S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Ar gael nawr

 • Bariau

  Bariau

  Gwylio nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Carchar y Glannau, ac mae carcharor, Barry Hardy, yn codi bag o gyffuriau oddi ar y llawr ar ôl i rywun ei ollwng - penderfyniad sy'n mynd i newid ei fywyd am byth. Er bod ei gymar cell, Peter, yn ceisio ei berswadio i gael gwared â'r cyffuriau, mae gan Barry syniad. Mae digwyddiad gwaedlyd ar y wing yn golygu bod y swyddogion, Elin a Ned, yn poeni am eu swyddi. Ac mae carcharor newydd yn cyrraedd. Dyw Kit Brennan ddim yn wyneb newydd i bawb, ac mae ei ymddangosiad yn peri gofid i fwy nag un.

 • Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Drama gomedi dywyll a chwareus: Pren ar y Bryn

  Ar gael ar S4C, S4C Clic, a BBC iPlayer

  Drama swreal newydd. Mae newid ar y gorwel ym Mhenwyllt ac mae'r werin sy'n byw yno yn gwybod bod y dref roedden nhw'n ei charu unwaith ar fin diflannu o flaen eu llygaid. Neb yn fwy na Margaret a Clive, sy'n cael eu hysgwyd o'u bywydau normal i ganol ddirgelwch mawr.

 • Anfamol

  Anfamol

  Bocs Set ar gael nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Mae Ani'n credu fod ganddi bopeth, gyrfa, tŷ, gwyliau. Ond o dan y wyneb, ydi pethau mor berffaith â mae nhw'n ymddangos? Ym mhriodas ei chwaer mae un sylw gan Dad yn gorfodi Ani i wneud penderfyniad mawr. Pwy sy'n dweud na elli di gael popeth mewn bywyd?

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Gan bod Vince wedi bod yn dyst i Ioan yn llosgi ei stwff ysgol yn flin, mae Ioan yn poeni bod heddiw am fod yn ddiwrnod anodd iddo- eto. Beryg mai cefnogaeth mae'r creadur ei angen, nid beirniadaeth. Beirniadu agwedd gyfrinachol Kay y mae Ken... nes iddi ddatgelu beth mae'n wneud. Mae diddordeb Mair yn Cai yn cynyddu a dydy presenoldeb cyn-gariad iddo yn lleihau dim ar awydd Mair i ddal ei sylw, bob cyfle geith hi.

 • Y Goleudy

  Y Goleudy

  Mae Efa yn symud i fyw gyda'i thad-cu I dref dawel Brynarfor. Mae'r Goleudy wedi tynnu ei sylw ac mae'n benderfynol o fynd yno

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Daw Dani i wybod taw Kelly oedd yn gyfrifol am y sbeicio ac mae'n bygwth dweud wrth y sawl gafodd eu effeithio. Caiff Sion sioc i glywed penderfyniad mawr Iolo.

 • Astrid

  Astrid

  Drama drosedd Ffrengig gyffrous gan Walter Presents. Mae'r ditectif a thorrwr rheolau, Raphaelle Coste, yn gweithio gyda'r archifydd awtistig Astrid Nielsen i helpu i ddatrys achosion anhydrin.

 • Achub Mynydd

  Achub Mynydd

  Drama o Sweden yn dilyn bywydau ymatebwyr cyntaf yng nghyrchfan fynydd hyfryd Are: lleoliad sydd mor syfrdanol ag y mae'n beryglus.

 • None

  Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

  Cyfle arall i weld y ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen bach 7 oed o'r enw Noa. Mae rhieni Noa yn hyfryd, ond maen nhw'n brysur tu hwnt. Mae Noa'n unig blentyn, ond dydy e ddim yn unig. Mae Noa wedi creu ffrind dychmygol drygionus o'r enw Albi, sy'n un o nifer o 'ffrindiau dychmygol' sy'n byw mewn byd arbennig iawn. Mae'r ffilm yn adrodd hanes y teulu cyffredin yma yn ystod un gaeaf hudol wrth i fywyd Noa gael ei drawsnewid. Mae'r ffilm wedi'i hysgrifennu a'i chreu gan Caryl

 • None

  BWMP

  Drama gomedi, sy'n canolbwyntio ar prif gymeriad Daisy (Jenna Preece), newyddiadurwraig ifanc anabl sy'n gwneud ei ffordd drwy'r heriau a'r anfanteision o weithio o fewn i ddiwydiant 'ableist¿

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  S4C Clic

  Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  S4C Clic

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?