S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wefan hon

Cwcis ar S4C

Mae gwefan S4C yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i S4C ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn recordio patrwm eich gweithgareddau arlein. Prif bwrpas cwcis ydi adnabod defnyddwyr a pharatoi tudalennau arbennig ar eu cyfer. Pan fyddwch yn ymweld â gwefan sy'n defnyddio cwcis, mae'n bosib y bydd yn gofyn i chi gwblhau ffurflen gan ddarparu gwybodaeth megis eich enw a'ch diddordebau. Mae'r wybodaeth hwn yn cael ei becynnu i cwci ac fe'i hanfonir at eich porwr sy'n ei storio tan eich ymweliad nesaf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, bydd eich porwr yn anfon cwci at weinydd y we. Gall y gweinydd ddefnyddio'r wybodaeth hwn i gyflwyno tudalennau sydd wedi eu dylunio'n arbennig at chwaeth y gynulleidfa darged. Er enghraifft, drwy gael cwcis ar eich peiriant, yn hytrach na gweld tudalen groeso cyffredinol, mae'n bosib i chi weld tudalen groeso gyda'ch enw arni.

Rhestr o cwcis sy'n gysylltiedig â gwefan S4C

  Cwcis prif hafan S4C

  Gwraidd Enw'r Cwci Pwrpas Disgrifiad
  Gwefan S4C accepted_cookies Personoli'r safle Yn nodi fod y rhybudd cwci wedi cau ac yn ei rwystro rhag cael ei ddangos eto.
  Clic S4C-seek-xx Personoli'r safle Cofnodi llinell amser y rhaglen sy'n cael ei gwylio, mae'r rhaglen yn parhau o'r pwynt yma pan fo'r gwyliwr yn dychwelyd i'r rhaglen.
  S4C-parental-em Personoli'r safle Cyfeiriad e-bost wedi ei amgryptio ar gyfer rheolaeth rhieni. Mae hyn yn cael ei storio yn lleol ac nid yw'r wybodaeth yn cael ei chasglu gan S4C.
  S4C-parental-hash Personoli'r safle Cyfrinair wedi ei amgryptio ar gyfer rheoli rhieni. Mae hyn yn cael ei storio yn lleol ac nid yw'r wybodaeth yn cael ei chasglu gan S4C.
  S4C-parental-lock Personoli'r safle Dangos os ydy'r clo rhieni ymlaen neu beidio.
  Rygbi a Caban _icl_current_language Personoli'r safle Storio'r dewis iaith. Mae'r rhagosodiad yma'n cael ei ddefnyddio pan mae'r defnyddiwr yn dychwelyd i'r safle.
  Hafan Gynhyrchu PID Personoli'r safle Tracio'r iaith a ddefnyddir.
  Dysgwyr s4c_dysg_sid Tracio sesiwn Tracio'r sesiwn ar y wefan.
  s4c_dysg_lefel Personoli'r safle Tracio lefel y Gymraeg mae'r defnyddiwr wedi ei ddewis.
  Tywydd s_cc Personoli'r safle Yn nodi os oes caniatâd i cwcis eraill gael ei storio gan safle'r Tywydd.
  s_sq Personoli'r safle Tracio'r linciau a gliciwyd yn flaenorol ar safle'r Tywydd.
  ASP.NET_SessionId Tracio sesiwn Sesiwn id ASP.NET, nid yw hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr.
  myLocationDetails Personoli'r safle Caniatáu'r gallu i gadw cyfeiriad/côd post y defnyddiwr er mwyn lleoli'r wybodaeth Tywydd.
  Cymorth PHPSESSID Tracio sesiwn ID sesiwn PHP, mae hyn yn cael ei rhagosod gan y system. Nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr.

  Cwcis safleoedd Plant S4C

  Gwraidd Enw'r Cwci Pwrpas Disgrifiad
  Cyw cyw Personoli'r safle Os yw'r defnyddiwr wedi mewngofnodi mae'r cwci yn storio enw'r defnyddiwr i'w ddefnyddio ar y safle, fel arall mae guest_xx yn cael ei aseinio fel enw'r defnyddiwr.
  Stwnsh stwnsh Personoli'r safle Os yw'r defnyddiwr wedi mewngofnodi mae'r cwci yn storio enw'r defnyddiwr i'w ddefnyddio ar y safle, fel arall mae guest_xx yn cael ei aseinio fel enw'r defnyddiwr.

  Cwcis 3ydd Parti

  Gwraidd Enw'r Cwci Pwrpas Disgrifiad
  Rhwydweithio Cymdeithasol c_user, csm, datr, locale, lu, s, xs Personoli'r safle Cwcis cyswllt ar gyfer Facebook sy'n eich galluogi i rannu cynnwys gyda'ch rhwydweithiau cymdeithasol, mynegi diddordeb mewn cynnwys a chysylltu â'ch rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol.

  I ddileu cwcis Facebook, ewch i http://www.facebook.com/help/?page=185360664848864

  Google Analytics __utma Ystadegau defnydd Wefan Storio'r nifer o ymweliadau, ac adeg yr ymweliad cyntaf, yr ymweliad blaenorol, ac yr ymweliad ar hyn o bryd.
  __utmb and __utmc Ystadegau defnydd Wefan Mesur hyd ymweliad: pan fydd ymweliad yn dechrau, a brasamcan diwedd yr ymweliad.
  __utmz Ystadegau defnydd Wefan Storio lleoliad unrhyw ymweliad.

  I ddileu cwcis Google ewch i http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Sut i ddiffodd cwcis?

Mae gan bob defnyddiwr yr opsiwn i'w cyfrifiaduron dderbyn cwcis, i'w hysbysu pan mae cwci am gael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw bryd. Byddai dewis yr opsiwn olaf, yn golygu, na fydd rhannau o wefannau ar gael i'r defnyddiwr hwnnw, gan olygu yn y pendraw na fydd y defnyddiwr yn gallu cymryd mantais lawn o holl nodweddion gwefannau S4C. Mae pob porwr yn wahanol felly cymrwch olwg ar ddewislen 'Help' eich porwr i ddysgu sut i newid eich gosodiadau.

Os ydych wedi dewis peidio â derbyn cwcis, gallwch barhau i edrych ar wefannau S4C tan eich bod eisiau cofrestru am wasanaethau ar wefannau S4C. Am wybodaeth bellach ynglŷn â cwcis a sut i'w dileu, ewch i www.aboutcookies.org.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?