Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Tili a'i ffrindiau - Anifail Anwes Arthur

Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Mae'n ei alw'n Carwyn ac yn penderfynu ei gadw fel anifail anwes. Cyn bo hir mae 'na gystadlu mawr wrth i'r ffrindiau i gyd gael eu hanifeiliaid anwes eu hunain. A fydd cynnal parti anifeiliaid anwes yn y ty yn ateb i'r broblem?

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Sam Tan - Llond Rhwyd o Bysgod

Mae Sam yn achub pobl mewn trafferth ar y môr ond ydy e'n gallu datrys problem gyda thap sy'n colli dwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Wmff - Tad Wmff Yn Mynd Mewn Awyren

Mae tad Wmff yn mynd i ffwrdd mewn awyren, ac mae Wmff yn drist iawn - tan ddaw ei dad yn ôl!

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Cymylaubychain - Cerddorfa Enfys

Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Syrcas Deithiol Dewi - Het Newydd Dewi

Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a chân gan y Ceir Clec.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Bocs Bwgi Bolgi

Rhaglen gerddoriaeth i blant ifanc gyda Bolgi a'r Bocs Bwgi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Heini - Deinosoriad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mentro i fyd y deinosoriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:15 Y Teulu Mawr - Cawl y Crefftwr Cartref

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Octonots - Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Pan fydd system ddwr yr Octopod yn gorlifo o ganlyniad i bresenoldeb pysgod Hwmwhwmw ofnus, mae'n rhaid i'r Octonots ddod o hyd i ffordd o gael eu gwared!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Wmff - Geiriau Newydd Wmff

Mae Wmff yn dysgu geiriau newydd, sef 'mewn gwirionedd'. Ond beth maen nhw'n ei olygu, mewn gwirionedd?

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Y Dywysoges Fach - Ferona'n cael diwrnod i'r bren

Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Straeon Ty Pen - Alffi'r Cysgod

Mae cysgod heb fachgen i chwarae ag o yn drist iawn - ond sut y gall cysgod Alffi ymuno yn yr hwyl gyda'r lleill? Mae Siôn Ifan yn adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan, a gadael ei guddfan dan y goeden i fwynhau ei ddiwrnod - o'r diwedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Peppa - Tedi Meithrin

Tro Peppa ydi hi fynd â Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amser cyffrous iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Pheth Anhygoel Sbarcyn

Mae Meic eisiau cyflwyno Bywyd Marchog mewn ffordd farchogaidd iawn yn y Sioe Dangos a Dweud, felly dydy peth bach "od" Sbarcyn ddim yn addas. Ond wrth i'r peth bach hwnnw ddod yn fyw mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe!

Content options
09:30 Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Diwrnod Mawr - Millie Hughes-Butterfield

Mae Millie yn byw ar fferm sy'n bridio defaid Beltex. Mae hi'n hoff iawn o helpu edrych ar ôl y defaid. Mae'r defaid wedi ennill gwobrau di-ri yn y gorffennol. Eleni, mae Millie yn ddigon hen i arddangos y defaid ei hun. Heddiw, byddwn yn treulio amser gyda Millie wrth iddi baratoi i arddangos Nia'r ddafad am y tro cyntaf, yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Croeso i'r Steddfod

Anni Llyn fydd yn eich croesawu i fore cyntaf Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015. Bydd Trystan Ellis-Morris a Lois Cernyw yn crwydro'r maes ac yn siarad â'r ymwelwyr. Ymunwch â'r criw ar gyfer y Seremoni Agoriadol, y cystadlu cynnar a'r holl newyddion a gwybodaeth ar fore cynta'r Eisteddfod.

Content options

11:00 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Bore o'r Steddfod

Anni Llyn fydd yn cyflwyno rhai o gystadlaethau'r bore fydd yn cynnwys yr Unawd Bl. 2 ac iau; Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau, Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau, Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau, Part Unsain Bl. 6 ac iau, Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau, Unawd Piano Bl. 6 ac iau, Ymgom Bl. 6 ac iau i ddysgwyr, Dawns Werin Bl.4 ac iau, Llefaru Unigol Bl.3 a 4 i ddysgwyr, Unawd Telyn Bl.6 ac Iau, Cân Actol Bl. 6 ac Iau i ddysgwyr, Ensemble Lleisiol Bl. 6 ac Iau ac Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4.

Content options

14:30 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Seremoni'r Dydd

Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed. Meistr y Ddefod yw Huw Aeron a Beirniaid y gystadleuaeth yw Jeffrey Howard ac Osian Llyr Rowlands. Ymunwch ag Iwan Griffiths am brif seremoni'r dydd.

Content options

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:05 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Prynhawn o'r Steddfod

Mae'r cystadlu yn parhau ac ymhlith uchafbwyntiau'r prynhawn mae'r Parti recorder Bl. 6 ac iau; Llefaru Unigol Bl. 3 a 4; Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau; Unawd Bl. 3 a 4; Dawns Stepio Cymysg Bl. 6 ac iau; Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau; Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau; Côr Bl. 6 ac iau a Chyflwyno Gwobrau'r Adran Gwaith Cartref - Llenyddiaeth a Chelf, Dylunio a Thechnoleg.

Content options

18:00 Dudley yn Gwledda - GwleddaPwllheli

Mae Dudley ar daith unwaith eto, a'r wythnos hon mae yng Ngwyl Tir a Môr Llyn, ym Mhwllheli. Yn ystod y rhaglen fe fydd yn cwrdd â phobydd tra gwahanol o Flaenau Ffestiniog ac yn ymweld â chwmni cynhyrchu porc yn Llithfaen wrth iddyn nhw baratoi at yr Wyl. Bydd hefyd yn cynnig gwledd i Daloni Metcalfe a bydd y prif gogydd Hugh Bracegirdle yn dangos ei ddoniau yng nghegin Plas Bodegroes. A tybed sut hwyl gaiff criw hwylio Pwllheli ar flasu cynnyrch arbennig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio - (Stwnsh) 2014/15

Diweddglo'r tymor yn La Liga yng nghwmni Morgan Jones wrth i Barcelona a Real Madrid frwydro i fod yn 'campeones' 2014-15.

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal am holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Caerffili a'r Cylch. Cawn flas hefyd o'r gystadleuaeth Cân Actol Bl. 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:15 Clwb Rygbi - Munster v Gweilch

Munster yn erbyn y Gweilch. Gêm o rownd gynderfynol y Guinness Pro 12 yn fyw gyda'r gic gyntaf am 2.30.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:45 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal am holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Caerffili a'r Cylch. Cawn flas hefyd o'r gystadleuaeth Cân Actol Bl. 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
01:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video