S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adloniant

 • Galw Nain Nain Nainn

  Galw Nain Nain Nainn

  Cyfres ddetio lle mae pobl yn chwilio am gariad gyda help gan eu nain!

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru gan brofi'r holl emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi tŷ ar werth.

 • Hansh

  Hansh

  Tiwns, comedi a lleisiau ffres.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Ar gael nawr

 • None

  Dim i'w Wisgo

  Yn y sioe dwymgalon hon, mae ein dau steilydd - 'trendsetter' Owain Williams a steilydd a phrynwr adwerthu Cadi Matthews yn croesawu un unigolyn lwcus hefo achlysur fawr i'w stiwdio steilio, ac yn cystadlu yn erbyn eu gilydd ar gyllideb benodol i ddod o hyd i wisg addas.

 • Anrhegion Melys Richard Holt

  Anrhegion Melys Richard Holt

  Ar ôl mabwysiadu ci mae ein cogydd creadigol yn awyddus i baratoi syrpreis i¿r ganolfan achub leol!

 • Dau Gi Bach

  Dau Gi Bach

  Y tro hwn: mae gan Skye gyfrifoldeb mawr wrth iddi ddod a hapusrwydd i deulu sydd wedi dioddef colled yn y teulu yn ddiweddar. Ac ym Mlaenau Ffestiniog, mae Lois yn croesawu Mabli i'r teulu ar ol wythnosau o baratoi.

 • Dim Byd i'w Wisgo

  Dim Byd i'w Wisgo

  Ma¿ Rhian yn ymuno ag Owain Williams a¿r steilydd proffesiynol Cadi Matthews yn y stiwdio steilio er mwyn dod o hyd i¿r wisg berffaith i ddathlu ei phen-blwydd yn bedwardeg.

 • Rybish

  Rybish

  Mae gan Lorraine blaniau i ddenu mwy o gwsmeriad i'r iard ac mae gwyneb o'r gorffennol yn gwneud i Clive gwestiynu pwy di'r bos go iawn.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ¿Adre¿. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr awdur Manon Steffan Ros yn Nhywyn.

 • Nyrsys

  Nyrsys

  Cyfres yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y gorllewin drwy gyfnod y pandemig. Yn y bennod gyntaf, byddwn yn dilyn Elen Lewis, nyrs yn ardal Aberteifi, sydd wedi cael profiad personol o effaith Covid-19 ac yn cwrdd â Molly, sy'n ei 90au â chlwy poenus ar ei choes. Byddwn hefyd yn dilyn Siân Williams, nyrs yn Cross Hands, wrth iddi hi ymweld â George, bachgen 18 oed â spina bifida.

 • Mwy o Adloniant

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Adloniant S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?