S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wefan hon

Cwcis ar S4C

Mae gwefan S4C yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i S4C ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod

Mae S4C yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth orau i chi ar ein gwefan. Mae cwcis yn cael eu defnyddio i storio gwybodaeth ynglŷn â'ch dewisiadau ar-lein, er enghraifft, gall S4C ddefnyddio cwcis ar gyfer eich dewis iaith ar wefan S4C. Os ydych chi'n defnyddio safle Tywydd S4C, gall S4C ddefnyddio cwcis i storio eich cyfeiriad a'ch còd post a geoleoliad y ddyfais er mwyn sicrhau fod y wybodaeth am y tywydd yn lleol i chi.

Os byddwch yn ymweld â thudalen ar wefan S4C sy'n cynnwys cynnwys wedi'i wreiddio o'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd cwcis trydydd parti yn tracio eich defnydd o wefan S4C

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn recordio patrwm eich gweithgareddau arlein. Prif bwrpas cwcis yw adnabod defnyddwyr a pharatoi tudalennau arbennig ar eu cyfer. Pan fyddwch yn ymweld â gwefan sy'n defnyddio cwcis, mae'n bosib y bydd yn gofyn i chi gwblhau ffurflen gan ddarparu gwybodaeth megis eich enw a'ch diddordebau. Mae'r wybodaeth hwn yn cael ei becynnu i cwci ac fe'i hanfonir at eich porwr sy'n ei storio tan eich ymweliad nesaf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, bydd eich porwr yn anfon cwci at weinydd y we. Gall y gweinydd ddefnyddio'r wybodaeth hwn i gyflwyno tudalennau sydd wedi eu dylunio'n arbennig at chwaeth y gynulleidfa darged. Er enghraifft, drwy gael cwcis ar eich peiriant, yn hytrach na gweld tudalen groeso cyffredinol, mae'n bosib i chi weld tudalen groeso gyda'ch enw arni.

Rhestr o cwcis sy'n gysylltiedig â gwefan S4C

  Angenrheidiol

  Mae angen cwcis angenrheidiol i alluogi nodweddion sylfaenol y wefan hon, fel darparu manylion mewngofnodi diogel neu addasu eich dewisiadau o ran rhoi caniatâd. Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw ddata personol adnabyddadwy.

  Swyddogaethol

  Mae cwcis gweithredol yn helpu i gyflawni rhai swyddogaethau fel rhannu cynnwys y wefan ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, casglu adborth, a nodweddion trydydd parti eraill.

  Dadansoddeg

  Defnyddir cwcis dadansoddol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan. Mae'r cwcis hyn yn helpu i ddarparu gwybodaeth am fetrigau fel nifer yr ymwelwyr, cyfraddau bownsio, ffynonellau traffig, ac ati.

Sut i ddiffodd cwcis?

Mae gan bob defnyddiwr yr opsiwn i'w cyfrifiaduron dderbyn cwcis, i'w hysbysu pan mae cwci am gael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw bryd. Byddai dewis yr opsiwn olaf, yn golygu, na fydd rhannau o wefannau ar gael i'r defnyddiwr hwnnw, gan olygu yn y pendraw na fydd y defnyddiwr yn gallu cymryd mantais lawn o holl nodweddion gwefannau S4C. Mae pob porwr yn wahanol felly cymrwch olwg ar ddewislen 'Help' eich porwr i ddysgu sut i newid eich gosodiadau.

Os ydych wedi dewis peidio â derbyn cwcis, gallwch barhau i edrych ar wefannau S4C tan eich bod eisiau cofrestru am wasanaethau ar wefannau S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?