S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Gareth!

  Gareth!

  Gareth yr Orangutan sy'n cyflwyno Gareth!, ei raglen deledu hir-ddisgwyliedig ble mae Gareth, ynghyd a'i fand, HMS Morris yn cyfarfod ac yn sgwrsio gyda rhai o wynebau amlycaf Cymru. Yn y rhaglen hon bydd Gareth yn cyfweld y gantores ac awdur, Non Parry ynghyd a'r actor a digrifwr, Iwan John.

 • Ysgol Ni: Y Moelwyn

  Ysgol Ni: Y Moelwyn

  Ysgol Y Moelwyn ydi'r unig ysgol uwchradd yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r fro ac mae hi'n ganolbwynt i'r gymuned gyfan. Ymunwn â rhai disgyblion ym Mis Chwefror 2021, ar ôl cyfnodau Clo adre. Mae pob un wedi ei chael hi'n anodd ymdopi hefo bywyd yn ystod lockdown ac fe welwn sut mae'r ysgol yn eu croesawu yn ôl, ac yn eu helpu i ddod i'r arfer â bywyd ysgol unwaith eto. Os ydych chi wedi'ch effeithio gan unrhyw agwedd o'r rhaglen, ewch i wefan Cymorth S4C: https://www.s4c.cymru/cy/cymorth/

 • Curadur

  Curadur

  Gwion Ap Iago; un hanner o Roughion, DJ a phennaeth label cerddoriaeth electronig Afanc sydd tu ôl i'r decs am y bennod hon o Curadur. Mae Gwion yn ein gwahodd i noson o berfformiadau byw arbennig iawn o gig 'Hanes Cerddoriaeth Ddawns Cymru' gyda Sachasom, DJ Esther, Llwybr Llaethog, Roughion (gyda Mali Haf) a System Sain Ty Gwydr.

 • 6 Gwlad Shane ac Ieuan

  6 Gwlad Shane ac Ieuan

  Mae Cyn-asgellwyr Cymru, Shane Williams a Ieuan Evans, yn parhau eu trip i brif ddinasoedd pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Yn y bennod hon fydd y ddau yn mwynhau'r 'craic' yn Nulyn, ac yna'n mynd i weld dau hen ffrind ym man geni y bencampwriaeth.

 • Canu Gyda Fy Arwr

  Canu Gyda Fy Arwr

  Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Rhys Meirion yn dathlu Cymreictod. Mae Miri yn cael sypreis yng nghanol rali Cymdeithas yr Iaith gan Dewi Pws, bydd Gwilym Bowen Rhys yn cael cwmni yr Almaenwr Hendrick yng Nghaerdydd, ac o flaen 700 o gynulledifa bydd Rachel o Dreorci yn canu deuawd ¿O Gymru¿ gyda¿i harwr, y tenor Trystan Llyr Griffiths.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Cyfres o raglenni yn dilyn y Welsh Whisperer wrth iddo deithio pentrefi ledled y wlad yn cwrdd â chymeriadau ac hoelion wyth pentrefi cefn gwlad Cymru sy'n cadw'r olwyn i droi o fewn eu cymunedau. Fe fydd y bennod yma'n ymweld â phentre Sarn Mellteyrn, Pen Llyn.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Heno ar y Noson Lawen Manon Elis sy'n cyflwyno talentau Glannau¿r Fenai, gyda Bwncath, Maggi Noggi, Eve Goodman, Dylan a Neil, Cai Fôn, Elis Derby a¿r band, Ciwb a Lily Beau, Catrin Hopkins, Irfan Rais a Cofis Dre Caernarfon.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?