Y Wasg

Noson Gwylwyr S4C i'w chynnal yn Llandudno

Yn ddiweddar, fe wnaeth S4C ddarlledu rownd derfynol Dewis Cymru Junior Eurovision yn...

Darllen y datganiad llawn...

Mwy o newyddion

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C: