S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • None

  DRYCH: Ti, Fi a'r Babi

  Mae'r ffilm bersonol hon yn dilyn Aled Haydn Jones, pennaeth Radio 1, a'i wr Emile wrth iddynt gychwyn ar daith emosiynol i gael eu babi biolegol eu hunain, gyda help eu surrogate Dawn.

 • Eisteddfod Llangollen 2022

  Eisteddfod Llangollen 2022

  Ffion Emyr ac Ameer Davies Rana sy'n cyflwyno gwledd o uchafbwyntiau Eisteddfod Llangollen 2022 wrth i'r dref fach groesawu'r byd yn nôl ac wrth i gerddoriaeth a dawns lifo drwyddi unwaith eto.

 • Cynefin - Cyfres 4

  Cynefin - Cyfres 4

  Bydd Heledd Cynwal yn cychwyn ei hymweliad i Gaerdydd drwy fynd ar drip cwch i Ynys Echni, yna'n dod i'r lan yn y Bae gan ddarganfod mwy am enwau Cymraeg y ddinas yn ogystal a chael cip olwg tu ol i'r llenni yn adeilad eiconig y Senedd. Bydd Iestyn Jones yn adrodd hanes rhyfeddol Capten Scott, a Sion Tomos Owen ar un o strydoedd enwocaf y ddinas, Stryd Womanby.

 • Pysgod i Bawb

  Pysgod i Bawb

  Cyfres newydd gyffrous wrth i¿r actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi ein tywys ni ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru, o Fôr Hafren i Ynys Môn. Dau hen ffrind yn dianc rhag y byd a'i bethe mewn ¿bwbwl cofid¿ a campyr-fan.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Meinir yn rhoi sylw i'r llwyni buxus ym Mhant y Wennol, Iwan yn trafod yr 'ail Wanwyn' yn yr ardd lysiau, Sioned yn ymweld a gardd arbennig ar lan yr afon Ystrad yn Sir Ddinbych ac Ian yn helpu'r gwenyn yn yr ardd.

 • None

  Eirys: Mam yr Urdd

  Mae rhai o ffigyrau mwyaf diddorol hanes, merched yn aml, yn bobl y cysgodion. Roedd Eirys Edwards, gwraig Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd Yr Urdd, yn un o'r rheiny. Wrth i'r Urdd ddathlu ei ganmlwyddiant eleni, mae Mari Emlyn ar drywydd hanes ei nain, Eirys.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Dechrau datgelu dyfodol y polisi amaeth yng Nghymru; Bugail ifanc sy'n gwneud ei marc; a cynhadledd byrgorn y byd yn dod i Sir Benfro.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?