S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

 • Galw Nain Nain Nainn

  Galw Nain Nain Nainn

  Cyfres ddetio lle mae pobl yn chwilio am gariad gyda help gan eu nain!

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru gan brofi'r holl emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi tŷ ar werth.

 • Hansh

  Hansh

  Tiwns, comedi a lleisiau ffres.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Ar gael nawr

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Yn y chweched rhaglen o'r gyfres, byddwn yn ymweld â Phenrhyn G¿yr, Parc Margam ger Port Talbot, ac yn crwydro llwybr arfordir Sir Benfro, cyn dringo i'r uchelfannau uwchben Llangollen. Pwy fydd â'r daith orau' Delyth, Jalisa, Tomos neu Geraint' Pedair taith gerdded, pedwar cystadleuydd ond dim ond un enillydd fydd yn cipio'r wobr mil o bunnoedd.

 • Cymru o'r Awyr

  Cymru o'r Awyr

  Cyfres lle mae lluniau gogoneddus o Gymru o'r awyr yn cael eu cymysgu â geiriau a gweithiau rhai o'n llenorion, beirdd, awduron a chantorion mwyaf gwerthfawr - pob un ohonynt wedi'i ysbrydoli gan y tirweddau oddi tanynt. Yn y bennod olaf, yr actor Matthew Rhys sy'n ein tywys trwy fore cynnar yn Nhalacharn, gyda geiriau bythgofiadwy Dylan Thomas. Alun Wyn Bevan sy'n hel atgofion am dyfu lan ymysg diwydiant Port Talbot a harddwch Cwm Nedd; Aneirin Karadog sy'n mynd a ni am dro i Bannau Brycheiniog

 • Y Sioe Fwyd

  Y Sioe Fwyd

  Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol. Yn ymuno â nhw yn y rhaglen hon, mi fydd y dj Huw Stephens.

 • Ffilmiau Ddoe

  Ffilmiau Ddoe

  Shelley Rees, Siôn Tomos Owen a Sue Roderick sy'n mwynhau ffilmiau o'r Cymoedd (Aberaman, Trealaw, a Ferndale) a Chaerdydd, a ffilm gynnar o Meic Povey, o gasgliad Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol.

 • Agor y Clo

  Agor y Clo

  Rhaglen gynta' mewn cyfres newydd sy'n agor y clo ar yr hanesion teuluol a chymdeithasol difyr y tu ôl i'r creiriau sy'n llechu yn ein cartrefi a'n cymunedau. Y tro hwn hen geir, casgliad o grysau rygbi rhyngwladol, a dyddiadur bychan sydd ymhlith y trysorau sy'n cael sylw Manon Elis.

 • Antur Adre

  Antur Adre

  Cyfres newydd yn dilyn teuluoedd a ffrindiau sydd wedi dewis mynd ar wyliau¿n agos at adre' eleni i ddarganfod rhai o¿r rhyfeddodau sydd gan Gymru i'w chynnig. Yn y rhaglen hon, tair Nain brysur o ganolbarth Cymru sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal Clas-ar-Wy, pentre ar y ffin rhwng Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed. Does dim pall ar egni'r dair wrth iddynt gan¿io ar y gamlas ac ymweld â Chapel y Ffin a Phriordy Llanddewi Nant Hodni - a'r cyfan ar stepen eu drws.

 • None

  Trump, America a Ni

  Ar drothwy etholiad tyngedfennol, mae Maxine Hughes a Jason Edwards yn teithio drwy America i drafod sut fydd Americaniaid yn pleidleisio. Ar eu taith maen nhw¿n dysgu mwy na¿r disgwyl am y chwith a¿r dde ac amdanyn nhw eu hunain.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?