S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Mae 3 seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod tan cyrraedd y bwrdd pa selebs fydd yn rhannu eu 'bwrdd i dri'. Fe fydd pob un yn gyfrifol am ddewis un cwrs ond fe fydd y tri yn coginio pob un o'r cyrsiau! - sut siap fydd arnyn nhw yn y gegin tybed' Y tri seleb yn y bennod yma fydd Connagh Howard, Mali Ann Rees a Mei Gwynedd. .

 • None

  Fairbourne: Y Mor Wrth y Drws

  Fairbourne ym Meirionnydd fydd o bosib y pentref cyntaf ym Mhrydain i ddiflannu dan y dwr oherwydd newid hinsawdd. Dyma'r trigolion yn sôn am eu bro hardd a'u sefyllfa argyfyngus wrth iddynt wynebu lefel y môr yn codi.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Â ninnau ar fin camu i gyfnod y Chwe Gwlad, heno fe fydd Elin yn teithio lawr yr A470 i gwrdd â chyn-seren Cymru a'r Llewod, Gareth Davies. Cyfle i fwynhau straeon am Gwm Gwendraeth y chwedegau, addysg Rhydychen a gyrfa sydd wedi mynd ag e o Gaerdydd, i Awstralia, ac i Leeds. Er yr yrfa lwyddiannus does dim yn llonni calon Gareth yn fwy erbyn hyn na bod yn Ddad-cu.... ac ambell gêm o golff! Recordiwyd fis Hydref 2022.

 • Stori'r Iaith

  Stori'r Iaith

  Elis James sy'n mynd ar daith bersonol i ddarganfod mwy am hanes yr iaith Gymraeg. Bydd yn darganfod mwy am yr ymgyrchu cythryblus dros hawliau'r iaith drwy'r 20fed ganrif. Gyda Chymru yn anelu at filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, bydd Elis yn ymweld â Gwlad y Basg ac yn darganfod sut mae'r Fasgeg eisoes wedi cyrraedd y targed. Wrth ddenu siaradwyr newydd, ydyn ni'n barod i dderbyn y bydd y Gymraeg yn newid' Rhaglen sy'n dathlu'r Gymraeg, Cymreictod a dros 1500 o flynyddoedd o hanes.

 • Pobl a'u Gerddi

  Pobl a'u Gerddi

  Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld a gerddi Delyth O'Rourke yn Brynaman, Eleri a Robin Gwyndaf yng Nghaerdydd a Gwilym a Sally Davies yn Ynys Mon.

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 1

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 1

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Billy Bagilhole yn ceisio portreadu Syr Bryn Terfel.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â chartref cyfoes yn y Bontfaen, tŷ sy'n llawn lliw ym Mhontlliw, a hen ficerdy llawn personoliaeth ar Ynys Môn.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?