ei ffrindiau sut i wneud teganau newydd trwy blygu papur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - FfionAdegau'r Dydd

Plant yw'r athrawon yn y gyfres hwyliog hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mae Ffion yn actio pethau i'w gwneud ar wahanol adegau o'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cled - Lluniau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Rapsgaliwn - Pren

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Cwpwrdd Cadi - Porffor Fel Fi

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Plant y Byd - Casglu dwr ym Mali

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â Mali yn Affrica. Yno cawn gwrdd â merch fach o'r enw Edjongon sy'n dair oed. Mae hi'n brysur yn helpu ei mam i gasglu dwr o'r ffynnon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Y Teulu Mawr - Mawredd y Merched

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Y tro hwn, bydd Alun yn y Ffair Aeaf yn cwrdd ag enillwyr ein cystadleuaeth fawr a bydd e hefyd yn cwrdd â Delyth Mair Williams, rheolwr fferm Llanerchaeron. Bydd Daloni yn ymweld ag uned foch newydd yng nghampws Glynllifon a byddwn yn clywed am ymgyrch ddiweddaraf Mudiad y Ffermwyr Ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Parti Bwyd Beca - Rhuthun

Bydd Beca'n paratoi 'brunch' arbennig i bobl Dyffryn Clwyd yng nghaffi Sugar Plum ger Rhuthun. Ar y fwydlen bydd smwddi iachus, wyau pob tomato sbeislyd a 'fritters' India corn Americanaidd. Gwestai arbennig Beca bydd Osian Williams a'i fand Candelas. Yn ogystal â chael cyfle i flasu creadigaethau melys y gynulleidfa yn y gystadleuaeth, bydd Osian a'r band yn perfformio fersiwn acwstig arbennig o'u cân Symud 'Mlaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Gerddi Cymru

Y tro hwn bydd Aled Samuel yn edrych ar erddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Mae Aled yn gyfarwydd iawn ag adeiladau Sain Ffagan, ac wedi gwneud rhaglenni am nifer ohonynt, ond mae dysgu am y gerddi'n agoriad llygad. Wrth glywed am hanes y gerddi, mae e hefyd yn dysgu mwy am hanes y bobl gan weld sut mae gerddi crand y castell yn wahanol i erddi symlach y bythynnod. Boed yn uchelwr neu'n berson cyffredin, mae'r ardd wedi chwarae rhan bwysig ym mywydau'r Cymry dros y canrifoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Babi Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Da 'Di Dona, Sam Tân, Yr Ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd. Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - diwrnod genedigaeth eu chwaer fach newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Syrcas Deithiol Dewi - Gyda'n Gilydd

Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Da 'Di Dona - Ar gwch bysgota gyda Jason

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar gwch pysgota gyda Jason.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Sam Tân - Tician ar y Traeth

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Yr Ysgol - Plannu

Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio ac yn peintio potiau lliwgar a chawn gwrdd â ieir Talar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 TAG

Bydd Owain yng ngwobrau Chwaraeon Cymru, Ysgol Y Cymer fydd yn herio trac Lap Cyflym a Mari fydd yn wynebu'r sialens Crinj. Y gantores Casi fydd yn y stiwdio a bydd Kayleigh Morgan yn trafod holl straeon The X Factor cyn y ffeinal fawr.

Content options
17:40 Larfa - Y Rhewgell

Mae Coch, Brown a Melyn yn cael ei cloi mewn rhewgell. Rhaid cadw i symud neu mae perygl y byddant yn rhewi!

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Sigmwnd a'r Swynwr

Pan ddaw Sigmwnd y Swynwr 'nôl i fywyd Cai, mae'n sylweddoli pa mor bwysig yw ei berthynas â Gwboi a Twm Twm.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn parhau i chwarae gemau gydag Ed tra bo Kelly'n meddwl mai fe yw'r dyn drwg. Ond mae cael bod yn rhan o'r panto yn rhoi gobaith iddo. Mae Cadno'n mynychu angladd ei mam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Ar Werth

Mae'r arwerthwr brwd Marc Morrish o gwmni Seel and Co, Caerdydd yn paratoi i werthu dros 30 o dai mewn ocsiwn. Yn Llanilar, mae Iestyn Leyshon wedi dychwelyd i fwthyn, tair ystafell wely i wneud ychydig o waith ditectif ar ôl i'r arolwg ddod o hyd i broblem. Mae Ruth Tottey, un o werthwyr cwmni Dafydd Hardy, yn mwynhau dangos ty teras delfrydol yn Llangefni i brynwyr posibl ac mae Carys Davies o Perfect Pads yn barod i werthu cartref clyd, dwy ystafell wely yng Nghlydach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Dydy Kevin ddim yn cael llawer o lwyddiant pan aiff i chwilio am waith yn y pentref. Mae Anita'n dechrau amau bod Diane wedi gwneud rhywbeth amheus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Sion a Siân

Yn cystadlu heddiw mae Dysgwr y Flwyddyn 2015, Gari Bevan, a'i wraig, Siân, o Fynwent y Crynwyr ger Merthyr Tudful - a Maer Dinbych a'i gonsort - Raymond a Dorothy Bartley. Rhyngddyn nhw, mae'r ddau gwpl wedi bod yn briod ers dros 80 mlynedd. Ond pa gwpl sy'n adnabod ei gilydd orau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Standyp: Gwerthu Allan

Cyfres gomedi stand up wedi'i ffilmio o flaen cynulleidfa fyw yn Theatr Richard Burton, Caerdydd. Y tro hwn, bydd Dan Thomas yn ymddangos ar S4C am y tro olaf wrth iddo gyflwyno cysyniad diddorol i'r genedl, a bydd Steffan Alun yn egluro sut y dechreuodd e ryfel gyda Chyngor Dinas Abertawe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Stiwdio Gefn

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon, Yws Gwynedd a'i fand, y triawd o Sir Gâr, Ysgol Sul a'r llais swynol o Drefdraeth, Lowri Evans.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Gwyll

Yn awyddus i ddod o hyd i'r bachgen coll, mae DCI Mathias yn torri'r protocol ac yn cychwyn am y mynyddoedd ar ei ben ei hun. Gyda'r cloc yn tician, mae Mathias yn peryglu ei fywyd ei hun. Ond sut y bydd ei dîm yn ymateb a beth fydd yr Uwch Arolygydd Prosser yn ei feddwl o'i ymddygiad? Yn y cyfamser, mae'r cyn Uwch Arolygydd Robert Owen yn rhoi pwysau ar yr ymchwiliwr annibynnol John Powell i gau achos Iwan Thomas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Bendith: Yn Fyw o Acapela

Prosiect cydweithiol o'r bandiau Cymraeg, Plu a Colorama, yw 'Bendith'. Fe wnaethon nhw ryddhau eu halbwm, hefyd o'r enw 'Bendith' ym mis Hydref ac mae'r caneuon wedi eu hysbrydoli gan wreiddiau - ymdeimlad o le, teulu a chartref. Mae'r rhan fwyaf o'r caneuon wedi'u henwi ar ôl ardal benodol o Sir Gaerfyrddin. Mae'r rhaglen hon yn dangos y broses o ysgrifennu a recordio'r albwm yn stiwdio Acapela ym Mhentyrch.

00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video