S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y gyfres hon byddwn yn darganfod llwybrau a lleoliadau gorau Cymru - gan wahodd y bobl sy'n eu hadnabod a'u caru orau i arddangos eu hoff lecynau lleol.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Anthony Evans yn ymdrechu i greu portread o'r bardd Myrddin ap Dafydd.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Yr wythnos hon mae Meinir yn cael cyngor ar sut i greu 'meicro goedwig' ym Mhant y Wennol, mae Sioned yn clodfori'r Ewcalyptws, tra bod Iwan yn 'garddio am i fyny' ym Mhont y Twr.

 • Cynefin

  Cynefin

  Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn crwydro o amgylch Dyffryn Nantlle er mwyn dod i adnabod y trefi a phentrefi dyfodd yn sylweddol diolch i'r diwydiant llechi. Ond yn ogystal â'r llechi mae'n ardal sy'n frith o straeon; o chwedlau'r Mabinogion a thylwyth teg Llyn Dywarchen i Seindorf Arian Dyffryn Nantlle a hynt a helyntion Clwb Pêl-droed Nantlle Vale - mae'n ardal sydd mor falch o'i phresennol ag yw o'i gorffennol.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Ffarmwr ifanc yn siarad am y tro cyntaf am ei brofiad o salwch meddwl; beth yw pwysigrwydd yr arwerthiannau pedigri i fridwyr; a'r cyfnod yn agosáu i ffarwelio gyda Presila a'r llo yn Shadog - ond pa elusen fydd yn elwa'

 • Heno

  Heno

  Byddwn ni'n nodi Wythnos Iechyd Meddwl ar y rhaglen bob nos wythnos yma, a heno byddwn ni'n clywed am brosiect Tir Coed. Cawn hefyd gyfarfod â'r cwpwl cyntaf sydd wedi cyrraedd y rhestr fer i fod yn rhan o Priodas Pum Mil, ac fe gawn ni gwmni Steffan Rhys Hughes, i edrych ymlaen at Eisteddfod T.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?