S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â chartref Edwardaidd â steil unigryw yn Bow Street, hen ffermdy chwaethus ger Llandeilo a phlasty Cymreig sy'n edrych fel chateux Ffrengig yng Nghwm Tawe.

 • Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg cân sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru neu â chysylltiad gyda Gwlad y Gân.

 • Ein Llwybrau Celtaidd

  Ein Llwybrau Celtaidd

  Sir 5 ar y daith yw Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin. Awn i Gaerfyrddin i fwynhau'r sîn roc Gymraeg yng Ng¿yl Canol Dre, i fwynhau seiclo yn ardal Llanelli, bro'r Scarlets, am drip i Dalacharn i flasu ysbryd Dylan Thomas ac am chips ar draeth Llansteffan. Gorffenwn yn y Mynydd Du, Drefach Felindre a Llandysul. Yna daw'r daith i ben yn sir enedigol Ryland, Ceredigion. Cawn fwynhau afonydd, traethau, pentrefi a threfin, trenau, rhaeadrau a promenâd!

 • Cais Quinnell

  Cais Quinnell

  Yn y gyfres hon bydd y cyn chwaraewr rygbi Scott Quinnell yn mynd ar hyd a lled Cymru yn troi ei law at bob math o weithgareddau a phrofiadau amrywiol. Cyfle i ymarfer ei Gymraeg a dysgu geirfa newydd wrth gael llond ei fol o hwyl. Yr wythnos hon mae'n mynd i bysgota, Sglefrio Iâ ac yn cael gwers Bîtbocsio

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan wrth iddynt hwylio yn eu cwch newydd, Mystique. (2016)

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 4

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 4

  Yr arlunydd tirluniau Stephen John Owen sy'n creu portread o'r cyflwynydd radio a theledu, Jason Mohammad.

 • Cymru Wyllt Gudd

  Cymru Wyllt Gudd

  Ar hyd y dydd rhed y dwr ac rydyn ni am ei ddilyn o bennau'r mynyddyoedd uchaf I'r dyfnderoedd Celtaidd. Ar y ffordd cawn weld llond gwlad o ryfeddodau gyda chymorth technoleg newydd sbon.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?