S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Cyfres newydd: Creisis

  Cyfres newydd: Creisis

  S4C, S4C Clic a BBC iPlayer

  Ar gael nawr ar S4C Clic

  Drama chwe rhan gynhyrfus, newydd sbon.

  Mae Jamie Morris yn gweithio mewn tîm Argyfwng Iechyd Meddwl yng nghymoedd De Cymru; dyn sydd bob amser wedi torri corneli ac wedi mynd un cam ymhellach i'w gleifion. Ond mae Jamie yn gorwynt o anhrefn, yn jyglo un argyfwng ar ôl y llall gartref, yn y gwaith ac ar y strydoedd. Mae ei swydd yn ei gadw ar y rheng flaen, yn gofalu am y bobl fwyaf bregus yn ei gymuned, ond ar ba gost i'w les ei hun?

 • Bariau

  Bariau

  Gwylio nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Carchar y Glannau, ac mae carcharor, Barry Hardy, yn codi bag o gyffuriau oddi ar y llawr ar ôl i rywun ei ollwng - penderfyniad sy'n mynd i newid ei fywyd am byth. Er bod ei gymar cell, Peter, yn ceisio ei berswadio i gael gwared â'r cyffuriau, mae gan Barry syniad. Mae digwyddiad gwaedlyd ar y wing yn golygu bod y swyddogion, Elin a Ned, yn poeni am eu swyddi. Ac mae carcharor newydd yn cyrraedd. Dyw Kit Brennan ddim yn wyneb newydd i bawb, ac mae ei ymddangosiad yn peri gofid i fwy nag un.

 • Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Ar gael ar S4C, S4C Clic, a BBC iPlayer

  Drama swreal newydd. Mae newid ar y gorwel ym Mhenwyllt ac mae'r werin sy'n byw yno yn gwybod bod y dref roedden nhw'n ei charu unwaith ar fin diflannu o flaen eu llygaid. Neb yn fwy na Margaret a Clive, sy'n cael eu hysgwyd o'u bywydau normal i ganol ddirgelwch mawr.

 • None

  Am Byth

  Ffilm fer yn seiliedig ar stori wir cwpl lesbiaidd, Kim a Roseann, a briododd yn Ysbyty Felindre, Caerdydd yn 2018 tra bod Kim yn derbyn triniaeth am ganser. Mae'r ffilm emosiynol hon yn stori garu deimladwy rhwng dwy fenyw ac mae hefyd yn ddathliad o'r staff anhygoel sy'n gweithio i'n GIG a phwysigrwydd gofal tosturiol. Fersiwn Gymraeg o ffilm fer G¿yl Ffilm LGBTQ+ Gwobr Iris a ariannwyd gan y Loteri, sef I Shall Be Whiter Than Snow.

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Mae Trystan yn nerfus am y cyfweliad yn Copa a bydd pethau'n troi'n chwithig iddo fo a Dani wrth geisio cadw pethau'n broffesiynol gan achosi cur pen mawr i un ohonynt. Wrth i Kay roi Ken ar waith i helpu hefo'r paratoadau at y penwythnos yn Llundain, bydd Ken yn falch o sortio'r broblem yn gynt na'r disgwyl, ond mae'n gwestiwn ydi o wedi llwyddo go iawn. A thra bod gan Caitlin gynlluniau cyffrous o'r diwedd i fynd i weld Mali, bydd Mathew'n cael ymwelydd annisgwyl yn y tŷ sy'n achosi peth

 • Pobol y Cwm - Cyfres 2024

  Pobol y Cwm - Cyfres 2024

  Mae Dani yn derbyn newyddion mawr am Gwern. Caiff noson ramantus Gaynor a Tom ei ddifetha gan Hywel.

 • Y Coridor

  Y Coridor

  Cyfres ddrama fer newydd i ddisgyblion oed ysgol uwchradd. Mae Willow ar goll ac mae Cath, Mam Willow, yn chwilio am gliwiau i drio dod o hyd iddi, ond oes angen iddi edrych yn agosach at adref am y cliw pwysicaf un' Themau aeddfed: secstio a gwerthu cyffuriau.

 • Achub Mynydd

  Achub Mynydd

  Drama o Sweden yn dilyn bywydau ymatebwyr cyntaf yng nghyrchfan fynydd hyfryd Are: lleoliad sydd mor syfrdanol ag y mae'n beryglus.

 • Astrid

  Astrid

  Drama drosedd Ffrengig gyffrous gan Walter Presents. Mae'r ditectif a thorrwr rheolau, Raphaelle Coste, yn gweithio gyda'r archifydd awtistig Astrid Nielsen i helpu i ddatrys achosion anhydrin.

 • Creisis

  Creisis

  Rhagflas o Creisis - pob pennod o'r gyfres newydd hon ar gael o Fawrth 31.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  S4C Clic

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  S4C Clic

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?