S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Hydref Gwyllt Iolo

  Hydref Gwyllt Iolo

  Cyfres newydd Iolo Williams a bywyd gwyllt gorau'r hydref. Brain coesgoch yn dawnsio, piod y môr yn cael eu dal mewn storm, carlwm yn hela, morloi bach yn cael ei geni a chreaduriaid godidog eraill arfordir Cymru.

 • Antur Adre

  Antur Adre

  Cyfres newydd yn dilyn teuluoedd a ffrindiau sydd wedi dewis mynd ar wyliau¿n agos at adre' eleni i ddarganfod rhai o¿r rhyfeddodau sydd gan Gymru i'w chynnig. Yn y rhaglen hon, teulu o bedwar o ardal y Bala sy¿n mwynhau penwythnos o antur yn ardal odidog aber Afon Mawddach. Y plant sy¿n dewis gweithgareddau'r penwythnos. Wedi'u hamgylchynu gan olygfeydd prydferth, bydd llawer o hwyl a sbri wrth gael tro ar badl-fyrddio ac abseilio yn ardal Y Bermo - y cyfan ar stepen eu drws.

 • Ffilmiau Ddoe

  Ffilmiau Ddoe

  Shelley Rees, Siôn Tomos Owen a Sue Roderick sy'n mwynhau ffilmiau o'r Cymoedd (Aberaman, Trealaw, a Ferndale) a Chaerdydd, a ffilm gynnar o Meic Povey, o gasgliad Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol.

 • Mynyddoedd y Byd

  Mynyddoedd y Byd

  Cyfres yn edrych ar rai o fynyddoedd ac ardaloedd mynyddig hynota'r byd.

 • Y Sioe Fwyd

  Y Sioe Fwyd

  Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd â sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol. Yn ymuno â nhw yn y rhaglen hon mi fydd yr aml dalentog Lisa Jên, wrth iddi fwynhau bwydlen llawn blas a llysiau ffres, wedi creu yn arbennig iddi gan Hywel.

 • None

  DRYCH: Babis Covid

  Yn y rhaglen, Babis Covid : Babis Gobaith, byddwn yn dilyn 5 cwpwl sydd ar fin rhoi genedigaeth i blentyn. Mi fydd y 5 cwpwl yn ffilmio eu hunain wrth iddyn nhw wynebu heriau gwahanol yn ystod cyfnod COVID-19. Mae problemau gwahanol i'r arfer yn codi cyn y genedigaeth, yn ystod ac ar ol.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Gyda 30 y cant o farwolaethau Covid 19 yng nghartrefi gofal Cymru, mae'r Byd ar Bedwar yn ymchwilio i'r hyn aeth o'i le a pha wersi sydd wedi eu dysgu' Sion Jenkins sydd yn clywed gan deuluoedd a rheolwyr sy'n byw ar eu nerfau wrth geisio diogelu preswylwyr. A byddwn yn datgelu canlyniadau arolwg arbennig sy'n casglu barn staff y sector am bolisiau Llywodraeth Cymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?