S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • None

  Ffion Hague: Y Frenhines a'r Jiwbili

  Ar drothwy dathliadau'r Jiwbili Platinwm, yr hanesydd a'r ddarlledwraig Ffion Hague sy'n mynd ar daith bersonol i ddarganfod mwy am y Frenhines Elizabeth II sydd wedi bod yn Bennaeth y Wladwriaeth ers 70 o flynyddoedd. Mae Ffion Hague yn un o'r bobl prin sydd wedi treulio amser yng nghwmni'r Frenhines. Er bod y frenhiniaeth yn dal i hollti barn yng Nghymru, yn ôl Ffion does dim gwadu mai'r Frenhines yw un o fenywod mwya dylanwadol ein hoes.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Yr wythnos yma byddwn yn Aberteifi. Ryland fydd yn ymweld ag Eglwys y Grog, Mwnt i glywed am y gobaith wedi¿r difrod yn yr Eglwys.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Daw taith y Welsh Whisperer i ben ym mhentref Trawsfynydd lle fe fydd yna wers bysgota ar lyn Trawsfynydd yng nghwmni Marion Davies.

 • Stiwdio Gefn

  Stiwdio Gefn

  Cyfle i glywed bandiau a chantorion poblogaidd yn perfformio ar lwyfan.

 • None

  Gitâr yn y To

  Osian Huw Williams sydd ar daith i ddysgu mwy am hanes y gitar a'r rôl mae wedi chwarae o fewn cerddoriaeth Cymraeg dros y degawdau. Bydd yn cwrdd a rhai o gitaryddion ac artistiaid mwya blaenllaw Cymru fel Meic Stevens, Peredur ap Gwynedd, Myfyr Isaac, Heather Jones, Yws Gwynedd a llawer mwy ac yn holi sut mae'r offeryn yma wedi datblygu a hoelio ei le o fewn y sîn gerddorol Gymraeg.

 • None

  Guinness World Records Cymru 2022

  O fwyta cennin i godi car, Alun Williams a Rhianna Loren sy'n edrych yn ôl ar y Guinness World Records cafodd eu torri (a'r rhai wnaeth fethu) i ddathlu Dydd G¿yl Dewi 2022.

 • None

  Fflach: Dathlu'r 40

  Cyngerdd o Theatr Mwldan Aberteifi i nodi penblwydd Cwmni Recordio Fflach yn 40 oed. Noson o ddathlu yng nghwmni rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw'r label a noson o deyrnged i ddau gyfrannodd cymaint i'r byd adloniant Cymraeg - y diweddar Richard a Wyn Jones.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?