S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Rygbi Cymru: Y Gêm yn y Gwaed

  Rygbi Cymru: Y Gêm yn y Gwaed

  Mewn cyfres newydd sbon daw mawrion a chefnogwyr rygbi Cymru ynghyd i adrodd hanes tanllyd y gêm o 1875 hyd heddi gyda Syr Gareth Edwards, Sam Warburton, Shane Williams, Sean Fitzpatrick, Elinor Snowsill a Huw Llywelyn Davies yn rhannu straeon personol am ddylanwad y gamp ar eu bywydau. Yn y bennod hon, bydd sylw i gyfnod llwm rygbi Cymru yn y 1990au cyn i'r gêm droi'n broffesiynol.

 • None

  Dim byd fel DIMBYD

  Mewn pennod arbennig o Dim Byd i ddathlu penblwydd S4C, mae'r Reservoir Gogs yn derbyn comisiwn i wneud rhaglen i'r sianel. Ond fel pob tro arall, tydi pethau ddim yn hawdd i'r criw.

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  FFASIWN DREFN - RHAGLEN 4 Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Meinir Williams Jones o Ynys Môn sy'n cael ei drawsnewid.

 • Efaciwîs

  Efaciwîs

  Yn y rhaglen hon bydd y plant yn dysgu bod y rhyfel wedi bod yn brofiad gwahanol i fechgyn a merched. Bydd y merched yn cael tro ar yr ymgyrch ddillad 'Make do and Mend' a'r bechgyn yn gwneud ymarferion y gwarchodlu cartref.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n edrych ar fwthyn sydd wedi ei estynnu a'i adnewyddu gan y perchennog, cartref sy'n llawn dodrefn a thrugareddau retro ym Mhorthcawl, a thŷ Fictoraidd anhygoel ym Mhenarth sydd wedi ei drawsnewid gan y perchnogion.

 • Curadur

  Curadur

  Iqra Malik o Gaerdydd yw curadur y bennod hon. Yn ogystal â chyflwyno rhai o'i hoff artistiaid; bydd Iqra, sydd fel arfer yn perfformio dan yr enw Artshawty, yn canu yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed fel rhan o'i phrosiect newydd gyda'r cynhyrchydd Llion Robertson - Siula.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Yn wahanol iawn i'r arfer, 'rydym yn dechrau'r bennod hon mewn hofrennydd, lle mae Tom yn holi ei gariad Charlotte os y byddai'n cytuno i'w briodi! Mae'r ddau yn byw yn Rhydyclafdy ger Pwllheli ac wrth ei boddau hefo partis, felly os mae ie yw ei hateb i Tom ac i Briodas Pum Mil, mae angen i Emma a Trystan a'r criw o deulu a ffrindiau ddechrau ar y gwaith trefnu!

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?