S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • bregus

  bregus

  Mae gan Ellie Bateman, yn ôl pob golwg, y bywyd perffaith - gyrfa llwyddiannus, gwr cariadus, merch fach annwyl yn ogystal â grwp agos o ffrindiau sy'n meddwl y byd iddi. Pan fydd drasedi annisgwyl yn dryllio eu bywydau i ddarnau, mae Ellie'n gwbod taw yr unig ffordd i oroesi yw i ddianc. A ddaw hi byth nôl-neu a wnaiff ddewis colli ei hun mewn storm berffaith sy allan o'i reolaeth.

 • FFLAM

  FFLAM

  Mae bywyd yn dechrau gwella i Noni wrth i'w pherthynas gariadus gyda Deniz ddatblygu, ond pan mae'n gweld ysbryd o'i gorffennol yn cerdded heibio'r caffi, a oes peryg i'w bywyd ddymchwel o'i chwmpas unwaith eto?

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Sophie ac Elen yn mynd â¿r plant am ddiwrnod o antur ond bydd mwy nag un syrpreis iddynt, ac nid ymddangosiad Dylan yn unig fydd yn achosi hynny. Wrth i Gwenno a Carwyn drio dod i wraidd pam fod Iestyn isio gadael y coleg, mae ganddynt dactegau gwahanol iawn i ddarganfod y gwir a hyd yn oed wedyn mae¿n gwestiwn a fyddant yn cyrraedd unrhywle â Iestyn mor gyfrinachol am bopeth. Ac mae mwy nag un o drigolion y pentref yn ceisio helpu Caitlin, sy¿n celu sawl cyfrinach amdani¿i hun a¿i chefndir.

 • Bregus

  Bregus

  Dechreua Ellie weld yr effaith mae ei bywyd cudd yn ei gael ar ei theulu. Synhwyra bod Menna yn teimlo'r newid ynddi. Gyda'i heuogrwydd fel bom ar fin ffrwydro, gwnaiff Ellie ei gorau glas i unioni pethau. Ond cael ei dal allan yw'r lleiaf o'i gofidiau wrth i feddyliau ymwthiol darfu ar ei meddwl - gweledigaethau sy'n aflonyddu a gwyrdroi realiti ac yn peri iddi gwestiynu ei hiawn phwyll.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Iolo'n gandryll pan ddaw i wybod pwy fradychodd ei gyfrinach wrth i'r newyddion am ei salwch ddod yn destun trafod y pentre. Yn y cyfamser, mae Mark am i'r ddaear ei lyncu pan glyw am fywyd carwriaethol nwydus ei fam.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Tyler yn wynebu brwydr i berswadio Iolo i fynd i weld doctor wrth i ddifrifoldeb ei bryderon iechyd waethygu. Tra mae Tyler yn gofidio am Iolo, poena Cassie a Brynmor am ddiogelwch Kath pan aiff i gyfarfod dyn sydd â hanes amheus.

 • Tair Chwaer - Cyfres 1

  Tair Chwaer - Cyfres 1

  Cyfle arall i weld y gyfres ddrama arobryn wedi'i lleoli yn ardal y Tymbl ger Llanelli sy'n dilyn hynt a helynt tair chwaer sy'n perfformio mewn grwp canu gwlad. Mae Sharon, Lyn a Janet yn defnyddio'r grwp fel dihangfa o'u bywyd beunyddiol ac mae'r gyfres yn olrhain eu problemau, eu breuddwydion, eu rhywioldeb, eu caru a'u cecru.

 • Tair Chwaer - Cyfres 2

  Tair Chwaer - Cyfres 2

  Cyfle arall i weld y gyfres ddrama arobryn am dair chwaer sydd yn canu mewn grwp canu gwlad. Donna Edwards, Llio Millward a Sara McGaughey sy'n chwarae'r chwiorydd.

 • Tair Chwaer - Cyfres 3

  Tair Chwaer - Cyfres 3

  A fydd penderfyniad Lyn i ddychwelyd i'r gwaith yn un doeth, ac a fydd Janet yn medru cyfuno'i gyrfa canu unigol gyda gigs y tair chwaer' Rhan o Wythnos Werin S4C.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?