S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Cyfres 4 rhaglen a recordiwyd fel rhan o arlwy Eisteddfod AmGen 2021. Ymunwch â Huw Foulkes a'i westeion am sesiynau hwyliog yn hel atgofion a thrafod hoff ganeuon. Awn i fwy o ddyfnder cerddorol ac hanesyddol rhai o'r darnau, a chawn berfformiadau o hoff ddarnau'r cyfranwyr. Bydd pob rhaglen yn canolbwyntio ar genres gwahanol a'r tro hwn yn y rhaglen olaf, roc a phop sy'n cael sylw Huw Foulkes a'i westeion, Lewys Meredydd, Delwyn Sion, Tara Bethan, Casi Wyn a Lleden.

 • Noson Lawen 2021

  Noson Lawen 2021

  Aeron Pughe sy'n cyflwyno talentau canu gwlad gore Cymru mewn Noson Lawen arbennig. Gyda John ac Alun, Gwyneth Glyn, Cowbois Rhos Botwnnog, Doreen Lewis, Geraint Lovgreen, Welsh Whisperer, Jonathan Davies ac Emma Marie

 • None

  Catrin a'r Cor-ona!

  Catrin Angharad (neu Catrin Toffoc) fydd yn edrych nôl dros flwyddyn lle ffrwydrodd y gymuned rithiol ar ei thudalen facebook ¿Côr-ona¿ - ond blwyddyn hefyd o boen a galar wrth iddi hi a¿i theulu golli aelod mor ifanc i firws y Corona.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Ar Sul Heddwch, byddwn yn nodi 20 mlynedd ers yr ymosodiadau terfysg yn America ar yr 11eg o Fedi 2001.

 • None

  Ein Hail Lais

  Jess Davies, Gav Murphy, Lily Beau, a Nick Yeo sy'n trafod eu perthynas â siarad Cymraeg fel ail iaith.

 • None

  Hwyl Eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc

  Elin Haf sy'n cyflwyno perlau o archif Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ers 2002. Cawn gipolwg dros gystadlaethau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod a chawn gyd-fwynhau y perfformiadau sy'n sefyll allan. Yn ogystal cawn weld nifer o'n perfformwyr adnabyddus pan yn ifanc, yn cael cyfle cyntaf o bosib ar lwyfan cyhoeddus.

 • Chwedloni: Grav

  Chwedloni: Grav

  Cyfres Chwedloni wedi ei seilio ar hanesion y seren rygbi Grav a fydde wedi bod yn 70 ym Medi.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?