S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Cyfarfod Sector 6-12-2021

  ​Cyfarfod Sector 6-12-2021

  Byddwn yn cynnal Cyfarfod Sector wyneb yn wyneb yng Ngwesty'r Village Hotel yng Nghaerdydd ar ddydd Llun y 6ed o Ragfyr os fydd canllawiau Covid Llywodraeth Cymru yn dal i ganiatau. Croeso i chi gwrdd a ni am baned a mins pei am 1.30pm, ac yna bydd y cyfarfod yn dechrau am 2pm.

  Rydym yn cyfyngu'r gwahoddiadau i 3 o bob cwmni, ond mi fydd y cyfarfod yn digwydd dros zoom hefyd, fydd yn galluogi'r rhai fydd ddim yno wyneb yn wyneb i ymuno a'r cyfarfod.

  Bydd cyfle i gael cyfarfod 121 gyda'r Comisiynwyr, ond gan y bydd slotiau yn brin byddwn yn cynnig cyfarfodydd chwarter awr dros zoom yn ystod y dyddiau fydd yn dilyn.

  Er mwyn cadw lle a threfnu amser efo'r Comisiynwyr yn unigol bydd angen i chi e-bostio Morfudd.Wynne@s4c.cymru gan nodi os mai cyfarfod wyneb yn wyneb yw eich bwriad, neu dros zoom. Nifer cyfyngedig sydd felly gofynnwn i chi ymateb erbyn 5pm ar yr 22ain o Dachwedd.

 • ​Cyfarfod Sector

  Byddwn yn cynnal Cyfarfod Sector wyneb yn wyneb yng Ngwesty'r Village Hotel yng Nghaerdydd ar ddydd Llun y 6ed o Ragfyros fydd canllawiau Covid Llywodraeth Cymru yn dal i ganiatau. Croeso i chi gwrdd a ni am baned a mins pei am 1.30pm, ac yna bydd y cyfarfod yn dechrau am 2pm.

  Rydym yn cyfyngu'r gwahoddiadau i 3 o bob cwmni, ond mi fydd y cyfarfod yn digwydd dros zoom hefyd, fydd yn galluogi'r rhai fydd ddim yno wyneb yn wyneb i ymuno a'r cyfarfod.

  Bydd cyfle i gael cyfarfod 121 gyda'r Comisiynwyr, ond gan y bydd slotiau yn brin byddwn yn cynnig cyfarfodydd chwarter awr dros zoom yn ystod y dyddiau fydd yn dilyn.

  Er mwyn cadw lle a threfnu amser efo'r Comisiynwyr yn unigol bydd angen i chi e-bostio Morfudd.Wynne@s4c.cymru gan nodi os mai cyfarfod wyneb yn wyneb yw eich bwriad, neu dros zoom. Nifer cyfyngedig sydd felly gofynnwn i chi ymateb erbyn 5pm ar yr 22ain o Dachwedd.

 • ​Cyfarfod Sector

  Byddwn yn cynnal Cyfarfod Sector wyneb yn wyneb yng Ngwesty'r Village Hotel yng Nghaerdydd ar ddydd Llun y 6ed o Ragfyros fydd canllawiau Covid Llywodraeth Cymru yn dal i ganiatau. Croeso i chi gwrdd a ni am baned a mins pei am 1.30pm, ac yna bydd y cyfarfod yn dechrau am 2pm.

  Rydym yn cyfyngu'r gwahoddiadau i 3 o bob cwmni, ond mi fydd y cyfarfod yn digwydd dros zoom hefyd, fydd yn galluogi'r rhai fydd ddim yno wyneb yn wyneb i ymuno a'r cyfarfod.

  Bydd cyfle i gael cyfarfod 121 gyda'r Comisiynwyr, ond gan y bydd slotiau yn brin byddwn yn cynnig cyfarfodydd chwarter awr dros zoom yn ystod y dyddiau fydd yn dilyn.

  Er mwyn cadw lle a threfnu amser efo'r Comisiynwyr yn unigol bydd angen i chi e-bostio Morfudd.Wynne@s4c.cymru gan nodi os mai cyfarfod wyneb yn wyneb yw eich bwriad, neu dros zoom. Nifer cyfyngedig sydd felly gofynnwn i chi ymateb erbyn 5pm ar yr 22ain o Dachwedd.

 • ​Cyfarfod Sector

  Byddwn yn cynnal Cyfarfod Sector wyneb yn wyneb yng Ngwesty'r Village Hotel yng Nghaerdydd ar ddydd Llun y 6ed o Ragfyros fydd canllawiau Covid Llywodraeth Cymru yn dal i ganiatau. Croeso i chi gwrdd a ni am baned a mins pei am 1.30pm, ac yna bydd y cyfarfod yn dechrau am 2pm.

  Rydym yn cyfyngu'r gwahoddiadau i 3 o bob cwmni, ond mi fydd y cyfarfod yn digwydd dros zoom hefyd, fydd yn galluogi'r rhai fydd ddim yno wyneb yn wyneb i ymuno a'r cyfarfod.

  Bydd cyfle i gael cyfarfod 121 gyda'r Comisiynwyr, ond gan y bydd slotiau yn brin byddwn yn cynnig cyfarfodydd chwarter awr dros zoom yn ystod y dyddiau fydd yn dilyn.

  Er mwyn cadw lle a threfnu amser efo'r Comisiynwyr yn unigol bydd angen i chi e-bostio Morfudd.Wynne@s4c.cymru gan nodi os mai cyfarfod wyneb yn wyneb yw eich bwriad, neu dros zoom. Nifer cyfyngedig sydd felly gofynnwn i chi ymateb erbyn 5pm ar yr 22ain o Dachwedd.

 • ​Addewid Cynnwys Hinsawdd

  Addewid Cynnwys Hinsawdd

  Mae S4C wedi cyhoeddi ei hymrwymiad i'r Addewid Cynnwys Hinsawdd ar y cyd ag 11 o ddarlledwyr a gwasanaethau ffrydio eraill.

  Mae'n cydnabod y cyfrifoldeb allweddol sydd gan ddarlledwyr i gynorthwyo'n cynulleidfa i ymwneud â heriau newid hinsawdd a bydd hyn yn cyfrannu at ein penderfyniadau comisiynu.

  Gallwch ddarllen yr Addewid llawn yma:


 • Syniadau ar gyfer HANSH

  Mae HANSH bellach wedi sefydlu erbyn hyn i fod yn frand ar-lein 16-34 gyda skew iau lle gallwch ddisgwyl chwerthin ar gynnwys pryfoclyd, adlewyrchu realiti a gobeithion pobl ifanc Cymru, dathlu creadigrwydd syfrdanol, a chreu trwbl da.

  Wrth i ni ddatblygu Hansh fel brand mi rydym yn edrych am nifer o syniadau hirach yn ogystal â syniadau am gynnwys byr cyfryngau cymdeithasol. Mi fydd y cynnwys yma yn cael ei gyhoeddi ar nifer o blatfformau gwahanol, Clic, YouTube, Cyfryngau Cymdeithasol ac yn yr amserlen linol.

  Bydd comisiynwyr Hansh yn barod i drafod unrhyw syniadau ar lafar drwy mis Hydref 2021 ac yn falch o gael sgyrsiau unigol amdanynt - felly mae'n werth cysylltu â nhw i drefnu sgwrs. Cofiwch bod modd rhoi syniadau mewn drwy'r cyfundrefn ar-lein Cwmwl

  GWYBODAETH CWMWL

 • Canllawiau Cynllun Albert

  Mae'n hollbwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl. Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i'r amgylchedd wrth gynhyrchu rhaglenni.

  Ym mis Medi 2021 bydd S4C yn cychwyn ei phartneriaeth gyda chonsortiwm BAFTA Albert, sef cymdeithas o rai o gwmnïau cynhyrchu a darlledwyr mwyaf y DU er mwyn cyflawni hyn, ac ymgorffori cynaliadwyedd yn ein proses gynhyrchu.

  Bydd 'lansiad meddal' fis Medi yn galluogi cwmnïau i ddod yn gyfarwydd â'r gofynion cyn iddynt ddod yn orfodol o 1 Ionawr 2022 (heblaw ei bod yn gyfres dan 15 munud o hyd a/neu fod cyfanswm y gyllideb yn llai na £50,000).

  Mae gwybodaeth bellach i'w gael ar safle cynhyrchu S4C o dan Albert - (<https://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/1154/canllawiau/>)

 • Fideo Cyfarfod Sector 8 Mehefin 2021

  Wele linc i'r recordiad o'r Cyfarfod Sector a gymerodd le ar 8 Mehefin 2021.

  https://vimeo.com/563619990

  Cyfrinair: 5ector

 • Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C

  Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C

  Mae S4C yn falch o gyhoeddi mai Sioned Geraint yw Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C.

 • Cyfarfod Sector 8 Mehefin 2021 @ 11:30

  Bydd Cyfarfod Sector trwy Zoom yn cael ei chynnal ar Ddydd Mawrth 8 Mehefin 2021 am 11:30.

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

  • Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Etholiad Senedd Ewrop 2019

   Mae'r cyfnod etholiadol wedi cychwyn ar 15 Ebrill 2019 ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop sydd wedi ei gyhoeddi ar gyfer 23 Mai 2019. Mae S4C wedi cyhoeddi Canllawiau i'w gynhyrchwyr ar gyfer y cyfnod yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?