S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trysor Hapus

Mae Meic yn meddwl ei fod yn gallu gwarchod bananas arbennig ar ei ben ei hun, heb unrhyw help gan ei ddreigiau. Ond wrth i'r bananas ddiflannu fesul un, mae'n sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau.

Content options
06:15 Sara a Cwac - Y Niwl

Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plât yn y niwl.

 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Y Brodyr Coala - Bag Newydd Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Llan-ar-goll-en - Sanau

Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Mae Tara Tan Toc wedi colli ei hosan ac yn gorfod hercian o gwmpas y pentre' ac mae Radli'r postmon yn gwneud ei rownd bost yn ddi-hosan hefyd! Mae Mrs Thomas yn cynnal Sioe Bypedau ond does ganddi ddim sanau (na chynulleidfa!) chwaith! A gafodd y sanau eu dwyn? Ac os felly, pwy aeth â nhw? Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys dirgelwch y sanau coll?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Dwylo'r Enfys - Willow

Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. Mae'r ddwy'n casglu cregin a broc môr ac wedyn yn cyfarfod artist sydd yn eu helpu i wneud llun bendigedig!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Y Diwrnod Mawr - Teilo

Hogyn bach pum mlwydd oed o Lanuwchllyn yw Teilo ac ar ei Ddiwrnod Mawr mae'n cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog - sydd hefyd yn Dad iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Hiena Goesau ôl by

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw can glywed pam mae gan hiena goesau ôl byr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Falmai'r Fuwch - Y Pili Pala Balch

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu, ond mae Lleucu yn poeni y byddant yn ei dorri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Cyw a'r Bocs Arbennig

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

08:10 Ben Dant - Ysgol Penparc

Antur gyffrous i blant yng nghwmi môr-leidr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Sam Tân - Tân Gwyllt i Mandy

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Boj - Mabolgampau

Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. Dyw Boj erioed wedi cystadlu yn unrhyw beth fel hyn o'r blaen a thrwy hap a damwain mae Boj yn ennill y gwobrau i gyd - ond nid ar bwrpas wrth gwrs 'mond cael hwyl oedd Boj. Dim ond un ras sydd ar ôl i'w rhedeg - ras y rhieni. A all Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i helpu eu ffrindiau ennill medal yr un?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Octonots - Yr Octonots a'r Neidwyr Mwd

Mae'r Octonots yn ceisio dod o hyd i gartref newydd i dri neidiwr mwd wedi i'w cartref nhw gael ei golli mewn llifogydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Heini - Y Fferm

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r Fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
09:10 Ynys Broc Môr Lili - Tarw yn yr Awyr

Mae Tarw yn cael sioc wrth geisio helpu'r Iarll Carw.

Content options
09:20 Igam Ogam - Methu Cysgu

Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - JJig-so Jac-do

Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth ac mae Jen wrth eu boddau'n clywed bod eu ffrind Jac-Do - sy'n dda iawn am wneud jig-so am ymuno â nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Syrcas Deithiol Dewi - Byd y Bêl

Mae hyfforddwr pêl-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld â'r syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Croeso i'r Eisteddfod

Anni Llyn fydd yn eich croesawu i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017 a bydd Trystan Ellis-Morris yn crwydro'r maes. Ymunwch â'r criw ar gyfer y Seremoni Agoriadol, cystadlu cynnar y rhagbrofion a'r holl newyddion a gwybodaeth ar fore cynta'r Eisteddfod.

Content options

11:00 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Bore o'r Steddfod

Anni Llyn fydd yn cyflwyno cystadlaethau cynta'r bore o lwyfan yr Urdd pan fydd plant iau'r ysgolion cynradd yn cymryd y prif sylw.

Content options

14:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Prynhawn o'r Steddfod

Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno mwy o gystadlu'r diwrnod cyntaf a bydd Lois Cernyw yn hel straeon o amgylch y maes.

Content options

16:00 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Seremoni'r Dydd

Rhaglenni o Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Content options

16:30 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Prynhawn o'r Steddfod

Cystadlaethau olaf y diwrnod cyntaf ac wedyn holl gyffro canlyniadau'r llwyfan. Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno gyda Lois Cernyw yn crwydro'r maes.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 Pwy Geith y Gig?

Lara Catrin fydd yn teithio drwy Gymru yn chwilio am dalent gerddorol i greu un band newydd arbennig. Yr wythnos yma rydyn ni yn Ysgol Rhydywaun, Aberdâr yng nghwmni'r gantores Kizzy Crawford. 1/8

Content options

18:30 Pwy Geith y Gig?

Heddiw, rydyn ni yn Ysgol Y Preseli, Crymych lle mae rhai o aelodau band yr wythnos - Cpt Smith - yn dal i fynychu gwersi. Bydd y panel yn trafod perfformiadau'r clyweliadau o'u cân boblogaidd 'Estron'. 2/8

Content options

19:00 Heno

Bydd Gerallt yn mynd am dro i Gwm Idwal, a chawn gyngor am sut i greu'r picnic perffaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal ar gyfer holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017. Cawn flas hefyd ar gystadleuaeth Cân Actol Blwyddyn 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Cefn Gwlad - Merched Pwll Isaf

Mewn rhaglen o 1996, mae Dai Jones, Llanilar yn cwrdd â theulu Fferm Pwll Isaf, Trecastell, Pontsenni yn Sir Frycheiniog lle mae'r merched yn cymryd rhan blaenllaw yn y gwaith ffarm. Mae Goronwy Jones yn ffermio Pwll Isaf gyda'i wraig Marion a'u merched Siân a Nerys.

21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Clwb Rygbi - Rownd Derfynol

Cyfle i fwynhau rownd derfynol y Guinness PRO12 a chwaraewyd ddydd Sadwrn rhwng Munster a'r Scarlets.

Content options

23:45 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal ar gyfer holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017. Cawn flas hefyd ar gystadleuaeth Cân Actol Blwyddyn 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
01:18 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?