S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Lowri Morgan: Her 333

  Lowri Morgan: Her 333

  Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i lawr i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa - Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan - ar y ffordd.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy¿n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â thŷ teras wedi ei adnewyddu yn hyfryd yng Nghaernarfon , Fflat moethus yn y brifddinas a hen dŷ hir llawn cymeriad ym Mlaenau Ffestiniog.

 • Cynefin

  Cynefin

  Tref ar y ffin yw Llangollen, ac mi fydd Heledd Cynwal yn tyrchu i hanes cyfoethog Plas Newydd a'r Eisteddfod sy'n denu sylw rhyngwladol. Bydd Iestyn Jones yn cael tro ar yrru tren stem, a Sion Tomos Owen sydd ar drywydd hen groesau sy'n dal i fodoli heddiw.

 • Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Cyfres 4 rhaglen a recordiwyd fel rhan o arlwy Eisteddfod AmGen 2021. Ymunwch â Huw Foulkes a'i westeion am sesiynau hwyliog yn hel atgofion a thrafod hoff ganeuon. Awn i fwy o ddyfnder cerddorol ac hanesyddol rhai o'r darnau, a chawn berfformiadau o hoff ddarnau'r cyfranwyr. Bydd pob rhaglen yn canolbwyntio ar genres gwahanol a'r tro hwn yn y rhaglen olaf, roc a phop sy'n cael sylw Huw Foulkes a'i westeion, Lewys Meredydd, Delwyn Sion, Tara Bethan, Casi Wyn a Lleden.

 • None

  DRYCH: Jason Mohammad: Trelai, y Terfysg a Fi

  Tri deg mlynedd ar ôl terfysgoedd brawychus a threisgar ar strydoedd Trelái yng Nghaerdydd, mae Jason Mohammad yn dychwelyd i'r stâd lle gafodd ei fagu i ddarganfod pam ddigwyddodd y terfysg a sut mae'r cyfnod yn dal i effeithio ar bobl yr ardal heddiw. Dechreuodd y trwbwl yn ystod haf 1991, yn dilyn ffrae fach tu allan i siop leol. Yn sydyn, roedd torf o 500 a heddlu terfysg ar strydoedd Cymru am y tro cynta'. Mae Jason Mohammad yn ail-fyw'r profiad ac yn siarad gyda phobl oedd yna ar y pryd.

 • None

  Wyt Ti'n Iawn?

  Mae'r diwydiant amaethyddol ar cyfradd uchaf o hunanladdiad, mwy na' un proffesiwn arall. Yn 2018 roedd yna 83 o amaethwyr wedi diweddu eu bywydau yng Nghymru a Lloegr. Dyma brofiadau gr¿p o ffermwyr ifanc cafodd eu heffeithio gan salwch iechyd meddwl.

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Mae mil o bunnoedd yn y fantol a phedwar yn brwydro i¿w hennill drwy arwain teithiau cerdded i arddangos eu hardaloedd ar eu gorau. Byddwn yn ymweld â Aberystwyth, Tregarth, Merthyr Tudful a Llanrwst yng nghwmni Jodie, John, Lewis a Iona.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?