S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  Rhwng toriad gwawr a machlud haul ym Mhenrhyn Gwyr, cawn dreulio diwrnod ar lan y môr yng nghwmni Carys y ffotograffydd syrffio, Nia - warden Ynys Dewi yn Sir Benfro a John, y ffarmwr cregyn gleision yn y Fenai.

 • None

  Cyfrinach y Bedd Celtaidd

  Mewn rhaglen arbennig, mae'r archaeolegydd Dr Iestyn Jones yn mynd ar drywydd trysor a ddaeth i'r wyneb mewn cae di-nod yn 2018. Trysor rhyfeddol oedd wedi'i gladdu yn y ddaear ers 2,000 o flynyddoedd, sydd nawr yn barod i rannu ei gyfrinachau gyda ni.

 • Y Sioe Fwyd

  Y Sioe Fwyd

  Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol. Yn ymuno â nhw yn y rhaglen hon, mi fydd y dj Huw Stephens.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â hen dy ag estyniad modern ynghanol y wlad tu allan i Fachynlleth, bwthyn lliwgar yn Hwlffordd, a champwaith pensaerniol yng Nghaerdydd.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Llywodraeth San Steffan yn ystyried cynnig abwyd o hyd at £100 mil i ffermwyr Lloegr ymddeol; magu ffesantod yn creu incwm ychwanegol ar fferm deuluol; a ffermwr o Gilycwm fydd yn chwifio baner Cymru ar daith y Llewod wythnos nesaf.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ifan Jones Evans yn ymweld â chymydog a chyn gyd-weithiwr Gwenan Thomas. Ar ol bod yn sylwebydd Rasus a bydwraig, penderfynodd ddilyn ei chalon a magu ceffylau¿ nawr bob gwanwyn mae Bridfa Talgrwn yn geni tua 50 o ebolion ¿ y cyfan wedi¿i ddal ar gamerau Cefn Gwlad !

 • None

  Shane: Torri Record Byd Guinness

  Efallai bod eicon rygbi Cymru, seren y Llewod a'r lejand Shane Williams wedi concro'r byd rygbi, cwblhau heriau Ironman a gwthio ei hun i'r eithaf ar y cae ac oddi arno, ond mae ar fin cychwyn ar her feicio fwyaf ei fywyd - 800 milltir ledled Cymru, gan ymweld â 50 o gestyll ar hyd y ffordd. Pam' Wel, i ennill teitl Guinness World Records wrth gwrs. 800 milltir, 50 cestyll, 7 diwrnod, 2 olwyn ond dim ond un dyn a her oes!

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?