S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen fydd yn ein tywys ar hyd glannau'r Fenai, y culfor sy'n gwahanu ynys Mon o'r tir mawr. Bydd cyfle i werthfawrogi bywyd gwyllt y mor, mawredd y pontydd a hanes croesi'r dwr yn y gornel anhygoel hon o Gymru.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â ffermdy sydd wedi cael estyniad gan gyfuno'r hen a'r newydd, ty Fictorianaidd gyda steil eclectic, a thy newydd llawn lliw a chymeriad.

 • Cymru ar Ffilm

  Cymru ar Ffilm

  Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd.

 • Eryri: Pobol y Parc

  Eryri: Pobol y Parc

  Cyfres am bobol sy'n byw a gweithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Hel ceffylau gwyllt a chwilio am hen fomiau, caiacio a lladd rhododendrons, gwarchod anifeiliaid prin ac eirafyrddio, a'r cyfan mewn ardal o harddwch eithriadol.

 • Olion: Palu am Hanes

  Olion: Palu am Hanes

  Yr archeolegydd Dr Iestyn Jones sy'n dod o hyd i hanesion cudd wrth dwrio i'r gorffennol mewn safleoedd diddorol o gwmpas Cymru.

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  O doriad gwawr ym Mhwynt Leinws, Ynys Môn i fachlud haul ar bier Llandudno cawn dreulio diwrnod ar lan y môr yng nghwmni Nia y naturiaethwr, Stan y dyn cychod, Carole y nofwraig wyllt a'r perchnogion siop Robin ac Eira.

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Ar Sgwrs dan y Lloer yr wythnos hon fe fydd Elin Fflur yn cael cwmni'r darlledwr a'r cyfansoddwr, Gareth Glyn. O flaen tanllwyth o dân yn ei ardd ym Môn fe gawn glywed am ddylanwad ei Dad arno, ei ddyddiau'n y Coleg yn Rhydychen, gyrfa barodd ddegawdau ar y radio a'i falchter mawr o fod yn 'Daid' erbyn hyn. Dyma bennod fydd yn cnesu'r galon ar nos Lun Hydrefol.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?