S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • Yr Amgueddfa

  Yr Amgueddfa

  S4C Clic

  Cyfres newydd yn olrhain cwymp hunan ddinistriol Della Howells, Cyfarwyddwr Amgueddfa yn ei 40au, sy'n dechrau perthynas beryglus gyda dyn ifanc, ac yn disgyn o fod yn ddynes dosbarth canol barchus i fod yn rhan o is-fyd troseddol y byd celf.

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Ar ôl y ffrae fawr efo Kylie, mae Kay yn cario ymlaen fel petai dim wedi digwydd a chaiff hi- a Ken- sioc wrth ddod i ddeall fod Kylie o ddifri¿ am symud allan. Â hithau¿n disgwyl ei fabi, mae Sophie¿n ei chael hi¿n gynyddol anodd i dreulio amser hefo Dylan ac mae yntau¿n dechrau sylwi ar hynny, sy¿n rhoi pwysau ychwanegol ar Mel. Ac wrth i Iestyn ddiflannu i lawr pydew du unwaith eto, mae Gwenno¿n cyrraedd pen ei thennyn ac yn cymryd cam annisgwyl i adfer eu perthynas.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Wrth i Dani fwynhau dathliadau ei phen-blwydd, mae hi'n derbyn un syrpreis annisgwyl iawn. Yn y cyfamser, mae Cassie'n rhoi gair o rybudd i Kelly pan gwela hi'n closio at Mickey.

 • None

  Grav

  Yn arwr o faes y Strade i Barc yr Arfau a meysydd rygbi cenedlaethol a rhyngwladol tu hwnt i Gymru, yn sylwebydd, yn ddarlledwr, yn actor ac yn genedlaetholwr i'r carn, mae Ray o'r Mynydd, i roi iddo'i enw barddol, yn llawn haeddu ei le ymhlith mawrion y genedl. Drwy berfformiad gwefreiddiol Gareth Bale o sgript wych Owen Thomas, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Y Prifardd T James Jones, cawn ddathliad o fywyd eicon a hynny ar achlysur ei ben-blwydd yn 70 oed.

 • None

  Teulu Ty Crwn

  Mae teulu Ty Crwn yn ymddangos i bob pwrpas fel teulu cyffredin - Hari 15, Meg 13, ac Enfys sy'n 7 ond mae'r teulu'n cuddio cyfrinach fawr. Mae'r plant yn byw ar ben eu hunain, heb rieni. Maent yn byw'n ddigon dedwydd, heblaw am ychydig o dwyllo achlysurol i gelu eu cyfrinach! Ond mae eu byd ar fin troi wyneb i waered pan fo dyn busnes yn symud i'r ardal ac yn cymryd ffansi at eu ty gyda'r bwriad o'i ddymchwel a chodi gwesty pum seren ar y safle. Pan ddaw i ddarganfod eu cyfrinach, beth fydd tyn

 • Porthpenwaig

  Porthpenwaig

  Cyfres ddrama yn dilyn hynt a helynt bywyd mewn pentref glan môr.

 • Con Passionate - Cyfres 1

  Con Passionate - Cyfres 1

  Drama'n dilyn hynt a helynt Côr Meibion Gwili a'u harweinyddes newydd, Davina Roberts (Shân Cothi). // Yn ail bennod y gyfres, mae'r côr yn edrych am le newydd i ymarfer; Andy a Judith yn gwahodd Davina a'i chariad, Craig, i swper; ac Ian yn ymladd gyda chariad newydd ei wraig.

 • Rownd A Rownd - Cyfres 1

  Rownd A Rownd - Cyfres 1

  Ail gyfle i fwynhau'r helytnion ar Rownd a Rownd

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?