S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Cyfle i chwerthin a mwynhau yng nghwmni rhai o berfformwyr mwyaf talentog Cymru.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Canu cynulleidfaol a chyfweliadau.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Ar gael nawr

 • Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg cân sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru neu â chysylltiad gyda Gwlad y Gân.

 • None

  Y Busnes Cerdd Dant 'Ma

  Nia Roberts a Steffan Rhys Hughes sy'n cyflwyno atgofion, archif a straeon difyr gan rai o bobl amlwg y byd cerdd dant yng Nghymru. Hefyd fe fydd yna chwech o bobl ifanc yn cyflwyno perfformiadau cwbl newydd ac amrywiol o gerdd dant: Mared Williams, Steffan Rhys Hughes, Rhydian Jenkins, Llio Evans, Casi Wyn a Huw Ynyr.

 • Hwyl Y Noson Lawen

  Hwyl Y Noson Lawen

  Cyfle i fwynhau hwyl y noson lawen gyda J O Roberts, Bois y Ferwig, Nigel Owens, Y Parti Arall, Llion Williams, Andrew Felindre, Charles Willimas, a Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi.

 • Prosiect Pum Mil

  Prosiect Pum Mil

  Mewn cyfres newydd o Prosiect Pum Mil bydd Emma Walford a Trystan Ellis-Morris yn teithio i'r gogledd. Yr wythnos hon Menter cymunedol Tafarn y Plu sy'n gofyn am gymorth i adnewyddu'r ardal y tu allan i'r dafarn. £5,000 sydd yn y pot i gyflawni'r prosiect.

 • Miwsig fy Mywyd

  Miwsig fy Mywyd

  Yn y rhaglen yma fe ddown i adnabod y tenor ifanc hynaws a hoffus, Trystan Llyr Griffiths wrth iddo gyflwyno ei hoff weithiau cerddorol - a darnau sydd wedi siapio ei yrfa fel canwr proffesiynol. Yng nghwmni'r cyflwynydd Tudur Owen awn ar daith gyda Trystan i leoliadau a llefydd pwysig iddo fe yn Sir Benfro - yn cynnwys Clunderwen, Crymych, Mynachlogddu a Hendy-gwyn ar Daf. Cawn berfformiadau arbennig - o fyd yr opera i gyfeiliant ein cerddorfa Cwmni Opera Cenedlaethol - yn cynnwys campweith

 • None

  Dim i'w Wisgo

  Yn y sioe dwymgalon hon, mae ein dau steilydd - 'trendsetter' Owain Williams a steilydd a phrynwr adwerthu Cadi Matthews yn croesawu un unigolyn lwcus hefo achlysur fawr i'w stiwdio steilio, ac yn cystadlu yn erbyn eu gilydd ar gyllideb benodol i ddod o hyd i wisg addas.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Cyfle i chwerthin a mwynhau yng nghwmni rhai o berfformwyr mwyaf talentog Cymru.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?