S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Drama

Dramâu newydd S4C

 • Merched Parchus ar YouTube

  Merched Parchus ar YouTube

  Mae'r gyfres gyfan gan Hanna Jarman a Mari Beard ar gael ar sianel YouTube Hansh nawr!

  Mae Carys, sydd ag obsesiwn â phodlediadau troseddau real, yn sengl am y tro cynta ers tyfu boobs. Mae'n 27 ac yn gorfod symud nôl i fyw gyda'i rhieni. Mae hi nôl ble'r oedd hi ddeng mlynedd yn ôl, dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa.

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Un Bore Mercher - Cyfres 1 a 2 ar S4C Clic

  Mae Faith Howells yn ôl, am y tro olaf.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Sebon

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae Sian yn parhau ar ei pherwyl i geisio dod o hyd i'r gwir am beth ddigwyddodd i Wyn yn Copa'r diwrnod hwnnw yn dilyn y wybodaeth cryptic gan Barry, ond wedi holi pawb yn y pentref, caiff wybod beth oedd gwir achos marwolaeth Wyn wrth i ganlyniad y post mortem ei chyrraedd. Mae'r newyddion hwnnw yn cyrraedd Barry, ac mae'n cael ysgytwad wrth i wir realiti ei sefyllfa ei daro fel gordd. Mae'r holl achos yn creu ffrae rhwng Lowri a Philip sydd â thrip i Landudno ar y gorwel, yn ogystal a gwneud

 • C'mon Midffild

  C'mon Midffild

  Clasur o gomedi am glwb pêl-droed yn y Gogledd.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  Penderfyna Aled wynebu ei dad biolegol a gofyn cwestiynau caled am y gorffennol. Llwydda Sioned ag Eileen i gael gwared ar Eifion o Benrhewl unwaith ac am byth.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Aiff sefyllfa drychinebus Wyn o ddrwg i waeth wrth i Barry a¿r K¿s geisio ei adfywio. Caiff ei gludo i¿r ysbyty ar frys ond ofer yw ymdrechion y staff meddygol i¿w achub gan adael Dani i dorri newyddion torcalonnus i bawb. Wedi i Carys ddod i ddeall lle mae Tom mae hi¿n ffarwelio a Glanrafon am y tro olaf. Er gwaethaf pryderon Jason mae yntau¿n ffarwelio a Carys heb wybod y gwir, gan adael i Aled, Carys a Tom ddiflannu i ddechrau eu bywyd newydd gyda¿i gilydd.

 • Pobol y Cwm: Y Cymeriadau

  Pobol y Cwm: Y Cymeriadau

  Faint wyddoch chi am Garry Monk' Mae'r gyfres archif arbennig yma o Gwmderi yn gyfle i dreiddio dan wyneb rhai o gymeriadau fwyaf lliwgar y pentref. Yn y rhaglen hon cawn ddod i adnabod cymeriad Garry dipyn gwell, a hynny dan arweiniad rhywun sydd yn ei nabod yn well na neb, yr actor Richard Lynch.

 • Fo a Fe

  Fo a Fe

  Sesh yn y ty, neu hel arian at achos da' Dyna'r cwestiwn sy'n wynebu Ephraim Hughes (Guto Roberts) a Twm Twm (Ryan Davies) wrth i ni ymuno â nhw ar gyfer clasur Nadoligaidd o'r archif.

 • Licyris Olsorts

  Licyris Olsorts

  Drama gomedi o'r archif am hynt a helynt cymeriadau doniol Pontafon yng Nghwmtawe.

 • Mwy o Ddrama

  Mwy o Ddrama

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Drama S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?