S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • None

  DRYCH: Byw gyda MS

  Ar Drych: Byw gyda MS fe fyddwn ni¿n dilyn siwrne'r cyflwynydd Dafydd Wyn wrth iddo ddygymod â¿r newyddion a'r deiagnosis sydd wedi newid ei fywyd am byth.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Ar Sgwrs dan y Lloer heno fe fydd Elin yn setlo o amgylch tanllwyth o dân ar gyfer sgwrs tan yr oriau mân yng nghwmni'r delynores, Elinor Bennett. Fe ddown ni i nabod y ddynes tu ôl i'r tannau - Elinor y gwleidydd, Elinor y gyfreithwraig, ac Elinor y wraig a'r fam annwyl.

 • Prosiect Pum Mil - Cyfres 3

  Prosiect Pum Mil - Cyfres 3

  Mae Emma Walford a Trystan Ellis- Morris yn helpu criw o staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yng nhanolfan Hafan Y Waun, Aberystwyth i adnewydd eu gardd ' sef canolfan ar gyfer henoed sy'n dioddef o ddementia. Gyda help y cynllunydd crefftus Gwyn Eiddior a gyda dim on pum mil o bunnoedd o gyllid mae'r ddau gyflwynydd yn crwydro'r gymuned yn chwlio am wirfoddolwyr brwd a chwmnïau lleol gall helpu gyda'r prosiect. Ond a fydd y trigolion sy'n byw yn y ganolfan yn hapus gyda'u gardd newydd'

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  Mae'r Gwesty yn aduno dau frawd oedd wedi eu magu yng nghartef plant Bontnewydd ar ol dros 30 mlynedd arwahan. Mae na aduniad i Ben a Cadi hefyd, oedd wedi treulio amser efo'i gilydd mewn uned gofal arbennig i fabis, ac mae gan Gillian Hobbs neges emosiynol o ddiolch i weithwraig gymdeithasol y Gwesty, Theresa Ryan.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Meinir yn ychwanegu lliw i'r ardd drwy greu 'border tân', Iwan yn tocio ei lwyni ffrwythau, a Sioned yn paratoi bylbiau i'w rhoi'n anrhegion Nadolig, tra bod Rhys Rowlands yn cael diwrnod arbennig yng nghwmni criw Antur Waunfawr.

 • Gwyliau Gartref

  Gwyliau Gartref

  Yn y gyfres newydd hon, byddwn ni¿n mynd ar wyliau byr yng Nghymru. Dau griw ar ddwy gyllideb wahanol, ond sut hwyl gawn nhw arni' Biwmares ar Ynys Môn yw¿r lleoliad y tro hwn, tref lan môr lle mae dewis eang i siwtio pob poced.

 • Heno

  Heno

  Heno, bydd Alis Glyn yma am sgwrs a chan, byddwn yn sgwrsio gyda Huw Edwards ac mi fyddwn ni'n clywed gan rai o'r rhedwyr sy'n cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd a Marathon Llundain.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?