S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Anrhegion Melys Richard Holt

  Anrhegion Melys Richard Holt

  Ar ôl mabwysiadu ci mae ein cogydd creadigol yn awyddus i baratoi syrpreis i¿r ganolfan achub leol!

 • Hydref Gwyllt Iolo

  Hydref Gwyllt Iolo

  Yn y rhan olaf o'i daith o fywyd gwyllt gorau'r hydref, mae Iolo Williams yn crwydro afonydd, coedlannau collddail a thir gwlyb yng Ngwm Rheidol, Cors Caron a Llynnoedd Cosmeston. Hefyd un o olygfeydd gorau'r hydref.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ¿Adre¿. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr awdur Manon Steffan Ros yn Nhywyn.

 • Nyrsys

  Nyrsys

  Cyfres yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y gorllewin drwy gyfnod y pandemig. Yn y bennod gyntaf, byddwn yn dilyn Elen Lewis, nyrs yn ardal Aberteifi, sydd wedi cael profiad personol o effaith Covid-19 ac yn cwrdd â Molly, sy'n ei 90au â chlwy poenus ar ei choes. Byddwn hefyd yn dilyn Siân Williams, nyrs yn Cross Hands, wrth iddi hi ymweld â George, bachgen 18 oed â spina bifida.

 • Cymru Wyllt Gudd

  Cymru Wyllt Gudd

  Ar hyd y dydd rhed y dwr ac rydyn ni am ei ddilyn o bennau¿r mynyddyoedd uchaf I¿r dyfnderoedd Celtaidd. Ar y ffordd cawn weld llond gwlad o ryfeddodau gyda chymorth technoleg newydd sbon.

 • None

  Ty Gwerin O Bell

  Uchafbwyntiau o setiau byw Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï a Tant o'r Ty Gwerin o Bell. Ar ôl y siom ohirio'r Eisteddfod Genedlaethol eleni, dyma ddod a rhywfaint o arlwy gwerinol yr wyl i ffilm, mewn cyd-weithrediad â Pontio Prifysgol Bangor.

 • Cegin Bryn

  Cegin Bryn

  Cyfres goginio yng nghwmni Bryn Williams yn canolbwyntio ar gynhwysyn gwahanol bob tro.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?