S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â ffermdy sydd wedi cael estyniad gan gyfuno'r hen a'r newydd, ty Fictorianaidd gyda steil eclectic, a thy newydd llawn lliw a chymeriad.

 • Cymru ar Ffilm

  Cymru ar Ffilm

  Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd.

 • Eryri: Pobol y Parc

  Eryri: Pobol y Parc

  Cyfres am bobol sy'n byw a gweithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Hel ceffylau gwyllt a chwilio am hen fomiau, caiacio a lladd rhododendrons, gwarchod anifeiliaid prin ac eirafyrddio, a'r cyfan mewn ardal o harddwch eithriadol.

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  O doriad gwawr ym Mhwynt Leinws, Ynys Môn i fachlud haul ar bier Llandudno cawn dreulio diwrnod ar lan y môr yng nghwmni Nia y naturiaethwr, Stan y dyn cychod, Carole y nofwraig wyllt a'r perchnogion siop Robin ac Eira.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Ar Sgwrs dan y Lloer yr wythnos hon fe fydd Elin Fflur yn cael cwmni'r darlledwr a'r cyfansoddwr, Gareth Glyn. O flaen tanllwyth o dân yn ei ardd ym Môn fe gawn glywed am ddylanwad ei Dad arno, ei ddyddiau'n y Coleg yn Rhydychen, gyrfa barodd ddegawdau ar y radio a'i falchter mawr o fod yn 'Daid' erbyn hyn. Dyma bennod fydd yn cnesu'r galon ar nos Lun Hydrefol.

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Yn y rhifyn yma bydd Hywel yn arwain taith o gwmpas Castell y Waun ger y ffin a Lloegr, tra bydd Carwyn y ffermwr yn dangos ei ardd gefn i'r criw yn Nrhegarth gan ddringo Moelyci. Taith i wylio'r bywyd gwyllt yn Rhosili fydd siwrnai Dan y naturiaethwr o Orseinon. Bydd y cerddwyr yn cael eu tywys ar daith hanesyddol gan Natalie,yn ei milltir sgwar ar hyd yr aber yn Nhalacharn. Pedair taith a phedwar cystadleuydd ond dim ond un enillydd.

 • None

  DRYCH: Y Bermo

  Mae'r ddogfen hon yn dod i adnabod trigolion lliwgar Bermo a'r cyffiniau, gan roi blas ar sut beth yw byw mewn tref morwrol lle mae pawb yn cyd-fyw a chyd weithio wrth i dymor byrlymus ymwelwyr agosau. Edrychwn nol ar ei gorffennol, profi bwrlwm y presennol a gweld beth yw dyfodol y gymuned yma ar arfordir Gorllewinol Cymru wrth iddynt baratoi am eu cyfnod prysuraf un - yr haf. A fydd Y Bermo yn deffro o'i thrwmgwsg' Rhaglen sy'n rhan o Wythnos Traethau S4C.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?