Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cymylaubychain - Hwyl Fawr Ffwffa

Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Bla Bla Blewog - Diwrnod y Tacluso Twt

Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Mae'n gofyn i Bw-bach am help, ond 'dyw e ddim gwerth. Pwy allai helpu? Mae'n edrych drwy'r pellynagos ac yn gweld Mam - perffaith! A fydd Mam yn fodlon helpu i lanhau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Marcaroni - Diwrnod Hapus Poli Odl

Hwre! Mae Anti Poli yma heddiw ac mae hi wedi dod i wneud i bawb deimlo'n hapus! Does 'na ddim byd gwell na Diwrnod Hapus, nagoes? Ac mae 'na gân i chi hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Sara a Cwac - Canu Gwlan

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Pingu - Crochenwaith Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
08:05 Y Dywysoges Fach - Beth sy'n bod ar Tydwal

Mae'r Dywysoges Fach yn mynd â Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Un Tro - Y Swynwr Sarff

Mae stori'r Swynwr Sarff yn hanu o'r India ac yn dilyn hynt a helynt Ashok druan wrth iddo geisio gwneud ei ffortiwn yn y ddinas fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Dwylo'r Enfys - Joel

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld â siop i gael syniadau. 'Nôl adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Cwm Teg - Yr Afon

Mae plant ysgol Cwm Teg wrth eu bodd yn mynd ar dripiau. Heddiw, maen nhw'n mynd am dro ar hyd yr afon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Twm Tisian - Reidio beic

Mae yna sypreis yn disgwyl Twm Tisian yn y bennod yma wrth iddo ddysgu reidio beic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Enfys Tincial

Mae'n ddiwrnod heulog gyda chawodydd o law ac mae'r ffrindiau'n chwilio am enfys. Ar ôl methu dod o hyd i un mae Tincial yn siomedig ac mae'r ffrindiau yn ceisio gwneud enfysau yn y ty. Does dim yn plesio Tincial nes i Tili ddarganfod enfys mewn swigod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y môr gan ddweud bod deinasoriaid yno. Ond mae'r llanw yn troi ac mae'r plant yn sownd yn yr ogof!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Popi'r Gath - Lleucs y Postmon

Mae Lleucs yn gwneud gwaith postmon am un diwrnod ac mae'n gwneud ei gwaith yn gydwybodol iawn, ond mae un llythyr heb gyrraedd ei gartref! Rhaid i'r criw fynd ar antur i chwilio am berchennog y llythyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn clywed rhyw swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod am ymweliad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Brodyr Coala - Gêm fawr Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Calen Fwd

Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Heulwen a Lleu - Cribau

Mae cribau hardd a hyfryd rhai o anifeiliaid y byd yn rhoi syniad i Heulwen a Lleu ar gyfer chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Stiw - Tylwyth Teg a Mor-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn â pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Sbridiri - Dan y Mor

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Carlo ar Flaenau ei Draed

Mae Carlo'n darganfod pa mor anodd yw dawnsio bale.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Y Teulu Mawr - Disgo Dathlu

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Twm Tisian - Ar y Fferm

Mae Twm yn dod o hyd i bedol wrth fynd am dro. Tybed pa anifail sydd wedi colli'r bedol? Mae Twm yn mynd i'r fferm i ddod o hyd i'w pherchennog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim ishio tacluso

Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Deryn Tic yn Eistedd a

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn clywed pam mae Aderyn Tic yn eistedd ar gefn Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pêl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil

Mae Meic eisiau gwneud rhywbeth dewr, ac mae'n mynnu bod Sblash ofnus yn gwneud y pethau dibwys. Ond pan ddaw Meic ar draw anghenfil mae'n sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny!

Content options
12:30 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Atgas

Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd, ond yn darganfod eu bod yn cael eu hamddiffyn gan y cymeriad mwyaf hunanol yn yr holl ddyffryn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Dona Direidi - Betsan Brysur 1

Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid achos mae hi mewn panig am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar ôl eu golchi nhw. Nawr mae angen eu rhoi nhw yn ôl yn eu parau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Ffermio

Yn dilyn y protestiadau yn yr archfarchnadoedd, bydd Meinir, Alun a Daloni yn bwrw golwg dros y sefyllfa i weld pam aeth y ffermwyr i ymgyrchu am bris cig oen a llaeth. Byddant yn cwrdd â'r ffermwyr a'r rhai sy'n cadw golwg fanwl ar y diwydiant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Prynhawn Da

Y prynhawn yma Catrin Thomas fydd yma'n coginio; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:27 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:30 Rasus Tregaron

Ymunwch ag Ifan Jones Evans a'r criw ar gyfer Gwyl Rasus Tregaron. Bydd cyfle i ddilyn holl gyffro prif rasus y dydd gan gynnwys Rhagrasus Cwpan Ystrad Fflur yng nghwmni'r sylwebwyr Wyn Gruffydd a Gwenan Thomas a'r gohebydd Hywel Davies. Cofiwch hefyd am gystadleuaeth Ras am Rif gyda chyfle i ennill £500. Gallwch gofrestru drwy ymweld â Gwefan Rasus, s4c.cymru/rasus neu drwy ffonio 0844 811 5530 (Cost pob galwad - 5c y funud). Rhwng 4.30 a 5.30 bydd darlledu byw o'r rasus yn parhau ar y wefan cyn i ni ail ymuno â'r criw ar S4C.

16:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Pen Tylluan yn Troi'r

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd.

 • Isdeitlau Saesneg

16:40 Y Brodyr Adrenalini - Tyrau Tanllyd

Pan yn Efrog Newydd mae'r Brodyr yn gweld y Frigâd Dân ar waith ac maen nhw eisiau ymuno â nhw. Beth sy'n mynd i ddigwydd?

Content options

16:45 Dona Direidi - Rapsgaliwn 1

Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno â hi yn ei hystafell wely binc. Wrth chwarae mae Rapsgaliwn yn cofioi ei fod yn dathlu ei ben-blwydd ac mae Dona yn trefnu parti iddo yn y fan a'r lle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 FM

Mae Tesni a Betsan yn mynd ben ben â'i gilydd i ennill y ras i fod yn llywydd y cyngor ysgol ond mae gan Miss Dearth ei bys yn y pwdin ac mae hi'n ceisio gwyro'r canlyniadau i'w diben ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Rasus Tregaron

Penllanw diwrnod cyntaf Gwyl Rasus Tregaron wrth i'r cyffro gyrraedd uchafbwynt gyda Ras y Cewri, cyfres y Ddraig Iau Gymreig ar gyfer ceffylau dyflwydd a Ffeinal Cwpan Ystrad Fflur. Ymunwch ag Ifan Jones Evans a'r criw i weld pwy fydd yn cipio'r gwobrau a £500 cyntaf Ras am Rif.

19:00 Heno

Byddwn yn cwrdd ag Aled Owen o Ty Nant ger Llangwm sef pencampwr Treialon Cwn Defaid Cymru eleni. Byddwn hefyd yn galw draw i Glwb Rygbi Aberaeron wrth i benwythnos dwrnamaint Rygbi 7 ddechrau yno dros y penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Er iddi drio'n galed i wenu'n glên ar Sheryl, dan yr wyneb mae Gaynor yn corddi. Mae Eifion yn parhau i fwynhau ei bwer dros y pentrefwyr a'u ceir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Jude Cissé: Y WAG o Fôn

Deng mlynedd yn ôl fe briododd Jude Littler o Sir Fôn Djibril Cissé oedd yn chwarae pêl-droed dros Lerpwl ar y pryd. Wedi priodas liwgar yng Nghastell Bodelwyddan, fe brynodd y ddau dy anferthol yn Swydd Gaer. Yn y rhaglen gyntaf o dair cawn ddod i adnabod Jude yn ei chartref moethus a chwrdd â Djibril a'r plant Cassius, Prince Kobe a Marley Jackson. Mae bywyd Jude wedi newid yn aruthrol ers ei dyddiau yn ysgol Gyfun Llangefni a heddiw'r esgidiau Loboutin a dillad 'designer' sy'n mynd â'i bryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Gwefreiddiol

Y sioe sy'n cynnig y cydbwysedd perffaith rhwng y doniol a'r dibwys. Dylan Ebenezer sydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Dyl Mei ac Ywain Gwynedd a'r wythnos hon y cyflwynydd Gwenllian Jones Palmer a'r actor Llyr Evans sy'n ymuno â'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ffwrnes Gerdd

Taith gerddorol a gweledol yn edrych ar y cyfoeth o gerddoriaeth a cherddorion traddodiadol yng Nghymru. Yn sgil y don newydd o ddiddordeb mewn cerddoriaeth draddodiadol Gymreig daeth nifer o gerddorion ynghyd yn 'Ffwrn' yn Abergwaun i rannu eu hoff ganeuon ac alawon gwerin. Cawn glywed rhai ohonynt yn perfformio eu hoff ganeuon heno.

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Gwerthu Allan - Daniel Glyn

Daniel Glyn sy'n perfformio ei sioe standup "Fy Nghardiff" sy'n cynnwys ei brofiadau o fod yn Gymro Cymraeg yn y brifddinas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video