S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Terfysg yn y Bae

  Terfysg yn y Bae

  gyda Sean Fletcher

  Dyma ddarn o hanes Cymru sydd wedi ei guddio, er iddo hawlio penawdau papurau newydd ar draws Prydain ar y pryd ac wedi ysgwyd y ddinas i'w seiliau am genedlaethau.

 • Covid, y Jab a Ni

  Covid, y Jab a Ni

  gyda Maxine Hughes a Sian Morgan Lloyd

  Tra bod rhaglen frechu Cymru ar flaen y gad, mae rhai yn benderfynol o beidio cymryd y brechlyn. Yn y rhaglen hon, mae Sian Morgan Lloyd yng Nghymru a Maxine Hughes yn America yn uno i herio rhai o'r lleisiau arlein sy'n lledu amheuon am y brechlyn ac yn clywed pam bod rhai Cymry yn gwrthod y jab. Pan fo'n rhyddid yn y fantol, beth yw pris camwybodaeth?

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mewn rhaglen arbennig, mae'r foment fawr wedi cyrraedd-datgelu pwysau terfynol a gwedd-newidiad Dylan, Lois, Bronwen, Sion Huw a Leah ar ol dilyn cynllun iach FFIT Cymru.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ¿Adre¿. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref cyn-Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, yn y brifddinas.

 • None

  DRYCH: Byw Heb Freichiau

  Stori bywyd unigryw Frank Letch wrth iddo ystyried pa effaith mae cael ei eni heb freichiau wedi ei gael ar ei fywyd. Cyfle yw hyn i gamu i mewn i fyd Frank yn ystod blwyddyn dyngedfennol yn ei fywyd, gydag archif sylweddol o fywyd Frank o'r 1970au a'r 1990au a mynediad i bob agwedd o'i fywyd a'i deulu. Yma, cawn ddarganfod sut mae agweddau tuag at anabledd wedi newid, a syfrdanu ar beth gall yr ysbryd dynol gyflawni yng ngwyneb adfyd enbyd.

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  O doriad gwawr ym Mhwynt Leinws, Ynys Môn i fachlud haul ar bier Llandudno cawn dreulio diwrnod ar lan y môr yng nghwmni Nia y naturiaethwr, Stan y dyn cychod, Carole y nofwraig wyllt a'r perchnogion siop Robin ac Eira.

 • Cynefin

  Cynefin

  Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn crwydro tref hanesyddol Beaumaris ai chyffuniau yn nwyrain Ynys Môn. Tra bod Heledd yn mwynhau panad a theisen a chael hanes ymweliad Tywysoges Fictoria â'r dref, bydd Iestyn yn cael cyfle prin i ymweld ag Ynys Seiriol. O'i chastell byd enwog a'i hadeiladau mawreddog i'w charchar hynafol mae Beaumaris yn dref sydd â sawl stori i'w hadrodd.

 • None

  Cyfrinach y Bedd Celtaidd

  Mewn rhaglen arbennig, mae'r archaeolegydd Dr Iestyn Jones yn mynd ar drywydd trysor a ddaeth i'r wyneb mewn cae di-nod yn 2018. Trysor rhyfeddol oedd wedi'i gladdu yn y ddaear ers 2,000 o flynyddoedd, sydd nawr yn barod i rannu ei gyfrinachau gyda ni.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth wrth iddyn nhw ddechrau ar daith i gwrdd â rhywun, neu i wybod mwy am rywun o'u gorffennol. Mae Jo a David Hatton yn ¿r a gwraig efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant. Oes na wybodaeth am eu hanes'

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?