Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Anifieliaid

Mae Twm eisiau i ni chwarae gêm gyda fe heddiw. Gêm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Straeon Ty Pen - Tylwyth Teg y Brynie

Heddiw, mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Ond mae un dylwythen deg fechan sy'n dueddol o gyffroi gormod weithiau - ac mae'n cael ei hun i drwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Gwdihw

Cyfres newydd sbon gyda Megan Llyn fydd yn cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Heddiw bydd Megan yn cwrdd â neidr Nel a Gwenlli ac yn bwydo jiraffod.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sara a Cwac - Sudd Robot

Mae Cwac yn chwarae gyda'i hoff degan, Robot. Yn anffodus mae'r Robot yn torri ac mae Cwac yn gwisgo fel robot ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusFfrwythau a Llysiau

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Heddiw mae Helen yn gofalu ar ôl Morus, ac mae'r ddau'n chwarae gyda llysiau a ffrwythau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Stiw - Dim Trydan

Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gêm gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 DipDap - Robot

Mae'r Llinell yn tynnu llun o robot sy'n codi ofn ar Dipdap. Mae'n cadw i redeg i ffwrdd ond mae'r robot yn dod o hyd iddo bob tro.

Content options
08:20 Y Dywysoges Fach - Beth sy'n bod ar Tydwal

Mae'r Dywysoges Fach yn mynd â Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Popi'r Gath - Anrheg Opi

Mae anrheg yn disgyn o'r nen i Opi. Mae'r criw yn mynd i waelod y môr i chwilio am Opi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Peppa - Dadi Mochyn y Pencampwr

Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gilydd i'w helpu i adennill ei deitl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ôl Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Brecwast Gwahanol

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul - Wyn Coll

Mae Daloni wedi cael dau oen bach o'r enw Elen a Owen. Ond, a fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd iddynt ar ôl iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Siacal yn Udo at y Lle

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Siacal yn udo at y lleuad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Y Brodyr Coala - Cloc-Cwcw Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Twt - Bwystfil y Môr

Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sôn am ei anturiaethau ar y môr ac yn codi ofn ar Twt wrth sôn am fwystfilod môr. Does dim y fath beth â bwystfilod y môr yn ôl Twt ond cyn pen dim, mae rhywbeth - neu ryw rai - yn gwneud iddo ail ystyried.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Cnocell y Coed

Mae'r Brenin Rhi'n yn mwynhau gwylio adar gan ddefnyddio ei lyfr hud.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Ty Mêl - Morgan y Gofalwr

Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 a b c - 'Y'

Mae llythyr pwysig ar goll yn mhennod heddiw o abc. Ymunwch â Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn wrth iddynt geisio ei ddarganfod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Bobi Jac - Chwarae Pi-Po

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Cei Bach - DanY Rheolwr?

Bellach, mae Mari a Prys wedi bod yng Nghei Bach ers amser go hir, ac mae pethau'n mynd yn dda. Ond daeth hi'n amser newid ambell beth yng Ngwesty Glan y Don, a dyma ddechrau arni drwy ofyn i Dan fod yn rheolwr y gegin. Mae popeth yn mynd yn wych - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Tybed pwy sy'n rheoli go-iawn erbyn y diwedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Ty Mêl - Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tîm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Y Brodyr Coala - Dewi A'r Lleuad

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i'w harwain i ddyfroedd mwy diogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Heini - Trên

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r orsaf drên.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:45 Bing - Picnic

Ar ôl mynd a dod sawl gwaith i'r drws i fynd allan am bicnic mae Bing a Fflop yn barod o'r diwedd i adael - ond mae hi'n dechrau bwrw glaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusTywydd Cymru

Mae'n rhaid i Vanessa gyflwyno'r tywydd yng Nghymru heddiw. Ond a fydd hi'n gallu dilyn cyfarwyddiadau Morus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Madfall yn Cuddio o Da

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Madfall yn cuddio o dan greigiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Tatws Newydd - Y Glaw

Tesni sy'n canu can tecno, hapus wrth ddychmygu ei bod yn ddiferyn o law!

 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Abadas - Ffynnon

Mae'r Abadas yn chwarae môrladron ar y traeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Peppa - Y Clwb Cyfrinachol

Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pethau cudd heb i neb arall wybod. Ond cyn bo hir mae pawb eisiau ymuno!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - William Jones Postmon

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â William Jones yn ardal Aberdaron, ym Mhen Llyn. Wedi 43 o flynyddoedd o wasanaeth ffyddlon fel postmon yn yr ardal, bydd Wil yn mynd â Dai ar ei rownd olaf yn yr ardal brydferth yma cyn iddo ymddeol. Wrth deithio lonydd troellog y fro, bydd Wil yn hel atgofion a chawn glywed teyrngedau cynnes ac annwyl gan rai o'r trigolion lleol, ac ychydig o dynnu coes. A bydd Wil ei hun yn mynegi ei dristwch o golli cwmnïaeth ddifyr ei gyfeillion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw Ffash yma gyda'r ffasiwn ddiweddaraf o siopau'r Stryd Fawr a byddwn ni'n agor drysau'r syrjeri yng nghwmni Dr Ann.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yn yr ail raglen cawn gwrdd â dau dîm newydd o Grwp B sef Harper Cymru a Gelli Aur. Bydd y ffermwyr yn gorfod gyrru quad, prisio tractor, gyrru tractor gyda threlar am yn ôl ac adeiladu cwt ar gyfer moch. Bydd y beirniaid, Caryl a Richard, hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Heini, Octonots, Guto Gwningen, Tomos a'i Ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Hofrennydd Miss Cwningen

Aiff Miss Cwningen â Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahân i Dadi Mochyn, sydd yn ofni uchder.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Heini - Pwll Glo

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y glöwr yn y pyllau glo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
16:20 Octonots - Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygythiol sy'n brwydro dros eu tiriogaeth - ac mae eu niferoedd yn tyfu ar bob llaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Tomos a'i Ffrindiau - Yr Anrheg Gorau Erioed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ysbyty Hospital

Mae'r criw yn penderfynu cynllwynio yn erbyn y bos. Mae Tudur ac Owain yn gosod trapiau, tra bod Lois ac Anni yn gwneud gwaith ditectif gyda chynlluniau'r ganolfan siopa. Ond pan ddaw'r bos yn ôl, mae ganddo newyddion drwg i Glenise. Ydy popeth ar ben i Ysbyty Hospital?

Content options
17:25 Pengwiniaid Madagascar - Dial Doctor Chwythdwll

Mae Doctor Chwythdwll, prif elyn y pengwiniaid, yn ei ôl ac mae o wedi herwgipio'r Brenin Gwydion.

17:45 Rygbi Pawb

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf a'r datblygiadau o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Pam bod gan Sam lygod yn y rhewgell?! Dydy dewis dillad priodas ddim yn fêl i gyd i Iolo a Tyler.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Doctoriaid Yfory

Ai dyma ddiwedd neu ddechrau'r daith i'r myfyrwyr? Yn rhaglen ola'r gyfres mae'n ddiwrnod graddio ac mae rhai o'n myfyrwyr yn dechrau eu gwaith yn ysbytai Cymru fel doctoriaid ifanc. I'r gweddill ohonyn nhw, mae her y cwrs meddygol yn parhau wrth i fyfyrwyr blwyddyn 3 brofi clinig torasgwrn gan weld y gwahaniaethau rhwng anafiadau plant ac oedolion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd y criw yn darlledu o Rali GB yn Llandudno a'r cyn-filwr o Gaernarfon, Llyr Jones, fydd yn cadw cwmni i Owain Gwynedd yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Dydd y Farn wedi cyrraedd i sawl un. Wrth i Ken a Kay a'r teulu aros yn eiddgar i glywed ydy'r ambergris - os mai dyna ydi o mewn gwirionedd - yn ddigon gwerthfawr i newid eu dyfodol, mae'r prawf tadolaeth yn siwr o newid byd Barry a Carys am byth. Mae ambell un yn dod i ddeall bod Carys yn disgwyl, ac mae Philip, er dioddef yng ngwres haul Sbaen, yn falch iawn o sylwi faint mae Alwena wedi setlo yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Sam wedi mynd yn rhy bell y tro yma? Beth mae Gwyneth yn ei wneud gyda phibelli dwr y Salon?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Y tro hwn, mae'r ffrindiau coleg, Gwydion Efans o Ddinorwig ac Aled Hughes o'r Trallwng yn dychwelyd ac mae dau gyfrifydd sy'n gweithio ym Mae Colwyn - Ceris Phillips ac Emyr Roberts - hefyd yn cystadlu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ralio+ - Rali Cymru GB

Mae uchafbwynt Ralïo+ wedi cyrraedd - Rali Cymru GB - sef rownd olaf ond un Pencampwriaeth Rali'r Byd. Pwy fydd Pencampwr Rali Cymru GB eleni? Bydd Emyr Penlan, Lowri Morgan a Howard Davies yng nghanol y cyffro wrth i'r wlad ddathlu dechrau un o ralïau gorau'r byd. Cawn hanes y gyrwyr o Gymru a chlywed am eu gobeithion ar gyfer y rali a bydd Howard Davies a Gwyndaf Evans yn ein cyflwyno ni i'r cymalau. Bydd y criw yn ôl nos yfory gydag uchafbwyntiau diwrnod cynta'r rali.

Content options

22:00 Ochr 1

Bydd Omaloma yn y stiwdio yn perfformio dwy gân a bydd Griff Lynch yn dysgu mwy am y band Argrph.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Lle

Lisa Angharad fydd yn cyflwyno wrth i'r Welsh Whisperer a Hywel Pitts gyfansoddi cân newydd mewn awr! Bydd Gareth yr orangutan yn cyfweld â seleb arall a chawn y newyddion diweddaraf o daith yr hogiau yn Rali Mongol.

Content options
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video