S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

Ar gael nawr

 • Yn y Fan a'r Lle

  Yn y Fan a'r Lle

  Cyfres sy'n dilyn dynion yn eu faniau. Meinciau hanesyddol â chysylltiad efo rhai o fawrion ardal Y Bala sy¿n mynd â bryd Rhys. Symud celfi i dŷ newydd mam a merch yn y canolbarth mae criw Shaun, ac mae Lee yn newid sedd ei fan am foethusrwydd Limwsîn.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Peryg i wyau Cymreig ddiflannu o silfoedd y siopau; myfyriwr ifanc yn gwneud ei farc, a sioe beiriannau amaethyddol fwyaf y Deyrnas Unedig yn dychwelyd.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn y rhaglen yma mae Iwan yn plannu melon ag wylys yn y ty poeth. Mae Meinir yn gwirioni ar brydferthwch clychau'r gôg tra bod Sioned yn cael modd i fyw wrth grwydro o amgylch Sioe RHS Malvern. Mae Adam Jones yn trafod y peillwyr yn ein gerddi tra bod Rhys Rowlands yn cael tips gan gyd arddwr llysiau, Jim Jones, ar ei randir yn Aberystwyth.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  Roy Noble sy'n crwydro Cymoedd De Cymru gan ddysgu mwy am yr hanes a'r bobl.

 • Nyrsys

  Nyrsys

  Cyfres yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y gorllewin drwy gyfnod y pandemig. Yn y bumed rhaglen, fe fyddwn yn dilyn Aelwen sy'n gynorthwy-ydd iechyd yn Sir Benfro ac sy'n delio'n bennaf gyda chleifion sal iawn, ac yn dilyn Sharon, bydwraig yn ardal Rhydaman, sy'n helpu Jessica i eni ei hail blentyn gartref.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mae uchafbwynt taith ffitrwydd y 5 Arweinydd wedi cyrraedd - Her Genedlaethol 5K FFIT Cymru ar y cyd gyda parkrun. Fuoch chi'n cymryd rhan' Cawn ddilyn y momentau uchel ac isel wrth i'r pump Arweinydd geisio gwblhau ei 5K cyntaf erioed.

 • Mwy o Ffeithiol

  Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?