S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chwaraeon

Ar gael nawr

 • None

  None

  Rhaglen yn dilyn taith Sioned Halpin wrth iddi baratoi at gystadleuaeth y 'Cymraes Cryfa'. Cyfle i'r gwylwyr i ddod i adnabod Sioned a dysgu sut mae codi pwysau wedi trawsnewid ei bywyd a bod yn gymorth iddi tra'n dygymod â chyfnod anodd yn ei bywyd.

 • Triathlon Cymru

  Triathlon Cymru

  Mae Rownd 4 y gyfres yn digwydd yn lleoliad gwyllt, arfordirol Fforest Niwbwrch ar Ynys Môn. Gyda nofio môr a rhediad caled ar draciau a thraethau tywodlyd, mae gan y cystadleuwyr un cyfle olaf i sgorio pwyntiau cyn y ras olaf yn Y Barri.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Mae Cynghrair Ysgolion a Cholegau nol ac mae Rygbi Pawb yn ol. Eleni fydd 13 o dimau o ysgolion a cholegau Cymru yn brwydro i gael eu coronni'n Bencampwyr. Prif gêm trydydd wythnos y gystadleuaeth yw honno ar Gae Parc yr Arfau rhwng Academi Caerdydd a'r Fro a Coleg y Cymoedd. Ymunwch a Lauren Jenkins, Rhys ap William a'r criw am holl gyffro'r gem yn ogystal a holl benawdau'r gystadleuaeth. Mae sylwebaeth Saesneg ar gael.

 • Sgorio

  Sgorio

  Pêl-droed byw o Gwpan Cymru JD rhwng Trefelin a Chei Connah. Am y tro cyntaf erioed, mae camerau byw Sgorio ar Barc yr Ynys yn ardal Port Talbot, wrth i'r tîm o'r ail haen yn y de groesawu Pencampwyr yr Uwch Gynghrair. Cyrhaeddodd Cei Connah y ddwy rownd derfynol ddiwethaf yn y gwpan cyn COVID, felly bydd yr her yn anferth i Drefelin ond pwy a wyr os bydd hud y gwpan yn taro. Y cyfan yng nghwmni Dylan Ebenezer a Malcolm Allen.

 • Rygbi Pawb Stwnsh

  Rygbi Pawb Stwnsh

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Sgorio

  Sgorio

  Cyfres llawn cyffro pêl-droed y pyramid Cymreig. Uchafbwyntiau penwythnos y Cymru Premier JD yn cynnwys Y Drenewydd v Aberystwyth, Y Seintiau Newydd v Y Barri a Cei Connah v Y Bala.

 • 'Sgota gyda Julian Lewis Jones

  'Sgota gyda Julian Lewis Jones

  Cyfres am bysgota gyda Julian Lewis Jones.

 • Mwy o Chwaraeon

  Mwy o Chwaraeon

  Mwy o raglenni Chwaraeon S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?