S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • bregus

  bregus

  Mae gan Ellie Bateman, yn ôl pob golwg, y bywyd perffaith - gyrfa llwyddiannus, gwr cariadus, merch fach annwyl yn ogystal â grwp agos o ffrindiau sy'n meddwl y byd iddi. Pan fydd drasedi annisgwyl yn dryllio eu bywydau i ddarnau, mae Ellie'n gwbod taw yr unig ffordd i oroesi yw i ddianc. A ddaw hi byth nôl-neu a wnaiff ddewis colli ei hun mewn storm berffaith sy allan o'i reolaeth.

 • FFLAM

  FFLAM

  Mae bywyd yn dechrau gwella i Noni wrth i'w pherthynas gariadus gyda Deniz ddatblygu, ond pan mae'n gweld ysbryd o'i gorffennol yn cerdded heibio'r caffi, a oes peryg i'w bywyd ddymchwel o'i chwmpas unwaith eto?

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Yn dilyn eu hymddygiad ym mharti Glenda, mae mwy nag un yn amau a oes tân wedi ail-gynnau ar yr aelwyd rhwng Sophie a Dylan a bydd y ddau¿n wynebu cwestiynau anodd ynghylch eu perthynas. Er gwaethaf cwestiynau anodd gan Kay a Vince, mae Ken yn parhau i ymddwyn yn amheus a hel esgusodion i osgoi gweithio. Ac wrth i Carwyn ddechrau holi mwy o gwestiynau ynglŷn â gwaith Iestyn yn y Tŷ Pizza, mae¿r ateb i un cwestiwn sydd wedi bod yn ei lethu yn cyrraedd i Barry, er mawr ryddhad i Mathew h

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Caiff Kath ei syfrdanu wrth ddarganfod gwerth ei modrwy ddyweddïo. Beth fydd ymateb Kelly pan ddaw i wybod fod Sara wedi gofyn i Jason am fabi arall'

 • Yr Amgueddfa

  Yr Amgueddfa

  Cyfres newydd yn olrhain cwymp hunan ddinistriol Della Howells, Cyfarwyddwr Amgueddfa yn ei 40au sy'n dechrau perthynas beryglus gyda dyn ifanc, ac yn disgyn o fod yn ddynes dosbarth canol barchus i fod yn rhan o is-fyd troseddol y byd celf.

 • Fflam

  Fflam

  Heddiw yw'r diwrnod mawr i Malan, Ekin a Deniz wrth i'r broses o geisio beichiogi gychwyn ' ond mae cwestiynau yn codi hefyd am pam nad yw Noni yno yn rhan o'r hapusrwydd. Mae Noni angen cael at y gwirionedd ac yn penderfynu wynebu 'Tim' unwaith ac am byth. Fydd hi'n llwyddo cyn fydd hi'n rhy hwyr'

 • Bregus

  Bregus

  Ar ôl cyffesu i'w haffêr gyda Richard a gadael Mart a'r cartref teuluol, mae Ellie yn derbyn tecst oddi wrth rhif anhysbys - llun ohoni hi ac Ems yn cusanu. Fe wyr nad yw'r gêm ar ben o bell ffordd a bydd yn rhaid iddi frwydro'n arw cyn iddi golli popeth - ond beth mwy y mae Richard eisiau ganddi'

 • None

  Ffilm: Y Llyfrgell

  Pan mae un o awduron gorau Cymru, Elena Wdig, yn cyflawni hunanladdiad, mae ei merched, sef yr efeilliaid a'r llyfrgellwyr Ana a Nan, ar goll yn llwyr. Mae geiriau olaf Elena yn awgrymu bod Eben, ei chofiannydd, ynghlwm â'i marwolaeth, sy'n gyrru'r efeilliaid i ddial arno. Yn ystod un noson wallgof yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae cynllun yr efeilliaid yn mynd ar gyfeiliorn pan ddaw'r porthor nos, Dan, yn rhan o'r stori. Mae'r ffilm gyffrous hon wedi ei chyfarwyddo gan y cyfarwydd

 • None

  Gadael Lenin

  Cyfle arall i weld y ffilm gafodd ei ffilmio'n gyfan gwbl ar leoliad yn St Petersburg. Hon oedd y ffilm gyntaf o'r Gorllewin i gael ei ffilmio yn y Rwsia newydd wedi cwymp Comiwnyddiaeth.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?