S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu S4C

 • Y Golau ar S4C Clic

  Y Golau ar S4C Clic

  Gwylio nawr

  Fe ddaw y gwir i'r golau.

 • Stad

  Stad

  S4C Clic

  Cyfres llawn cyffro a hiwmor cymeriadau Maes Menai, stad tai cyngor mwyaf lliwgar y gogledd.

 • Enid a Lucy - Cyfres 2

  Enid a Lucy - Cyfres 2

  S4C Clic

  Mae Enid a Lucy, y gyfres ddrama llawn tensiwn a hiwmor tywyll yn ôl! Mae taith y ddwy ffrind yn parhau yn yr ail gyfres gydag Enid, Lucy a babi Archie bellach yn byw o dan yr un to.

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Ar gyfer S4C

  Dramâu gorau Ewrop, gydag isdeitlau Cymraeg.

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Y Golau

  Y Golau

  Mae Dai yn parhau i gefnogi Sharon trwy bopeth, tra bod tensiynau'n codi rhyngddi hi a Gafyn. Sut fydd Sali'n ymateb pan mae hi'n darganfod cyfrinach Greta' Mae Cat a Caryl yn dal lan eto ac mae'r hyn sydd gan Caryl i ddweud yn gwneud i Cat ail-ystyried y gorffennol. Beth fydd ymateb Joe i fygythiadau cyson Sharon'

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Wrth i Kath boeni bod ei pherthynas ar ben, gwna Brynmor benderfyniad mawr ynghylch ei ddyfodol. Draw yn Deri Fawr, poena DJ eu bod wedi gwneud camgymeriad yn symud pan wêl gyflwr y lle.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Yn yr Iard, mae Gwenno¿n llawn cyffro am ddatblygiadau posib, tra mae Iolo yn dweud yn blwmp ac yn blaen wrth Jason pam fod o¿n meddwl ei fod wedi cael y sac o Copa, er, nid yw¿n ffyddiog y bydd neb yn ei gredu. Mae Glenda hefyd yn bwrw ei bol efo Terry am beth sy¿n ei phoeni fel nain i Nansi fach, ac fe gaiff Ioan ac Efan siom deuluol enbyd unwaith eto.

 • Walter Presents: Rocco Schiavone

  Walter Presents: Rocco Schiavone

  Wrth ymchwilio i lofruddiaeth ddwbl a brwydro i ddod o hyd i gymhelliad, mae Rocco yn darganfod bod oriawr amhrisiadwy wedi mynd ar goll o gasgliad y dioddefwr.

 • Enid a Lucy - Cyfres 2

  Enid a Lucy - Cyfres 2

  Mae Enid a Lucy, y gyfres ddrama llawn tensiwn a hiwmor tywyll yn ôl! Mae taith y ddwy ffrind yn parhau yn yr ail gyfres gydag Enid, Lucy a babi Archie bellach yn byw o dan yr un to.

 • Bex

  Bex

  **MAE'R RHAGLEN HON YN CYNNWYS GOLYGFEYDD ALL BERI GOFID I RAI GWYLWYR** Pan fu Anni, chwaer Jac farw, fe wnaeth ei rieni ei rwysto rhag mynd i'r angladd. Mae Jac yn teimlo'n drist iawn, ond a fydd yn gallu perswadio'i rieni i siarad gydag ef am y peth, a chofio'r atgofion hapus'

 • Ffilmiau It's My Shout

  Ffilmiau It's My Shout

  Mae Lleucu dan bwysau i fod yn berffaith drwy'r amser, ac un diwrnod daw storm sy'n ormod iddi. Ond drwy'r cymylau duon, daw ffrind i gynnig llaw a llygedyn o obaith i Lleucu. Dyma stori ddirdynnol am b¿er cyfeillgarwch a gwytnwch un ferch ifanc yn ei horiau tywyllaf.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?