S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Mewn Noson Lawen arbennig o Aberteifi, Huw Bryant sy'n talu teyrnged i Wyn a Richard Jones, aelodau Ail Symudiad a sylfaenwyr cwmni recordiau Fflach. Gyda Lowri Evans a Lee Mason, Einir Dafydd, Ceri Wyn Jones, Tapestri, Elin Hughes, Ensemble Ysgol Gerdd Ceredigion, Awen ac Annest Davies a Teulu ap Dafydd.

 • Tafwyl '24

  Tafwyl '24

  Mae Huw Stephens, Tara Bethan a Lloyd Lewis ym Mharc Bute yn un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous Cymru - Tafwyl. Bydd na lu o artistiaid cyfarwydd - a newydd - yn perfformio caneuon yn fyw ar y raglen. Bydd perfformiadau cerddorol egsliwsif yn ein gardd cudd, ac mi fydd Gwilym yn perfformio set gyfan yn fyw ar y rhaglen.

 • Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg cân sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru neu â chysylltiad gyda Gwlad y Gân.

 • None

  Eisteddfod Llangollen: Côr y Byd 2024

  Uchafbwynt Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangollen a diweddglo i wythnos o gystadlu. Bydd enillwyr y cystadlaethau corawl amrywiol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar gyfer yr anrhydedd o deitl Côr y Byd 2024 a Thlws Pavarotti.

 • Yn y Lwp

  Yn y Lwp

  Y cyflwynydd a DJ Molly Palmer fydd yn ein tywys drwy gynnwys cerddorol diweddar L¿p. Byddwn yn gwylio fideos cerddorol gan Yws Gwynedd, Georgia Ruth a Kim Hon.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Daw taith y Welsh Whisperer i ben ym mhentref Trawsfynydd lle fe fydd yna wers bysgota ar lyn Trawsfynydd yng nghwmni Marion Davies.

 • Canu Gyda Fy Arwr

  Canu Gyda Fy Arwr

  Rhys Meirion sy'n gwireddu breuddwydion trwy roi cyfle unigryw i dri unigolyn lwcus gael canu gyda'u harwr cerddorol. Bydd Rhys yn teithio Cymru i gwrdd â chantorion amatur o bob oed sydd â lleisiau anghyffredin o dda, stori gwerth-chweil i'w rannu ac sy'n breuddwydio am gael canu gyda'u harwr. Yn y bennod gyntaf bydd yr athrawes Gymraeg Sioned Jones-Bevan , gweithwr bar o Wrecsam Aled Griffiths a'r gweithiwr NHS o Borthmadog Dyfan Roberts yn cael cyfle i rannu'r llwyfan a pherfformio gyda'u ha

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?