S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mor Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Cadw Mi Gei, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog, Tili a'i Ffrindiau, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Ben Dant - Ysgol Dolbadarn

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Mawredd Madarch

Mae Betsi'n gadael ei hylif swyn dan ofal Digbi a Cochyn wrth iddi hi fynd i chwilio am y cynhwysun olaf. Ond dydyn nhw ddim yn cymryd digon o ofal ac mae'r canlyniadau'n drychinebus.

06: 25
Dwylo'r Enfys - Katie

Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu heddiw. Mi fydd yn rhaid iddyn nhw wisgo a gyrru fel heddwas, ac maen nhw'n cael cyfle i gyfarfod swyddog arbennig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Jwngwl

Heddiw, bydd Twm a Lisa yn creu penwisg llew. Bydd y ddau hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle byddant yn creu mygydau anifeiliaid y jwngl gyda'r plant.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Stondin Plwmp

Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Yn anffodus, mae Plwmp wedi drysu'n lan wrth geisio cyfri'r arian. Tybed all Jen a Jim a'r llyfr pob dim ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Ynys Broc Mor Lili - Capten Lili

Mae Lili'n gwisgo het y capten pan mae hi a Gwil yn mynd i drafferthion ar y mor.

07: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Deian a Loli - A'r Cadw Mi Gei

Mae Loli'n benderfynol o gael ei harian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Mae Loli'n gwneud ei hun yn fach ac yn dringo i mewn ond a fydd hi'n medru dod allan wedyn?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Dathlu 'Da Dona - Parti Jwngl Mari

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Mari yn cael parti'r jwngl gyda Heulwen, Dwylo'r Enfys.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil

Mae Meic eisiau gwneud rhywbeth dewr, ac mae'n mynnu bod Sblash ofnus yn gwneud y pethau dibwys. Ond pan ddaw Meic ar draw anghenfil mae'n sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny!

08: 15
Tili a'i ffrindiau - Y Lleidr Gwas Barus

Mae Tili yn gwneud tarten. Gwsberis ydy'r dewis i'w rhoi ynddi ond mae'r rhai aeddfed wedi diflannu o'r llwyn yn yr ardd. Mae gan Arthur gynllun cyfrwys i ddatrus pwy sydd wedi eu bachu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Sam Tan - Trafferth Ty Coeden

Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Mae'r ty coeden yn barod i'w addasu. Mae Norman yn awyddus i fod y cyntaf i fynd i mewn i'r ty coeden ond mae ei gefnder Derec eisiau ennill y ras. Dydy Norman ddim yn gwneud ei waith yn iawn ac mae'r arloeswyr i gyd mewn perygl. A ddaw Sam Tan mewn da bryd i'w hachub?

08: 35
Patrol Pawennau - Anturiaethau Gwarchod

Mae Maer Morus yn gofyn i'r Pawenlu achub yr efeilliad, Miri a Meirion, o goeden ac yna gwarchod y ddau am y diwrnod!

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Streipiau a smotiau

Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Ifan Jones Evans sy'n edrych yn ol dros uchafbwyntiau Y Sioe Fawr 2017 wrth i ni edrych ymlaen at Sioe eleni. Cawn weld y gorau o'r goreuon dros bedwar diwrnod o gystadlu yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Hanes Cymru a'r Mor

Hanes Cymru a'r Mor - Mentro i'r Mor

Y ddiweddar Sian Pari Huws sy'n olrhain dylanwad y mor ar hanes, hunaniaeth ac etifeddiaeth y Cymry. Ond pam mae stori Cymru a'r mor yn cychwyn yn nhref Dover yn Ne Lloegr? Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2006.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Prynhawn

12:00 Trefi Gwyllt Iolo

Trefi Gwyllt Iolo

Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Ym Merthyr Tudful, mae siglen lwyd wedi adeiladu nyth mewn caets uwchben y Taf. Yng Nghaerfyrddin a Llandudno, mae gwylanod yn manteisio ar fywyd ar y stryd. Ac yng Ngorseinon a Dolgellau, mae adar godidog a phrin yn ymweld a'r ardd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Mae'r actor John Pierce Jones yn gwerthu ei gwch, y Mistress Wilful ac yn prynu un mwy a hynny heb ymgynghori a'i gyd-forwr Dilwyn Morgan. Mae'r ddau yn ei throi hi am Ynys Bere yn Iwerddon i weld a ydy'r Mystique yn addas ar gyfer eu hantur nesaf.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno 'Caru Casglu,' cyfres lle byddwn ni'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon byddwn yn gweld casgliad o recordiau, tai dol a photeli.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Treiathlon Cymru 2018

Treiathlon Cymru 2018 - Treiathlon Y Bala

Uchafbwyntiau Rownd 4 Cyfres Treiathlon Cymru. Ar ol nofio yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio a rhedeg yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 15 / Stage 15

Cymal 15. Diwrnod pontio arall rhwng yr Alpau a'r Pyreneau yw heddiw, ond peidiwch a meddwl bod hynny'n golygu diwrnod hawdd yn y cyfrwy. Tair dringfa anodd iawn, ac yna deugain cilomedr clou i'r llinell derfyn.

Noson

17:00 Ffermio

Ffermio

Yn y rhaglen olaf cyn yr hoe dros yr haf, bydd Meinir yn dadansoddi ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar bolisiau'r dyfodol a bydd Alun yn trafod pwysigrwydd cadw'n ddiogel ar ein ffermydd. Bydd Meinir mewn arwerthiant arbennig o wartheg godro yn Sir Gar a bydd Daloni yn ymweld a merch ifanc yn Nhrawsfynydd sydd wedi lansio busnes gwbl unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Mae'r frwydr am goron Rygbi 7 Bob Ochr y Byd yn parhau yn San Francisco, gyda Chymru yn gobeithio efelychu eu camp wyrthiol yn 2009 pan gawsant eu coroni'n bencampwyr y byd. Uchafbwyntiau'r ail ddiwrnod o chwarae yng nghwmni Owain Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Rhagflas y Sioe

Ifan Jones Evans sy'n edrych ymlaen at y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn cael blas ar y canu yng ngwasanaeth Moliant y Maes.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Ras yr Wyddfa 2018

Ras yr Wyddfa 2018

Holl gyffro un o rasus caletaf Ewrop, Ras yr Wyddfa Jewson 2018, wrth i dros 600 o bobl fynd benben a'i gilydd i drechu'r cwrs 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 15: Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau Cymal 15. Diwrnod pontio arall rhwng yr Alpau a'r Pyreneau yw heddiw; tair dringfa anodd iawn a deugain cilomedr clou i'r llinell derfyn.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Ar ol ymweliad dadleuol Arlywydd America a Phrydain, rydyn ni'n gofyn beth yw apel Donald Trump? Mae'n syrjeri stryd ni yng Nghasnewydd lle mae pobl y ddinas yn cael cyfle i holi'r Aelod Cynulliad UKIP David Rowlands. A'r Ysgrifennydd Gwladol Alun Cairns fydd yn wynebu cwestiynau Guto Harri.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar Werth

Ar Werth

Mae Iestyn Leyshon o gwmni Lloyd, Herbert and Jones o Aberystwyth wedi cyrraedd ty arbennig ar ymylon Aberystwyth i wneud ychydig o fesur cyn ei roi ar y farchnad. Yn Rhuthun, mae Glyn Owen o gwmni Clough and Co wedi dod i 'Bron Parc', fferm 300 erw ger Rhuthun, i gael golwg arni cyn ei gwerthu mewn ocsiwn. Mae'n gobeithio y bydd teulu lleol yn ei phrynu, ond gydag amcan bris o dros dri chan mil o bunnoedd a gwaith adnewyddu i'w wneud, pwy fydd yn awyddus i roi bywyd newydd i 'Bron Parc'?

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?