S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ifan Jones Evans sy'n mynd i Ben Llyn i gwrdd â'r artist Wini Jones Lewis sy'n teithio ar hyd a lled cefn gwlad gyda'i llyfr braslunio yn dehongli a chofnodi'r tirluniau sy'n dal ei llygaid.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â thŷ hynafol yng Nghonwy sy'n llawn nodweddion annisgwyl, cartref Edwardaidd crand yn y brifddinas a hen fwthyn glowr yng nghalon Cwm Tawe.

 • Y Fets

  Y Fets

  Y tro yma ar Y Fets -- Mae'n ddiwrnod prysur i'r unig ddwy Glesni sy'n fets cofrestredig yn y Deyrnas Unedig, a'r ddwy yn gweithio yn Ystwyth Fets. Mae'r ci defaid Fan yn cael ei rhuthro i'r feddygfa wedi iddi gael anaf ar y fferm, ac mae diddordeb mawr mewn neidr sydd angen triniaeth.

 • Stryd i'r Sgrym

  Stryd i'r Sgrym

  Wrth i dîm rygbi Scott Quinnell fireinio eu sgiliiau ar y cae, oes ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i gymryd gêm gyfeillgar yn erbyn clwb Croesoswallt i baratoi ar gyfer eu her olaf yn Old Deer Park, Llundain ar Chwefror y 10fed' Ydyn nhw'n barod'

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  Heno, bydd Roy yn ymweld â Chwmtawe gan gynnwys Castell Craig y Nos a phentref Cwmgiedd. Bydd e hefyd yn clywed am ffatri Tic Toc, gwaith nicel Clydach a bywyd y diweddar awdur Dafydd Rowlands.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Brechiadau colli pwysau yw'r trend mawr diweddara'. Ond gyda'r galw'n cynyddu a'r stoc yn isel, mae'n camerau cudd ni'n datgelu busnesau yng Nghymru sy'n gwerthu cynnyrch sydd heb gael ei drwyddedu. Nest Jenkins sy'n cwrdd â rheiny sy'n barod i brynu cynnyrch colli pwysau ar y farchnad ddu, hyd yn oed os yw hynny'n golygu peryglu eu bywydau.

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Marred Jones o Fangor sy'n cael ei drawsnewid.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?