S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Ar gael nawr

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Y bennod olaf yn y gyfres, ac mae'r Welsh Whisperer yn teithio i bentref Drefach Felindre - byd y melinau gwlan gynt. Cawn flas o fywyd y pentref gan John Crossley, sydd wedi byw a gweithio yno ers dros 45 mlynedd.

 • Curadur

  Curadur

  Mae'r bennod olaf yn y gyfres yn mynd â ni i'r Dê-Ddwyrain i gwrdd â Lemfreck, y cerddor o Gasnewydd, wrth iddo ddilyn traddodiad y ddinas o chwyldro a cheisio dod a'r Gymraeg a sîn MOBO Cymru ynghyd. Perfformiadau gan Lemfreck, Mace the Great, Lily Beau, Luke RV a Dom & Lloyd.

 • Standyp: Gwerthu Allan

  Standyp: Gwerthu Allan

  Cyfres gomedi gyda digrifwyr stand up yn perfformio o flaen cynulleidfa.

 • Hwyl Y Noson Lawen

  Hwyl Y Noson Lawen

  Adloniant ysgafn a cherddoriaeth o'r archif o lwyfan y Noson Lawen.

 • None

  Gwyl Lleisiau Eraill

  Kizzy Crawford a Huw Stephens sy'n cyflwyno uchafbwyntiau Gwyl Lleisiau Eraill 2021. Eleni bu rhaid i'r wyl symud o'i chartref yn Aberteifi i'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Doedd dim cynulleidfa ond cafwyd gwledd o gerddoriaeth at ddant pawb gan Ani Glass, The Gentle Good, Catrin Finch ac Aoife Ni Bhriain, Juice Menace a Berwyn.

 • None

  Y Salon Ar Agor Eto

  Mae argyfwng gwallt y genedl ar fin dod i ben - mae'r Salon Ar Agor - Eto! Mae rhai o hoff gymeriadau'r Salon nol i gael trin eu gwallt a hefyd i rhoi'r byd yn ei le unwaith eto. Ac am fyd sydd gennym i drafod. Mewn rhaglen arbennig fyddwn yn teithio o Fangor i Gaernarfon, draw i Fae Colwyn, lawr i Dregaron ac i Lanelli a draw i Bontyclun i gael clywed y cwsmeriaid a'r steilyddion yn rhoi'r byd yn ei le.

 • None

  Ty Gwerin O Bell

  Uchafbwyntiau o setiau byw Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï a Tant o'r Ty Gwerin o Bell. Ar ôl y siom ohirio'r Eisteddfod Genedlaethol eleni, dyma ddod a rhywfaint o arlwy gwerinol yr wyl i ffilm, mewn cyd-weithrediad â Pontio Prifysgol Bangor.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?