S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Mae Faith Howells yn ôl, am y tro olaf.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Y Teithiwr

  Y Teithiwr

  Ail bennod y ddrama Walter Presents. Mae corff ail ddyn yn cael ei ddarganfod, wedi'i glymu gan ei ddwylo i goeden wedi'i llosgi, gan adleisio myth Groegaidd arall. Ond pan mae'r ymchwiliad yn pwyntio at ddyn digartref o Marseille, mae Mathias mewn sioc ac yn mynd ar ffo.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Croissants stêl a photel o bersawr rhad gaiff Iris yn anrheg pen blwydd sy¿n siom enbyd iddi hi. Ond mae hi¿n maddau i Arthur wrth gyrraedd Copa a gweld ei fod wedi trefnu parti syrpreis. Tybia Iris bod ei breuddwydion yn mynd i ddod yn wir ond mae sylw Arthur ar y gwestai arbennig ddim ar briodi Iris druan. Ychydig iawn o ramant sy¿n bodoli ar ddet Kylie a Iestyn hefyd, a gwelwn bod gan Kylie lygad ar rywun arall yn Copa. Parhau i boeni am Mark wna Sian, ac wedi iddi hi fwrw ei chalon mae John

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae pen Jaclyn ar chwâl pan ddychwela i Gwmderi, ac mae'n rhaid iddi wynebu penderfyniad anodd. Mae tensiynau'n uchel yn y caffi wrth i genfigen Anita gynyddu dros gyfeillgarwch Kelly a Luned.

 • C'Mon Midffild

  C'Mon Midffild

  Cyfres ddrama gomedi yn dilyn helyntion tîm pêl-droed Bryncoch United. Mae busnes carioci George yn bygwth ei berthynas gyda'i deulu a'r tîm.

 • None

  O'r Ddaear Hen

  Mae'r thema arswyd yn parhau gyda ffilm archif o 1982. Ychydig feddyliodd William Jones (Charles Williams) pan drawodd ar y pen carreg yng nghornel ei ardd gefn ei fod wedi deffro ysbryd dieflig un o hen dduwiau'r Celtiaid - duw a fynnai aberth ac a sychedai am waed dynol.

 • None

  Gwaed ar y Ser

  Ar noson Calan Gaeaf, cyfle i weld ffilm arswyd o 1975 gyda Grey Evans yn chwarae Shadrach Smith a Wynford Elis Owen fel y Prif Arolygydd Bevan. Mae Shadrach a'i gôr yn gwneud eu gorau glas i sicrhau na fydd enwogion lleol yn cyrraedd y llwyfan mewn cyngerdd yn neuadd y pentref. Ac maen nhw'n benderfynol o ladd unrhywun sy'n sefyll yn eu ffordd. Hefyd yn ymddangos mae Hywel Gwynfryn, Dafydd Iwan a Barry John fel eu hunain a'r diweddar Stewart Jones fel Ifas y Tryc.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i g¿r, Evan, yn diflannu.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?