S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • None

  Gerallt Lloyd Owen

  Cyfle arall i weld rhaglen ddogfen onest a threiddgar am y Prifardd Gerallt Lloyd Owen - mae bellach yn ddeng mlynedd ers iddo farw. Mae'r rhaglen yn codi'r llen ar y cymeriad preifat ac enigmatig a ysgrifennodd rai o gerddi enwocaf Cymru ac a fu'n Feuryn Talwrn y Beirdd am 30 mlynedd. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig, mynediad ecsgliwsif i'w gartref, ynghyd â chyfweliadau gydag aelodau o'i deulu, mae'r ffilm-ddogfen hon yn cyflwyno ochr arall i'r persona cyhoeddus ac yn datgelu ei angerdd a'

 • Cais Quinnell

  Cais Quinnell

  Yn y gyfres hon bydd y cyn chwaraewr rygbi Scott Quinnell yn mynd ar hyd a lled Cymru yn troi ei law at bob math o weithgareddau a phrofiadau amrywiol. Cyfle i ymarfer ei Gymraeg a dysgu geirfa newydd wrth gael llond ei fol o hwyl. Yr wythnos hon mae'n mynd i bysgota, Sglefrio Iâ ac yn cael gwers Bîtbocsio

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Cynefin - Cyfres 6

  Cynefin - Cyfres 6

  Porthmadog. Mae digon i'w ddarganfod ym Mhorthmadog, ag mae'r tîm ar grwydr yn yr ardal. Bydd Llinos Owen yn tiwnio piano, Siôn Tomos Owen yn canu'r delyn, ag yn mwynhau ei gêm bêl droed gyntaf erioed, Heledd Cynwal yn dysgu am hanes y Cob a'r Ynysoedd sydd yn dal i'w gweld ar gyrrion y dref a Ffion Dafis yn cael tro ar ddringo craig uchel yn ogystal ag addurno ag yna gyrru trên stêm.

 • Y Byd ar Bedwar - Cyfres 2024

  Y Byd ar Bedwar - Cyfres 2024

  Mae 11,000 o blant yng Nghymru yn rhoi gofal i aelod o'u teulu. Ond gydag elusennau'n rhybuddio bod y pwysau o fod yn ofalwr yn gallu cael effaith ofnadwy ar les plentyn, mae 'na alwadau ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i leddfu'r baich. Heno, mae Dot Davies yn cwrdd a'r teuluoedd sy'n profi'r straen dyddiol o ofalu ac yn clywed eu galwade am gymorth.

 • Garddio a Mwy - Cyfres 2024

  Garddio a Mwy - Cyfres 2024

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd o bob cwr o Gymru. Draw ar randiroedd Cae Pawb mae Rhys Rowlands yn coginio gwledd gyda chnwd o datws newydd. Yn ardal Llandeilo mae Helen Scutt yn rhannu sut allw ni gadw ein borderi yn llawn trwy gydol yr Haf.

 • Colli Cymru i'r Môr

  Colli Cymru i'r Môr

  Mae'r byd yn cynhesu ac mae lefelau'r moroedd yn codi, yn y rhaglen hon bydd Steffan Powell yn darganfod sut mae natur yn medru bod yn gymorth wrth i ni ddysgu sut i addasu i'r newidiadau hyn, a bydd Steffan Griffiths yn yr Iseldiroedd i gyfarfod peirianwyr arloesol.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?