S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y gyfres hon byddwn yn darganfod llwybrau a lleoliadau gorau Cymru - gan wahodd y bobl sy'n eu hadnabod a'u caru orau i arddangos eu hoff lecynau lleol.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sydd yn serennu yr wythnos hon.

 • Tony ac Aloma: I'r Gresham

  Tony ac Aloma: I'r Gresham

  Ymunwn â Tony ac Aloma wrth iddynt ymweld ag Ynys Môn a Chaernarfon i lofnodi copïau o'u llyfr newydd. Wedi dychwelyd i Blackpool mae teulu Aloma yn dod ynghyd i ddathlu ei phen-blwydd, dathliad a gafodd ei ohirio flwyddyn yn ôl oherwydd gwaeledd Aloma. Wrth i'r Nadolig agosáu mae Aloma a'i chymar Roy yn hedfan i Tenerife am wyliau. Bydd drysau'r gwesty yn ail agor ar gyfer dathliadau'r Calan, gydag Aloma yn ôl yn y gegin a Tony yn cadw golwg ar y dathliadau. (Rhaglen o 2012)

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Bron i flwyddyn ers i'r achosion cyntaf o Covid gael eu hadrodd yng Nghymru, Siôn Jenkins sy'n cwrdd â rhai o'r miloedd o deuluoedd sy'n galaru am eu hanwyliaid. Ym Mhontarddulais mae teulu'r parafeddyg Gerallt Davies yn trio dygymod â bywyd hebddo tra bod teulu Undeg Lewis yn cwestiynu ymateb y llywodraethau ar ddechrau'r pandemig, ddeng mis wedi marwolaeth un o hoelion wyth Crymych.

 • Y Llinell Las

  Y Llinell Las

  O'r trefi prysur i gefn gwlad, dyma weld yn union sut beth yw gweithio i Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru. Portread cwbl onest a llawn o waith yr Uned wrth iddyn nhw weithio i'n cadw ni a'n cymunedau'n saff mewn ardal sy'n amrywio o lonydd cefn gwlad diarffordd i brysurdeb Gwibffordd Gogledd Cymru, yr A55. Mae'r ail bennod yn tynnu ein sylw at alcohol a phroblemau ar ein ffyrdd yn sgil yfed a gyrru.

 • 24 Awr

  24 Awr

  Yn y gyfres hon, byddwn yn dangos profiadau pobol sy'n mynd trwy ddigwyddiadau arwyddocaol dros gyfnod o 24 Awr. Yn y bennod yma, byddwn yn cwrdd â Gwyneth Longworth sydd yn gobeithio cael ei hyder yn ôl yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau anodd a heriol yn ei bywyd.

 • Jonathan

  Jonathan

  Pennod pedwar y sioe boblogaidd. Bydd sgetsys di-ri, sialensiau corfforol a sgwrs gyda dau o enwogion Cymru - y tro hwn, Huw Chiswell a Rhian Lois sy'n twymo'r soffa goch.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Mari Lovgreen â¿r cwpl sy¿n gwireddu breuddwyd ers cymryd tenantiaeth ar ffarm gyngor Tan y Ffordd, yn Cemmaes, Machynlleth Hefyd wyna gyda plant bach Priodas Fawr S4C ar Hope Farm Llandeilo, busnes blodau¿r fam a¿r ferch o Lanfynydd, a saer maen Pennal, Rhys Thorndike

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?