S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Anfamol

  Anfamol

  Bocs Set ar gael nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Mae Ani'n credu fod ganddi bopeth, gyrfa, tŷ, gwyliau. Ond o dan y wyneb, ydi pethau mor berffaith â mae nhw'n ymddangos? Ym mhriodas ei chwaer mae un sylw gan Dad yn gorfodi Ani i wneud penderfyniad mawr. Pwy sy'n dweud na elli di gael popeth mewn bywyd?

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  S4C Clic

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  S4C Clic

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2023

  Rownd a Rownd - Cyfres 2023

  Pan gaiff Llyr wybod gan Cai bod hwnnw'n amau ei fod wedi gweld Efan, mae'n rhaid iddo weithredu. Er mai tref fechan yw Llandudno, mae hi'n troi i fod yn dref fawr iawn pan mae rhywun yn chwilio am rywun sydd mor benderfynol o sicrhau nad oes neb yn dod o hyd iddo. Chwilio am nod yn ei fywyd mae Jason ac mae'n dod o hyd i un annhebygol iawn.

 • Pobol y Cwm - Cyfres 2023

  Pobol y Cwm - Cyfres 2023

  Penderfyna Rhys i drefnu parti heno, ond beth oes angen iddo fynd i nôl ar y ffordd'...Wedi iddi wrando ar gyngor Cheryl, mae Sioned yn benderfynol o gael amser da heno, er gwaethaf rhybuddion DJ.

 • Y Goleudy

  Y Goleudy

  Mae Efa yn symud i fyw gyda'i thad-cu I dref dawel Brynarfor. Mae'r Goleudy wedi tynnu ei sylw ac mae'n benderfynol o fynd yno

 • Anfamol

  Anfamol

  Beth bynnag oedd Ani wedi ei ddisgwyl gan feichiogrwydd, nid hyn ydoedd! Heb gynllun geni na chynllun babi, mae hi'n credu bydd hi'n rhoi genidigaeth yn ei bicini gwyn gan sgipio nôl i'r gwaith cyn gynted ag y bo modd. Mae hi ar fin cael sioc anferthol!

 • Troseddau'r Baltig - Cyfres 2

  Troseddau'r Baltig - Cyfres 2

  Mae Karin yn dilyn achos menyw sy'n aros am wrandawiad llys am saethu ei chariad, ond mae gan yr ymchwilwyr farn sy'n gwrthdaro. Pwy ddylid ymddiried ynddo'

 • Blacowt

  Blacowt

  Ffilm gyffro llawn tyndra o Wlad Belg gan Walter Presents. Mae sabotage mewn cyfleuster niwclear yn achosi blacowt cenedlaethol. Os bydd y Prif Weinidog yn ailgychwyn y pwer, bydd ei merch sydd wedi'i herwgipio yn marw. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrîn

 • Copsan - Cyfres 1

  Copsan - Cyfres 1

  Mae bwrlwm yn Ysgol Uwchradd Glanrafon wrth i ddisgyblion ac athrawon baratoi at y Ffair Aeaf. Ond pan mae lleidr yn dwyn un o wobrau'r raffl, mae pedwar disgybl yn gorfod treulio amser yn y 'stafell gosb nes bod rhywun yn cyfaddef¿.ond pwy sy'n euog' Drama gomedi spinoff gan Rownd a Rownd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?