S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  Rhwng toriad gwawr a machlud haul ym Mhenrhyn Gwyr, cawn dreulio diwrnod ar lan y môr yng nghwmni Carys y ffotograffydd syrffio, Nia - warden Ynys Dewi yn Sir Benfro a John, y ffarmwr cregyn gleision yn y Fenai.

 • Richard Holt: Yr Academi Felys

  Richard Holt: Yr Academi Felys

  Mae'r ddau bobydd yn mynd ben-ben i greu a gweini cacennau rhithiol yn ystafell de enwog Richard.

 • Efaciwîs

  Efaciwîs

  Cyfres newydd ac arloesol ar S4C yn edrych ar brofiad efaciwîs yng Nghymru a hanes Cymru fel gwlad sydd wedi cynnig lloches i bobl sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi oherwydd rhyfel.

 • Arfordir Cymru: Môn

  Arfordir Cymru: Môn

  Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes.

 • Y Byd yn ei Le

  Y Byd yn ei Le

  Mewn rhaglen fyw o Lundain, bydd Guto Harri'n dadansoddi'r diweddara' o San Steffan, ac yn holi a oes dyfodol i Boris Johnson fel Prif Weinidog.

 • Ffermio

  Ffermio

  Yn y bennod olaf o Fferm Shadog, mae'n adeg brysur o werthu a phrynu. Un o ddiwrnodau mawr y teulu yw gwerthu'r hyrddod, ac mae nhw'n gwneud eleni am yr ail dro o glos y fferm - tybed a fydd y prisiau yn adlewyrchu'r ymdrech' Ac wrth iddyn nhw ffarwelio â'r hyrddod, mae yna sawl ychwanegiad arall i'r fferm, gan gynnwys Beryl yr hwch, ac mae Gary a Meinir yn teithio'r holl ffordd i'r Alban i geisio prynu gwartheg a dechrau menter newydd. Ond gyda'r prisiau yn uchel, a fydd y daith yn ofer'

 • Caru Siopa

  Caru Siopa

  Mae¿r gyflwynwraig Lara Catrin yn Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer y bennod olaf yn y gyfres. Mae wedi bachu dau ffrind a dau fyfyriwr ffasiwn a¿u herio i brynu a gwerthu dillad ail law. Wrth i James a Menna fynd ati gyda pheiriant gwnio yr un i roi eu stamp eu hunain ar y dillad, mae¿r ddau yn gwybod mai¿r un sy¿n gwerthu fwyaf fydd yn ennill nid yn unig eu harian eu hunain ond arian eu gwrthwynebydd hefyd.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?