S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - Dewi SantTrychfilod

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Trychfilod', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed Cudd

Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod, a chael ei gwt coed cudd ei hun i fyny yn y goeden.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Octonots - Yr Octonots a'r Siarc Goleuog

Yn nhywyllwch y dyfnfor du, mae'n rhaid i Pegwn a'r Octonots helpu Siarc Goleuog bychan sydd wedi'i anafu. Ond yn gyntaf, rhaid dod o hyd iddo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Dawnsio Delwau

Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Achub ar wib

Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen stwff y bwyty ond mae'n disgyn yn ddarnau. All Gwil a'r Pawenlu helpu Aled i adeiladu beic gwell?

Content options
07:10 Meripwsan - Bocs

Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido ac i ffwrdd â'r gwahanol gerbydau! Ond tybed gan bwy fydd y pwer i ennill y wobr ddirgel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 TiPiNi - Llandeilo

Heddiw mae TiPiNi wedi teithio i Landeilo. Gyda help criw bach o ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai wrth eu bodd yn dysgu am hanes Castell Carreg Cennen ac am ddyn arbennig wnaeth roi ei enw i'r dref. Bydd hon yn gân dda!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Nodi'n Adeiladu

Mae Mr Eli yn chwalu ty Llygoden Cloc, eto!

Content options

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae'n amser cysgu yn y Ty Melyn Tlws. Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop, tybed sut gall y ffrindiau wneud yn siwr ei fod yn gweld y lleuad arbennig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Y Brodyr Coala - Tegan Mali

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Hawdd Fel Baw

Mae Moc yn cael trafferth cau ei greiau, ac yn ei gweld hi'n braf ar oedolion sy'n gallu gwneud popeth. Ond tydy hynny ddim yn wir, fel y sylweddola Mr Mawr pan ddaw'r peiriant torri gwair newydd i weddnewid yr ardd - ond ddim yn y ffordd y bwriadodd o wneud hynny!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Miss Llyncu Mul

Nid yw Ffion yn hapus o gwbl pan fo'i rhieni yn symud ty. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth pan fo hi'n darganfod fod ganddi chwaer maeth newydd - Siân y Sgync - fydd hefyd yn rhannu ei hystafell wely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Ambarél

Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud â chadw'n sych. Tybed beth yw'r gair a ble byddant yn dod o hyd iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Wibli Sochyn y Mochyn - Ceffyl Siglo

Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Hafod Haul - Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort a sbri. Mae'r hwyaid yn cynnal mabolgampau, y moch yn chwrae pêl-droed, ac mae Caio a Cadi yn creu llanast yn y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl a rhaid mynd i Blaned Ochr Dywyll y Lleuad i'w helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Ty Mêl - Gwenyn Tryw

Mae Mali yn swil ar ôl gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer y gyngerdd, ond mae Morgan yn ddryw iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Cei Bach - Buddug a'r Bocs Coch

Peth ofnadwy yw taflu sbwriel, yn enwedig ar lan y môr. Un diwrnod, mae Buddug a Brangwyn yn taflu sbwriel o gwch - heb gofio bod y llanw'n siwr o gario'r sbwriel i'r traeth, ac at draed mawr Prys Plismon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - Pontybrenin Y Gofod

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu cân 'Y Gofod' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ôl i Guto ddweud celwydd byrbwyll sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo symud yn sydyn i'w rhwystro rhag bod yn ginio i'r llwynog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Parot Môr

Pan mae'r Octonots yn mynd ar helfa drysor forladron, mae Harri yn cyfarfod y cymar delfrydol ar y ffordd - Parot Môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Parc Ceir

Mae Bing eisiau chwarae ei gêm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gêm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Achub y Syrcas

Mae Elsi, y babi eliffant, wedi dianc o'r syrcas ac yn crwydro rhywle ym Mhorth yr Haul! Mae Elwen, ei mam, yn chwilio amdani! All y Pawenlu ddod o hyd i'r ddwy ohonynt cyn bod llanast llwyr ym Mhorth yr Haul?

Content options
11:10 Meripwsan - Cacen

Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar ôl difetha'r un cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Blero yn Mynd i Ocido - Talfryn yn Tisian

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu pam bod Talfryn wedi dal annwyd, a pha mor bwysig ydy bod yn lân bob amser.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 TiPiNi - Porthmadog

Heddiw, mae TiPiNi yn cyrraedd Porthmadog. Yn y dref porthladdol yma mae Kizzy a Kai wedi dod o hyd i griw bach o ffrindiau o Ysgol Eifion Wyn sy'n eu dysgu am hanes ynys go arbennig ac am y llongau oedd yn teithio i bedwar ban byd. Efallai y daw cân o'r stori!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Llanw Uchel

Mae Nodi yn helpu'r môr-forwynion i ymarfer ar gyfer eu bale dwr.

Content options

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Bydd Mari Grug yn darlledu'n fyw o Sioe Dregaron ac yn cwrdd â'r bobl leol, y stondinwyr a'r cystadleuwyr. Bydd Owain Gwynedd yng nghlwb pêl-droed Y Barri wrth iddyn nhw edrych ymlaen at dymor newydd yn Uwch Gynghrair Cymru, a Thafarn y Talardd yn Llanllwni fydd stop nesa'r Welsh Whisperer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Gwyllt ar Grwydr - Morgwn

Cyfres o 2005 yn dilyn Amanda Protheroe-Thomas wrth iddi astudio rhai o greaduriaid rhyfeddol y byd. Heddiw, bydd hi'n teithio i Dde Affrica i weld y morgwn lleol ac i ymweld â Chanolfan Ymchwil y Morgi Gwyn yn Gansbaai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Gwyllt ar Grwydr - Seychelles

Amanda Protheroe-Thomas sy'n teithio i'r Seychelles yng nghefnfor India i weithio gyda chrwbanod y môr gwalchbig, neu hawksbill turtles. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2005.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Golwg ar ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr, syniadau am bethau i wneud gyda'r teulu, a chyngor meddygol gan Dr Ann.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Iolo yn Rwsia - Y Cawcasws

Yn y gyfres hon o 2009, mae Iolo Williams yn teithio trwy Rwsia, yn cwrdd â phobl leol ac yn gweld bywyd gwyllt anhygoel. Mae Iolo yn dechrau ei daith ym Mynyddoedd y Cawcasws yng Ngorllewin y Wlad. Yn ogystal â dringo'r copaon gwyn mae e'n darganfod bod yr ardal yn gartref i'r Lyncs Gwyllt, Bual Ewropeaidd ac adar egsotig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, TiPiNi, Octonots, Digbi Draig, Enwog o Fri, Ardal Ni.

Content options
16:00 Bing - Mwynsudd

Mae Fflop yn gwneud mwynsudd banana ond mae moron Bing yn neidio i mewn i Ben y Blendiwr ar ddamwain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 TiPiNi - Penygroes

Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Penygroes. Gyda help criw o ffrindiau newydd mae Kizzy a Kai yn creu posteri sy'n denu sylw ac yn canu am ardd enwog iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - Yr Octonots a'r Eliffant Môr

Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Môr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i groeso yn yr Octofad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Digbi Draig - Y llun

Ceisiodd Besti fwrw tri swyn ar Digbi'n ddiweddar ond weithiodd yr un ohonynt. Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd â pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo.

Content options
16:45 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Y Ferch o Sgêr

Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr ger Pen-y-bont ar Ogwr, wrth iddynt bortreadu stori serch a thrist Thomas Evans y telynor ac Elisabeth Williams, Y Ferch o'r Sgêr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Bernard - Canwio

Mae Zack yn awyddus i Bernard ymarfer canwio gyda fe ond dydy Bernard ddim yn siwr beth i'w wneud.

Content options
17:05 Ysbyty Hospital

Gyda'r diwrnod mawr wedi cyrraedd, a fydd Glenise a DJ SAL yn priodi? A fydd Lois yn cymryd y cyfle i fod yn enwog, neu a fydd hi'n aros i gefnogi ei ffrind? A beth am Tudur a Glenise, a fyddan nhw'n ffrindiau byth eto?

Content options
17:30 Wariars

Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd, efo'r Wariars.

Content options
17:35 Crwbanod Ninja - Ei Enw yw Iestyn Stockman

Ar ôl sleifio allan yn erbyn dymuniad Sgyryn mae'r Crwbanod yn brwydro yn erbyn Iestyn Stockman, dyfeisiwr gwallgof mewn siwt fecanyddol.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal Gwestai'r Byd

Yn rhaglen hon o 2010, Leah Hughes ac Aled Samuel yn ymweld â gwesty'r Widder yn Zurich, y St. Brides yn Saundersfoot, a'r Hotel Home yn Buenos Aires.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Stori Pêl-droed Cymru

Yr awdur, a'r cefnogwr pybyr Dewi Prysor, sy'n olrhain hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru. Yn y rhaglen hon, mae Dewi yn edrych yn ôl ar rai o stadiwms eiconig Cymru sydd bellach wedi diflannu. Mae enwau fel y Vetch, Parc Ninian, Parc Somerton a Ffordd Farrar yn rhan allweddol o hanes pêl-droed Cymru, felly sut effaith a gafodd eu chwalu ar hunaniaeth y clybiau dan sylw, ond yn bwysicach efallai, eu cefnogwyr? Mae'r tîm cenedlaethol bellach wedi ymgartrefu yn Stadiwm Dinas Caerdydd, ond fe chwaraeodd Cymru mewn sawl lleoliad ar hyd y blynyddoedd, a rhai'n reit annisgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn ymweld â Sioe Sir Benfro, a Manon Gravell fydd yn trafod cyfrol newydd "Galar a Fi".

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Sut y bydd Linda yn ymateb i benderfyniad DJ? A fydd canlyniadau Lefel A yr ysgol yn llwyddiannus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Lle Aeth Pawb? - Penrallt

Tynnwyd llun o griw o ddisgyblion Ysgol Penrallt, Pwllheli ar ddiwrnod cau'r ysgol am byth ym 1988. Heddiw, daw pawb yn ôl i'r un safle i ail-dynnu'r llun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Eisteddfod Genedlaethol 2017 - Uchafbwyntiau

Ffion Dafis fydd yn bwrw golwg yn ôl ar uchafbwyntiau'r cystadlu, y maes, y llwyfannau a'r stondinau yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Llys Nini

Cyfres o 2016 wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. Dyma ganolfan sy'n achub a gwarchod anifeiliaid o bob math. Cawn hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghwmni Elin Fflur a Steffan Alun a chyfarfod y bobl sy'n gofalu amdanynt ynghyd â'r rhai sy'n eu hail-gartrefu. Heddiw, bydd y pêl-droediwr Joe Allen yn galw heibio'r ganolfan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?