S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

 • Swyddog Archif a Chyfleu

  Dyddiad Cau: 3 Ionawr 2023

  Pwrpas S4C yw gwasanaethu'r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym ddyletswydd i greu y platfform ac ecosystem i sbarduno'r diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy'n apelio bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol. Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i'w fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt.

 • Pennaeth Marchnata

  Dyddiad Cau: 6 Ionawr 2023

  Mae S4C yn chwilio am Bennaeth Marchnata i ymuno ar adeg hollbwysig i'r gwasanaeth. Mae hon yn rôl gyffrous bydd yn arwain a datblygu tîm talentog a brwdfrydig i ddarparu strategaeth marchnata i drawsnewid ein dull gweithredu mewn ecosystem ddigidol.


 • Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd llawn amser)

  Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2022

  Mae S4C yn darparu gwasanaeth newyddion digidol sydd yn dod a'r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau na'r hyn sy'n gwylio Newyddion S4C ar deledu, er mwyn iddyn nhw fedru cael newyddion amrywiol yn y Gymraeg, ar ffurf fideo a thestun, pryd bynnag a lle bynnag maen nhw eisiau.

  Dyma gyfle i fod yn rhan o wasanaeth arloesol fydd yn siapio hinsawdd newyddiadurol Cymru i'r dyfodol.

 • Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd rhan amser)

  Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2022

  Mae S4C yn darparu gwasanaeth newyddion digidol sydd yn dod a'r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau na'r hyn sy'n gwylio Newyddion S4C ar deledu, er mwyn iddyn nhw fedru cael newyddion amrywiol yn y Gymraeg, ar ffurf fideo a thestun, pryd bynnag a lle bynnag maen nhw eisiau.

  Dyma gyfle i fod yn rhan o wasanaeth arloesol fydd yn siapio hinsawdd newyddiadurol Cymru i'r dyfodol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?