S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • 35 Diwrnod

  35 Diwrnod

  Cyfres newydd, a chorff newydd wedi ei ganfod yn arnofio yn y môr, wedi ei wisgo yn barod am briodas. 35 niwrnod ynghynt, mae Beth y ddarpar briodferch yn cael hwyl gyda'i morwynion priodas a'i ffrindiau oes wrth baratoi am ei diwrnod mawr, ond mae cymylau duon yn bygwth ei hapusrwydd: ymddygiad amheus ei darpar-wr Dylan a chenfigen ei brawd anhapus, Owen.

  Gall Beth orchfygu ei amheuon am briodi er mwyn cadw ei theulu'n hapus?

 • Cyswllt (Mewn Covid)

  Cyswllt (Mewn Covid)

  Mae'r ddrama dair rhan hon yn adlewyrchu bywyd yn ystod cyfnod 'lockdown' dros dair wythnos ac yn trafod unigedd a gobaith y cyfnod rhyfedd hwn a hynny wrth i bob cenhedlaeth gael eu heffeithio.

  Mae ffilmio yn digwydd yn bennaf yn nhai yr actorion ar liniaduron a ffonau symudol, ond hefyd gyda deunydd ychwanegol ar gamera.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Aled yn gweithio¿n galed i drio gwneud i Wyn sylweddoli fod o am gael trafferth ffeindio rhywun arall i redeg Copa os ydi o¿n gadael. Tydi Sian ddim wir isho mynd i¿r arddangosfa ond ddim chwaith isho i John feddwl bod ganddi rhywbeth i¿w guddio. Mae Robbie yn cael diwrnod gwael wrth iddo ddenu sylw Mathew, sydd mewn hwylia drwg beth bynnag.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Sioned mewn cyfyng gyngor wrth iddi boeni ei bod yn feichiog, tra bod DJ yn fodlon gwneud unrhywbeth i'w gwneud hi'n hapus. Mae Hywel yn falch o weld Rhys yn symud ymlaen gyda rhywun newydd yn y cwm.

 • Pobol y Cwm: Y Cymeriadau

  Pobol y Cwm: Y Cymeriadau

  Faint wyddoch chi am gymeriad Mark' Mae'r gyfres archif arbennig yma o Gwmderi yn gyfle i dreiddio dan wyneb rhai o gymeriadau fwyaf lliwgar y pentref. Yn y rhaglen hon cawn ddod i adnabod cymeriad Mark dipyn gwell, a hynny dan arweiniad rhywun sydd yn ei nabod yn well na neb, yr actor Arwyn Davies.

 • Talcen Caled - Cyfres 1

  Talcen Caled - Cyfres 1

  Cyfres ddrama. Mae teulu Les a Gloria yn gwneud eu gorau i gael dau ben llinyn ynghyd mewn tref fechan yn y Gogledd. Mae Gloria yn dotio at lwyddiant ei mab, Bryn, yn y fyddin a Les yn gweu gobeithion am ei ferch Gwenno. Ond mae awelon croes yn bygwth llong eu breuddwydion.

 • 35 Diwrnod - Cyfres 3

  35 Diwrnod - Cyfres 3

  Cyfres ddrama ddirgel - pwy sydd wedi marw a pham'

 • Amdani: Cyfres 6

  Amdani: Cyfres 6

  Cyfres ddrama boblogaidd sy'n dilyn helyntion merched Clwb Rygbi Llan. // Ym mhennod ola'r gyfres mae Beryl ac Em yn darganfod bod cael pobl yn eu harddegau'n byw yn eu ty'n gallu arwain at drafferth. Mae Ceri a Dafydd yn paratoi i adael Cymru tra bo' babi Menna a Gwion ar fin cael ei eni.

 • None

  Arth - Drama fer

  Mae Arthur a Glesni yn byw bywyd distaw, di-drafferth gyda'i gilydd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Hynny yw nes bod Arthur yn darganfod technoleg newydd a fydd yn newid eu bywydau am byth.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?