S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • 35 Diwrnod

  35 Diwrnod

  Cyfres newydd, a chorff newydd wedi ei ganfod yn arnofio yn y môr, wedi ei wisgo yn barod am briodas. 35 niwrnod ynghynt, mae Beth y ddarpar briodferch yn cael hwyl gyda'i morwynion priodas a'i ffrindiau oes wrth baratoi am ei diwrnod mawr, ond mae cymylau duon yn bygwth ei hapusrwydd: ymddygiad amheus ei darpar-wr Dylan a chenfigen ei brawd anhapus, Owen.

  Gall Beth orchfygu ei amheuon am briodi er mwyn cadw ei theulu'n hapus?

 • Cyswllt (Mewn Covid)

  Cyswllt (Mewn Covid)

  Mae'r ddrama dair rhan hon yn adlewyrchu bywyd yn ystod cyfnod 'lockdown' dros dair wythnos ac yn trafod unigedd a gobaith y cyfnod rhyfedd hwn a hynny wrth i bob cenhedlaeth gael eu heffeithio.

  Mae ffilmio yn digwydd yn bennaf yn nhai yr actorion ar liniaduron a ffonau symudol, ond hefyd gyda deunydd ychwanegol ar gamera.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Cyfle i weld y bennod lle mae rhai o'n ffefrynnau, Mrs Mac a Glan, yn priodi - cyffro mawr yn y cwm!

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Yn dilyn y ffrwgwd efo Vince, mae Carys yn ddrwgdybus iawn o Barry a'i holl fusnes, a bydd yn darganfod ei hun yn cael ei sugno ymhellach i drwbwl wrth gael ei thynnu i'w fyd. Mae gan Jason waith crafu ar ôl gwneud smonach o bapuro'r fflat ond nid yw'n dasg hawdd o bell ffordd. Ac yn dilyn siom Mali yn ei thad, nid yw'n dasg hawdd i Elen godi ei chalon, ond mae'n benderfynol o drio. Wrth i'r diwedd nesau i Fflur, bydd yn benderfynol o wneud y mwyaf o'i hamser ond wrth i'r cyfan fynd yn ormod i D

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Faint wyddoch chi am Dai' Mae'r gyfres archif arbennig yma o Gwmderi yn gyfle i dreiddio dan wyneb rhai o gymeriadau fwyaf lliwgar y pentref. Yn y rhaglen hon cawn ddod i adnabod cymeriad Dai dipyn gwell, a hynny dan arweiniad rhywun sydd yn ei nabod yn well na neb, yr actor Emyr Wyn.

 • 35 Diwrnod - Cyfres 3

  35 Diwrnod - Cyfres 3

  Cyfres ddrama ddirgel - pwy sydd wedi marw a pham'

 • Amdani: Cyfres 3

  Amdani: Cyfres 3

  Daw Nia'n ôl - gyda dyn! mae 'na deniswn cynyddol rhwng Llinos, Wayne a Wendy, heb sôn am Branwen a'i thad, tra bod Menna a Beryl mewn dyfroedd dyfnion tra gwahanol. Beth sydd yn sbarduno Llinos i feddwl rhoi'r gorau i chwarae rygbi'

 • Amdani: Cyfres 6

  Amdani: Cyfres 6

  Cyfres ddrama boblogaidd sy'n dilyn helyntion merched Clwb Rygbi Llan. // Ym mhennod ola'r gyfres mae Beryl ac Em yn darganfod bod cael pobl yn eu harddegau'n byw yn eu ty'n gallu arwain at drafferth. Mae Ceri a Dafydd yn paratoi i adael Cymru tra bo' babi Menna a Gwion ar fin cael ei eni.

 • None

  Arth - Drama fer

  Mae Arthur a Glesni yn byw bywyd distaw, di-drafferth gyda'i gilydd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Hynny yw nes bod Arthur yn darganfod technoleg newydd a fydd yn newid eu bywydau am byth.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?