S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymryd rhan

Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

Ar y dudalen yma, mae'r holl wybodaeth am sut i gymryd rhan ac am ba gyfresi a rhaglenni sy'n chwilio am gyfranwyr.

 • Am Dro

  Am Dro

  Siawns i ennill mil o bunnoedd a dangos cornel chi o Gymru!

  Mae Cardiff Productions yn chwilio am gymeriadau a cherddwyr o bob gallu ar gyfer cyfres boblogaidd Am Dro.

  E-bostiwch: amdro@cardiffproductions.co.uk

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Ffitrwydd, Iechyd, Trawsnewid! Mae FFIT Cymru yn ôl - a'i chi ydi un o Arweinyddion 2023?

  Os ydych chi'n meddwl mai rwan ydi'r amser i chi drawsnewid eich bywyd, ac eisiau i'r flwyddyn hon fod eich blwyddyn CHI i fod yn fwy ffit ac iach - yna rwan ydi'r amser i fynd amdani!

  Mae FFIT Cymru yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir, ac yn croesawu'n arbennig ceisiadau gan bobl o gymunedau ethnig lleiafrifol, bobl anabl neu Fyddar, a bobl sy'n hunaniaethu'n LGBTQ+. Os hoffwch sgwrs anffurfiol am fwy o wybodaeth, gallwch chi gysyllu â'r tîm cynhyrchu ar ffitcymru@cwmnida.tv

 • Gogglebocs Cymru

  Gogglebocs Cymru

  Mae cynhyrchwyr Gogglebocs Cymru yn galw ar bobl i gymryd rhan.

  Mae'r cynhyrchwyr yn chwilio am bobl o bob cefndir sy'n caru gwylio teledu fydd yn cynrychioli Cymru yn ei holl amrywiaeth – siaradwyr Cymraeg, siaradwyr newydd ac unrhyw un sy'n hoffi siarad!

  Bydd Gogglebocs Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn narpariaeth S4C a bydd Chwarel a Cwmni Da yn gweithio gyda S4C, Channel 4 a Studio Lambert i sicrhau llwyddiant y gyfres yn yr iaith Gymraeg.

  Ymgeiswch yma: Ffurflen Gogglebocs Cymru.

Os nad oes cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd, cofiwch ddychwelyd yn rheolaidd.

O hyd wedi breuddwydio am fod ar sgrin? Chi yn y man cywir, dyma'r lle am gyfleoedd castio sydd ar gael gan S4C.

Sut mae ymgeisio? Yn syml, ebostiwch y cwmnïoedd cynhyrchu (manylion uchod), bydd y cynhyrchiad mwy na hapus i glywed wrthoch chi.

Unrhyw gwestiynau? Cofiwch fod modd ein e-bostio ar gwifren@s4c.cymru. Rydym yn croesawu cwestiynau, sylwadau, ac adborth, a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?