Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cled - Crawc

Hwyl gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Yn yr Ardd - Brech yr ieir

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae brech yr ieir wedi cyrraedd yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Octonots - Yr Octonots a Rhianedd y Môr

Mae Harri'n mynd ar goll wrth deithio ar yr octo-sgi bach ac yn cyfarfod nifer fawr o Rianedd y Môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionCarafán

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Ffion ar ei gwyliau yn y garafán.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Popi'r Gath - Crwban Crwydrol

Mae Owi'n dod o hyd i fabi crwban sydd wedi colli ei fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd â sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ôl. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

Content options
08:25 Cymylaubychain - Diwrnod Golchi

Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Sam Tân - Jams y Dyn Tân

Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tân, ac yn rhuthro i gyrraedd pob galwad cyn Sam a'r criw. Ond, mae chwarae'n troi'n chwerw wrth iddo gael ei ddal mewn tân yn nhy'r Floods.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Peppa - Endaf y Cowboi

Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wedi ei godi yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Pingu - Cenfigen Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Tocyn i Dre Sgwâr

Mae Cadi a'i ffrindiau'n ceisio datrys problem fawr mewn tref lle mae popeth yn sgwâr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Stiw - Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd â Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio â bod ofn uchder.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Tomos a'i Ffrindiau - Cranci'r Craen Gwichlyd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Tili a'i ffrindiau - Dwynwen a'r Goeden Afalau

Mae Dwynwen wrth ei bodd wrth iddi ddarganfod coeden afalau yn yr ardd! Ond afalau sur sydd arni ac mae'n waith caled i aros iddyn nhw aeddfedu. Mae'r goeden yn gwagio'n gyflym wrth i Dwynwen ddal ati i brofi'r afalau. Bydd yn rhaid i'r ffrindiau wneud rhywbeth ar frys i'w dysgu sut i fod yn amyneddgar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Abadas - Dràr

Mae'n bryd am antur gyffrous arall gyda'r Abadas! Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Yn hwyrach, mae Ben yn ei hanfon i edrych am "ddrôr" - rhywbeth a all fod yn ddefnyddiol iawn iddi hi, Seren ac Hari.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Dywysoges Fach - Alla'i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Estrys

Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Mae Estrys yn dangos i ni'n araf sut mae'n gwneud pethau fel symud ei gwddw hir ac ysgwyd ei chynffon ac wrth gwrs sut i redeg yn gyflym.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 a b c - 'F'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn geisio dod o hyd i'r tusw o flodau fioled ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Igam Ogam - Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Cei Bach - Prys a'r Tedi Bach Glas

Mae Betsan Brysur yn dod o hyd i dedi bach glas ar lawr, ac ar ôl ei olchi'n dyner, yn mynd ag o at Prys Plismon. Tybed a all Prys ddarganfod pwy sydd wedi colli'r tedi bach?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cled - Bath

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Yn yr Ardd - Ffrind newydd Wali

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali yn darganfod ffrind newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Baracwdas

Mae Cregynnog a'r Môr Fresych yn mynd ar antur i ail blannu coedwig fangrof. Bydd rhaid iddynt fod yn ofalus am y baracwdas

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Rhostryfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - MorusBeic

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw, ac mae Morus a Robin yn mynd i seiclo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Popi'r Gath - Trysor Cudd

Mae Popi a'i ffrindiau ar long ar eu ffordd i chwilio am drysor. Mae môr-leidr ffyrnig, y Llyngesydd Barti Barfog, yn ymosod ar eu cwch a'u tywys nhw i ganol niwl trwchus ond mae morfil caredig wrth law i'w helpu ac mae'r criw yn glanio ar yr ynys lle mae'r trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

Content options
12:25 Cymylaubychain - Pethau coll Baba Melyn

Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Sam Tân - Gwylio'r Adar

Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tân yn dechrau ac mae Elvis yn anghofio popeth am ei slot ar y teledu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Peppa - Diwrnod Rhyngwladol

Mae Peppa a'i ffrindiau'n gwisgo i fyny mewn dillad o wahanol wledydd, ond cyn hir mae 'na ffraeo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Pingu - Pingu'n Cadw'n Gynnes

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Heledd Gwyndaf yn ymuno a chriw Eglwyswrw i ailgynnau'r hen draddodiad o droi gwair a bydd Daf Wyn draw yng Ngwyl Fringe Caeredin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Achub Dai Llanilar

Mewn rhaglen arbennig o'r archif bydd modd gwylio Dai Jones yn cymryd rhan mewn ymarfer achub bywyd ar fynyddoedd Eryri.

Content options

14:00 Prynhawn Da

Bydd y cynllunydd blodau Kevin Davies yma gyda'i drefniannau ar gyfer Gwyl y Banc a bydd Meleri'r Fet yma gyda'i chyngor i berchnogion cwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Mwy o'r Babell Lên

Dwy ornest o Ymryson y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy. Tudur Dylan Jones fydd yn gosod y tasgau i dimau Maldwyn, Morgannwg, Llyn ac Eifionydd, Caernarfon, Y Penceirddiaid a Deheubarth. Ymunwch â chynulleidfa'r Babell Lên i glywed rhai o feirdd mwyaf poblogaidd Cymru yn llunio englynion cofiadwy a chwpledi bachog fel rhan o Ymryson Cymdeithas Barddas. Pa ddau dîm fydd yn cyrraedd y rownd derfynol?

Content options

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Sara a Cwac, Sam Tân, Meic y Marchog, Traed Moch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Sara a Cwac - Siop Eistedd

Mae Sara a Cwac yn chwilio am gadair newydd ac yn dod ar draws cadair arbennig iawn yn y siop y maen nhw'n ei galw'n Siop Eistedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Sam Tân - Twymyn Penny

Nid yw Penny'n teimlo'n dda heddiw ac mae'n rhaid i Sam Tân gamu i'r adwy!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

Content options
16:35 Traed Moch - Dychmygu Dreigiau

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Hendre Hurt - Dychwelyd y Mw Mawr (Rhan 2)

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

17:25 #Fi - Jac, Rhys a Twm

Stori Jac, Rhys a Twm; tri brawd sy'n treulio canran uchel o'u bywydau ar gefn ceffyl. Maen nhw wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau neidio lleol ond nawr maen nhw'n mentro i gystadlu'n genedlaethol. Mae Jac yn arbennig yn wynebu her wrth iddo baratoi i gystadlu yn erbyn goreuon Prydain.

17:40 Drewgi - Celfyddyd Strategaeth

Pan fo'r mwncïod yn adeiladu bwa a saeth i daflu boncyffion coed, mae Cwningen yn adeiladu ei arf ei hun - dwrn enfawr ar sbring.

Content options
17:55 Bernard - Beicio

Mae Bernard a Zack yn cystadlu mewn ras beicio o gwmpas y ddinas ond pwy fydd yn croesi'r llinell derfyn gyntaf?

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Caiff Iolo a Tyler eu siomi pan mae Kelly yn ysgrifennu erthygl amdanynt yn y papur heb eu caniatâd. Mae Sam yn gofyn i Anita fod yn gariad iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Dudley ar Daith - Tyddewi

Bydd Dudley yn dechrau ei daith yn Nhyddewi, Sir Benfro yr wythnos hon. Bydd yn paratoi rysáit gyda thatws Sir Benfro y tu allan i'r gadeirlan, ac yna'n cael hwyl yn mentora rhai o griw'r Hoelion Wyth yng Nghaffi Beca.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Bydd Gerallt Pennant yn fyw o Aberdaron wrth i'r pentref gynnal wythnos o deithiau tywys i ymwelwyr a phobl leol a bydd Yvonne yn ymweld â chriw Clwb Carafanwyr Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 O'r Galon: Teulu - Rhieni-sengl

Mae'r teulu Cymreig yn newid. Dros yr hanner canrif ddiwethaf chwalwyd y ddelwedd draddodiadol o Mam a Dad a dau o blant a daeth un arall i gymryd ei lle. Llun o deulu mwy cyfoes, mwy cymhleth a mwy lliwgar nag o'r blaen. Yn y rhaglen hon fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar 'Rieni Sengl'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Britt yn dychryn Siôn pan mae hi'n dweud wrtho am y math o fywyd sydd yn ei ddisgwyl pan aiff i'r carchar yr wythnos nesaf. Mae Eifion yn lledaenu straeon am Gaynor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Chwys - Tynnu Rhaff Cymru

Mae'r rhaglen heddiw yn dangos Pencampwriaethau Tynnu Rhaff Cenedlaethol Cymru o faes y Siroedd Unedig yng Nghaerfyrddin. Heledd Cynwal sy'n cyflwyno holl uchafbwyntiau prif gystadlaethau'r bechgyn a'r merched. Roedd Llanboidy o Sir Benfro yn bencampwr y byd ym 1977 - tybed pa mor llwyddiannus fyddan nhw eleni?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ralio+ - Yr Almaen

Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau ar raean, bydd cystadleuwyr Pencampwriaeth Rali'r Byd FIA yn wynebu heolydd asffalt yn nawfed rownd y gyfres - yr ADAC Rallye Deutschland, yn ninas Rufeinig, Trier. Mae hon yn cael ei hystyried yn un o ralïau anoddaf y calendr oherwydd y dirwedd amrywiol gyda'r heolydd yn rhedeg drwy winllannoedd, dros diroedd milwrol a thrwy gefn gwlad hardd. Wrth i'r frwydr am deitl y Bencampwriaeth barhau, mae Pencampwyr Rali'r Byd Sébastien Ogier a Julien Ingrassia ar y brig a bydd cyfle iddynt sicrhau eu trydedd goron yn Yr Almaen. Yno'n cystadlu hefyd bydd Osian Pryce yn y Sialens Fiesta DMack, a bydd y Cymro yn gobeithio am gyrraedd y podiwm yn dilyn ei anlwc yn Y Ffindir. Bydd criw Ralïo+ yno i ddilyn y cyfan.

Content options

22:00 Cyngerdd Bryn Fon

Uchafbwyntiau un o brif gyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013 yng nghwmni Bryn Fôn a'r Band, gyda Casi Wyn ac Ynyr Llwyd yn westeion arbennig. Cyfle i glywed rhai o glasuron Bryn a'r Band yn cynnwys set acwstig gyda Rhys Parry ar y gitâr a John Williams ar y piano. Roedd Y Pafiliwn Pinc yn gwrando, yn mwynhau ac yn rocio i ganeuon mwya' poblogaidd un o brif berfformwyr y Sîn Roc Gymraeg.

23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video