S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Dyddiadau Cyfleu

  Dyddiadau Cyfleu

  10 Awst 2022

  Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres.

 • Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Fel rhan o ymrwymiad parhaus S4C i ddarparu gwasanaeth amrywiol a chynnwys beiddgar, sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern a chyfoes, mae S4C yn falch iawn o gadarnhau heddiw bod ceisiadau ar agor i gwmnïau cynhyrchu dendro am fersiwn Gymraeg o fformat Channel 4 a Studio Lambert o Gogglebox (dan drwydded i S4C gan Studio Lambert).

  Mae S4C yn cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Cyfres Gogglebocs Cymru - dyddiad cau 19 Awst, hanner dydd.

 • Cymryd rhan

  Cymryd rhan

  Gan nad yw'n bosib cynnig amser awyr i ddenu cyfranwyr i bob cynhyrchiad, mae tudalen Cymryd Rhan (s4c.cymru/cymrydrhan) yn bodoli ar ein gwefan i gynnwys cyfleoedd i bobl serennu ar y gwasanaeth.

  Mae modd pwyntio at y tudalen trwy e-byst, wasg a chyfryngau cymdeithasol.

  Mae croeso i gwmnïau cynhyrchu llenwi cais hyrwyddo ar gyfer y tudalen.

 • Adroddiad Blynyddol 2021-22

  Adroddiad Blynyddol 2021-22

  20 Gorffennaf 2022

  Mae copi o'r Adroddiad Blynyddol i'w weld yma.

 • Canllawiau Cynhyrchu Teledu: Byw gyda COVID

  Ebrill 2022 - Mae'r fersiwn diweddaraf hwn o'r canllawiau wedi'i gynhyrchu o ganlyniad i'r DU yn cael gwared ar nifer o gyfyngiadau'r llywodraeth ac wrth i berygl COVID-19 symud i gyfnod mwy deinamig.

 • Canllawiau Castio (10 Mawrth 2022)

  Canllawiau Castio (10 Mawrth 2022)

  Mae S4C wedi bod yn adolygu ei Chanllawiau Castio mewn trafodaeth gyda TAC ac Equity. Dyma'r fersiwn newydd (Mawrth 2022) sy'n cymryd lle'r fersiwn flaenorol (Awst 2016).

 • Canllawiau Cynllun Albert - Ionawr 1 2022

  Mae'n hollbwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl. Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i'r amgylchedd wrth gynhyrchu rhaglenni.

 • Cegin S4C

  Cegin S4C

  Fel rhannwyd yn y cyfarfod sector diweddar, mae S4C yn bwriadu lansio cartref newydd ar gyfer ryseitiau S4C.

  Bydd Cegin S4C yn cynnwys ryseitiau newydd ac o'r gorffennol, yn eu pecynnu i gategorïau perthnasol ac yn cynnig awgrymiadau tymhorol ynghyd â syniadau ar gyfer achlysuron arbennig ble mae bwyd yn ganolbwynt.

  Heddiw, 17 Rhagfyr, mae gwasanaeth peilot wedi mynd yn fyw gyda'r bwriad o gasglu adborth gan ddefnyddwyr i lywio datblygiad pellach.

 • ​Addewid Cynnwys Hinsawdd

  Mae S4C wedi cyhoeddi ei hymrwymiad i'r Addewid Cynnwys Hinsawdd ar y cyd ag 11 o ddarlledwyr a gwasanaethau ffrydio eraill.

  Mae'n cydnabod y cyfrifoldeb allweddol sydd gan ddarlledwyr i gynorthwyo'n cynulleidfa i ymwneud â heriau newid hinsawdd a bydd hyn yn cyfrannu at ein penderfyniadau comisiynu.

  Gallwch ddarllen yr Addewid llawn yma:


  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?