S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Cynefin - Cyfres 6

  Cynefin - Cyfres 6

  Trefdraeth a'r Preselau. Dyma dref hardd ger lan y môr wrth droed Carn Ingli a'r Preselau. Bydd Heledd Cynwal yn tynnu rhaff ar y Traeth Mawr, ac yn plethu ŷd, Siôn Tomos Owen yn canu baled enwog y Mochyn Du, Iestyn Jones yn ar drywydd arweinydd Merched Beca, Twm Carnabwth, a Llinos Owen yn coginio Poten Dato gan ddilyn hen rysait traddodiadol.

 • Bois y Rhondda

  Bois y Rhondda

  Yn dilyn y rhaglen ddogfen ddiweddar Bois y Rhondda, bydd y gyfres hon yn dilyn anturiaethau nesa'r criw ifanc o Gwm Rhondda wrth iddyn nhw addasu i'r byd newydd sydd ohoni, a wynebu heriau nesa' bywyd. Mewn cyfres gynnes llawn hiwmor a dagrau, byddwn yn cael cip ar gymhlethdodau'r gymdeithas fodern, a'r brwydrau mae cenhedlaeth iau yn eu hwynebu pan nad oes llawer o gyfleoedd yn yr ardal mae nhw wedi'u magu ynddi.

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan wrth iddynt hwylio yn eu cwch newydd, Mystique. (2016)

 • Richard Holt - Yr Academi Felys

  Richard Holt - Yr Academi Felys

  Mae'r pobyddion sy'n weddill yn creu cacennau arallfydol fel rhan o'u hymdrech i aros yn yr Academi¿

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn y gyfres yma mae'n edrych ar sut mae bwyd yn medru ail-ddeffro hen atgofion. Yma cawn weld sut mae Colleen yn creu a chynllunio prydiau gyda chyw iâr.

 • Wrecsam...Clwb Ni! - Cyfres 2

  Wrecsam...Clwb Ni! - Cyfres 2

  Mae Waynne Phillips yn gyn chwaraewr ac un o sêr Wrecsam yn y nawdegau. Yn y raglen yma byddwn ni'n ymuno a Waynne wrth iddo rannu ei ddefod lwc dda a'i deimladau am y clwb yn ystod y cyfnod cyffrous yma. Mae tîm y merched hefyd yn mynd o nerth i nerth ar y Cae Ras ac oddi cartref. Hefyd, byddwn ni'n cyfarfod Liam Stokes-Massey, artist sydd yn dathlu'r clwb a'i llwyddiant gyda'i furluniau anhygoel.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â Villa Sioraidd deniadol yng Nghaernarfon, tŷ Fictoraidd a bwrlwm cyfoes yng Nghaerdydd, a bwthyn bach ac estyniad cynaladwy ar Ynys Môn.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?