S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

 • Galw Nain Nain Nainn

  Galw Nain Nain Nainn

  Cyfres ddetio lle mae pobl yn chwilio am gariad gyda help gan eu nain!

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru gan brofi'r holl emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi tŷ ar werth.

 • Hansh

  Hansh

  Tiwns, comedi a lleisiau ffres.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Ar gael nawr

 • Y Stiwdio Grefftau

  Y Stiwdio Grefftau

  Yn y gyfres hon bydd tri crefftwyr dawnus yn cystadlu â'i gilydd er mwyn ennill y fraint o arddangos eu gwaith i'r cyhoedd ar ran rhai o fudiadau mwyaf blaenllaw Cymru. Y gamp fydd creu darn o waith gall y mudiad fod yn falch ohoni ac am ei ddangos i'r byd. Gyda mis i greu, bydd angen sgil, creadigrwydd a llond trol o amynedd. Y tro hwn, Parc Cenedlaethol Eryri fydd yn gosod yr her o greu mainc i wylio'r sêr. Ond sut fydd y crefftwyr yn ymdopi a phwy ddaw i'r brig'

 • Bwyd Epic Chris

  Bwyd Epic Chris

  Trwy ailddarganfod hen ryseitiau Cymreig, mae Chris yn profi bod gan y wlad gymaint mwy i¿w gynnig.

 • Cwpwrdd Epic Chris

  Cwpwrdd Epic Chris

  Mae Chris wedi bod yn pori drwy lyfr coginio ei Nain eto, Mrs Robaitsh post bach, am dipyn o 'Cofi soul food'. Ar y fwydlen, ham di rhostio efo mwstard a saws persli, un o hoff brydau Chris pan oedd o'n tyfu 'fyny. Bydd hefyd yn rhostio un o'r toriadau rhata' o biff tan ma'n 'melt in the mouth' i neud wraps BBQ, a'n defnyddio'r gweddillion a chynhwysion o'r cwpwrdd i neud chilli deg munud blasus. Hyn i gyd, a burger caws budur.

 • Hewlfa Drysor

  Hewlfa Drysor

  Tri Char, Tri Thîm, Pum Can Punt. Lisa Angharad a¿r Welsh Whisperer fydd yn mynd a¿u ¿Hewlfa Drysor¿ i Langrannog. i gynnal cystadleuaeth sydd yn codi¿r cythraul yn eu cynefin.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Y gyflwynwraig Nia Parry sy¿n ein tywys ar daith llawn rhamant a serch ar y Noson Lawen heno, yng nghwmni Only Men Aloud, Elin Fflur, Al Lewis, Hywel Pitts, Wil Tân a¿i wraig Ceri, Rhydian Jenkins, Meurig Thomas a Thriawd Brynhyfryd.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  None

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?