S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Hafan Swyddfa'r Wasg S4C

 • Channel 4, S4C a Little Wander yn cyhoeddi Rhaglen Datblygu Artistiaid Comedi newydd

  4 Rhagfyr 2023

  Mae cynllun datblygu artistiaid comedi newydd sbon yn cael ei lansio yng Nghymru felcydweithrediad rhwng Channel 4, S4C a Little Wander er mwyn chwilio am dalent newydd a'idatblygu. Mae'r tri sefydliad wedi gweithio mewn partneriaeth i greu cynllun newydd ar gyfertalentau comedi o Gymru (a'r rhai sydd wedi'i lleoli yng Nghymru), darparu cyfleoedd datblygugyrfa ac agor y drws i gomisiynau creadigol yn y dyfodol.

 • Uchafbwyntiau arlwy Nadolig S4C

  4 Rhagfyr 2023

  Mi fydd pennod arbennig o gyfres coginio newydd Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd ymysg y wledd o raglenni sy'n ffurfio arlwy Nadolig S4C eleni.

 • Ffilmio'n dechrau ar ddrama drosedd newydd S4C, Cleddau

  4 Rhagfyr 2023

  Mae ffilmio wedi dechrau ar Cleddau/The One That Got Away; cyfres ddrama newydd, chwe rhan, sy'n cyfuno dirgelwch llofruddiaeth afaelgar â stori garu drydanol.


 • Stifyn Parri yn ‘dod allan’ am yr ail dro

  1 Rhagfyr 2023

  Mae Stifyn Parri wedi disgrifio y profiad o gyflwyno rhaglen ddogfen newydd i S4C fel un tebyg i 'dod allan' yn gyhoeddus fel person hoyw am yr eilwaith.

 • S4C a Media Cymru yn lansio rhaglen hyfforddi a chronfa ddatblygu i dargedu fformatau byd-eang

  21 Tachwedd 2023

  Mae S4C yn gweithio mewn partneriaeth â'r Consortiwm arloesi cyfryngau Media Cymru i gynnig rhaglen hyfforddi arbenigol am ddim ar greu, ariannu, pecynnu a gwerthu fformatau byd-eang a fydd yn apelio at wylwyr teledu ledled y byd.

 • Yr actores Sera Cracroft yn siarad am y tro cyntaf am yr ymosodiad arni pan yn blentyn

  20 Tachwedd 2023

  Mae'r actores Pobol y Cwm, Sera Cracroft, wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am ymosodiad rhywiol ddigwyddodd iddi pan oedd yn blentyn.


  Mewn cyfweliad gyda chyfres Sgwrs Dan y Lloer ar S4C, mae'n disgrifio ymosodiad yn nhŷ ffrind yn ystod parti pen-blwydd.


  Mae Sera Cracroft wedi chwarae rhan Eileen yng nghyfres sebon S4C Pobol y Cwm ers 1989.
  Dywed mai ei phrif reswm dros siarad yn gyhoeddus yw ceisio helpu eraill sydd wedi dioddef profiadau tebyg.


  Yn y cyfweliad a gaiff ei ddarlledu ar S4C am 20:00 nos Lun Tachwedd 20ain , dywed Sera Cracroft:

  "Dwi'n cofio o ni yn teimlo fy mod i yn mygu. A nes i frathu ei law o a sgrechian am Mam. A wedyn dwi yn cofio poen anferthol yn fy mraich i hefyd.

  "Sbio ar y person yma a gwybod bod o wedi dychryn bo fi wedi sgrechian. Oedd o yn gafael yn fy mraich i a wnaeth o droi allan bod o wedi fracturo fy mraich i."


  Cadwodd Sera yn dawel am yr ymosodiad am flynyddoedd, gan ei gadw iddi hi ei hun.
  "Nes i rioed sôn am y cam-drin rhywiol, erioed tan o ni bron yn ganol oed. Ond o ni yn cael flashbacks ofnadwy, a dychryn ac o ni yn blentyn nerfus iawn."


  Flynyddoedd ar ôl yr ymosodiad, pan deimlodd ar ei hisaf dechreuodd Sera feddwl am hunanladdiad.


  "O ni methu delio â hyn. O ni dan straen. Oedd fy ngŵr wedi bod yn sâl yn gorfforol a ges i pneumonia, oedd fy merch ieuengaf yn dioddef gyda'r cyflwr sydd arni."


  Daeth cwlwm Sera â'i theulu â hi'n ôl o'r dibyn. "Nes i just meddwl amdan y plant, amdanyn nhw pan oedden nhw yn blant bach.


  "Dwi'n cofio un nyrs yn dweud wrtha i, 'there isn't one child I've spoken to who would think their life better without their mother'".


  Dechreuodd Sera driniaeth seiciatrig yn fuan wedyn a dechreuodd rannu ei phrofiadau gyda'r tîm oedd yn ei chefnogi.


  "Dwi wedi cael lot o gwnsela, a ma hynna wedi bod yn help. Dwi wedi gwneud ffrindiau gyda pobol, a ma nhw wedi cysylltu â fi am iechyd meddwl."


  Mae ganddi bellach rwydwaith cymorth cryf gan gynnwys cyn-gôl-geidwad Cymru ac Everton, Neville Southall, sy'n eiriolwr dros wasanaethau iechyd meddwl.


  Dywed Sera: "Rŵan dwi mewn lle da."

 • Pencampwr Cwis Bob Dydd S4C yn ennill car am flwyddyn

  20 Tachwedd 2023

  Mae Michaela Carrington, o Grughywel, Powys, wedi ennill prif wobr Cwis Bob Dydd, sef y defnydd o gar am flwyddyn.

 • Gwledd o raglenni i nodi Mis Hanes Anabledd

  16 Tachwedd 2023

  Mae na sawl brwydr heb gael ei hennill o ran hawliau i bobl anabledd yng Nghymru, yn ôl Mared Jarman cyflwynydd cyfres Y Frwydr: Stori Anabledd ar S4C.

 • Cân i Gymru 2024 – ar agor i geisiadau

  10 Tachwedd 2023

  Mae cystadleuaeth gyfansoddi Cân i Gymru 2024 – un o hoelion wyth calendr cerddorol Cymru – wedi agor i geisiadau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?