S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • None

  Hywel Gwynfryn yn 80

  Gyda Hywel Gwynfryn yn cael ei anrhydeddu â Gwobr Cyfraniad Arbennig yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2023, dyma gyfle arall i weld rhaglen arbennig i ddathlu ei gyfraniad unigryw yng Nghymru. Mae'r ¿Dyn ei Hun¿ wedi bod yn llais a wyneb y Gymru Gymraeg ers 1964, ac mae'n dal i godi gwên a chreu argraff bron I 60m yn ddiweddarach. Awn ar daith trwy hanes trysor cenedlaethol gan fynd dan groen bywyd sydd wedi bod yn baradocs o'r llon a'r lleddf, a rhyfeddu at ei agwedd bositif at bob dim ¿a deud y gwir y

 • Teulu, Dad a Fi

  Teulu, Dad a Fi

  Ail-ddangosiad i nodi Mis Hanes Pobl Dduon. Cyfres dwymgalon yn olrhain hanes teulu Wayne a Connagh Howard yng Nghymru, Iwerddon a Jamaica. Mae'r pâr yn cychwyn ar eu taith yn Southampton a Chaerdydd.

 • Y 'Sgubor Flodau

  Y 'Sgubor Flodau

  Yn y bennod olaf o'r gyfres bydd y tîm yn creu trefniant i ddathlu 20 mlynedd o elusen Prostate Cymru.

 • Yn y Fan a'r Lle

  Yn y Fan a'r Lle

  Cyfres newydd sy'n dilyn dynion yn eu faniau. Helpu Christine i fudo i fynglo newydd ar Ynys Môn mae Shaun tra fod Lee yn gwagio ei garej gyntaf wedi i'r perchennog farw. Defnyddio ei fan i gludo darnau o hanes pêl-droed a hen offer fferm mae Rhys o'r Bala.

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y rhaglen yma bydd Jord yn tywys y criw drwy goedwig Fforest Fawr tuag at Castell Coch ar gyrion Caerdydd. Yna draw i Sir Benfro a dringo mynydd Carningli yn Nhrefdraeth gyda Jane cyn ei throi hi am y gogledd i Dinas Dinlle dan arweiniad Al ac yna diweddu gyda taith heriol Harri yn Ninas Mawddy. Pedwar cystadleuydd brwd a phedair taith gerdded gofiadwy ond pwy fydd yn mynd a'r wobr o fil o bunnoedd' Dewch i ni fynd Am Dro.

 • Y Gêm

  Y Gêm

  Yn y rhaglen yma Owain Tudur Jones fydd yn holi y chwaraewr rygbi, Sioned Harries.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru at gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld a hen swyddfa bost sydd bellach yn loches heddychlon yn Nantlle, cartref teuluol clud ond llawn steil yng Nghaerdydd ac adeilad newydd sy'n manteisio ar oleuni'r haul ym Merthyr Tudful.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?