S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn y rhaglen hon, bydd y ddau'n gweld ynysoedd y Fenai, mewn cwch a caiac; yn cael profiad 'ysbrydol' ar Ynys Cribinau; ac yn cael sgwrs hefo morloi Ynys Seiriol!

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Catrin Williams yn mynd ati i geisio portreadu'r ddarlledwraig Beti George.

 • None

  Shane: Torri Record Byd Guinness

  Efallai bod eicon rygbi Cymru, seren y Llewod a'r lejand Shane Williams wedi concro'r byd rygbi, cwblhau heriau Ironman a gwthio ei hun i'r eithaf ar y cae ac oddi arno, ond mae ar fin cychwyn ar her feicio fwyaf ei fywyd - 800 milltir ledled Cymru, gan ymweld â 50 o gestyll ar hyd y ffordd. Pam' Wel, i ennill teitl Guinness World Records wrth gwrs. 800 milltir, 50 cestyll, 7 diwrnod, 2 olwyn ond dim ond un dyn a her oes!

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Cyfres o raglenni yn dilyn y Welsh Whisperer wrth iddo deithio pentrefi ledled y wlad yn cwrdd â chymeriadau ac hoelion wyth pentrefi cefn gwlad Cymru sy'n cadw'r olwyn i droi o fewn eu cymunedau. Yr wythnos hon, Llangeitho sy'n cael sylw a chaiff y Welsh Whisperer gyfle i gael hanes Daniel Rowland a oedd yn gyfrifol am dwf y Methodistiaid yng Nghymru.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Meilir Rhys Williams sy'n cyflwyno Noson Lawen yng nghwmni talentau ardal y Bala. Gyda Luke McCall, Glain Rhys, Dilwyn Morgan, Y Cledrau, Huw Ynyr, Steffan Prys, Meibion Jacob a Tacla.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Dyma gychwyn taith trawsnewid ein pump Arweinydd - Dylan, Lois, Bronwen, Sion a Leah a¿u hwythnos gyntaf yn dilyn cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Heno fe fydd Elin Fflur yn teithio i'r brifddinas ac i ardd un o leisiau enwoca' y byd pêl-droed 'nôl yn y 90au, y g¿r sydd bellach yn Bennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes. O flaen tanllwyth o dân a goleuadau Caerdydd yn goleuo'r nos cawn glywed am wireddu breuddwyd plentyndod o sylwebu ar Match of The Day, cawn hefyd glywed am y salwch a ddaeth i lorio ei fyd pan yn ei ugeiniau cynnar, ac wrth gwrs fe fyddwn yn ail-fyw holl ramant Pencampwriaeth Ewros 2016.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?