S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Bwyd Epic Chris

  Bwyd Epic Chris

  Trwy ailddarganfod hen ryseitiau Cymreig, mae Chris yn profi bod gan y wlad gymaint mwy i¿w gynnig.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Mari Lovgreen sy¿n ymweld â garej yn Sarn Mellteyrn, Penllyn sy¿n galon i¿r gymuned amaethyddol leol. Hefyd Meleri yn fforio am fwyd yn y cloddiau rownd Corwen, hanes ffarm wyau Tyhen trwy lygaid y plant, a Shem ap Geraint yn joio Cefn Gwlad mewn ffordd dangeris.

 • Hewlfa Drysor

  Hewlfa Drysor

  Tri Char, Tri Thîm, Pum Can Punt. Lisa Angharad a¿r Welsh Whisperer fydd yn mynd a¿u ¿Hewlfa Drysor¿ i Langrannog. i gynnal cystadleuaeth sydd yn codi¿r cythraul yn eu cynefin.

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd mi fydd Ryan yn ein harwain ar hyd yr arfordir ym Mhenarth. Uwchmynydd ym Mhenllyn fydd lleoliad taith Helen, tra bydd Alaw am rannu un o drysorau Sir Fflint wrth ein tywys drwy Barc Gwledig Loggerheads. Yna fe fydd Ted yn eu harwain o Gastell Carreg Cennen i fynydd Tair Carn Isaf. Pedair taith, pedwar cystadleuydd - ond dim ond un enillydd. Mae'n amser mynd Am Dro unwaith eto!

 • Y Ty Cymreig 2007

  Y Ty Cymreig 2007

  Cyfres am bensaernïaeth tai Cymru yng nghwmni Aled Samuel a'r arbenigwr, Dr Greg Stevenson.

 • None

  Damwain yn Abermiwl

  Drama ddogfen o 1998 yn adrodd hanes y ddamwain drên fawr a ddigwyddodd 26 Ionawr, 1921 yn Abermiwl, Sir Drefaldwyn. Hyrddiodd dau drên i mewn i'w gilydd ar y trac, a bu farw pymtheg o bobl.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?