S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cefndir

Fe ddechreuodd S4C ddarlledu am 18:00 nos Lun 1 Tachwedd 1982. I ddechrau, 22 awr o raglenni Cymraeg oedd yn cael eu darlledu bob wythnos, ochr yn ochr â rhaglenni Saesneg o wasanaeth Channel 4. Heddiw, mae S4C yn sianel gyfan gwbl Gymraeg yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos. Cwmnïau cynhyrchu annibynnol sy'n creu'r rhan fwyaf o raglenni S4C. Mae ITV Cymru hefyd yn cael ei gomisiynu i gynhyrchu rhaglenni. Mae BBC Cymru yn cynhyrchu tua deg awr yr wythnos o raglenni ar gyfer S4C, gan gynnwys y newyddion a'r sebon dyddiol Pobol y Cwm, wedi'u hariannu o ffi'r drwydded. Mae prif swyddfa S4C yn Llanisien, Caerdydd ac mae gan S4C swyddfa yng Nghaernarfon, Gwynedd.

Pam sefydlwyd S4C?

Cyn 1982, roedd rhai rhaglenni Cymraeg yn cael eu darlledu ar BBC 1 ac ITV. Yn ystod y 1970au, fe benderfynodd llywodraeth Prydain y byddai pedwaredd sianel deledu yn cael ei sefydlu, i ymuno â BBC 1, BBC 2 ac ITV. Roedd y sianel newydd hon yn cael ei hystyried gan nifer yn gyfle ar gyfer dechreuad newydd ym maes darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Yn dilyn ymgyrchu dwys, sefydlwyd S4C gan Ddeddfau Darlledu 1980/1981.

Pwy sy'n ariannu S4C?

Ers mis Ebrill 2013, daw tua 90% o gyllid S4C o ffi'r drwydded drwy gytundeb rhwng Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC. Mae'r cytundeb yn para tan fis Mawrth 2017. Mae oddeutu 8% yn cael ei gynnal gan Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) Llywodraeth y DU tan fis Mawrth 2016. Mae gan S4C rai pwerau i gynhyrchu incwm masnachol, er enghraifft drwy werthu hysbysebion, a daw tua 2% o gyllid y sianel o'r ffynonellau hyn.

I bwy mae S4C yn atebol?

Mae Awdurdod S4C yn awdurdod darlledu annibynnol sy'n gyfrifol am bolisi strategol y sianel. Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon llywodraeth Prydain sy'n gyfrifol am benodi Cadeirydd ac aelodau Awdurdod S4C yn dilyn proses benodi gyhoeddus.

Pa fath o raglenni sydd ar S4C?

Mae S4C yn darlledu gwahanol mathau o raglenni, gan gynnwys chwaraeon, drama, cerddoriaeth, ffeithiol, newyddion, adloniant a digwyddiadau, ar nifer o lwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Sut mae gwylio S4C?

Yng Nghymru, mae S4C ar gael ar Freeview 4, Sky 104, Virgin TV 166 a Freesat 104. Yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon mae S4C ar gael ar Sky 134, Freesat 120 a Virgin TV 166. Mae S4C yn darlledu'n gydamserol ar y we, ar s4c.cymru, trwy Brydain. Mae rhai rhaglenni ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol. Mae gwybodaeth am ein rhaglenni hefyd ar gael ar s4c.cymru.

Mae S4C yn cynnig gwasanaeth gwylio ar alw drwy'r wefan. Mae'r rhan fwyaf o raglenni ar gael i'w gwylio ar s4c.cymru am 35 diwrnod ar ôl y darllediad teledu cyntaf. Mae rhai rhaglenni ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol.

Mae S4C ar gael ar:Sky 104 yng NghymruFreeview 4 yng NghymruVirgin TV 166 yng NghymruFreesat 104 yng Nghymru

Sky 134 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd IwerddonFreesat 120 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd IwerddonVirgin TV 166 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Mae S4C HD ar gael ar Sky a Freesat yng Nghymru ac ar draws y DU.Sky 104 yng Nghymru; 134 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd IwerddonFreesat 104 yng Nghymru; 120 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Ar-lein ac ar alw ar s4c.cymruMae modd gwylio S4C yn fyw ledled y DU ar wefan tvcatchup.com a TVPlayer.comMae rhaglenni S4C hefyd ar gael ar YouView a BBC iPlayer

Mwy o wybodaeth

Am fanylion pellach, cysylltwch os gwelwch yn dda â gwasanaeth gwybodaeth S4C, y Wifren Gwylwyr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?