S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Pysgod i Bawb

  Pysgod i Bawb

  Cyfres newydd gyffrous wrth i¿r actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi ein tywys ni ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru, o Fôr Hafren i Ynys Môn. Dau hen ffrind yn dianc rhag y byd a'i bethe mewn ¿bwbwl cofid¿ a campyr-fan.

 • Dim Byd i'w Wisgo

  Dim Byd i'w Wisgo

  Cyfres newydd gyda steilio diri! Yn y rhaglen hon welwn ni berson haeddiannol yn cael gweddnewidiad, llond lle o dips a thiwtorial colur ar gyfer achlysur arbennig. Ma' Menna wedi hen flino ar ei dillad ac yn awyddus i ddod o hyd i sdeil newydd - ond ma' Owain Williams a Cadi Matthews yn ffeindio hi'n anodd cael Menna I groesawu dillad gwahanol i'r arfer.

 • None

  Eirys: Mam yr Urdd

  Mae rhai o ffigyrau mwyaf diddorol hanes, merched yn aml, yn bobl y cysgodion. Roedd Eirys Edwards, gwraig Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd Yr Urdd, yn un o'r rheiny. Wrth i'r Urdd ddathlu ei ganmlwyddiant eleni, mae Mari Emlyn ar drywydd hanes ei nain, Eirys.

 • None

  Tafwyl 2022

  Mae Tara Bethan, Seren Jones a Lara Catrin yn edrych yn ôl ar un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous Cymru. Bydd cerddoriaeth, bwrlwm, sgyrsiau a chyfle i weld wynebau hen a newydd o Gastell Caerdydd. Ymunwch â ni ar gyfer rhaglen uchafbwyntiau i fwynhau rhai o berfformiadau mwyaf cofiadwy penwythnos Tafwyl 2022.

 • Dau Gi Bach

  Dau Gi Bach

  Yn mhennod ola'r gyfres, mae Pat yn dewis ci bach i ddod i fyw ati hi a'i gwr ym Mhorthmadog, tra mae Tracy a'r teulu yn croesawu aelod newydd i'r teulu yng Ngarndolbenmaen.

 • Cynefin - Cyfres 5

  Cynefin - Cyfres 5

  Yn y rhaglen arbennig hon o Geredigion bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn darganfod beth sydd gan Aberaeron i'w gynnig. Bydd Heledd yn profi peth o gyffro tu ôl i'r llenni pantomeim Theatr Felinfach, bydd Iestyn yn cael tro yn chwarae coets, a bydd Sion ar drywydd cymeriadau lleol lliwgar, Dafydd Gwallt Hir a Mari Berllan Bitar.

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn rhaglen ola¿r gyfres, bydd y ddau¿n cael profiad ¿ysbrydol¿ ym Machynys; taith wyllt draw i Ynys Echni, ac ymweliad ag ynys mwya¿ poblogaidd Cymru ¿ Ynys y Barri!

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?