Amdanom ni

Bob wythnos, mae gwylwyr yng Nghymru a thrwy Brydain yn mwynhau dros 115 awr o raglenni Cymraeg wedi'u darlledu gan S4C, ar y teledu a'r we.

Amdanom ni

S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni. Mae ITV Cymru hefyd yn cael ei gomisiynu i gynhyrchu rhaglenni. Mae BBC Cymru yn cynhyrchu tua deg awr yr wythnos o raglenni ar gyfer S4C, gan gynnwys y newyddion a'r ddrama ddyddiol Pobol y Cwm, wedi'u hariannu o ffi'r drwydded.

Mae S4C yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos - o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau - ar wahanol llwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer y gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau. Ac mae'r rhaglenni ar gael mewn HD ar Sky a Freesat yng Nghymru ac ar draws y DU.

Ers Ebrill 2013, mae'r rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod o'r ffi drwydded, trwy Ymddiriedolaeth y BBC, gyda chanran o'n cyllid yn dod o'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) llywodraeth Prydain . Mae hefyd gan S4C rai pwerau i gynhyrchu incwm masnachol, er enghraifft trwy werthu hysbysebion.