Swyddi

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y rôl ganlynol

  • Goruchwyliwr TG

    Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2017

    Rydym yn chwilio am Oruchwyliwr TG profiadol i ymuno â'r tîm cefnogi TG.

  • Swyddog Cyfathrebu

    Dyddiad Cau: 3 Mawrth 2017

    Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â'r tîm Cyfathrebu. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.