S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Rhaglen uchafbwyntiau o gyfres 3 Iaith ar Daith.

 • Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Lisa Gwilym yn cyflwyno Dafydd Iwan a'r band mewn noson fythgofiadwy o Lwyfan y Maes, Eisteddfod Ceredigion 2022.

 • Radio Fa'ma

  Radio Fa'ma

  Mae 'Radio Fa'ma' wedi cyrraedd Dyffryn Nantlle a bydd Tara Bethan a Kris Hughes yn gwrando ar straeon rhai o bobl y dyffryn mewn rhaglen ddwys a hwyliog arall.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Yn y gyfres yma bydd 3 person o'r un ardal yn camu i'w ceginau i baratoi pryd o fwyd tri chwrs i'w gilydd. Fe fydd pob un o'r tri yn gyfrifol am ddewis un cwrs yr un. OND nid nhw fydd yn paratoi na choginio y ryseit ma nhw wedi ei ddewis. Sut siâp fydd arnyn nhw yn y gegin tybed' A'r ôl y coginio mae'n amser blasu a chyfarfod y gweddill am y tro cyntaf. Beth mae nhw i gyd yn feddwl o ryseitiau ei gilydd' A fydd y bwyd yn plesio' A fydd y sgwrsio a'r bwyd blasus wedi troi tri dieithrin yn ffrind

 • Nôl i'r Gwersyll

  Nôl i'r Gwersyll

  Bydd y criw yn aros ym mloc Penhelyg am eu penwythnos yn yr 80au. Pa weithgareddau fydd wedi'u drefnu i'r gwersyllwyr brwd' Pa lys fydd fwyaf cystadleuol, a beth fydd eu hoff bryd bwyd o'r cyfnod'

 • Pa Fath o Bobl...

  Pa Fath o Bobl...

  Mae'n swyddogol - yn ôl arolwg annibynnol, pêl-droed nid rygbi yw camp fwya' poblogaidd Cymru. Garmon ab Ion sy'n edrych ar sut mae'r FAW wedi achub y blaen ar y WRU a dal dychymyg y genedl. Pa fath o berson sy'n dilyn rygbi yng Nghymru' Oes modd dilyn y ddwy gamp neu yw'r hollt yn rhy ddwfn' Bydd Garmon yn teithio'r wlad a holi cefnogwyr cyn cyflwyno eu sylwadau i'r WRU.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  Ym mhennod ola emosiynol y gyfres mae y Gwesty yn helpu Myra Williams, 91 oed, i ddod o hyd i fedd ei brawd bach, sydd ar goll ar ochr arall y byd, ers dros 70 mlynedd. Mae yna aduniad i Ian Thomas, sydd wedi bod yn chwilio am ei chwaer ers dros 10 mlynedd.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?