Y Wefan Hon

Y Wefan hon

images of the s4c website

Cynhyrchwyd y wefan hon i chi, ein defnyddwyr. Rhoddwyd anghenion ein defnyddwyr yn ganolog i bob rhan o'r gwaith cynhyrchu. Mae eich sylwadau a'ch barn yn bwysig i ni.

Hygyrchedd

Cynhyrchwyd y wefan hon i safonau gwe a hygyrchedd uchel. Rydym yn gweithio tuag at wneud ein gwefannau rhaglenni a rhai adrannau eraill at y safon sy'n cael ei nodi yn ein polisi hygyrchedd.