S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld a ffermdy hynafol ar Ynys Môn sy'n dyddio nôl i'r 16eg ganrif, adeilad Fictorianaidd llawn cymeriad a hanes teuluol yng Nghaernarfon a thŷ sydd wedi cael estyniad fodern yn ardal Cyncoed.

 • Pen/Campwyr

  Pen/Campwyr

  Jason Mohammad sy'n cyflwyno'r sioe Cwis Chwaraeon newydd sbon lle mae brains yn cwrdd â brawn, Pen/Campwyr. Tirion, Kelsey a Morgan sy'n cynrychioli tîm rygbi Prifysgol Abertawe yn ateb cwestiynau chwaraeon i ennill mantais yn erbyn yr arwr rygbi James Hook mewn cyfres o heriau chwaraeon rhithiol, i ennill gwobr ariannol.

 • Y 'Sgubor Flodau

  Y 'Sgubor Flodau

  Yn y bennod olaf o'r gyfres bydd y tîm yn creu trefniant i ddathlu 20 mlynedd o elusen Prostate Cymru.

 • Yn y Fan a'r Lle

  Yn y Fan a'r Lle

  Cyfres newydd sy'n dilyn dynion yn eu faniau. Helpu Christine i fudo i fynglo newydd ar Ynys Môn mae Shaun tra fod Lee yn gwagio ei garej gyntaf wedi i'r perchennog farw. Defnyddio ei fan i gludo darnau o hanes pêl-droed a hen offer fferm mae Rhys o'r Bala.

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y rhaglen yma bydd Jord yn tywys y criw drwy goedwig Fforest Fawr tuag at Castell Coch ar gyrion Caerdydd. Yna draw i Sir Benfro a dringo mynydd Carningli yn Nhrefdraeth gyda Jane cyn ei throi hi am y gogledd i Dinas Dinlle dan arweiniad Al ac yna diweddu gyda taith heriol Harri yn Ninas Mawddy. Pedwar cystadleuydd brwd a phedair taith gerdded gofiadwy ond pwy fydd yn mynd a'r wobr o fil o bunnoedd' Dewch i ni fynd Am Dro.

 • Bwyd Bach Shumana a Catrin

  Bwyd Bach Shumana a Catrin

  Mae'r ddwy entrepreneur bwyd Shumana Palit a Catrin Enid wedi dod at ei gilydd i goginio prydau o fwydydd bach yn defnyddio'r cynnyrch lleol gorau. Yn y rhaglen hon fe fyddan nhw yn Dinbych yn coginio i Julie Howatson-Broster a'i theulu.

 • None

  Gwyliau `23

  Heledd Watkins sy'n ymweld â rhai o wyliau mwyaf Cymru a thu hwnt, i ddal lan gydag amryw o artistiaid draw yn Focus Wales, The Great Escape Brighton, Dathliad Cymru-Affrica, G¿yl Triban yr Urdd a Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae'r rhaglen uchafbwyntiau hon yn cynnwys perfformiadau hudolus gan Adwaith, Lemfreck, Melin Melyn, Dafydd Iwan a llawer mwy, mae wedi bod yn haf i'w gofio i rai o gerddorion mwyaf cyffrous Cymru - a does dim angen aros mewn pabell wlyb i fwynhau'r wledd o gerddoriaeth.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?