S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

  • Pennaeth y Gronfa Twf

    Dyddiad Cau: 5 Mehefin 2023

    Mae cangen fasnachol S4C, S4C Masnachol, yn lansio Cronfa Twf: cronfa fuddsoddi i fuddsoddi mewn busnesau sy'n agos at ac yn cyd-fynd â chylch gorchwyl S4C, sydd â photensial ar gyfer twf ac i sicrhau enillion strategol ac ariannol. Mae S4C yn chwilio am Bennaeth y Gronfa Twf i arwain y gweithgaredd ynghylch Cronfa Twf S4C, gan oruchwylio buddsoddiad mewn cwmnïau sy'n cyd-fynd ag amcanion strategol y Gronfa ac i weithio mewn partneriaeth â chwmnïau y buddsoddwyd ynddyn nhw i'w cefnogi i gyflawni twf llwyddiannus.

  • Lefel 2

    Lefel 2

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?