Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Igam Ogam - Dwi Isio Fo!

Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael ei ffrindiau mewn tywyllwch llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Bobi Jac - Yn Copïo

Mae Bobi Jac yn chwarae gêm copïo ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Octonots - Yr Octonots a'r Seren Fôr

Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fôr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartref y seren.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Y Crads Bach - Cân yr Haf

Mae Padrig y Pry Planhigyn yn benderfynol o ganu fel cricedyn. Ond a fydd e'n dod o hyd i athro canu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Ben Dant - Ysgol Machynlleth

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Machynlleth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Dwylo'r Enfys - Gwern

Heddiw mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern. Mae Gwern wrth ei fodd gyda cherddoriaeth, ac yn dipyn o ddrymiwr. Mae Ffion yn trefnu ymweliad arbennig â stiwdio gerddoriaeth er mwyn gwneud CD!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Wmff - Wmff A'r Peth Bach Fflwffog

Mae Wmff yn gweld Peth Bach Fflwffog yn chwarae yn y pwll tywod yn y parc. Tybed a fyddan nhw'n ffrindiau yn y pen draw?

 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Yn yr Ardd - Noson o gwsg

Mae Blod yn mynd i dreulio'r nos gyda'i ffrindiau yn yr ardd ond yn y diwedd mae'n darganfod nad oes unman yn debyg i gartre'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Bing - Blanci

Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach a does dim amser i'w golchi a'i sychu cyn amser gwely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Cyfri'r Defaid!

Mae Cadi a'r plant yn gorfod edrych ar ôl praidd o ddefaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Holi Hana - Muzzy'n Methu Aros

Mae Muzzy'n cael trafferth cyrraedd y ty bach mewn pryd yn yr ysgol. Ar ôl i Hana ac Owen geisio ddod at wraidd y broblem mae Owen yn penderfynu fod Muzzy yn rhy swil i ofyn i'r athrawes ac felly mae'r criw i gyd yn mynd i'r parc i ddysgu sut i weiddi "wi moyn y ty bach" nerth eu pennau. Ond maen nhw'n sylweddoli bod Muzzy yn rhy fach i ddefnyddio tai bach yr ysgol ac mai Owen yw'r un swil gan ei fod yn methu â chyfaddef ei fod yn cael trafferth dweud yr amser.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Popi'r Gath - Dolffin Pinc

Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Marcaroni - Y Dywysoges a'r Marchod

Heddiw mae gan Oli stori arbennig iawn am Dywysoges a Marchog. Mae hi'n stori sydd yn gwneud i ni sylweddoli pa mor bwysig yw'n ffrindiau. Maen nhw'n ffrindiau i ni drwy law a hindda, ac fe fydden ni ar goll hebddyn nhw! Dyna syniad am gân dda, Marcaroni!

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Hwyaden

Heddiw, cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn dweud 'Cwac' ac yn ysgwyd ei chynffon. Wrth gwrs, cawn hefyd ddysgu cerdded fel Hwyaden!

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Cled - Mor Ladron

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Bob y Bildar - Ysgol y Cwm

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Cymylaubychain - Baba Enfys

Mae Bobo Gwyn yn dod i glywed am y tro y cyfarfu'r Cymylaubychain ag e am y tro cynta'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Cei Bach - Y Car Mawr Du

Seren Siw yw'r cyntaf i weld car mawr du yn symud yn araf drwy Gei Bach, gyda'r gyrrwr yn gwylio pawb drwy sbienddrych. Mae'n gwneud y peth cywir, ac yn dweud wrth Prys Plismon yn syth. Pwy sydd yn y car, tybed, a beth yw eu busnes nhw yng Nghei Bach? Yn y cyfamser, mae Ystafell yr Enfys yn barod, ac mae Mari'n cael tipyn o syndod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Y Brodyr Coala - Cloc-Cwcw Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Igam Ogam - Tic, dy dro di

Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Bobi Jac - Yn Gwneud Swn Mawr

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Octonots - Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn sleifio i dir peryglus y Morfeirch - wedi'u gwisgo fel morfarch!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Y Crads Bach - Babanod ym Mhobman

Mae'n dymor yr haf ac mae'r pryfaid cop wedi bod yn dodwy wyau. Dyw'r pryfaid cop bychain ddim eisiau gadael y we ond mae'n amser iddyn nhw fynd allan i'r byd mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Ben Dant - Ysgol Pontsian

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Pontsian wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Dwylo'r Enfys - Cian

Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fôr-ladron. Mae'r ddau yn dod o hyd i fap go arbennig ond tybed a fedran nhw ddod o hyd i'r trysor?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Wmff - Wmff Yn Dringo Mynydd

Mae Wmff yn chwarae ei hoff gêm yn ei gartref, pan ddaw Walis a Lwlw heibio i chwarae gydag e. Ond nid yw Walis a Lwlw'n chwarae gêm Wmff yn gywir. Tybed be wnaiff Wmff?

 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Yn yr Ardd - Fflach ofn coryn

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Fflach yn cael ei ddal mewn gwe pry cop, ac mae ofn arno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ôl i Guto ddweud celwydd byrbwyll sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo symud yn sydyn i'w rhwystro rhag bod yn ginio i'r llwynog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Bing - Swigod

Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Mae Pando'n cael hwyl arni mewn dim ond mae Bing yn ei chael hi'n fwy anodd ac mae'n teimlo'n rhwystredig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes, fydd gwestai Elin yn Galeri, Caernarfon heddiw. Mae Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn agosáu a chawn glywed am Gadair Meifod fydd yn cael ei chyflwyno i ofal y Pwyllgor Gwaith yr wythnos hon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Ioan a Helen Roberts

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Ioan a Helen Roberts, Tryfil Isaf, Llannerch-y-medd; cwpl sy'n bridio Gwartheg Duon Cymreig ac sy'n frwd dros hyrwyddo y brîd cynhenid hwn. Maen nhw hefyd yn mwynhau'r pethe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw Rees yn cynnig cyngor ffasiwn a bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri. Bydd y milfeddyg Meleri Tweed yn trafod diogelwch cwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Straeon Harri Parri - Miss Phillips a John James

Cyfle i fwynhau hiwmor straeon Harri Parri wrth i gymeriadau Porth yr Aur ddod yn fyw drwy law'r storïwr John Ogwen mewn cyfres o nosweithiau a recordiwyd o flaen cynulleidfaoedd Pen Llyn. Heno - o Neuadd Sarn Mellteyrn - hanes John James - gwr gofalus rhyfeddol o ffyrm James James, James John James a'i Fab, Cyfreithwyr. Ond gofalus neu beidio, pan fydd Ciwpid yn saethu does wybod i ble bydd y saeth yn cyrraedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Igam Ogam, Dwylo'r Enfys, Wmff, Tref a Tryst.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Igam Ogam - Mae'n Ddrwg Gen i

Mae Igam Ogam yn credu bod dweud 'Sori' yn caniatáu iddi wneud beth bynnag mae hi eisiau, heb fynd i drwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Dwylo'r Enfys - Twm

Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Tybed a fedran nhw ddod o hyd i'r dinosoriaid gwyllt sydd yn cuddio yn y perthi a'r aur gwerthfawr sy'n cuddio o dan y dwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Wmff - Cadair Wthio Lwlw

Mae gan Lwlw gadair wthio hyfryd, ac mae Wmff wrth ei fodd yn ei gwthio. Ond tybed pwy gaiff wthio'r troli yn yr archfarchnad, os ydy'r ddau eisoes yn brysur yn gwthio'r gadair wthio?

 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Tref a Tryst

Ymunwch â Tref y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 Ysbyty Hospital

Mae'r staff yn sâl yn yr ysbyty, ac mae'r person pwysicaf oll yn sownd yn y gwely. Tra bod Tudur yn mwynhau'r cyfrifoldeb newydd, mae Lois ac Anni'n mwynhau darlledu ar donfeddi Radio Therapi FM. Ond mae un ohonyn nhw'n difaru camu y tu ôl i'r ddesg, wrth i'r ysbyty gyfan glywed pob dim.

Content options
17:25 Dim Byd

Sioe sgetsus swreal. Mae'n un "picil" ar ôl y llall i Bleddyn a'i freichiau baguette yr wythnos hon.

Content options
17:35 Drewgi - Amynedd

Pan gaiff Cochen a Drewgi eu dal gan y mwncïod Ninja, mae Cochen yn dysgu pwysigrwydd amynedd a chlyfrwch yn hytrach na chyflymder a nerth.

Content options
17:50 Angelo am byth - Un o Galon

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 3 Lle - Rhys Meirion

Rhys Meirion sydd yn mynd â ni i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd; Cwm Pennant, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhuthun a'r Guildhall yn Llundain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 04 Wal - Prosiectau 1

Yn y rhaglen hon cawn weld ffrwyth llafur Karen Elli a'i gwr wrth iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd, hen ysgubor wedi'i adnewyddu ym Mro Morgannwg. Yna, awn i ganol dinas Caerdydd i ymweld â chartref Beca Evans, ty teras ar dri llawr sydd wedi'i drawsnewid yn llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Mae'n ddiwrnod yr UFO - tybed faint o bobl Cymru sydd wedi gweld pethau dirgel yn yr awyr! Yn cadw cwmni i Mari yn y stiwdio bydd y brodyr Jones o Batagonia fydd yn perfformio cân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae'n amlwg bod Cathryn wedi gwneud ei gwaith cartref ac mae'n llwyddo i gael dipyn mwy o arian oddi wrth Wyn nag yr oedd o wedi bwriadu ei roi iddi. Poeni am ei gartref yng Nghaerdydd mae Ron - nid yw'r ffaith ei fod wedi llwyddo i'w werthu'n fawr o gysur iddo, gan fod hyn yn golygu ei fod bellach yn ddigartref. Ac os nad ydy hynny'n ddigon o broblem iddo, mae cyhuddiad Mr Lloyd yn siwr o ychwanegu at ei bryderon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Hywel yn disgyn yn ôl i freichiau parod Gaynor. Mae ymgyrch etholiadol Debbie yn dechrau mynd dan groen Diane.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Munud i Fynd

Ymunwch â'r sbort a'r sbri wrth i rai o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru geisio ateb cwestiynau'r dyfarnwr byd enwog, Nigel Owens. Bydd y cardiau melyn a choch yn cael eu defnyddio i reoli'r chwarae a bydd Nigel yn ddigon parod i gosbi unrhyw gystadleuydd sy'n mynd yn rhy bell. Yn arwain y timau ar gyfeiliorn bydd y capteiniaid, y comedïwr Tudur Owen a'r cyflwynydd Eleri Siôn. Gyda dim ond 'Munud i Fynd', pwy fydd yn gallu ymdopi â'r pwysau? Y panelwyr heno bydd y bardd Aneirin Karadog, Howard Davies o Ralïo+, y cyflwynydd Mari Grug a chyn seren Cymru a'r Scarlets Dafydd Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Bydd Ken Griffiths, asiant i'r sêr yn Llundain cyn ei ymddeoliad, yn dweud wrthym am ei gyfeillgarwch gyda Sophia Loren a Carlo Ponti ymysg enwau mawr eraill. Hefyd yn y stiwdio mae Haydn Thomas, prifathro cyntaf Ysgol Glan Clwyd, a Janice Gwyn ac Alun Heddwyn - disgyblion cyntaf yr ysgol newydd ym 1956.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Prosiect - Peredur ap Gwynedd

Mae gan Peredur ap Gwynedd ddau obsesiwn, chwarae'r gitâr - ac mae wedi treulio'i fywyd yn chwarae o flaen cynulleidfaoedd enfawr ar lwyfannau'r byd gyda Pendulum - a seiclo mewn mannau anghysbell ac uchel fel yr Alpau Ffrengig. Mae'n un o'r cerddorion proffesiynol o Gymru mwyaf llwyddiannus erioed. Cyn ymuno â Pendulum, teithiodd y byd am ddegawd gyda Nathalie Imbruglia a dydy e ddim hyd yn oed yn siwr sawl un o'r senglau mae wedi chwarae arnynt sydd wedi cyrraedd rhif 1. Bydd Daniel Glyn yn cael cipolwg unigryw ar fywyd ac agwedd cerddor proffesiynol yn y byd cerddoriaeth gyfoes wrth iddo gyfweld â Peredur ap Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Lle Aeth Pawb? - Grwp Pop Penweddig

Mae'n flynyddoedd ers i ferched Ysgol Penweddig, ynghyd â Bernard y cynorthwyydd Ffrangeg, ffurfio grwp pop a chanu cân Ffrengig yn Eisteddfod yr ysgol. Ond beth sydd wedi digwydd i'r merched - a ble mae Bernard erbyn hyn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Y Dydd yn y Cynulliad - Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Flash is required to view this video