S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Anthony Evans yn ymdrechu i greu portread o'r bardd Myrddin ap Dafydd.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Dros hanner ffordd drwy'r cynllun! Tybed faint o fodfeddi mae ein 5 arweinydd wedi ei golli'r wythnos hon' Bydd Lisa Gwilym yn datgelu os ydi Dylan, Lois, Bronwen, Sion Huw a Leah wedi taro eu targed pwysau.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno talentau o ogledd Ceredigion. Gyda Robyn Lyn, Pedair, Aneira Evans, Rhys Taylor, Sam Ebenezer, Welsh Whisperer, Steffan Rees, Dewi Sion a Barry Powell ac Ensemble Pantycelyn.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Yn y bennod hon mae Sioned yn dangos sut mae tocio llwyni bytholwyrdd tra mae Iwan yn dysgu am y ddull 'dim palu', a Meinir yn clodfori un o ffefrynnau'r Gwanwyn - y Forsythia.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Cyfres o raglenni yn dilyn y Welsh Whisperer wrth iddo deithio pentrefi ledled y wlad yn cwrdd a chymeriadau ac hoelion wyth pentrefi cefn gwlad Cymru. Awn i'r de y tro hwn i weld un o bentrefi mwya' Sir Gaerfyrddin - Pontyberem - ac Aneirin Karadog sy'n rhoi cefndir enw'r pentref i ni ynghyd a'r bywyd cymunedol.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Heddiw, bydd Melanie Owen yn bwrw golwg dros bapurau'r penwythnos, bydd Shane yn coginio bwyd llysieuol yn y gegin ac fe gawn ni gyngor cyfreithiol gan Angela Killa. Byddwn ni hefyd yn annog ein gwylwyr i sgwennu limrig ar gyfer Diwrnod y Limrig.

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn y rhaglen hon, bydd y ddau¿n rhwyf-fyrddio o gwmpas Ynys Gifftan; yn ymweld â charreg bedd go arbennig; a threulio noson ym maes gwersylla mwyaf Ewrop!

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?