S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

  Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

  Huw Edwards sy'n ein tywys trwy bum canrif o hanes y Cymry yn Llundain.

 • Cegin Bryn: Yn Ffrainc

  Cegin Bryn: Yn Ffrainc

  Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio dros y dwr i Ffrainc yn y gyfres hon i ail-ddarganfod ei wreiddiau coginio.

 • Pobol y Rhondda

  Pobol y Rhondda

  Portread o'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

 • Codi Hwyl America

  Codi Hwyl America

  Rhaeadr enfawr Niagara sy'n denu John Pierce Jones a Dilwyn Morgan nesaf ar eu taith ar draws America; rhyfeddod naturiol mae'r ddau wedi breuddwyio am ei weld ers yn blant. Ar ôl y rhyfeddu ar y rhaeadr fyrlymus, maent yn cyfnewid eu camperfan am cwch camlas a threulio ychydig ddyddiau ar gamlas enwog Erie. Bydd John yn wynebu ei ofnau trwy fentro mewn ceiac ar dd¿r gwyn ac yn docio cwch camlas ar ei ben ei hun am y tro cyntaf, ond tydi'r broses honno ddim yn mynd mor llyfn a byddai Dilwyn wedi

 • Y Castell

  Y Castell

  Mewn cyfres dair rhan, Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell - yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir.

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?