S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Cerddoriaeth

Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Iar yn Pigo'r Pridd?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Iar yn pigo'r pridd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Morgrug Mawr!

Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero a'i ffrindiau'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Rhew ac Eira

Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. Ond mae Norman yn gorfod golch sgarff orau ei fan ar ol ei benthyg i'r dyn eira!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Nico Nog - Lowri a'r anifeiliaid

Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Mae Lowri braidd yn ofnus a ddim yn si?r a fydd hi'n mwynhau'r profiad ond mae Nico yn addo gofalu amdani.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Deian a Loli - A'r Teledu

Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Does dim amdani ond mynd mewn i'r teledu i'w drwsio, beth all fynd o'i le?!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Olobobs - Hedfan Barcud

Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno a'r Snwffs yn eu sioe awyr.

07: 20
Digbi Draig - Y Dylwythen Deg Dda

Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'.

07: 30
Gwdihw

Heddiw byddwn ni'n cwrdd a gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr ac mae dawns y Gorila yn anhygoel!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Haid o Sardins

Rhaid i'r Octonots weithio gyda'i gilydd fel tim er mwyn helpu sardin sydd ar goll i ddod o hyd i'w haid.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ty Mel - Gwenyn Barus

Mae Morgan yn dysgu nad ydy hi'n talu i fod yn farus.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio plastar

Mae'r Dywysoges Fach yn falch iawn o'r plastr sydd ar ei phen-glin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Guto Gwningen - Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod a llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol, a'r gamp ydy mynd a hi yn ol i'r ardd heb i Mrs Gwningen wybod a heb i'r gath ymosod arno!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Yn yr Ardd - Syrcas

Mae'r criw o ffrindiau yn chwilio am rywbeth llawn hwyl i'w wneud ac mae Gwilym y garddwr yn cael syniad o greu syrcas mawr yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Popi'r Gath - Amgueddfa Lleucs

Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Mae Popi yn mynd a nhw i'r lleuad ac mae'r amgueddfa'n chwyldroadol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad a Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Picnic Lowri

Mae plant y tylwyth teg a'r corachod yn dysgu am sut mae pethau'n cael eu hailgylchu i wneud teganau newydd. Maen nhw'n cwrdd a Lowri sy'n cael picnic gyda'i theulu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Eira Mawr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Llan-ar-goll-en - Ble Mae Ceri?

Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Gyda chymorth cefnder Ceri, Caradog, mae Prys yn benderfynol o ddod o hyd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Yr Ysgol - Gweld

Heddiw bydd ymwelwyr arbennig yn Ysgol Llanrug a bydd Bleddyn yn mynd i'r optegydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does gan Neidr ddim Coesau

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Pam nad oes coesau gan Neidr?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i'w lanio ar ben coeden! Yn ffodus iawn mae robotiaid yn hedfan i'w hachub.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Jiwpityr ar Ffo

Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dan ac mae Elvis yn coginio pei i swper.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Nico Nog - Fy mrawd

Mae Nico'n mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei frawd, Derfel. Dydyn nhw ddim yn gweld ei gilydd yn aml ond pan ddaw'r cyfle, byddant yn cael llawer o hwyl ac yn hel atgofion am y dyddiau a fu.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Fflic a Fflac - Nadolig Llawen

Mae Nadolig wedi cyrraedd y Cwtwch wrth i Alys, Fflic a Fflac greu addurniadau ar gyfer y goeden. Tybed pwy fydd wedi gwisgo fel Sion Corn ar ddiwedd y rhaglen?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim a Glyn y Garddwr, mae'r criw'n codi dyn eira anarferol iawn yr olwg!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Rapsgaliwn - Coeden Nadolig

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Arth wen

Un o hoff bethau Mwnci yw adeiladu mwnciod eira ac mae ei ffrind Arth Wen yn mwynhau chwarae yn yr eira. Mae hefyd yn hoffi chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio o un ochr i'r llall ar ei chefn, sut mae'n cerdded ar ei phedwar a sefyll ar ei choesau ol gan ysgwyd ei breichiau a gwneud s?n mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Abadas - Bwrdd Eira

Mae'r Abadas yn chwarae yng nghefn gwlad a daw Ben ar eu traws. Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle dod o hyd iddo yn yr eira oer?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein cystadleuaeth Cracyr Dolig, a'r tenor Trystan Llyr fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Teulu Pen Bryn Llan

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Ers pan oedd y bechgyn yn ifanc, mae eu diddordeb yng ngwaith y fferm yn amlwg, gyda'r teulu yn cydweithio'n hapus ac yn mwynhau arddangos mewn sioeau. Dros y blynyddoedd mae talent y bechgyn ym maes canu, wedi cael ei meithrin gan nain, sef Brenda Jones.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Fy Nhad y Swltan

Fy Nhad y Swltan

Yn y rhaglen ddogfen hon cawn ddilyn stori gwr o Benygroes ger Rhydaman, Keith Williams, neu 'Keith y Glo', wrth iddo ddod o hyd i'w rieni geni. Fe gafodd Keith ei fabwysiadu pan oedd yn fabi ac er iddo gael magwraeth hapus roedd e'n teimlo bod darn o'i hanes ar goll. Yn dilyn cyfnod hir o ymchwil, mae Keith yn darganfod ei fam, a thrwyddi hi mae'n clywed bod ei dad yn Swltan ym Malaysia. Byddwn yn dilyn Keith wrth iddo deithio i Falaysia am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd gennym awgrymiadau ar gyfer gosodiadau blodau Nadoligaidd, a chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Gwyntoedd cryfion sy'n wynebu Dilwyn a John wrth groesi Bae Ceredigion yn ystod y nos, ond maen nhw'n cyrraedd Cei Newydd yn ddiogel ac yn flinedig. Mae cyfle iddynt adfywio a mynd allan i bysgota cyn meddwl am ei throi hi am Ynys Sgomer. Wel, dyna'r bwriad!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones wedi gorfod cael lloches yn Abergwaun. Beth am geisio cyrraedd Ynys Sgomer y tro hwn? Ond yn hytrach, maen nhw'n cael chips ym Mhorthgain ac ymweliad annisgwyl gan Fad Achub Tyddewi cyn cyrraedd prydferthwch ynys yr adar.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Nico Nog, Deian a Loli a'r Ffynnon Ddymuno, Gwdihw.

16: 00
Olobobs - Nyth Snwff

Mae Babi Snwff wedi syrthio o'i nyth felly mae'r Olobobs yn mynd ati i greu Stepensawrws i helpu Babi Snwff yn ol i'w nyth.

16: 05
Nico Nog - Y Tren Bach

Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y tren bach. Er bod Nico a Dad yn awyddus iawn i fynd ar y tren, mae Bobi'n cael traed oer ac yn gwrthod y cynnig i fynd arno; mae'n well ganddo wylio Nico o'r bont.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 15
Deian a Loli - A'r Ffynnon Ddymuno

Yn dilyn ffrae rhwng y ddau, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymuno. Does dim amdani ond iddi hithau daflu ceiniog i'r ffynnon a dial ar ei brawd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Digbi Draig - Diwrnod y Ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan yn well nag erioed.

16: 45
Gwdihw

Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Trysor yr ynyswyr

Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r mor-ladron. Mae'n ras wyllt i weld pwy fydd yn cyrraedd y trysor gyntaf!

17: 25
Ni Di Ni - Anifeiliaid

Bydd criw NiDiNi yn son am eu hanifeiliaid anwes yn y rhaglen animeiddiedig hon.

17: 30
Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Drama ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 'Y Chwyldro': Ym 1917, mae Misha Petrowski, 10 oed o Rwsia wedi colli ei holl deulu yn y rhyfel. Yr unig beth sy'n ei gadw i fynd ydy ei gred yng ngrym Tsar Rwsia.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhifyn o 2008, bydd Nia Parry yn rhyfeddu at gynnwys cwpwrdd dillad y maestro Owain Arwel Hughes, steil pync-chic y gantores Efa Thomas, a dillad cyfareddol y wraig rygbi Maureen Edwards.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Pobol Port Talbot

Pobol Port Talbot

Yn yr ail o dair rhaglen, cawn ddilyn pobl Port Talbot yn ystod y dydd, yn gyrru tacsi, yn mynd am dro, yn priodi, yn byw bywyd fel pob cymuned arall. Ond yno yn y cefndir, yn gysgod dros y dref, mae dyfodol Tata Steel a swyddi dros 4,000 o weithwyr.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn son am draddodiadau'r Nadolig a bydd Lowri Evans yn canu can Nadoligaidd yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae'r fydwraig yn camgymryd Mathew fel tad babi Dani. Mae rhywun yn cadw llygad ar y pentrefwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Yn y rhaglen hon mae Clive Edwards o gwmni Cwm Taf yn trefnu pedwar bws ar gyfer ei gyngerdd flynyddol sy'n cael ei gynnal yng ngwesty'r Celt, Caernarfon. Mae 'na gerbyd newydd sbon wedi landio ar iard cwmni Midway i ddathlu 60 mlynedd o fusnes. Ac mae'r brodyr Richards wedi trefnu bws arbennig ar gyfer priodas arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Llanarthne

Heddiw bydd Beca yn paratoi bwydydd gwahanol yn Wright's Food Emporium, Llanarthne ac yn defnyddio amrywiaeth o gigoedd lleol. Bydd y cyflwynydd, Aled Samuel hefyd yn dod draw i roi help llaw yn y gegin a bydd ei wraig, yr actores Rhian Morgan, yn blasu'r cacennau! Bydd Arwel Owen hefyd yn rhoi cyngor ar ddewis cwrw.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Casnewydd v Gwent

Gem ddarbi Gwent yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru sydd dan sylw heddiw. Coleg Gwent, sy'n brwydro i orffen yn y pedwar uchaf, sy'n herio Ysgol Uwchradd Casnewydd. Cyn fewnwr y Dreigiau Wayne Evans sy'n ymuno a Lauren Jenkins a Rhys ap William ar gyfer y gem hon.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Llwyfan

Llwyfan

Bydd yna lond 'Llwyfan' o dalent yn ein diddanu heno. Yn camu i'r golau bydd seren y sioeau byd enwog 'Wicked' a 'Book of Mormon' - Mark Evans a seren y West End Rebecca Trehearn o'r sioe gerdd 'Ghost'. Cawn fwynhau symudiadau cywrain Dawnswyr Bro Taf a cherddoriaeth gan 'Yr Ods' - un o fandiau roc mwyaf poblogaidd Cymru. Bydd y cyflwynydd hoffus a drygionus Aled Hall yn dod i adnabod yr artistiaid i gyd yn yr ardal 'Cefn Llwyfan', a bydd y 'Llwyfan Bach' yn cyrraedd Caerfyrddin gan gynnig cyfl

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?