S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Eisteddfod Llangollen 2021

  Eisteddfod Llangollen 2021

  Er nad yw'r byd wedi medru teithio i Langollen eleni, mae perfformwyr o wledydd yn cynnwys De Affrica a'r Philipinau, wedi gallu cyfrannu at gyngerdd arbennig o Bafiliwn yr Eisteddfod Rhyngwladol. Cyngerdd Tangnefedd. Mae'r perfformwyr unawdol hefyd yn cynnwys Rhian Lois a Catrin Finch.

 • Hyd y Pwrs

  Hyd y Pwrs

  Iwan John, Aeron Pughe, Dion Davies, Rhodri Evan, Steffan Rhys Williams a'u gwestai arbennig Catrin Mara sy'n creu comedi penigamp yn rhaglen olaf Hyd y Pwrs!

 • None

  Catrin a'r Cor-ona!

  Catrin Angharad (neu Catrin Toffoc) fydd yn edrych nôl dros flwyddyn lle ffrwydrodd y gymuned rithiol ar ei thudalen facebook ¿Côr-ona¿ - ond blwyddyn hefyd o boen a galar wrth iddi hi a¿i theulu golli aelod mor ifanc i firws y Corona.

 • None

  Ciwb: Caneuon Sain o'r Archif

  Dilynwch Ciwb wrth iddynt geisio recordio albwm gyrfa mewn dim ond pump diwrnod, a hynny er nad ydi'r pedwar erioed wedi bod yn yr un ystafell a'u gilydd o'r blaen. Maent wedi dewis deg trac o gatalog Sain i'w hail recordio gyda chantor gwadd gwahanol yn ymuno ar bob cân.

 • Priodas Pum Mil o'r Traeth

  Priodas Pum Mil o'r Traeth

  Rhaglen gyffrous sy'n rhan o Wythnos Traethau S4C! Stuart a Siân o Groeslon ger Caernarfon yw'r pâr lwcus fydd yn priodi ar draeth yn fyw ar S4C! Ar ôl ennill pleidlais y cyhoedd mae holl fanylion y diwrnod mawr allan o'u dwylo yn llwyr ac mae'r cwpwl yn gorfod ymddiried yn eu teulu a'u ffrindiau - heb anghofio am Emma a Trystan - i drefnu diwrnod anhygoel ar eu rhan am £5K. Yn y bennod gynta, fe fyddwn yng nghanol y paratoadau ac fe gawn edrych ymlaen yn gyffrous at y digwyddiad mawr!

 • Eisteddfod T 2021

  Eisteddfod T 2021

  Rhaglen arbennig yn edrych yn ôl dros wythnos o gystadlu brwd yn Eisteddfod T. Trystan Ellis-Morris fydd yn arwain ni drwy rhai o'r eiliadau mwyaf cofiadwy, ac yn ail-fyw rhai o'r perfformiadau a gyrhaeddodd y brig yn llygaid y beirniaid.

 • None

  Can i Gymru 2021

  Elin Fflur a Trystan Ellis Morris fydd yn cyflwyno prif gystadleuaeth cyfansoddi y flwyddyn. Mewn darllediad byw o Ganolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, bydd 8 cân newydd yn brwydro am dlws enillydd Cân i Gymru ynghyd â gwobr ariannol o £5000 i'r enillydd, £2000 i'r ail a £1000 i'r trydydd. Pleidlais ffôn cyhoeddus yn unig fydd yn dewis yr enillydd, felly cofiwch i wneud eich dewis. Y barnu, y cystadlu, yr anthemau di-ri - pwy fydd y nesa i hawlio eu lle yn hanes Cân i Gymru'

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?