S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Curadur

  Curadur

  Pennod arbennig o Curadur gyda Mared. Sioe gerdd gyfoes am y broses greadigol, y cyfnod clo a chreu ei record hir Y Drefn. Gyda Morgan Elwy, Gwenno Morgan a'r band recordiodd yr albym 'Y Drefn' gyda Mared, Osian Huw, Gwyn Owen ac Aled Hughes.

 • None

  Drych: Aled Haydn Jones : Ti, fi a'r Fam Fenthyg

  Ffilm bersonol a sensitif yn dilyn Pennaeth Radio 1, Aled Haydn Jones a'i bartner Emile, wrth iddyn nhw drio cael babi yn fiolegol gyda help Dawn, eu mam fenthyg .

 • Corau Rhys Meirion

  Corau Rhys Meirion

  Yn y bennod hon, bydd Rhys Meirion yn ffurfio côr newydd gydag unigolion sy'n byw ym mhentref preswyl Cysgod y Coleg, cymuned henoed glos yn Y Bala. Gan gyd-weithio â Swyddog Pontio'r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd, ac arbenigwyr yr elusen genedlaethol Age Cymru, bydd Rhys yn archwilio'r effaith gadarnhaol o gyd-ganu ar les a iechyd corfforol a meddyliol. Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd y Berwyn yn ymuno gyda'r côr arbennig hwn gan gael cyfle i ddod i sgwrsio a dod i adnabod yr aelodau hyn ac chan b

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Aeron Pughe a Wil Hendreseifion sy¿n cyflwyno Noson Lawen gyda thalentau o Bro Ddyfi. Gydag Aled Wyn Davies, Linda Griffiths, Sorela, Rhydian Meilir, Aled Griffiths, Cerys Hafana, Malen Meredydd ac Ensemble Bro Ddyfi.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Â'r lleuad yn olau uwchben Pen Llyn, bydd Elin a'r criw yn troi gardd Dewi Pws a'i briod Rhiannon yn set ar gyfer rhifyn arall o Sgwrs dan y Lloer. Digon o chwerthin wrth i ni ail-fyw dyddiau Edward H, ffilm fawr y Grand Slam a'r cyfan yn hapus dyrfa o atgofion! Byddwn hefyd yn codi gwydriad i hen gyfeillion ar hyd y daith, cyn mwynhau cân fach o amgylch tanllwyth o dân.

 • Y Llinell Las

  Y Llinell Las

  Cyfres sydd yn dilyn hynt a helynt Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru. Cipolwg y tu ôl i'r llen ar waith heriol a pheryglus y tîm sy'n cadw ein ffyrdd a'n cymunedau ni'n saff. Pobl gyffredin sy'n gwneud swydd ryfeddol. Peryglon gor-yrru ydy thema y drydedd bennod.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Manon a Marc yn y bennod hon. Mae'r darpar bâr priod yn byw yng Nghonwy ac mae'r ddau wrth eu boddau'u hefo gwyliau gerddorol a chymdeithasu! Sut fydd ein criw o deulu a ffrindiau yn ymdopi wrth drefnu priodas o gwmpas y thema yma a chadw'r cwpl yn hapus'

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?