S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mae'r foment fawr wedi cyrraedd! Dyma ddathlu taith trawsnewid iechyd Gafyn, Twm, Wendy, Ruth a Bethan hyd yma yng nghwmni Lisa Gwilym, eu teulu a'u ffrindiau, a'r tri arbenigwr. Ond a fydd eu taith yn parhau, a tybed sut fyddan nhw mewn 6 mis'

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen hon mae Meinir yn plannu gwely ffurfiol tlws efo blodau blwydd. Ym Mont y Twr mae Iwan yn brysur yn ei ardd lysiau yng nghanol ei giwcymbyrs a Sioned hithau yn gobeithio am sioe dros yr Haf wrth dynnu'r dahlias o'r storfa a'u plannu. Draw yn Nglan Conwy mae Ian Keith Jones yn clodfori'r coed rhedynog anhygoel a'u sporau.

 • Yn y Fan a'r Lle

  Yn y Fan a'r Lle

  Cyfres sy'n dilyn dynion yn eu faniau. Meinciau hanesyddol â chysylltiad efo rhai o fawrion ardal Y Bala sy¿n mynd â bryd Rhys. Symud celfi i dŷ newydd mam a merch yn y canolbarth mae criw Shaun, ac mae Lee yn newid sedd ei fan am foethusrwydd Limwsîn.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Digwyddiad Tir Glas Cymru yn denu peiriannau a phobl i Glwyd; pwysigrwydd gwaith y ffariar; a rhwystredigaeth i gwpwl ifanc sy'n methu cael fferm.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  Roy Noble sy'n crwydro Cymoedd De Cymru gan ddysgu mwy am yr hanes a'r bobl.

 • Arfordir Cymru: Sir Benfro

  Arfordir Cymru: Sir Benfro

  Bedwyr Rees sydd ar drywydd rhai o'r enwau llefydd ar hyd arfordir Sir Benfro.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?