S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y gyfres hon byddwn yn darganfod llwybrau a lleoliadau gorau Cymru - gan wahodd y bobl sy'n eu hadnabod a'u caru orau i arddangos eu hoff lecynau lleol.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Cyfres yn canolbwyntio ar fyd y ceffyl yng Nghymru gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Cynefin

  Cynefin

  Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn crwydro Bro Ddyfi, bro sy'n ymestyn dros dair sir a sy'n ffin rhwng y de a'r gogledd. Er fod yr hen senedd-dy yng nghanol tref Machynlleth yn enwog, mae llawer mwy i'r ardal na hanesion Owain Glynd¿r. Yn ogystal â theithio lawr Afon Ddyfi byddwn yn ymweld ag un o orsafoedd trên distawaf Cymru ac yn dod ar draws anifail annisgwyl iawn ar Gors Ddyfi.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sydd yn serennu yr wythnos hon.

 • Tony ac Aloma: I'r Gresham

  Tony ac Aloma: I'r Gresham

  Cawn glywed rhywfaint o hanes Tony a'r driniaeth anarferol mae'n ei derbyn at anhwylder y croen. Mae noson Cabaret Cymreig yn nesáu, gydag ymddangosiad gan hen ffrindiau Tony ac Aloma, Hogia'r Wyddfa. Mae'n rhaid i Tony ac Aloma ymarfer rhai o'r hen ganeuon ond a fydd y nerfau yn cael y gorau o Aloma ar y noson' Mae'n argoeli bod yn noson o hwyl a hel atgofion yn y Gresham yng nghwmni llond bws o ffans brwd o Ddyffryn Clwyd.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Y tro hwn, Dot Davies sy'n clywed gofidion perchnogion fflatiau yng Nghymru sy'n wynebu biliau anferth i ddiogelu eu hadeiladau. Dros dair blynedd wedi trychineb T¿r Grenfell, mae perchnogion yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i ddiogelu cartrefi ar lawr gwlad.

 • Y Llinell Las

  Y Llinell Las

  Cyfres sydd yn dilyn hynt a helynt Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru. Cipolwg y tu ôl i'r llen ar waith heriol a pheryglus y tîm sy'n cadw ein ffyrdd a'n cymunedau ni'n saff. Pobl gyffredin sy'n gwneud swydd ryfeddol. Peryglon gor-yrru ydy thema y drydedd bennod.

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Yn y rhifyn yma, bydd Arfon yn arwain taith yn ei filltir sgwar o amgylch Dinas Mawddwy. Siwrnau arfordirol o Borth y Gest i Forfa Bychan fydd taith Sophie. Byddwn wedyn yn teithio i Geredigion i Stad yr Hafod yng Nghwm Ystwyth ar gyfer wac Julie, cyn gwibio i draeth enwog Pentywyn yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer taith Daniel. Pedair taith a phedwar cystadleuydd - ond dim ond un enillydd. Mae'n amser i fynd Am Dro!

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?