S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Cyfres 2

  Mae Iaith ar Daith yn dychwelyd i S4C yn 2021. Unwaith eto eleni mae chwe dysgwr dewr adnabyddus sydd yn ysu i ddysgu Cymraeg yn teithio ar hyd a lled Cymru gyda mentor neu ffrind adnabyddus wrth eu hochr.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Noson hamddenol yn yr ardd a chyfle arbennig am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru.

Ar gael nawr

 • Dim Byd i'w Wisgo

  Dim Byd i'w Wisgo

  Ma¿ Rhian yn ymuno ag Owain Williams a¿r steilydd proffesiynol Cadi Matthews yn y stiwdio steilio er mwyn dod o hyd i¿r wisg berffaith i ddathlu ei phen-blwydd yn bedwardeg.

 • None

  Taith Lle-Chi

  Chwech o feirdd a cherddorion hefo ¿llechen yn y gwaed¿ yn creu chwe thrac newydd am yr ardaloedd chwarelyddol lle cawson nhw eu magu. Ifor ap Glyn sy¿n cyflwyno gwaith gan Lisa Jên, Gai Toms, Manon Steffan, Llio Maddocks, Dyl Mei, Karen Owen, Edwin Humphreys ac Arwel Hogia¿r Wyddfa.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn ¿Codi Pac¿ ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a thref lan môr Dinbych-y-Pysgod sy¿n serenu yr wythnos hon.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Aled Samuel sy'n ymweld â rhai o gerddi hyfrytaf Cymru.

 • Anrhegion Melys Richard Holt

  Anrhegion Melys Richard Holt

  Ar ôl mabwysiadu ci mae ein cogydd creadigol yn awyddus i baratoi syrpreis i¿r ganolfan achub leol!

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres gydag Angharad Mair a Siân Thomas yn dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nol i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr y 90au, o bremiere Jurassic Park yng Nghaerfyrddin a chwmniau o Siapan yn dod i Gymru, i argyfwng Aids y cyfnod a sgwrs arbennig gyda Jonathan Davies; bydd y ddwy hefyd yn sgwrsio gyda gwesteion o'r newydd.

 • Natur a Ni

  Natur a Ni

  Ymunwch gyda Morgan Jones a'i westeion o Stâd Garreglwyd i drafod bywyd gwyllt yr wythnos mewn cyfres newydd sbon. Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd chi, yn yr ardd neu wrth fynd am dro, byddwn ni'n dathlu'r berthynas rhwng Natur a Ni.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?