S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y gyfres hon byddwn yn darganfod llwybrau a lleoliadau gorau Cymru - gan wahodd y bobl sy'n eu hadnabod a'u caru orau i arddangos eu hoff lecynau lleol.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Codi Hwyl America

  Codi Hwyl America

  Yn ôl yn y camperfan, mae'r actor John Pierce Jones a'r digrifwr Dilwyn Morgan yn cychwyn ar eu siwrnai ar draws Indiana ac Illinois, gan fyw bywyd ar y lôn i'r eithaf. Ar un o ddiwrnodau cynhesaf yr hâf yn America, maent yn hwylio o amgylch harbwr Chicago ar gatamaran er mwyn cael ychydig o awel; antur hollol newydd i'r ddau. I orffen y diwrnod maent yn cwrdd â chriw o Gymry alltud, Taffia Chicago mewn tafarn gan fwynhau cerddoriaeth gan gerddorion Cymreig - David Llewelyn a Rebecca Jade.

 • Mamwlad

  Mamwlad

  Cyfres yn olrhain hanes merched arloesol Cymru dros y blynyddoedd.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Dyma gychwyn taith trawsnewid ein pump Arweinydd - Dylan, Lois, Bronwen, Sion a Leah a¿u hwythnos gyntaf yn dilyn cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru.

 • Eryri: Croeso Nôl?

  Eryri: Croeso Nôl?

  Rhaglen sy'n cofnodi haf rhyfeddol 2020 yn Eryri, wrth i Covid-19 amlygu rhai o'r tensiynau sy'n bodoli rhwng trigolion yr ardal a'r twristiaid sy'n llifo yno o bedwar ban byd.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn y rhaglen hon, bydd y ddau'n gweld ynysoedd y Fenai, mewn cwch a caiac; yn cael profiad 'ysbrydol' ar Ynys Cribinau; ac yn cael sgwrs hefo morloi Ynys Seiriol!

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres newydd o'r cylchgrawn am faterion cefn gwlad. Y tro hwn: newid ffordd o ffermio yn dod â budd i'r boced a'r amgylchedd; pwysigrwydd o ddiogelu dyfodol y defaid Torwen; a sut mae anrheg Nadolig wedi hwyluso cyfnod yr wyna i un teulu.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?