S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y rôl ganlynol

 • Comisiynydd Drama

  Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2019

  Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol, adeiladol a blaenweithgar gyda'r sector gynhyrchu annibynnol drwy gydweithio, creu a meithrin syniadau ar y cyd er mwyn adnabod a meithrin cynnwys yn y maes drama o'r safon uchaf.

 • Ysgrifennydd Bwrdd S4C

  Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2019

  Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a'r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd.Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a'r gallu i weithio'n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu.Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

  Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a'r iaith Gymraeg.

 • Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

  Dyddiad Cau: 5 Mawrth 2019

  Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel gyda ffocws ar chwaraeon yn bennaf. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy'n cyrraedd y mwyaf o bobl bob wythnos.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?