S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Cais Quinnell

  Cais Quinnell

  Yn y gyfres hon bydd y cyn chwaraewr rygbi Scott Quinnell yn mynd ar hyd a lled Cymru yn troi ei law at bob math o weithgareddau a phrofiadau amrywiol. Cyfle i ymarfer ei Gymraeg a dysgu geirfa newydd wrth gael llond ei fol o hwyl. Yr wythnos hon mae'n mynd i bysgota, Sglefrio Iâ ac yn cael gwers Bîtbocsio

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Cynefin - Cyfres 6

  Cynefin - Cyfres 6

  Porthmadog. Mae digon i'w ddarganfod ym Mhorthmadog, ag mae'r tîm ar grwydr yn yr ardal. Bydd Llinos Owen yn tiwnio piano, Siôn Tomos Owen yn canu'r delyn, ag yn mwynhau ei gêm bêl droed gyntaf erioed, Heledd Cynwal yn dysgu am hanes y Cob a'r Ynysoedd sydd yn dal i'w gweld ar gyrrion y dref a Ffion Dafis yn cael tro ar ddringo craig uchel yn ogystal ag addurno ag yna gyrru trên stêm.

 • Colli Cymru i'r Môr

  Colli Cymru i'r Môr

  Mae'r byd yn cynhesu ac mae lefelau'r moroedd yn codi, yn y rhaglen hon bydd Steffan Powell yn darganfod sut mae natur yn medru bod yn gymorth wrth i ni ddysgu sut i addasu i'r newidiadau hyn, a bydd Steffan Griffiths yn yr Iseldiroedd i gyfarfod peirianwyr arloesol.

 • Tanwen & Ollie

  Tanwen & Ollie

  Mae'n amser datgelu rhyw y babi a gaiff Tanwen gyngor ei chwaer Efa am ei dillad newydd ar gyfer y Parti Bwmp.

 • None

  Ken Owens: Y Sheriff

  Stori bersonol bachwr Cymru a'r Scarlets, Ken Owens, dros y 18 mis diwethaf. Cewch ddilyn hynt a helynt ei gyfnod fel capten cenedlaethol, bygythiad o streic gan y chwaraewyr, delio ag anafiadau, a golwg ecsgliwsif ar realiti bywyd chwaraewr proffesiynol.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ar drothwy Sioe'r Cardis cip olwg ar fywyd un o ddynion busnes amlycaf cefn gwlad Sir Geredigion ¿ John Dalton, sydd hefyd yn ffarmwr, yn dad i 5 o blant a gyrru ceir rali ¿ gwr sy'n llosgi'r gannwyl naill ben a llwyddo.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?