S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Mae Sioned yn cyfarfod rhywun annisgwyl i drafod ei hofnau am y babi. Mae Gaynor yn awyddus i symud Esther i ysgol wahanol er gwaethaf protestiadau Hywel.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Gwenno'n awyddus i fynd ar ail ddêt hefo Mathew ond nid ydi o- nac Anest- mor frwdfrydig, a byddant yn darganfod eu hunain mewn dyfroedd dyfnion wrth geisio atal i hynny ddigwydd. Wrth i ddogfennau terfynol perchnogaeth y salon gyrraedd i'w harwyddo mae Lowri'n awyddus iawn i roi ei stamp ei hun yno, ond tybed a fydd Dani ar yr un donfedd' Ac wrth i Sian barhau i geisio bod ar yr un donfedd â Llyr, bydd yn cynnig ateb sy'n achosi problem i Elen, sy'n ei ffeindio'n anodd i geisio gadw'r ddau'

 • Anghenfil

  Anghenfil

  None

 • Bex

  Bex

  **MAE'R RHAGLEN HON YN CYNNWYS GOLYGFEYDD ALL BERI GOFID I RAI GWYLWYR** Pan fu Anni, chwaer Jac farw, fe wnaeth ei rieni ei rwysto rhag mynd i'r angladd. Mae Jac yn teimlo'n drist iawn, ond a fydd yn gallu perswadio'i rieni i siarad gydag ef am y peth, a chofio'r atgofion hapus'

 • Cytundeb Gwaed

  Cytundeb Gwaed

  None

 • Dal y Mellt

  Dal y Mellt

  Mae Carbo yn penderfynu gadael y criw a mynd ar ei liwt ei hun, ond pan dderbynia alwad ffôn gan Antonia mae'n cael ei swyno ac yn dewis aros i weld beth sydd ar droed.

 • Dial

  Dial

  Ar ôl cyfaddefiad cyhoeddus Ida, mae'r pwysau'n codi ar Weinidog Cyfiawnder Norwy, Anette Nordeide. Mae'r wasg yn hela Nordeide, ac mae hi dan ymchwiliad llawn.

Sebon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?