S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffeithiol

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Ein Byd

  Ein Byd

  Cyfres materion cyfoes yng nghwmni Siôn Jenkins sy'n edrych ar bynciau llosg sy'n destun trafod yn y byd heddiw.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Dewi Llwyd chairs the discussion show where panelists answer questions from an audience from the area.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Ar gael nawr

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Yn y chweched rhaglen o'r gyfres, byddwn yn ymweld â Phenrhyn G¿yr, Parc Margam ger Port Talbot, ac yn crwydro llwybr arfordir Sir Benfro, cyn dringo i'r uchelfannau uwchben Llangollen. Pwy fydd â'r daith orau' Delyth, Jalisa, Tomos neu Geraint' Pedair taith gerdded, pedwar cystadleuydd ond dim ond un enillydd fydd yn cipio'r wobr mil o bunnoedd.

 • Hydref Gwyllt Iolo

  Hydref Gwyllt Iolo

  Mae Iolo Williams yn parhau gyda'i daith o fywyd gwyllt gorau'r hydref yng Nghymru. Ar yr ucheldir a choed conwydd, mae'n darganfod gwiwerod coch, geifr gwyllt, ceirw, sgwarnogod ac aderyn gyda phig rhyfeddol.

 • Antur Adre

  Antur Adre

  Cyfres newydd yn dilyn teuluoedd a ffrindiau sydd wedi dewis mynd ar wyliau¿n agos at adre' eleni i ddarganfod rhai o¿r rhyfeddodau sydd gan Gymru i'w chynnig. Yn y rhaglen hon mae pump pêl-droediwr egnïol o Rydaman yn barod am her, ac yn mynd am benwythnos o antur i Abercraf lle byddant yn cael hwyl yn gwersylla, ogofa a cherdded ceunant gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gefnlen odidog i'r cyfan.

 • Taith Fawr y Dyn Bach

  Taith Fawr y Dyn Bach

  James Lusted sydd ar daith o amgylch Cymru i gwrdd â phobl gydag anableddau gwahanol.

 • Cymru o'r Awyr

  Cymru o'r Awyr

  Cyfres lle mae lluniau gogoneddus o Gymru o'r awyr yn cael eu cymysgu â geiriau a gweithiau rhai o'n llenorion, beirdd, awduron a chantorion mwyaf gwerthfawr - pob un ohonynt wedi'i ysbrydoli gan y tirweddau oddi tanynt. Yn y bennod olaf, yr actor Matthew Rhys sy'n ein tywys trwy fore cynnar yn Nhalacharn, gyda geiriau bythgofiadwy Dylan Thomas. Alun Wyn Bevan sy'n hel atgofion am dyfu lan ymysg diwydiant Port Talbot a harddwch Cwm Nedd; Aneirin Karadog sy'n mynd a ni am dro i Bannau Brycheiniog

 • Y Sioe Fwyd

  Y Sioe Fwyd

  Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol. Yn ymuno â nhw yn y rhaglen hon, mi fydd y dj Huw Stephens.

 • Ffilmiau Ddoe

  Ffilmiau Ddoe

  Shelley Rees, Siôn Tomos Owen a Sue Roderick sy'n mwynhau ffilmiau o'r Cymoedd (Aberaman, Trealaw, a Ferndale) a Chaerdydd, a ffilm gynnar o Meic Povey, o gasgliad Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol.

 • Mwy o Ffeithiol

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Ffeithiol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?