S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Dau Gi Bach

  Dau Gi Bach

  Yn mhennod ola'r gyfres, mae Pat yn dewis ci bach i ddod i fyw ati hi a'i gwr ym Mhorthmadog, tra mae Tracy a'r teulu yn croesawu aelod newydd i'r teulu yng Ngarndolbenmaen.

 • Pobol y Penwythnos

  Pobol y Penwythnos

  Boed waith neu bleser dyma ddiwrnod ym mywyd tri sy'n byw am ddihangfa'r penwythnos. O doriad gwawr ar lan Llyn Gwynant ger Beddgelert, i Gaerdydd ac i'r Alltwen yng Nghwm Tawe cawn dreulio Dydd Sul yng nghwmni Siri y nofwraig, Lloyd y cerddor a Rhydwen y ¿superfan¿ pel-droed.

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  FFASIWN DREFN - RHAGLEN 4 Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Meinir Williams Jones o Ynys Môn sy'n cael ei drawsnewid.

 • Ty Am Ddim

  Ty Am Ddim

  Cyfres sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw!

 • Pen/Campwyr

  Pen/Campwyr

  Jason Mohammad sy'n cyflwyno'r sioe Cwis Chwaraeon newydd sbon lle mae brains yn cwrdd â brawn, Pen/Campwyr. Tirion, Kelsey a Morgan sy'n cynrychioli tîm rygbi Prifysgol Abertawe yn ateb cwestiynau chwaraeon i ennill mantais yn erbyn yr arwr rygbi James Hook mewn cyfres o heriau chwaraeon rhithiol, i ennill gwobr ariannol.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Meinir yn ail gynllunio rhannau o'r ardd ym Mhant y Wennol a Sioned yn plannu mwy o 'fintys y gath' yn yr ardd Eidalaidd ym Mhont y T¿r, tra bod Helen yn dysgu sut ddaru Gerddi Aberglasne ddygymod a chlwy'r pren bocs. Draw yn ei randir yng Nghae Pawb; trafod math arall o glwyf mae Rhys; sef pydredd gwyn nionod.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?