S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • Yr Amgueddfa

  Yr Amgueddfa

  S4C Clic

  Cyfres newydd yn olrhain cwymp hunan ddinistriol Della Howells, Cyfarwyddwr Amgueddfa yn ei 40au, sy'n dechrau perthynas beryglus gyda dyn ifanc, ac yn disgyn o fod yn ddynes dosbarth canol barchus i fod yn rhan o is-fyd troseddol y byd celf.

 • bregus

  bregus

  Mae gan Ellie Bateman, yn ôl pob golwg, y bywyd perffaith - gyrfa llwyddiannus, gwr cariadus, merch fach annwyl yn ogystal â grwp agos o ffrindiau sy'n meddwl y byd iddi. Pan fydd drasedi annisgwyl yn dryllio eu bywydau i ddarnau, mae Ellie'n gwbod taw yr unig ffordd i oroesi yw i ddianc. A ddaw hi byth nôl-neu a wnaiff ddewis colli ei hun mewn storm berffaith sy allan o'i reolaeth.

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae'n ddiwrnod cyflwyniad Mathew i'r disgyblion ysgol, ac, yn ddistaw bach, mae'n poeni'n arw sut brofiad fydd ail-fyw ei hunllefau diweddar. Mi ddylai gymryd cysur o'r ffaith fod ambell aelod o staff yno i'w gefnogi. Dal i boeni am leoliad ei garej newydd y mae Rhys, ac mae ganddo le i boeni pan mae Arthur yn cynnig helpu! Gofyn am help ei wraig mae Ken, er mwyn iddo fo gael mynd ar berwyl arall...eto.

 • Porthpenwaig

  Porthpenwaig

  Cyfres ddrama yn dilyn hynt a helynt bywyd mewn pentref glan môr.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Gyda Dani a'r plant dal ar goll, ydy bywyd Tyler mewn perygl' Wrth i Rhys drafod cefndir ei iselder daw'n amlwg i Jinx fod Ffion wedi bod yn rhaffu celwyddau wrtho.

 • Arswyd Ger y Llyn

  Arswyd Ger y Llyn

  Daw achos y marwolaethau yn amlwg ac mae pawb yn sylweddoli bod y sefyllfa'n dyngedfennol. Mae Lise yn darganfod gwybodaeth bwysig am dad Lily wrth i nifer y dioddefwyr gynyddu.

 • Rownd A Rownd - Cyfres 1

  Rownd A Rownd - Cyfres 1

  Ail gyfle i fwynhau'r helytnion ar Rownd a Rownd

 • Yr Amgueddfa

  Yr Amgueddfa

  Cyfres newydd yn olrhain cwymp hunan ddinistriol Della Howells, Cyfarwyddwr Amgueddfa yn ei 40au sy'n dechrau perthynas beryglus gyda dyn ifanc, ac yn disgyn o fod yn ddynes dosbarth canol barchus i fod yn rhan o is-fyd troseddol y byd celf.

 • Bregus

  Bregus

  Ar ôl cyffesu i'w haffêr gyda Richard a gadael Mart a'r cartref teuluol, mae Ellie yn derbyn tecst oddi wrth rhif anhysbys - llun ohoni hi ac Ems yn cusanu. Fe wyr nad yw'r gêm ar ben o bell ffordd a bydd yn rhaid iddi frwydro'n arw cyn iddi golli popeth - ond beth mwy y mae Richard eisiau ganddi'

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?