S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

 • Cynorthwyydd Adran Marchnata a Chyfathrebu

  Dyddiad Cau: 11 Rhagfyr 2023

  Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adran Marchnata a Chyfathrebu bydd yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gweinyddol yr Adran gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf, cefnogi'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu a chefnogi gwaith yr adran lle bynnag y bo'n briodol.


 • Cynhyrchydd Promos Aml-Blatfform

  Dyddiad Cau: 8 Rhagfyr 2023

  Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Promos Aml-Blatfform i ymuno ar adran Marchnata a Chyfathrebu. Fel aelod o dîm byddwch yn cynhyrchu a chyfarwyddo cynnwys creadigol sy'n hyrwyddo allbwn y sianel er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynnwys S4C a'r gwasanaethau mae'n ei gynnig, gan ddenu cynulleidfaoedd - p'un a ydyn nhw'n gwylio cynnwys ar deledu llinol neu ar blatfformau digidol.

 • Lefel 2

  Lefel 2

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?