S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • 35 Diwrnod

  35 Diwrnod

  Cyfres newydd, a chorff newydd wedi ei ganfod yn arnofio yn y môr, wedi ei wisgo yn barod am briodas. 35 niwrnod ynghynt, mae Beth y ddarpar briodferch yn cael hwyl gyda'i morwynion priodas a'i ffrindiau oes wrth baratoi am ei diwrnod mawr, ond mae cymylau duon yn bygwth ei hapusrwydd: ymddygiad amheus ei darpar-wr Dylan a chenfigen ei brawd anhapus, Owen.

  Gall Beth orchfygu ei amheuon am briodi er mwyn cadw ei theulu'n hapus?

 • Cyswllt (Mewn Covid)

  Cyswllt (Mewn Covid)

  Mae'r ddrama dair rhan hon yn adlewyrchu bywyd yn ystod cyfnod 'lockdown' dros dair wythnos ac yn trafod unigedd a gobaith y cyfnod rhyfedd hwn a hynny wrth i bob cenhedlaeth gael eu heffeithio.

  Mae ffilmio yn digwydd yn bennaf yn nhai yr actorion ar liniaduron a ffonau symudol, ond hefyd gyda deunydd ychwanegol ar gamera.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • 35 Diwrnod - Cyfres 5

  35 Diwrnod - Cyfres 5

  Mae¿r criw o ffrindiau ¿ ac ambell un ychwanegol ¿ yn cyrraedd tŷ glan môr moethus am benwythnos Parti Plu Beth ond dydi¿r trefniadau ddim yn rhedeg yn llyfn.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae diwrnod y trip i Alton Towers wedi cyrraedd. Er nad ydi Elen yn hapus iawn bod y genod yn mynd, mae hi¿n sylweddoli nad oedd ganddi ddewis yn y pen draw ond gwneud ei gorau i gadw¿r ddesgl yn wastad. Er ei bod yn synnu eu bod yn ôl yn fuan, mae¿r tair yn sylweddoli eu bod yn ffrindiau agos iawn er gwaetha¿r holl eiriau croes. Mae¿r diffyg hwyliau diweddar ar Aled yn dal i achosi penbleth i Mathew ac Iolo tra mae Dylan yn cael ei daflu oddi ar ei echel yn llwyr pan ofynna Fflur gwestiwn dyrys

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Llwydda Izzy i godi calon Mathew, ond mae pethau'n troi'n sur pan mae Izzy'n ceisio'i berswadio i drafod yr ymosodiad. Wrth i Llio symud i mewn i Rhif 7, dechreua Iolo amau os mai camgymeriad yw'r cyfan.

 • Cyswllt (Mewn COVID)

  Cyswllt (Mewn COVID)

  Mae Dewi (Aneirin Hughes) yn derbyn galwad annisgwyl ac mae Daf (Mark Lewis Jones) yn pendroni dros ffonio ei ferch Mabli (Catrin Stewart) ar ol yr holl flynyddoedd a'i pheidio.

 • 35 Diwrnod - Cyfres 3

  35 Diwrnod - Cyfres 3

  Cyfres ddrama ddirgel - pwy sydd wedi marw a pham'

 • Amdani: Cyfres 3

  Amdani: Cyfres 3

  Daw Nia'n ôl - gyda dyn! mae 'na deniswn cynyddol rhwng Llinos, Wayne a Wendy, heb sôn am Branwen a'i thad, tra bod Menna a Beryl mewn dyfroedd dyfnion tra gwahanol. Beth sydd yn sbarduno Llinos i feddwl rhoi'r gorau i chwarae rygbi'

 • Amdani: Cyfres 6

  Amdani: Cyfres 6

  Cyfres ddrama boblogaidd sy'n dilyn helyntion merched Clwb Rygbi Llan. // Ym mhennod ola'r gyfres mae Beryl ac Em yn darganfod bod cael pobl yn eu harddegau'n byw yn eu ty'n gallu arwain at drafferth. Mae Ceri a Dafydd yn paratoi i adael Cymru tra bo' babi Menna a Gwion ar fin cael ei eni.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?