S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Y Fets

  Y Fets

  Yn rhaglen ola¿r gyfres mae Bronwen y spaniel ifanc wedi cael ei tharo gan gar - a fydd Kate yn gallu ei hachub' Mae Phil ac Iwan yn cynnal profion TB ar ddwy fferm deuluol sy¿n gyfnod pryderus I¿r ffermwyr. Ac mae Dafydd ar frys I helpu dwy fuwch un sydd wedi a¿r llall sy¿n ceisio geni llo.

 • Arfordir Cymru: Llyn

  Arfordir Cymru: Llyn

  Taith ar hyd arfordir Pen Llyn i ymweld â phentrefi a lleoliadau diddorol.

 • None

  Taith Lle-Chi

  Chwech o feirdd a cherddorion hefo ¿llechen yn y gwaed¿ yn creu chwe thrac newydd am yr ardaloedd chwarelyddol lle cawson nhw eu magu. Ifor ap Glyn sy¿n cyflwyno gwaith gan Lisa Jên, Gai Toms, Manon Steffan, Llio Maddocks, Dyl Mei, Karen Owen, Edwin Humphreys ac Arwel Hogia¿r Wyddfa.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn ¿Codi Pac¿ ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a thref lan môr Dinbych-y-Pysgod sy¿n serenu yr wythnos hon.

 • Bad Achub Porthdinllaen

  Bad Achub Porthdinllaen

  Dilyn criw bad achub Porthdinllaen.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Aled Samuel sy'n ymweld â rhai o gerddi hyfrytaf Cymru.

 • Anrhegion Melys Richard Holt

  Anrhegion Melys Richard Holt

  Ar ôl mabwysiadu ci mae ein cogydd creadigol yn awyddus i baratoi syrpreis i¿r ganolfan achub leol!

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?