S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

 • Pwll Llawrydd Uwch Newyddiadurwr Digidol

  Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2023

  Mae S4C yn darparu gwasanaeth newyddion digidol sydd yn dod a'r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau na'r hyn sy'n gwylio Newyddion S4C ar deledu, er mwyn iddyn nhw fedru cael newyddion amrywiol yn y Gymraeg, ar ffurf fideo a thestun, pryd bynnag a lle bynnag maen nhw eisiau.

 • Pennaeth y Gronfa Twf

  Dyddiad Cau: 24 Mawrth 2023

  Mae cangen fasnachol S4C, S4C Masnachol, yn lansio Cronfa Twf: cronfa fuddsoddi i fuddsoddi mewn busnesau sy'n agos at ac yn cyd-fynd â chylch gorchwyl S4C, sydd â photensial ar gyfer twf ac i sicrhau enillion strategol ac ariannol. Mae S4C yn chwilio am Bennaeth y Gronfa Twf i arwain y gweithgaredd ynghylch Cronfa Twf S4C, gan oruchwylio buddsoddiad mewn cwmnïau sy'n cyd-fynd ag amcanion strategol y Gronfa ac i weithio mewn partneriaeth â chwmnïau y buddsoddwyd ynddyn nhw i'w cefnogi i gyflawni twf llwyddiannus.

 • Pennaeth y Gronfa Cynnwys Masnachol

  Dyddiad Cau: 24 Mawrth 2023

  Mae S4C yn chwilio am Bennaeth y Gronfa Cynnwys Masnachol fydd yn gweithio o fewn S4C i wneud y mwyaf o'r cyfle masnachol ar gyfer comisiynau S4C a'r enillion ohonyn nhw, gan weithio'n agos gyda thimau comisiynu S4C a chwmnïau cynhyrchu annibynnol. Mae'r rôl yn gyfrifol am weithrediad a llwyddiant Cronfa Cynnwys Masnachol S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?