S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy¿n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni¿n edrych ar fwthyn sydd wedi ei estynnu a¿i adnewyddu gan y perchennog, cartref sy¿n llawn dodrefn a thrugareddau retro ym Mhorthcawl, a thŷ Fictoraidd anhygoel ym Mhenarth sydd wedi ei drawsnewid gan y perchnogion.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Iwan yn brysur yn trin y sgwosh menyn cnau yn yr ardd lysiau, a Sioned yn clodfori'r 'briwlys y calch' ym Mhont y Twr, tra bod Meinir yn plannu rhosyn go arbennig ym Mhant y Wennol.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Ai hwrdd o Awstralia yw'r ateb i welliant pris gwlân'; pwysigrwydd ffermio'n gynaliadwy i'r dyfodol; a Caws Cenarth yn cael Gwarant Frenhinol.

 • None

  Llofruddiaeth Logan Mwangi

  Gyda mynediad ecsgliwsif i dim trosedd difrifol Heddlu De Cymru, bydd y ffilm ddogfen yn dilyn ymchwiliad byw i lofruddiaeth Logan Mwangi - bachgen bach pump oed cafodd ei ddarganfod yn Afon Ogwr ar gyrion Pen-y-bont.

 • None

  DRYCH: Bois Yr Academi

  Awn tu ôl i'r llenni yn Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe i ddatgelu sut mae datblygu sêr pêl-droed yfory. Wedi'i ffilmio dros dymor cyfan dyma fyd didostur pêl-droed elitaidd lle mai dim ond y goreuon sy'n llwyddo. Pan gymhwysodd Cymru ar gyfer eu Cwpan y Byd cyntaf mewn 64 mlynedd, roedd 6 o'r garfan yn raddedigion o Academi Abertawe! Gyda mynediad unigryw i staff a chwaraewyr, gwelwn yr ymrwymiad sydd ei angen ond hefyd y siom i'r rhai sydd ddim yn llwyddo yn y maes.

 • Heno

  Heno

  Heno, byddwn ni'n fyw o Barti Ponty, ym Mhontypridd. Bydd baton Gemau'r Gymanwlad yn ymweld â'r stiwdio ac fe gawn ni sgwrs gyda'r comedïwr, Tudur Owen.

 • Y Fets

  Y Fets

  Mae pob math o anifeiliaid difyr yn ymweld â¿r practis gan gynnwys gŵydd a tri chi sydd a diddordeb mawr mewn cerddoriaeth. Mae gan Twti ddeiet llym i¿w ddilyn a dyw hynny ddim at ei dant. Ac mae Kate angen ceisio trwsio clun ci defaid sydd wedi ei ddatgymalu Mae hefyd yn gyfnod prysur dros ben i Dafydd gan mai ef sydd ar ddyletswydd ar draws pedair awr ar hugain. Beth fydd yr hanes yn y Fets.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?