S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Goreuon Gwesty Aduniad

  Goreuon Gwesty Aduniad

  Golwg ar rai ddaeth i'r Gwesty i chwilio am bobl arbennig oedd yn byw ben arall y byd

 • Ffilmiau Ddoe

  Ffilmiau Ddoe

  Dathlu yw thema rhaglen gynta'r gyfres wrth i Emma Walford wylio rhai o hen ffilmiau Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethool trwy lygaid heddiw. Caryl Parry Jones sy'n ymuno â hi i wylio ffilmiau o'r Rhyl, i ryfeddu at garnifals a ffeiriau o Helygain i'r Drenewydd, ac i ddathlu'r Nadolig ym Mhontypridd. Bydd y steilydd Helen Humphreys yn gweld sut mae dillad ac arferion priodas wedi newid yn ystod yr 20fed ganrif wrth wylio dathliadau o Tiger Bay a Llanelli, Aberystwyth a Llanidloes.

 • Cymru o'r Awyr

  Cymru o'r Awyr

  Yn y drydedd bennod, mae lluniau gogoneddus o Gymru o'r awyr yn cael eu cymysgu â geiriau a gweithiau rhai o'n llenorion, beirdd, awduron a chantorion mwyaf ysbrydoledig - pob un ohonynt wedi'u tanio gan y tirweddau oddi tanynt. Y tro 'ma, Catrin Finch sy'n ein tywys trwy Geredigion, Beti George sy'n hel atgofion am Langrannog, cerdd Ceri Wyn Jones sy'n ein harwain trwy Aberteifi, tra bod Dewi Pws yn adrodd stori Barti Du. Daw'r caneuon y tro hon gan Cerys Matthews a Meic Stevens - y ddau yn swy

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Mae'r gystadleuaeth mynd am dro wedi dychwelyd! Yn rhaglen gyntaf y gyfres newydd byddwn ni'n canfod rhywbeth prin, sef copa mynydd ym Mon yn troedio llwybr cyfarwydd y Mwynwyr dan odre'r Wyddfa gan brofi golygfeydd godidog rhai o lynnoedd y mynydd, byddwn yn ymlwybro drwy goedwig Hensol ym Mro Morganwg, cyn gorffen ar y fflat, ar lwybr hen rheilffordd Dyffryn Aeron. Pedair taith gerdded, pedwar cystadleuydd ond dim ond un enillydd fydd yn cipio'r wobr o fil o bunnoedd! Pwy fydd yr enillydd' Lly

 • None

  Newid Hinsawdd Newid Byd: COVID-19

  ¿Mae Steffan Griffiths a Dafydd Wyn yn ôl, a¿r tro hwn mi fyddan nhw¿n edrych ar effaith Coronafeirws ar ein hamgylchedd. Gyda COVID-19 yn ysgwyd y byd a¿n ffordd o fyw, tybed os oes unrhyw effaith wedi bod ar y broblem o gynhesu byd eang' Ac a fydd ¿na fwy o bandemics yn sgil y newidiadau hinsoddol i¿n planed'¿

 • Lle Bach Mawr

  Lle Bach Mawr

  Ymunwch a¿r tri cynllunydd brwd Carwyn Lloyd Jones, Mandy Watkins a Gwyn Eiddior wrth iddynt dderbyn yr her o adnewyddu lle bach i fewn i ddihangfa fawr. Yr wythnos hon mae¿r tri yn cael dewis gwrthrych sy¿n dal dŵr a¿r thema ydy Lle Bach Hapus. Sut hwyl fydd y tri creadigol yn cael wrth greu gofod gwych yn eu lle bach hapus nhw'

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?