S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chwaraeon

Ar gael nawr

 • None

  None

  1972 ym Mharc yr Arfau, Caerdydd, gyda thim XV Barry John yn chwarae yn erbyn XV Carwyn James - hynnyw yw, 22 o'r Llewod a deithiodd i Seland Newydd yn '71, Carwyn James fel hyfforddwr a gêm olaf y 'Brenin' Barry John yng Nghymru. Syniad y darlledwr a'r sylwebydd John Evans oedd hwn i ddathlu 50 mlynedd o'r Urdd yng Nghymru. Enillodd XV Barry John y gêm 33-28, gyda'r dewin bach yn sgorio 14 o bwyntiau. 9 diwrnod wedi'r gêm yma, bu i Barry John ddatgan ei ymddeoliad o rygbi. Dyma gyfle i edrych y

 • None

  None

  Cyfle i ail-fyw gemau pêl-rwyd rhyngwladol Cymru yn erbyn Trinidad a Tobago a Malawi o'r haf diwethaf. Mewn dwy ornest wych ym Mae Caerdydd, profodd merched Cymru eu bod yn gallu cystadlu gyda'r timau gorau'n y byd pêl-rwyd. Bydd cyfle hefyd i glywed gan seren y tîm Nia Jones mewn sgwrs newydd gyda Lauren Jenkins, yn hel atgofion am gemau'r llynedd ac yn ymateb i sefyllfa bresennol COVID-19.

 • Clasuron Rygbi S4C

  Clasuron Rygbi S4C

  Gareth Roberts sydd yn ail-fyw tair gêm bythgofiadwy yng Nghwpan Heineken a Cwpan Her Ewrop. Bydd Gareth yn dwyn i gôf buddugoliaeth hynod y Scarlets dros Toulouse yn 2006, drama rownd gynderfynol rhwng y Gleision a Chaerlyr yn 2009 a gorfoledd y Gleision wrth iddyn nhw guro Toulon i godi Cwpan Her Ewrop yn 2010.

 • Dyddiau Da: Rygbi

  Dyddiau Da: Rygbi

  Ers ennill y Gamp Lawn yn 2012, roedd tîm Cymru wedi colli 7 gêm o'r bron cyn dechrau'r Bencampwriaeth yn 2013. Colli eto oedd eu hanes yn y gêm agoriadol yn erbyn Iwerddon, ond wedi tair buddugoliaeth yn olynol oddi cartref, roedd y llwyfan wedi ei osod yn Stadiwm y Mileniwm, i gipio'r teitl o dan drwynau'r Saeson. Jamie Roberts, Mike Phillips ac Andrew Coombs sy'n hel atogofion am un o berfformiadau mwyaf cofiadwy Cymru erioed.

 • Dyddiau Da: Rygbi Dan 20

  Dyddiau Da: Rygbi Dan 20

  Uchafbwyntiau o gêm terfynol Cymru Dan 20 erbyn yr hên elyn - Lloegr - o bencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd Dan 20 yn 2013. Y Cymry yn ceisio ennill y tlws am y tro cyntaf yn eu hanes yn erbyn tîm ag oedd yn cynnwys Llewod y dyfodol fel Jack Nowell a Ross MorIarty - sydd nawr yn chwarae i Gymru wrth gwrs. Gyda Steff Hughes, Sam Davies ac Ellis Jenkins yn sêr i dîm Danny Wilson.

 • Y Ty Rygbi

  Y Ty Rygbi

  Sut mae'n harwyr rygbi yn llenwi eu hamser yn ystod cyfnod Cofid 19' Mae'r cyflwynydd rygbi Rhys ap William yn llenwi ei amser drwy ail adeliadu ty ac yn ystod ei 'tea breaks' aml a chyson fe fydd Rhys yn tynnu rhai o brif bersonoliaethau'r bêl hirgron at ei gilydd am sgwrs. Beth yw hanes Shane Williams lawr yn yr Aman, Sioned Harries yng Nghwm Gwendraeth a Mike Phillips draw yn Dubai' Ymunwch â Lauren Jenkins yn ei chegin am holl newyddion rygbi a chlipiau'r gwefannau cymdeithasol yr wythnos a

 • Clasuron Sgorio:

  Clasuron Sgorio:

  Cyfle i weld rownd derfynol Cwpan Cymru 2017 yn ei chyfanrwydd. Roedd y Seintiau Newydd yn anelu i ennill y gwpan am y pedwerydd tro yn olynol, tra'r roedd y Bala'n ymddangos yn y rownd derfynol am y tro cyntaf yn eu hanes. Doedd y Bala heb guro'r Seintiau erioed cyn y gêm hon a gyda'r Seintiau newydd gipio'r Bencampwriaeth 27 pwynt yn glir, roedd yr her yn fwy nac erioed i Colin Caton a'i dîm. Y cyfan yng nghwmni Nic Parry a Malcolm Allen.

 • Mwy o Chwaraeon

  Mwy o raglenni Chwaraeon S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?