S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Y Frwydr: Stori Anabledd

  Y Frwydr: Stori Anabledd

  Mae'r actor Mared Jarman yn parhau ei thaith i ddysgu am hanes anabledd yng Nghymru gan edrych ar y 60au a'r 70au: adeg pan oedd llawer o bobl anabl yn cael eu cloi mewn sefydliadau mawr. Ond mi roedd rhai arloeswyr yn brwydro yn erbyn y system.

 • Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Wrth i'r gymuned Gymraeg yn Dubai gynyddu mae Ellen Aiad a'i mab hefyd yn benderfynol o gadw'r iaith i fynd. Mae Mike yn cwrdd â Gareth i weld rhai o geir drytaf y byd. A sut siap sydd ar gwmni cynnyrch gwallt cyrliog Elinor Davies Farn'

 • None

  Dylan a Titw i Ben Draw'r Byd

  Breuddwyd Dylan yw croesi draw i Ynys Enlli, er y rhwystrau corfforol sydd ganddo. Mae Titw ei ofalwr yn benderfynol o'i helpu i oresgyn y Dystonia sy'n caethiwo ei gorff er mwyn cyrraedd 'Pen Draw'r Byd.' Yn kick boxio a rhedeg marathons cyn hyn mae Dylan yn barod at yr her a'r boen. Ni wnaiff Titw ildio chwaith.

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio newydd gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn rhaglen olaf y gyfres mae'n dangos i ni sut i greu prydau 'ffansi pants', rhai sy'n edrych yn fwy cymhleth nag ydyn nhw. Ac mae Mam a Dad Colleen yn dod draw i fwynhau pwdin arbennig.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu'r cymeriad sy'n byw yno. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr ymladdwr cymysg proffesiynol, Brett Johns.

 • Cais Quinnell

  Cais Quinnell

  Yn y gyfres hon bydd y cyn chwaraewr rygbi Scott Quinnell yn mynd ar hyd a lled Cymru yn troi ei law at bob math o weithgareddau a phrofiadau amrywiol. Cyfle i ymarfer ei Gymraeg a dysgu geirfa newydd wrth gael llond ei fol o hwyl. Yr wythnos hon mae'n mynd i Fforio môr, yn mynd am fath 'Gong' ac yn cael gweithdy Drag.

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Marred Jones o Fangor sy'n cael ei drawsnewid.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?