S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Cyfres newydd: Creisis

  Cyfres newydd: Creisis

  S4C, S4C Clic a BBC iPlayer

  Ar gael nawr ar S4C Clic

  Drama chwe rhan gynhyrfus, newydd sbon.

  Mae Jamie Morris yn gweithio mewn tîm Argyfwng Iechyd Meddwl yng nghymoedd De Cymru; dyn sydd bob amser wedi torri corneli ac wedi mynd un cam ymhellach i'w gleifion. Ond mae Jamie yn gorwynt o anhrefn, yn jyglo un argyfwng ar ôl y llall gartref, yn y gwaith ac ar y strydoedd. Mae ei swydd yn ei gadw ar y rheng flaen, yn gofalu am y bobl fwyaf bregus yn ei gymuned, ond ar ba gost i'w les ei hun?

 • Bariau

  Bariau

  Gwylio nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Carchar y Glannau, ac mae carcharor, Barry Hardy, yn codi bag o gyffuriau oddi ar y llawr ar ôl i rywun ei ollwng - penderfyniad sy'n mynd i newid ei fywyd am byth. Er bod ei gymar cell, Peter, yn ceisio ei berswadio i gael gwared â'r cyffuriau, mae gan Barry syniad. Mae digwyddiad gwaedlyd ar y wing yn golygu bod y swyddogion, Elin a Ned, yn poeni am eu swyddi. Ac mae carcharor newydd yn cyrraedd. Dyw Kit Brennan ddim yn wyneb newydd i bawb, ac mae ei ymddangosiad yn peri gofid i fwy nag un.

 • Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Ar gael ar S4C, S4C Clic, a BBC iPlayer

  Drama swreal newydd. Mae newid ar y gorwel ym Mhenwyllt ac mae'r werin sy'n byw yno yn gwybod bod y dref roedden nhw'n ei charu unwaith ar fin diflannu o flaen eu llygaid. Neb yn fwy na Margaret a Clive, sy'n cael eu hysgwyd o'u bywydau normal i ganol ddirgelwch mawr.

 • Pobol y Cwm - Cyfres 2024

  Pobol y Cwm - Cyfres 2024

  Caiff lleidr APD ei ddatgelu. A fydd Arwen yn llwyddo i ddifetha gig Lleucu'

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Mae pawb yn poeni am Mel ar ôl y ddamwain: pawb ac eithrio Kelvin, sydd wedi diflannu i rywle a neb yn medru cael gafael arno. Tybed a ydi holl ofnau Mel amdano yn wir' Wrth i Meg a Catrin wahodd eu hunain i'r bwthyn bydd Lea'n cael trafferth i wrthod ac yn fuan iawn bydd y sefyllfa'n mynd allan o'i rheolaeth a'r parti'n troi'n rhywbeth arall yn llwyr. Ac wrth i Jason barhau i boeni am Ben a'i salwch, bydd cynnig annisgwyl gan Dani yn tawelu ofnau pawb, ond amser a ddengys a fydd yn syniad doeth

 • It's My Shout

  It's My Shout

  Dilynwch Osian, ffotograffydd ifanc sy'n ystyried symud i Lundain i ddatblygu ei yrfa ar ol gorffen coleg.

 • None

  RSVP

  Mae Cadi yn ferch ifanc sengl ac yn despret i ffendio dêt ar gyfar yr "effin briodas 'ma". A fydd hi'n llwyddo i ddod o hyd i'r plys one perffaith i fynd efo hi i'r briodas'

 • None

  Am Byth

  Ffilm fer yn seiliedig ar stori wir cwpl lesbiaidd, Kim a Roseann, a briododd yn Ysbyty Felindre, Caerdydd yn 2018 tra bod Kim yn derbyn triniaeth am ganser. Mae'r ffilm emosiynol hon yn stori garu deimladwy rhwng dwy fenyw ac mae hefyd yn ddathliad o'r staff anhygoel sy'n gweithio i'n GIG a phwysigrwydd gofal tosturiol. Fersiwn Gymraeg o ffilm fer G¿yl Ffilm LGBTQ+ Gwobr Iris a ariannwyd gan y Loteri, sef I Shall Be Whiter Than Snow.

 • Creisis

  Creisis

  Rhagflas o Creisis - pob pennod o'r gyfres newydd hon ar gael o Fawrth 31.

 • Heliwr 3

  Heliwr 3

  Mae Barone yn aros mewn lleoliad annhebygol er mwyn iddo allu treulio amser gyda'i ferch. Mae'r Mafia a'r erlyniad ill dau yn gobeithio torri trwy systemau amddiffyn cymhleth ei gilydd. Ond sut'

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  S4C Clic

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  S4C Clic

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?