S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae gwewyr Efan yn parhau, a gyda Llyr yn mynd i ffwrdd am sbel mae'n teimlo'n fwy simsan nag erioed, a'r dasg o guddio ei gyfrinach ofnadwy yn pwyso'n drwm. Caiff byd Caitlin druan ei droi a'i ben i lawr unwaith eto wrth i'w gwynfyd rhamantus gael ei chwalu'n llwyr gan newyddion annisgwyl. Mae Mair yn dal i ddioddef yn sgil gweithredoedd ei mam ac yn teimlo cywilydd mawr yn yr ysgol. Caiff Sophie bryd o dafod sy'n peri embaras ac erbyn diwedd y dydd mae'r ddwy ar drywydd gwrthdaro.

 • Copsan- Cyfres 2

  Copsan- Cyfres 2

  Mae Catrin yn cael ei siomi gan Llyr, bachgen mae hi'n mynd i'w gyfarfod, ond mae Lois yn codi ei chalon. Mae Tom methu deall pam nad ydi o'n cael negeseuon gan ei ¿ffrind¿ newydd bellach.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Dychwela Rhys yn ôl i Gwmderi ond ble fydd yn aros' Mae tensiynau'n uchel rhwng Siôn a Iolo.

 • Blacowt

  Blacowt

  Ffilm gyffro llawn tyndra o Wlad Belg gan Walter Presents. Mae sabotage mewn cyfleuster niwclear yn achosi blacowt cenedlaethol. Os bydd y Prif Weinidog yn ailgychwyn y pwer, bydd ei merch sydd wedi'i herwgipio yn marw. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrîn.

 • Bocs 21

  Bocs 21

  Ffilm gyffro droseddol o Sweden gan Walter Presents. Stori tynged dynes ifanc o Rwmania a gafodd ei masnachu i buteindra a phlismon o Sweden ar genhadaeth o ddial.

 • Copsan - Cyfres 1

  Copsan - Cyfres 1

  Mae bwrlwm yn Ysgol Uwchradd Glanrafon wrth i ddisgyblion ac athrawon baratoi at y Ffair Aeaf. Ond pan mae lleidr yn dwyn un o wobrau'r raffl, mae pedwar disgybl yn gorfod treulio amser yn y 'stafell gosb nes bod rhywun yn cyfaddef¿.ond pwy sy'n euog' Drama gomedi spinoff gan Rownd a Rownd.

 • Cytundeb Gwaed 2

  Cytundeb Gwaed 2

  test

Sebon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?