S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Cyfres o raglenni awr gyda Mari Lovgreen yn mwynhau rhai o glasuron Dai Llanilar - heno yr hen bethe a sut mae cynnal a¿u cadw nhw i fynd yn bwysig yn nghefn gwlad. Hefyd stori gyfoes bugail Bangor sydd a weldio yn ei waed.

 • Pobol y Rhondda

  Pobol y Rhondda

  Portread o'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

 • Y Castell

  Y Castell

  Mewn cyfres dair rhan, Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell - yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir.

 • None

  Adref o Uffern

  Atgof o'r rhyfel yn y Dwyrain Pell yng nghwmni rhai o'r Cymry a fu'n ddigon ffodus i ddod yn ôl o faes y gad, o gaethiwed a hyd yn oed o Hiroshima.

 • Y Sioe Fwyd

  Y Sioe Fwyd

  Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol. Yn ymuno a nhw yn y rhaglen hon, mi fydd brenin y barbeciw Chris Roberts.

 • None

  Ail Agor Ysgol Maesincla

  Ar ôl tri mis hir iawn adre, mae rhai o wynebau cyfarwydd Ysgol Maesincla yn dychwelyd i'r ysgol. Ond sut fydda nhw'n addasu i ddosbarth o dri yn unig, sut brofiad fydd chwarae ar yr iard heb gyffwrdd ei gilydd, a beth am y rhai sy'n aros adre a ddim yn cael mynd yn ôl' Mae pob dim yn newydd, yn wahanol, a weithiau yn anodd - ond fel arfer trwy'r cwbl mae digon o chwerthin a hiwmor ffraeth!

 • 3 Lle

  3 Lle

  Wyneb adnabyddus yn ymweld â thri lle o bwysigrwydd personol.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?