S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • Craith - Cyfres 3

  Craith - Cyfres 3

  S4C Clic

  Pan mae corff dyn yn cael ei ddarganfod mewn afon, mae Cadi a Vaughan yn cael eu galw i archwilio i'r achos.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Dani yn deffro mewn cell ac yn sylweddoli y gall ei hymddygiad yn y clwb nos neithiwr beryglu ei dyfodol. Mae hi¿n troi at Callum i¿w chael allan o dwll ond tybed a fydd o¿n llwyddo' Mae Kylie yn deffro yng ngwely Ani ond mae Ani wedi diflannu. Ergyd i Kylie, ond tybed fydd y ddwy yn gallu adeiladu pontydd cyn i Kylie a¿r criw anelu yn ôl am adref'

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Wrth i Sioned gael ei chysuro gan Mathew, mae'n rhannu cyfrinach gydag ef. Mae Britt yn cael syniad all ateb problemau ariannol Garry unwaith ac am byth.

 • Craith - Cyfres 3

  Craith - Cyfres 3

  Mae¿r Tad McEwan yn dod i weld Glyn I holi sut mae¿n ymdopi efo¿r hyn sydd wedi digwydd ¿ er mawr sioc i Siôn. Mae¿n rhaid i Cadi wynebu¿r ffaith ei bod hi wedi achosi loes i rywun sydd yn bwysig iddi.

 • C'mon Midffild

  C'mon Midffild

  Clasur o gomedi am glwb pêl-droed yn y Gogledd.

 • Caerdydd - Cyfres 1

  Caerdydd - Cyfres 1

  Mae Ceri, Lea ac Elen yn byw mewn fflat newydd sbon ym Mae Caerdydd, tra bo Peter ac Emyr yn byw mewn un arall. Dyma'r genhedlaeth newydd o Gymry Cymraeg sydd wedi symud i'r ddinas o gefn gwlad. Pobl ifanc hyderus ac uchelgeisiol ydynt sy'n ffurfio eu rheolau eu hunain mewn prifddinas sy'n tyfu'n gynt nag unrhyw un arall yn Ewrop. Ym mhennod gyntaf y gyfres ddrama newydd hon, dyw Elen ddim yn rhy hapus pan fo Lea'n cyrraedd Caerdydd, ond mae Osian ar ben ei ddigon. Mae Peter yn dal Danny i dwyll

 • Arswyd Ger y Llyn

  Arswyd Ger y Llyn

  Daw achos y marwolaethau yn amlwg ac mae pawb yn sylweddoli bod y sefyllfa'n dyngedfennol. Mae Lise yn darganfod gwybodaeth bwysig am dad Lily wrth i nifer y dioddefwyr gynyddu.

 • Con Passionate - Cyfres 1

  Con Passionate - Cyfres 1

  Drama'n dilyn hynt a helynt Côr Meibion Gwili a'u harweinyddes newydd, Davina Roberts (Shân Cothi). // Yn ail bennod y gyfres, mae'r côr yn edrych am le newydd i ymarfer; Andy a Judith yn gwahodd Davina a'i chariad, Craig, i swper; ac Ian yn ymladd gyda chariad newydd ei wraig.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?