S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Ffilmiau Ddoe

  Ffilmiau Ddoe

  Consurio a Chaerdydd fydd yn denu sylw Huw Stephens wrth iddo wylio ffilmiau o Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd Huw Stephens a Huw Aaron yn mwynhau ffilm am gerddoriaeth a chonsurio o Flaenau Ffestiniog a Huw Aaron, sy'n gartwnydd, yn rhyfeddu at gartŵn o 1930 gan y Cymro Sid Griffiths, ac at ddireidi hysbysesbion o sinema Port Talbot. Mewn detholiad o ffilmiau am Gaerdydd caiff Hanna Jarman a Huw weld Shirley Bassey, Fred Keenor a Richard Dimbleby, agoriad y mosg cynta a

 • Natur a Ni

  Natur a Ni

  Rhaglen ola'r gyfres o 'Natur a Ni', a'r arbenigwr adar, Daniel Jenkins-Jones fydd yn ymuno â Morgan Jones yn Garreglwyd.

 • Antur Adre

  Antur Adre

  Cyfres newydd yn dilyn teuluoedd a ffrindiau sydd wedi dewis mynd ar wyliau¿n agos at adre' eleni i ddarganfod rhai o¿r rhyfeddodau sydd gan Gymru i'w chynnig. Yn y rhaglen gyntaf, criw o fyfyrwyr o rai o Brifysgolion Caerdydd sy'n mwynhau penwythnos o antur awyr agored yn ardal Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ac yn rhyfeddu at y llecynnau hyfryd sydd ar stepen eu drws. Ar ôl i'w blwyddyn gyntaf gael ei thorri'n fyr, mae¿r criw yn falch o fod yn ôl gyda¿i gilydd, ac yn mwynhau gwersylla, syrffio

 • Straeon y Ffin

  Straeon y Ffin

  Gareth Potter sy'n ymweld â llefydd a phobl ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

 • Goreuon Gwesty Aduniad

  Goreuon Gwesty Aduniad

  Golwg yn ol ar y rhai ddaeth i'r Gwesty i weld ffrindiau coll, a chlywed be ddigwyddodd wedyn.

 • 24 Awr

  24 Awr

  Yn y gyfres hon, byddwn yn dangos profiadau pobol sy¿n mynd trwy ddigwyddiadau arwyddocaol dros gyfnod o 24 Awr. Yn y bennod yma, mae Tomi Roberts-Jones o Gaerdydd yn mynd i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Prydain yn Derby.

 • Cymru o'r Awyr

  Cymru o'r Awyr

  Yn y drydedd bennod, mae lluniau gogoneddus o Gymru o'r awyr yn cael eu cymysgu â geiriau a gweithiau rhai o'n llenorion, beirdd, awduron a chantorion mwyaf ysbrydoledig - pob un ohonynt wedi'u tanio gan y tirweddau oddi tanynt. Y tro 'ma, Catrin Finch sy'n ein tywys trwy Geredigion, Beti George sy'n hel atgofion am Langrannog, cerdd Ceri Wyn Jones sy'n ein harwain trwy Aberteifi, tra bod Dewi Pws yn adrodd stori Barti Du. Daw'r caneuon y tro hon gan Cerys Matthews a Meic Stevens - y ddau yn swy

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?