S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi canlynol

Diolch am eich diddordeb mewn ymgeisio am swydd yn S4C.

Mae S4C mewn cyfnod cyffrous yn ei hanes wrth i ni symud i'n cartref newydd yng Nghanolfan S4C: Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Os fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â thîm bywiog, gweithgar ac ymroddgar y sianel. Yma, mae gan bawb ei rôl allweddol i gynnal, hybu a thyfu'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd. Mae hynny yn dod â phwysigrwydd unigryw i bob swydd yn y sefydliad - pwysigrwydd i ddyfodol y gwasanaeth a'i dylanwad ar ffyniant yr iaith Gymraeg.

Mae S4C yn edrych i'r dyfodol, ac ry' ni am i chi ddod gyda ni. Yn y blynyddoedd nesaf byddwn yn canolbwyntio ar wasanaethu ein cynulleidfa yn well mewn sawl ffordd; drwy gynnal gwasanaeth bywiog ar y brif sianel, ond hefyd ar amrywiaeth ehangach o lwyfannau, a drwy gynyddu ein cynnwys digidol i ddarparu gwasanaeth uniongyrchol i bob gwyliwr. Byddwn yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol i ymestyn ein hadnoddau i lefydd newydd, gan weithio tuag at sicrhau bywyd i'r iaith Gymraeg ar bob llwyfan posib.

Mae ein gweledigaeth yn gryf; i fod yn rhan ganolog o fywyd pobl Cymru ym mhobman. Ry' ni am fod yn ddyfeisgar ac arloesol wrth ddarparu adloniant a gwybodaeth yn yr iaith Gymraeg, gyda chynnwys sy'n ysbrydoli, yn creu sgwrs ac yn cyffwrdd y galon.

Drwy weithio gyda ni, byddwch chi yn allweddol wrth gyflawni'r weledigaeth hon.

Ry' ni'n edrych ymlaen at dderbyn eich cais.

Pob lwc!

Owen Evans

Prif Weithredwr S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?