S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Mae Faith Howells yn ôl, am y tro olaf.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Un Bore Mercher

  Un Bore Mercher

  Yn anhapus nad yw Faith yn ymateb i'w chais i glirio'r aer mae Rose yn rhoi'r ail ran o'i chynllun a'r waith, sy'n rhoi dyfodol Evan a Steve mewn peryg. Mae amser yn brin i Osian felly mae Mike yn gwneud penderfyniad anodd.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Sian yn deffro mewn lle diarth gyda dyn diarth ond yn gorfod ceisio chwarae¿r gêm er lles pawb. Tra mae yn John mynd o gwmpas ei ddiwrnod yn ddiarwybod fod Sian wedi cael ei chipio, daw¿n amlwg iddo fod rhywbeth ddim yn iawn pan glyw nad yw hi wedi cyrraedd ei gwaith. Wrth i John frysio i ddarganfod lle mae Sian, mae¿r bys yn pwyntio¿n eithaf sydyn at Mark, sydd â¿i fryd ar ddial ar ôl y gweir. Ond all y tri ddim cael beth maen nhw eisiau ac mae rhywun yn bendant am dalu¿r pris...

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Dani'n ymdaflu ei hun i drefniadau parti pen-blwydd Tedi mewn ymgais i ddangos i bawb ei bod hi'n ymdopi heb Garry. Wedi un ffrae yn ormod, daw Kelly i benderfyniad sydd â goblygiadau mawr i Sara.

 • C'Mon Midffild

  C'Mon Midffild

  Cyfres gomedi yn dilyn hynt a helynt tîm pêl-droed Bryncoch. Ym mhennod olaf erioed y gyfres, cawn ffarwelio ag Arthur, Wali, George, Sandra, Tecs a gweddill trigolion Bryncoch.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i g¿r, Evan, yn diflannu.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 2

  Un Bore Mercher - Cyfres 2

  Ar ôl i Madlen (Aimee-Ffion Edwards) ddiswyddo ei chyfreithwyr mae Faith (Eve Myles), gyda chefnogaeth Cerys (Hannah Daniel), yn camu i'r adwy ac yn derbyn ei achos llofruddiaeth, sy'n arwain at wrthdrawiad penben â Tom (Aneirin Hughes). Yn y carchar, mae Evan yn derbyn newyddion da gan gymwynaswr cudd, mae Steve (Mark Lewis Jones) yn dal i hiraethu am Faith, tra bod y berthynas bryderus rhwng Faith a Gael Reardon (Anastasia Hille) yn hoelio sylw DI Breeze (Rhashan Stone). .

 • None

  Eldra

  Ffilm arobryn wedi'i seilio ar fywyd y diweddar Eldra Jarman, sy'n olrhain ei hanes fel sipsi ifanc ym Methesda yn y Tridegau.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?