S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

Ar gael nawr

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mae'r foment fawr wedi cyrraedd! Dyma ddathlu taith trawsnewid iechyd Gafyn, Twm, Wendy, Ruth a Bethan hyd yma yng nghwmni Lisa Gwilym, eu teulu a'u ffrindiau, a'r tri arbenigwr. Ond a fydd eu taith yn parhau, a tybed sut fyddan nhw mewn 6 mis'

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Meinir yn plannu gwely ffurfiol tlws efo blodau blwydd. Ym Mont y Twr mae Iwan yn brysur yn ei ardd lysiau yng nghanol ei giwcymbyrs a Sioned hithau yn gobeithio am sioe dros yr Haf wrth dynnu'r dahlias o'r storfa a'u plannu. Draw yn Nglan Conwy mae Ian Keith Jones yn clodfori'r coed rhedynog anhygoel a'u sporau.

 • None

  Ffion Hague: Y Frenhines a'r Jiwbili

  Ar drothwy dathliadau'r Jiwbili Platinwm, yr hanesydd a'r ddarlledwraig Ffion Hague sy'n mynd ar daith bersonol i ddarganfod mwy am y Frenhines Elizabeth II sydd wedi bod yn Bennaeth y Wladwriaeth ers 70 o flynyddoedd. Mae Ffion Hague yn un o'r bobl prin sydd wedi treulio amser yng nghwmni'r Frenhines. Er bod y frenhiniaeth yn dal i hollti barn yng Nghymru, yn ôl Ffion does dim gwadu mai'r Frenhines yw un o fenywod mwya dylanwadol ein hoes.

 • Yn y Fan a'r Lle

  Yn y Fan a'r Lle

  Cyfres sy'n dilyn dynion yn eu faniau. Meinciau hanesyddol â chysylltiad efo rhai o fawrion ardal Y Bala sy¿n mynd â bryd Rhys. Symud celfi i dŷ newydd mam a merch yn y canolbarth mae criw Shaun, ac mae Lee yn newid sedd ei fan am foethusrwydd Limwsîn.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Digwyddiad Tir Glas Cymru yn denu peiriannau a phobl i Glwyd; pwysigrwydd gwaith y ffariar; a rhwystredigaeth i gwpwl ifanc sy'n methu cael fferm.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Daw taith y Welsh Whisperer i ben ym mhentref Trawsfynydd lle fe fydd yna wers bysgota ar lyn Trawsfynydd yng nghwmni Marion Davies.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?