S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chwaraeon

Podlediadau

Ar gael nawr

 • Pen/Campwyr

  Pen/Campwyr

  Jason Mohammad sy'n cyflwyno'r sioe Cwis Chwaraeon newydd sbon lle mae brains yn cwrdd â brawn, Pen/Campwyr. Tirion, Kelsey a Morgan sy'n cynrychioli tîm rygbi Prifysgol Abertawe yn ateb cwestiynau chwaraeon i ennill mantais yn erbyn yr arwr rygbi James Hook mewn cyfres o heriau chwaraeon rhithiol, i ennill gwobr ariannol.

 • SEICLO: Giro d'Italia

  SEICLO: Giro d'Italia

  Darllediad o gymal olaf y Giro.

 • Rygbi Indigo Prem

  Rygbi Indigo Prem

  Caerdydd sy'n wynebu Llanymddyfri yn rownd derfynol Uwch Gynghrair Cymru ar Barc yr Arfau, Caerdydd. C/G 17:15.

 • Jason Mohammad: Stadiymau'r Byd

  Jason Mohammad: Stadiymau'r Byd

  I orffen y gyfres, mae Jason yn profi awyrgylch unigryw diwrnod gêm mewn stadiymau sy'n amrywio o'r hanesyddol i'r gwirioneddol eiconig, gan gynnwys Cae Ras Wrecsam, Stadiwm Brandywell yn Derry, Arena Hangzhou yn Tsieina a Stadiwm Azteca yn Ninas Mecsico.

 • Ralio+

  Ralio+

  Pwy fydd pencampwr rali Portiwgal' Ymunwch ag Emyr Penlan a Hana Medi yn fyw o Bortiwgal ar gyfer cymal ola'r rali. Fe fyddwn ni'n dilyn y gyrrwr rali o Ddolgellau Elfyn Evans gyda sylwebaeth fyw o'r cyfan yng nghwmni Howard Davies a Rhys ap William.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gêm fyw am le yng Nghyngres Europa. Wrth i dymor y Cymru Premier JD ddod i ben, bydd unai'r Drenewydd neu Hwlffordd yn ennill y lle olaf yn Ewrop. Y cyffro i gyd yng nghwmni Sioned Dafydd, Marc Lloyd Williams a'r criw. C/G 17.15.

 • None

  DRYCH: Rygbi Byddar a Chwpan y Byd

  Am y tro cyntaf erioed, mae timau rygbi'r dynion a menywod yn cystadlu yn Mhencampwriaeth Rygbi Byddar y Byd yn yr Ariannin. Er iddynt wynebu heriau, ar ac oddi ar y cae, roedd Rygbi Byddar Cymru yn benderfynol o oresgyn yr anawsterau a dychwelyd adref fel Pencampwyr dwbwl Cwpan y Byd.

 • Mwy o Chwaraeon

  Mwy o Chwaraeon

  Mwy o raglenni Chwaraeon S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?