S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Galwad am Gynnwys Hansh

  Galwad am Gynnwys Hansh

  Mae S4C yn falch o gyhoeddi ein bod yn edrych am gwmni cynhyrchu i ddatblygu, ysgogi a chynhyrchu cynllun i greu cynnwys ffurf fer i Hansh gan bobl anabl a/neu bobl fyddar . Rydym yn edrych am becyn o gynnwys fydd yn gyfle i ddatblygu a dangos doniau a thalent cynhyrchu pobl anabl a/neu bobl fyddar. Bydd angen i'r cwmni fynd ati i recriwtio a chasglu tîm o bobl fydd yn gallu bod yn rhan o'r cynllun, o berfformwyr i ysgrifenwyr, gyda'r nod o ymbweru'r unigolion i greu cynnwys adloniant o'r safon uchaf.

 • Diweddariad Gweithredol Sector - Hydref 2020

  Gyda'r profi ar gyfer y cydleoli i Sgwar Canolog yn prysuro, dyma nodyn pwysig i'ch atgoffa o ambell beth gweithredol yn enwedig wrth i chi gyfleu cynnwys i S4C diweddarwyd 30-10-20.

 • Cydleoli - cyfleu cynnwys

  Fel rhan o'n paratoadau ar gyfer cyd-leoli byddwn yn gofyn yn garedig i chi am rywfaint o gymorth wrth i S4C â'r BBC gynnal profion ar y systemau cyfleu cynnwys yn Sgwâr Canolog, Caerdydd. Dyma ddiweddariad pwysig arall 30-10-2020

 • Hyfforddiant TAC

  Mae S4C yn falch iawn o weithio gyda TAC ar hyfforddiant, yn enwedig gan bod sesiynau penodol o gwmpas amrywiaeth a chynhwysiant yn rhan o'r bartneriaeth hon.

 • Cyhoeddi Cyfnod Atal Byr

  Mae Prif Weinidog Cymru wedi cadarnhau y bydd cyfnod atal byr o 2 wythnos ledled Cymru er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws yn dechrau o 1800 dydd Gwener 23 Hydref ac yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd.

  Mae diweddariad i'r gwybodaeth diweddara 23-10-2020 ar y tudalen.

 • Cyfarfod Sector Zoom Hydref 2020

  Dyma linc i recordiad o'r Cyfarfod Sector a gynhaliwyd 6 Hydref 2020.

  https://vimeo.com/466098589

 • Diweddariadau Covid 25/9/2020

  Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi parhau a mwy o gyfyngiadau Coronafeirws newydd fydd yn dod i rym dros y dyddiau nesaf.

 • Galwad am Syniadau Ffilmiau Dogfen Hansh

  Mae S4C yn chwilio am syniadau newydd am ffilmiau dogfen i'w cyhoeddi ar Hansh. Rydym eisiau straeon fydd yn ysbrydoli, rhyfeddu a chodi gwên. Rydyn ni'n chwilio am ffilmiau mentrus sy'n defnyddio ffurf ddogfen gwbl gyfoes.

  Rydym yn awyddus i gael syniadau am straeon poblifanc eithriadol all fynd â gwylwyr mewn i fyd arall gyda naratif sy'n datblygu yn y foment; dogfennau gyda digon o hiwmor sydd yn cwestiynu'r status quo ac yn cwestiynu a phrocio hunaniaethau Cymru; dogfennau sydd yn ceisio rhoi darlun bositif o amrywiaeth eang profiadau siaradwyr Cymraeg (neu siaradwyr ieithoedd eraill Cymru).

 • Gwisgo Pabi

  Mae S4C wedi mabwysiadu polisi ynghylch gwisgo pabi, neu beidio, yn ystod y cyfnod yn arwain at Sul y Cofio.

 • Holiadur Amrywiaeth

  Fel cyflogwr cyfle cyfartal mae S4C wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a thriniaeth deg ymhlith ei staff a'r sector.

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

  • Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Mae'r cyfnod etholiadol wedi cychwyn ar 15 Ebrill 2019 ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop sydd wedi ei gyhoeddi ar gyfer 23 Mai 2019. Mae S4C wedi cyhoeddi Canllawiau i'w gynhyrchwyr ar gyfer y cyfnod yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?