S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Pwrpas y safle hwn yw cynnig ffordd hwylus o roi gwybodaeth i'r sector sy'n cynhyrchu cynnwys i S4C am unrhywbeth allai fod o help iddyn nhw yn y broses o gynhyrchu.

Mae yma wybodaeth am y strategaeth cynnwys, cynlluniau ac anghenion tymor byr a thymor canol, prosesau tendr ynghyd â pholisïau a chanllawiau perthnasol.

Byddwn yn croesawu eich ymateb ynglyn â defnyddioldeb a gwerth y safle, ynghyd ag awgrymiadau ynglyn â sut y gellir ei wneud yn arf mwy defnyddiol fyth.

 • Comisiynu

  Comisiynu

  Gwybodaeth am gomisiynau newydd S4C a gwahoddiadau am syniadau.

 • Newyddion

  Newyddion

  Newyddion diweddaraf i gynhyrchwyr S4C.

 • Ffurflenni a Chytundebau

  Ffurflenni a Chytundebau

  Copiau o'r trwyddedau safonol, telerau cyffredinol a ffurflenni S4C.

 • Canllawiau

  Canllawiau

  Canllawiau a pholisiau i gynhyrchwyr rhaglenni S4C.

 • S4C Masnachol

  S4C Masnachol

  Y Gronfa Ddigidol a'r Gronfa Cydgynhyrchu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?