S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Caws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Blas

O na! Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Popi'r Gath - Lili Biws Fawr

Mae Popi'n mynd a'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Norman Anweledig

Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tan wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach.

07: 00
Octonots - Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o dd?r sy'n llawn algae.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - M - Mwww a Meee

"Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? Tybed all Jen a Jim ddatrys dirgelwch synau rhyfedd y fferm?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
DipDap - Synau Anghywir

Mae'r Llinell yn tynnu llun o anifeiliaid ond maen nhw i gyd yn gwneud y synau anghywir. Mae Dipdap yn ceisio uno'r anifeiliad a'r swn cywir.

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Asgwrn Mawr

Mae Capten Cimwch a Francois yn ceisio dadorchuddio asgwrn deinosor.

07: 45
Dwylo'r Enfys - Tomos

Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig, wrth iddynt seiclo o fan i fan. Wedi i Ffion ffonio mae'n rhaid iddyn nhw Chwarae Chwilio i geisio dod o hyd i'r castell yn y goedwig.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Miri Magnetig

Dydy Bran ddim yn sylweddoli pwer y magned mae'n ei gadw yn ei frest.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Drewgi

Ar Ynys Broc Mor, mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Pan mae Lili'n trio esbonio i Morgi Moc ei fod yn drewi, mae'n gwrthod gwrando!

08: 20
Boj - Ar Eich Beiciau

Mae Boj a Mia yn reidio'u beiciau o amgylch Hwylfan Hwyl pan mae gweddill eu ffrindiau yn ymddangos ar eu beiciau mawr gan holi pam bod Mia yn dal i ddefnyddio ei holwynion hyfforddi. Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Gwdihw

Mae'r Abadas yn awyddus i Ben ddarllen stori iddynt a dydy'r hwyl ddim yn dod i ben unwaith i'r stori orffen. Yn hytrach, mae gan Ben gynnig arall iddynt: i chwarae 'gem y geiriau'. 'Gwdihw' yw'r gair newydd ond tybed ble mae dod o hyd i un?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Twt - Sinema Farina

Heddiw, mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y ser?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Taith i Lan y Mor

Mae Mali a Ben yn mynd i lan y mor ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Gymwynas

Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achub y dydd. Mae hi'n mynnu helpu ei ffrindiau, hyd yn oed pan nad oes angen help arnynt! Sut all Tili a'i ffrindiau ei hannog i helpu llai?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Holi Hana - Mor Drist

Mae Muzzy llygoden yn drist iawn ond nid yw'n gwybod pam. Ar ol mynd i weld Hana i gwyno ei fod yn teimlo'n isel a di-hwyl mae hi'n sylweddoli gan bwyll bod ei dadcu wedi marw yn ddiweddar a'i fod yn gweld eisiau fe'n fawr. Mae Hana, Owen, Beti a Francis yn helpu Muzzy i blannu gardd fach hyfryd gyda'i gilydd er cof amdano.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari, y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. Mae pob un sydd yn ei chyfarfod yn cael ei ddarbwyllo ei fod hefyd yn gangar? - ar wahan i Bob, y ceffyl diog. Ond oes ganddo fo obaith o berswadio pawb i roi'r gorau i hopian?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Buddug a'r Bocs Coch

Peth ofnadwy yw taflu sbwriel, yn enwedig ar lan y mor. Un diwrnod, mae Buddug a Brangwyn yn taflu sbwriel o gwch - heb gofio bod y llanw'n siwr o gario'r sbwriel i'r traeth, ac at draed mawr Prys Plismon!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Llais Dylan

Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Mae'n mynd draw i Ocido i ddarganfod pam bod 'lleisiau' pawb mor wahanol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Popi'r Gath - Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei wella. Ar y ffordd mae ei gar yn torri lawr a rhaid iddyn nhw rasio gyda Barwn von Sbardun sydd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Sam Tan - Dafad Fach y Mynydd

Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tan a'r hofrennydd yn gallu eu hachub?

11: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y mor, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i graig ryfedd sy'n digwydd bod yn gartref i fath newydd o fwydyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Ll - Y Lleuad Cysglyd

Mae gem newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gem snap y gofod. Mae'r gem yn profi'n ddefnyddiol iawn pan mae Cyw a Jangl yn mynd i'r gofod i ddatrys dirgelwch y gofod tywyll!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
DipDap - Sticlyd

Mae'r Llinell yn tynnu llun o gwm cnoi ac mae popeth yn mynd yn sticlyd!

11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Helfa Drysor

Wrth helpu Maer Morus i gael trefn ar gaban Wilbert Wyllt mae Gwil yn darganfod map trysor ond mae Maer Campus yn cipio'r map ac yn rhedeg i ffwrdd i geisio darganfod y trysor iddo'i hun.

11: 45
Dwylo'r Enfys - Tamia

Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fon. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Mae hyn yn ysbrydoli iddynt greu llun a thegan arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Tyfu Pobl

Tyfu Pobl

Mae Russell Jones a Bethan Gwanas yn mynd ar gefn beic tair olwyn i chwilio am bobl yn ardal Dyffryn Nantlle sy'n barod i dyfu llysiau am y tro cyntaf. Er yr holl erddi sydd yn yr ardal, ychydig iawn o'r boblogaeth sy'n tyfu llysiau, ond mae Russell a Bethan yn benderfynol o newid hyn. Does 'na ddim llawer o ddiddordeb i ddechrau, ond os oes rhywun yn gallu perswadio pobl i arddio, yna mae'r ddau yma'n si?r o wneud!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ar Frig Y Don

Ar Frig Y Don

Yn 2011, fe gollodd Llywelyn Williams, 16 oed, ei goes mewn damwain gyda char wrth iddo sglefrfyrddio. Yn y rhaglen hon, mae teulu a ffrindiau Llywelyn yn ail-fyw'r diwrnod tyngedfennol yna ac yn cynnig cipolwg i ni o'i ddycnwch a dyfalbarhad wrth geisio dychwelyd i'w gariad cyntaf - y mor a syrffio. Byddwn yn dilyn Llywelyn wrth iddo baratoi i fod yr athletwr cyntaf o Gymru i gystadlu ym Mhencampwriaeth Syrffio Ymaddasol y Byd yn La Jolla, San Diego.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Adre

Adre - Lowri Evans

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld a chartref y gantores Lowri Evans.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, mi fyddwn ni'n cael cwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn. Dr Ann fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddygol, ac mi fydd Gareth Reid o Fanc Bwyd Llandysul yma'n gwmni i ni. .

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Diwrnod Gyda...

Diwrnod Gyda... - Caryl Parry Jones

Cyfres o'r archif yn dilyn rhai o brif ddiddanwyr Cymru wrth iddynt ddiddanu cynulleidfaoedd drwy Gymru. Heddiw, mewn rhaglen o 1997, cawn gwrdd a Caryl Parry Jones.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Mets Yn Y Stets

Mets Yn Y Stets

Mewn cyfres o 1994 cawn olwg ar fywyd yn America yng nghwmni Jerry Hunter, Americanwr o Ohio, sydd bellach yn rhugl yn y Gymraeg.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Antur Tedi

Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic efo Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae Pepppa yn gadael ei thedi ar ol.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Lindys byth ar frys?

Straeon lliwgar o Affrica am anifieliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad yw Lindys byth ar frys.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Y Teulu Mawr - Penwythnos Mawr

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Carw

Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Peiriant Swn

Mae Coch, Melyn a Brown yn mwynhau dawnsio gyda'i gilydd.

17: 05
Dennis a Dannedd - Ceir Glan

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 15
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

17: 30
Sbargo - Arwyddion

Rhaglen animeiddio fer.

17: 35
Kung Fu Panda - Pelenni Ysbrydol Meistr Ding

Yn dilyn cystadlu chwerw rhwng Teigres a Po, mae'r Ddraig Ryfelwr yn cael ei feddiannu gan ysbryd y Meistr Ding drygionus. Tasg Teigres yw ei achub cyn i Ding ryddhau ei rym a fydd yn caethiwo trigolion Cwm Tangnefedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2007, mae 'na gyfoeth o gelf a chelfi. Pedair wal sy'n llawn o gasgliad campus o gelfi Cymreig ar gyrion Caerdydd; cynfas o liwiau diddorol mewn ffermdy go enwog yn Sir Benfro; ac mae pob lliw a llun i'w weld yng nghartref artist haniaethol yn Aberystwyth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Caernarfon

Yn y rhifyn yma bydd Beca yn paratoi cebabs arbennig ar gyfer y Cofis ym mwyty 'Y Wal' yng Nghaernarfon. Ar y fwydlen bydd koftas cig oen, hoff gebabs cyw iar Beca, a bydd cebabs pinafal a rum i bwdin. Bydd Ed Holden yn perfformio can gyda'i fand Mr Phormula ac yn beirniadu'r gystadleuaeth cacen gaws. Yn ymuno a Beca yn y gegin i goginio cebabs hwyaden bydd y blogiwr bwyd o Gaernarfon, Chris Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Yn ymuno a ni ar y rhaglen mae seren Britain's Got Talent, Gruffydd Wyn Roberts. Byddwn yn mwynhau'r awyrgylch yn fyw o Sioe Dinbych a Fflint, ac wrth i wyliau'r ysgol wibio heibio mi fyddwn ni'n cael golwg ar ddillad dychwelyd i'r ysgol oddi ar y stryd fawr.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 58
Chwedloni - Stori Ifan

Stori Ifan.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Rhifyn dwbl. Mae criw Maes y Deri yn aros yn eiddgar i glywed canlyniadau arholiadau Ricky. Mae Chester yn benderfynol o gosbi ei hun. Pwy sydd 'nol i ymweld a'r llofrudd? Wrth geisio cydymdeimlo a Julie, mae gwir deimladau Rhys am Sheryl yn dod i'r wyneb ac mae Julie yn ffieiddio. Yn annisgwyl, daw Alun i weld Eifion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
20: 58
Chwedloni - Stori Bryan

Stori Bryan.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Ynysoedd Aran ydy nod John Pierce Jones a Dilwyn Morgan a'r Mystique y tro hwn. Yno, ar Inis Mor maen nhw'n rhyfeddu at y golygfeydd ac yn cael y pleser o grwydro'r ynys hynafol gyda throl a cheffyl.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Uchafbwyntiau

Ffion Dafis fydd yn bwrw golwg yn ol dros uchafbwyntiau'r cystadlu, y llwyfannau a'r stondinau o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno 'Caru Casglu' lle byddwn ni'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon byddwn yn gweld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?