S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Wyddgrug sy'n serennu yr wythnos hon.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ¿Adre¿. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref newydd y gyflwynwraig Angharad Mair, yn y brifddinas.

 • Bwyd Epic Chris

  Bwyd Epic Chris

  Mae Chris yn herio barn pobl am offal trwy ddefnyddio toriadau rhad ac annisgwyl i greu bwyd blasus!

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Mari Lovgreen sy¿n ymweld ag un o ystadau enwocaf Cymru, Stâd y Rhiwlas ar un o ddiwrnodau prysura¿r flwyddyn ¿ Helfa¿r Hydref ¿ casglu¿r defaid oddi ar y mynydd cyn gaeaf. Hefyd hanes dwy bensiynwraig sy¿n rhannu angerdd at bysgota, Rhys Henllan ar ffarm gwneud Gin yn Sir Fôn, a Steffan Harri, seren y West End wrth ei fodd n¿ôl adref yn nghefn gwlad.

 • Nyrsys

  Nyrsys

  Cyfres yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y gorllewin drwy gyfnod y pandemig. Yn y bumed rhaglen, fe fyddwn yn dilyn Aelwen sy'n gynorthwy-ydd iechyd yn Sir Benfro ac sy'n delio'n bennaf gyda chleifion sal iawn, ac yn dilyn Sharon, bydwraig yn ardal Rhydaman, sy'n helpu Jessica i eni ei hail blentyn gartref.

 • Y Ty Cymreig 2007

  Y Ty Cymreig 2007

  Cyfres am bensaernïaeth tai Cymru yng nghwmni Aled Samuel a'r arbenigwr, Dr Greg Stevenson.

 • Y Byd yn ei Le

  Y Byd yn ei Le

  Bydd Guto Harri yn holi'r gweinidog addysg Kirsty Williams heno, yn dilyn pryderon gan fyfyrwyr am effaith Covid ar addysg uwch yng Nghymru. A byddwn hefyd yn trafod y datblygiadau dramatig yn UDA, gydag ond wythnos i fynd nes bydd arlywydd newydd yn camu i'r Ty Gwyn.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?