S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Canllawiau Cynllun Albert

  Canllawiau Cynllun Albert

  Mae'n hollbwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl. Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i'r amgylchedd wrth gynhyrchu rhaglenni.

  Ym mis Medi 2021 bydd S4C yn cychwyn ei phartneriaeth gyda chonsortiwm BAFTA Albert, sef cymdeithas o rai o gwmnïau cynhyrchu a darlledwyr mwyaf y DU er mwyn cyflawni hyn, ac ymgorffori cynaliadwyedd yn ein proses gynhyrchu.

  Bydd 'lansiad meddal' fis Medi yn galluogi cwmnïau i ddod yn gyfarwydd â'r gofynion cyn iddynt ddod yn orfodol o 1 Ionawr 2022 (heblaw ei bod yn gyfres dan 15 munud o hyd a/neu fod cyfanswm y gyllideb yn llai na £50,000).

  Mae gwybodaeth bellach i'w gael ar safle cynhyrchu S4C o dan Albert - (<https://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/1154/canllawiau/>)

 • Mae S4C yn falch o gyhoeddi ein bod yn chwilio am beilotau comedi.

  Mae S4C yn falch o gyhoeddi ein bod yn chwilio am beilotau comedi. Yn dilyn peilot llwyddiannus yn 20/21, rydym yn edrych am syniadau deng munud o hyd i gael blas ar leisiau a thalent cyffrous, newydd yng Nghymru.

  Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar-lein yn bennaf ar lwyfannau Clic, YouTube a Facebook. Mae posibilrwydd o ddarlledu'r cynnwys ar y teledu hefyd. Mae'n bwysig bod ystyriaethau megis hawliau a gofynion technegol yn cael eu hadlewyrchu wrth gynnig y syniad.

  GWYBODAETH YMA

 • Cynnwys Fideo Ar-lein i Blant 7-11 Oed

  Mae S4C yn edrych am gyfres o fideos ar gyfer cyhoeddi ar lwyfannau arlein Stwnsh.

  Rydym yn edrych am gynnwys fydd yn denu plant ar draws platfformau digidol Stwnsh i gynyddu cyrhaeddiad a thanysgrifwyr. Bydd angen ystyried yr oedran darged 7-11 ac addasrwydd y cynnwys ar gyfer y platfformau hyn.

  GWYBODAETH YMA

 • Gweithdy TAC - Creu Troslais Ffeithiol

  Mae TAC yn hynod falch o gyhoeddi ein bod yn cyflwyno cyfres o seminarau mewn cydweithrediad ag S4C i feithrin sgiliau llunio sgriptiau troslais ar gyfer rhaglenni ffeithiol ac adloniant ffeithiol. Mi fydd y ddwy sesiwn gyntaf ym mis Gorffennaf a thair arall yn dilyn ar ôl yr haf.

  Cliciwch yma i gofrestru am y cyntaf o'r rhain - Ysbrydoli gydag Eddie Butler.

 • Fideo Cyfarfod Sector 8 Mehefin 2021

  Wele linc i'r recordiad o'r Cyfarfod Sector a gymerodd le ar 8 Mehefin 2021.

  https://vimeo.com/563619990

  Cyfrinair: 5ector

 • Cadwch y Dyddiad am Sesiwn Holi ac Ateb byw Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru: 24 Mehefin am 1yh

  Cofrestrwch nawr ar gyfer sesiwn holi ac ateb byw Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru ar 24 Mehefin am 1yh

 • Cyfarfod Sector Gweithredol 1-7-2021 1130yb

  Mae'n fwriad cynnal cyfarfod gweithredol ar-lein gyda'r sector Dydd Iau 1-7-2021 am 1130yb.

 • Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C

  Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C

  Mae S4C yn falch o gyhoeddi mai Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C.

 • Cyfarfod Sector 8 Mehefin 2021 @ 11:30

  Bydd Cyfarfod Sector trwy Zoom yn cael ei chynnal ar Ddydd Mawrth 8 Mehefin 2021 am 11:30.

 • NEWYDD Galwad am Syniadau: Cyfresi Ffurf Hir HANSH

  NEWYDD Galwad am Syniadau: Cyfresi Ffurf Hir HANSH

  Yn dilyn galwad diweddar mae S4C dal eisiau syniadau am gyfresi adloniant a dogfen ffurf hir ar gyfer HANSH. (6 x30' ar gyfer VOD a slot 9/9:30pm llinol)

  Wrth i S4C a'i chynulleidfa newid, rydym eisiau gwneud yn siwr bod cynulleidfaoedd iau yn cael cynnwys hirach ar fideo ar alw a theledu llinol.

  Ein gweledigaeth yw i greu cynnwys ffurf hir sydd yn diffinio brand HANSH yn 2021/22 ac newid canfyddiad pobl o S4C.

  Rydym eisiau cynnwys o safon sydd hefyd yn herio sut rydym ni'n meddwl am ein hunain fel Cymry.

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

  • Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Mae'r cyfnod etholiadol wedi cychwyn ar 15 Ebrill 2019 ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop sydd wedi ei gyhoeddi ar gyfer 23 Mai 2019. Mae S4C wedi cyhoeddi Canllawiau i'w gynhyrchwyr ar gyfer y cyfnod yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?