S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • bregus

  bregus

  Mae gan Ellie Bateman, yn ôl pob golwg, y bywyd perffaith - gyrfa llwyddiannus, gwr cariadus, merch fach annwyl yn ogystal â grwp agos o ffrindiau sy'n meddwl y byd iddi. Pan fydd drasedi annisgwyl yn dryllio eu bywydau i ddarnau, mae Ellie'n gwbod taw yr unig ffordd i oroesi yw i ddianc. A ddaw hi byth nôl-neu a wnaiff ddewis colli ei hun mewn storm berffaith sy allan o'i reolaeth.

 • FFLAM

  FFLAM

  Mae bywyd yn dechrau gwella i Noni wrth i'w pherthynas gariadus gyda Deniz ddatblygu, ond pan mae'n gweld ysbryd o'i gorffennol yn cerdded heibio'r caffi, a oes peryg i'w bywyd ddymchwel o'i chwmpas unwaith eto?

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1, 2, a 3 ar S4C Clic

  Un Bore Mercher - Cyfres 1, 2, a 3 ar S4C Clic

  Bocs Sets i gyd ar gael ar S4C Clic

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Bregus

  Bregus

  Dechreua Ellie weld yr effaith mae ei bywyd cudd yn ei gael ar ei theulu. Synhwyra bod Menna yn teimlo'r newid ynddi. Gyda'i heuogrwydd fel bom ar fin ffrwydro, gwnaiff Ellie ei gorau glas i unioni pethau. Ond cael ei dal allan yw'r lleiaf o'i gofidiau wrth i feddyliau ymwthiol darfu ar ei meddwl - gweledigaethau sy'n aflonyddu a gwyrdroi realiti ac yn peri iddi gwestiynu ei hiawn phwyll.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Aiff Kath i drafferth er mwyn creu argraff ar Brynmor ar gyfer eu trydydd dêt, ond mae sylw a wnaeth Cassie'n chwarae ar ei meddwl. Mae bywyd ar i fyny i Kelly sy'n derbyn newyddion a all achub y Caffi.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Yn y siop mae Sian yn dweud wrth Philip ei bod yn anhebyg y gwela nhw¿r ferch a¿r babell eto ac mae Philip yn eithaf balch, ond mae Sian yn amlwg yn pryderu amdani. Problemau o fath arall sydd gan Philip heddiw, mae Arthur yn dod a phecyn newydd iddo i¿r siop ac mae¿n dal yn chwilio am rhywun i gymryd lle Glenda yn y caffi. Pan ddaw ymwelydd anghyffredin i weld Jason i¿r Tŷ Pizza daw¿n amlwg fod yna broblem ar ei ffordd i Iestyn, ond erbyn diwedd y dydd, Carwyn yw¿r un sy¿n cael y siom fwya

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Tyler yn wynebu brwydr i berswadio Iolo i fynd i weld doctor wrth i ddifrifoldeb ei bryderon iechyd waethygu. Tra mae Tyler yn gofidio am Iolo, poena Cassie a Brynmor am ddiogelwch Kath pan aiff i gyfarfod dyn sydd â hanes amheus.

 • Tair Chwaer - Cyfres 1

  Tair Chwaer - Cyfres 1

  Cyfle arall i weld y gyfres ddrama arobryn wedi'i lleoli yn ardal y Tymbl ger Llanelli sy'n dilyn hynt a helynt tair chwaer sy'n perfformio mewn grwp canu gwlad. Mae Sharon, Lyn a Janet yn defnyddio'r grwp fel dihangfa o'u bywyd beunyddiol ac mae'r gyfres yn olrhain eu problemau, eu breuddwydion, eu rhywioldeb, eu caru a'u cecru.

 • Tair Chwaer - Cyfres 2

  Tair Chwaer - Cyfres 2

  Cyfle arall i weld y gyfres ddrama arobryn am dair chwaer sydd yn canu mewn grwp canu gwlad. Donna Edwards, Llio Millward a Sara McGaughey sy'n chwarae'r chwiorydd.

 • Fflam

  Fflam

  Heddiw yw'r diwrnod mawr i Malan, Ekin a Deniz wrth i'r broses o geisio beichiogi gychwyn ' ond mae cwestiynau yn codi hefyd am pam nad yw Noni yno yn rhan o'r hapusrwydd. Mae Noni angen cael at y gwirionedd ac yn penderfynu wynebu 'Tim' unwaith ac am byth. Fydd hi'n llwyddo cyn fydd hi'n rhy hwyr'

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?