S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres newydd gydag Angharad Mair a Siân Thomas sy'n dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nol i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr 1991, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol!

 • None

  Dim Ysgol: Maesincla

  Mi gafodd cymeriadau Ysgol Maesincla dipyn o argraff ar wylwyr y gyfres deledu, ac mae'r rhaglen arbennig yma yn rhoi cyfle i ni ddal fyny efo straeon y plant, eu teuluoedd a'r staff yn ystod cyfnod o newid mawr yn hanes yr ysgol.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Mae'r gwanwyn lond y tir a'r awyr yn gliriach nag erioed, dyma gefnlen berffaith ar gyfer noson hamddenol braf yn yr ardd, a chyfle arbennig am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Y tro hwn: y cyfansoddwr Robat Arwyn sy'n westai.

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan wrth iddynt hwylio yn eu cwch newydd, Mystique. (2016)

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Cyfres o raglenni awr gyda Mari Lovgreen yn mwynhau rhai o glasuron Dai Llanilar - heno hwyl tripiau tramor Dai. Hefyd trip criw Cefn Gwlad bach ¿ i ffatri goed yn Llanrwst!

 • Natur a Ni

  Natur a Ni

  Ar Natur a Ni yr wythnos hon bydd Morgan Jones yn dod i adnabod bywyd gwyllt Cymru yn well yng nghwmni naturiaethwyr brwdfrydig. Bydd cyfle hefyd i adnabod can aderyn yr wythnos a gweld dyddiadur bywyd gwyllt mis Mehefin Angharad Jones.

 • Y Fets

  Y Fets

  Y tro yma ar y Fets, mae bywyd pob dydd y practis yn newid wrth i¿r argyfwng Covid 19 waethygu. Gyda¿r ysbytau milfeddygol yn dechrau cau mae Kate yn gorfod mentro ar lawdriniaeth fawr. Mae Catrin ar frys i gyrraedd fferm leol er mwyn helpu buwch sy¿n geni llo. Mae Diane a Nerys yn trin dannedd Patch y terrier, ac mae¿n gyfnod nodedig i¿r feddygfa wrth iddyn nhw berfformio triniaeth twll clo am y tro cyntaf erioed.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?