S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy¿n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â thŷ teras wedi ei adnewyddu yn hyfryd yng Nghaernarfon , Fflat moethus yn y brifddinas a hen dŷ hir llawn cymeriad ym Mlaenau Ffestiniog.

 • Garejis: Dan y Bonet

  Garejis: Dan y Bonet

  Mae eira mawr mis Mawrth yn creu trafferthion i gwmnïoedd Gwili Jones a BV Rees, mae mab Wyn Rees, Iwan yn lapio car ar gyfer cwsmer ac mae Melvyn Evans a'i dîm o garej Derwen yn cynnig gwasanaeth arbennig ar gyfer rali'r Cambrian.

 • None

  Wyt Ti'n Iawn?

  Mae'r diwydiant amaethyddol ar cyfradd uchaf o hunanladdiad, mwy na' un proffesiwn arall. Yn 2018 roedd yna 83 o amaethwyr wedi diweddu eu bywydau yng Nghymru a Lloegr. Dyma brofiadau gr¿p o ffermwyr ifanc cafodd eu heffeithio gan salwch iechyd meddwl.

 • Noson Lawen 2021

  Noson Lawen 2021

  Aeron Pughe sy'n cyflwyno talentau canu gwlad gore Cymru mewn Noson Lawen arbennig. Gyda John ac Alun, Gwyneth Glyn, Cowbois Rhos Botwnnog, Doreen Lewis, Geraint Lovgreen, Welsh Whisperer, Jonathan Davies ac Emma Marie

 • None

  Sgwrs Dan y Lloer ar y Traeth- Max Boyce

  Mewn rhifyn arbennig i ddathlu wythnos traethau Cymru fe fydd Elin Fflur yn cael cwmni un o wynebau a lleisiau enwoca' Cymru, y perfformiwr a swynwr cenedl, yr unigryw Max Boyce. Mewn rhaglen awr o hyd fe fyddwn ni'n codi'r llen ar yrfa a bywyd heb ei debyg - o'i hoff draeth fe fyddwn ni'n clywed pam bod ei filltir sgwar yng Nglyn Nedd yn parhau i fod mor agos ag erioed at ei galon, byddwn hefyd yn edrych nôl ar hen archif euraidd wrth hel atgofion am oes aur sy bellach ar gof a chadw, a fe gawn

 • Pysgod i Bawb

  Pysgod i Bawb

  Cyfres yn dilyn yr actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi wrth iddyn nhw ein tywys ni ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru o Fôr Hafren i Ynys Môn. Mentro tua'r gogledd mae'r ddau yr wythnos hon - I lyn Trawsfynydd ac Uwchmynydd ym Mhen Llyn i bysgota a chael cân gan Ryland yng nghysgod Ynys Enlli.

 • None

  Catrin a'r Cor-ona!

  Catrin Angharad (neu Catrin Toffoc) fydd yn edrych nôl dros flwyddyn lle ffrwydrodd y gymuned rithiol ar ei thudalen facebook ¿Côr-ona¿ - ond blwyddyn hefyd o boen a galar wrth iddi hi a¿i theulu golli aelod mor ifanc i firws y Corona.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?