S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Wrth i Cai barhau i ganlyn Gaynor a Ffion, fydd ei lwc yn rhedeg allan' Ceisia Dylan reoli ei dymer pan ddechreua DI Fielding roi pwysau arno.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  A gawn ni gyfle i weld cynllun Dani, Rhys, Iolo a Jason yn dwyn ffrwyth wrth i¿r llenni ddechrau cau o amgylch Barry' Daw tor-calon i gartref Elen a Llyr wrth i ffarwelio fod yn ofer, pan fod Gwenno¿n gweld ei hun yn gorfod ymddiheuro wrth Iolo, er mawr cywilydd iddi! Ac fe ddaw newydd da i rywun, wrth i benderfyniad gael ei wneud gan Gloria yng nghylch y trip i Nashville; pwy fydd yn cael mynd ar y daith'

 • Persona

  Persona

  **MAE'R RHAGLEN HON YN CYNNWYS GOLYGFEYDD ALL BERI GOFID I RAI GWYLWYR** Ar ôl cyfarfod Anna mae Katie'n hapus a'u cyfeillgarwch yn blaguro. Mae pawb yn cuddio rhywbeth ond beth yw cyfrinach Anna'

 • Bex

  Bex

  **MAE'R RHAGLEN HON YN CYNNWYS GOLYGFEYDD ALL BERI GOFID I RAI GWYLWYR** Pan fu Anni, chwaer Jac farw, fe wnaeth ei rieni ei rwysto rhag mynd i'r angladd. Mae Jac yn teimlo'n drist iawn, ond a fydd yn gallu perswadio'i rieni i siarad gydag ef am y peth, a chofio'r atgofion hapus'

 • Ffilmiau It's My Shout

  Ffilmiau It's My Shout

  Mae Lleucu dan bwysau i fod yn berffaith drwy'r amser, ac un diwrnod daw storm sy'n ormod iddi. Ond drwy'r cymylau duon, daw ffrind i gynnig llaw a llygedyn o obaith i Lleucu. Dyma stori ddirdynnol am b¿er cyfeillgarwch a gwytnwch un ferch ifanc yn ei horiau tywyllaf.

 • None

  Grav

  Yn arwr o faes y Strade i Barc yr Arfau a meysydd rygbi cenedlaethol a rhyngwladol tu hwnt i Gymru, yn sylwebydd, yn ddarlledwr, yn actor ac yn genedlaetholwr i'r carn, mae Ray o'r Mynydd, i roi iddo'i enw barddol, yn llawn haeddu ei le ymhlith mawrion y genedl. Drwy berfformiad gwefreiddiol Gareth Bale o sgript wych Owen Thomas, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Y Prifardd T James Jones, cawn ddathliad o fywyd eicon a hynny ar achlysur ei ben-blwydd yn 70 oed.

 • Walter Presents: Rocco Schiavone

  Walter Presents: Rocco Schiavone

  Mae Rocco yn tracio lawr Sebastiano ychydig cyn ei ornest gyda Baiocchi. Fodd bynnag, mae'r gwir frad eto i ddod.

Dramâu S4C

 • Y Golau ar S4C Clic

  Y Golau ar S4C Clic

  Pob pennod ar gael nawr

  Wedi llofruddiaeth Ela Roberts yn 2002, mae Joe Pritchard wedi treulio 18 mlynedd yn y carchar ond heb ddatgelu lle mae'r corff. Pan dorra'r newyddion bod Joe ar fin cael ei ryddhau o'r carchar er mawr ofid i Sharon, mam Ela, mae'r newyddiadurwr Cat Donato yn penderfynu dychwelyd i Lanemlyn i chwilio am atebion ac i ddarganfod y gwir. Ond a fydd croeso cynnes iddi yn ôl yn y dre lle'i magwyd? Mae Sharon hefyd yn benderfynol o gael atebion - a does dim ots gyda hi sut mae hi'n eu cael nhw.

 • Stad

  Stad

  S4C Clic

  Cyfres llawn cyffro a hiwmor cymeriadau Maes Menai, stad tai cyngor mwyaf lliwgar y gogledd.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

Sebon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?