S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Am Dro

  Am Dro

  Heddiw fydd Laura yn tywys y criw i fyny Mynydd y Gwrhyd yng Nghwm Tawe. Yna i Fynydd Parys yn Amlwch gyda Matthew cyn ei throi hi am Nebo dan arweiniad Bethan. Gwilym fydd yn diweddu gyda taith o Benrhyncoch i Gapel Madog. Dewch i ni fynd Am Dro.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â byngalo anarferol sy'n un tŷ, ond yn ddau gartref perffaith i fam a merch, tŷ Fictoraidd sy'n gartref i arbenigwraig lliw ym Mhen y Bont a thŷ agored braf sy'n gwneud y mwyaf o'r golygfeydd godidog ger y Trallwng

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ifan Jones Evans sy'n mynd i Ben Llyn i gwrdd â'r artist Wini Jones Lewis sy'n teithio ar hyd a lled cefn gwlad gyda'i llyfr braslunio yn dehongli a chofnodi'r tirluniau sy'n dal ei llygaid.

 • Y Fets

  Y Fets

  Y tro yma ar Y Fets -- Mae'n ddiwrnod prysur i'r unig ddwy Glesni sy'n fets cofrestredig yn y Deyrnas Unedig, a'r ddwy yn gweithio yn Ystwyth Fets. Mae'r ci defaid Fan yn cael ei rhuthro i'r feddygfa wedi iddi gael anaf ar y fferm, ac mae diddordeb mawr mewn neidr sydd angen triniaeth.

 • Stryd i'r Sgrym

  Stryd i'r Sgrym

  Wrth i dîm rygbi Scott Quinnell fireinio eu sgiliiau ar y cae, oes ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i gymryd gêm gyfeillgar yn erbyn clwb Croesoswallt i baratoi ar gyfer eu her olaf yn Old Deer Park, Llundain ar Chwefror y 10fed' Ydyn nhw'n barod'

 • Gogglebocs Cymru

  Gogglebocs Cymru

  Mae Gogglebocs Cymru 'nôl ar y soffa. Ymunwch â Tudur Owen a'i ffrindiau - hen a newydd - i chwerthin a chrio a dadlau dros deledu'r wythnos o Gymru a thu hwnt.

 • Hen Dy Newydd

  Hen Dy Newydd

  Ym mhennod ola'r gyfres hon mae ein 3 cynllunydd creadigol sef Gwyn Eiddior, Mandy Watkins a Carwyn Lloyd Jones yn wynebu'r her o adnewyddu 3 ardal mewn cartref yng Nghricieth. Ni fydd gan y teulu syniad sut hwyl geith y tri a gyda chyllidebau gwahanol fe fydd tipyn o sialens yn eu hwynebu - a fydd ein tîm adnewyddu yn llwyddo i drawsnewid hen dy yn HEN DY NEWYDD'

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?