S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • None

  'Steddfod Ffermwyr Ifanc 2021

  Bob blwyddyn mae Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn tynnu aelodau o bob cwr o Gymru at ei gilydd i gael hwyl a dangos diwylliant cefn gwlad ar ei orau. Methwyd â chynnal y digwyddiad y llynedd oherwydd y pandemig¿ ond mae hi'n ôl eleni! Cyfle i fwynhau uchafbwyntiau o holl hwyl yr Eisteddfod, a gynhaliwyd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid; gyda Aeron Pughe a Jessica Robinson.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Ar y rhaglen, byddwn yn nodi 20 mlynedd ers cyhoeddi¿r copi cyntaf o Caneuon Ffydd.

 • Miwsig fy Mywyd

  Miwsig fy Mywyd

  Cyfres newydd sbon ar S4C gyda¿r tenor Gwyn Hughes Jones yn rhannu stori ei yrfa ac yn canu¿r gerddoriaeth sydd agosaf at ei galon.

 • Corau Rhys Meirion

  Corau Rhys Meirion

  Yn y bennod hon, bydd Rhys Meirion yn ffurfio côr newydd gydag unigolion sy'n byw ym mhentref preswyl Cysgod y Coleg, cymuned henoed glos yn Y Bala. Gan gyd-weithio â Swyddog Pontio'r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd, ac arbenigwyr yr elusen genedlaethol Age Cymru, bydd Rhys yn archwilio'r effaith gadarnhaol o gyd-ganu ar les a iechyd corfforol a meddyliol. Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd y Berwyn yn ymuno gyda'r côr arbennig hwn gan gael cyfle i ddod i sgwrsio a dod i adnabod yr aelodau hyn ac chan b

 • None

  Y Daith: O Ddyffryn Aeron i Fadagascar

  Yn y rhaglen hon bydd Dylan Iorwerth yn olrhain taith dau genhadwr ifanc o Geredigion, Thomas Bevan a David Jones, a deithiodd i ochr draw'r byd i sefydlu cenhadaeth ym Madagascar. Caiff weld rhyfeddodau'r ynys a oedd yn eu haros ynghyd â thrasiediau a chreulondebau'r cyfnod. Y cwestiwn mawr yw faint o'u dylanwad sy'n dal yno heddiw' Wrth iddo deithio drwy'r wlad daw Dylan i weld a chlywed eu holion yno heddiw.

 • Curadur

  Curadur

  Cyfres gyda phob pennod wedi ei churadu gan bobl dylanwadol a hanfodol o'r sin gerddoriaeth Gymraeg. Y tro hwn, gyda Cerys Hafana.

 • None

  Goreuon Ryan a Ronnie

  Tudur Owen sy'n cyflwyno rhai o berfformiadau fwyaf cofiadwy arwyr comedi Cymru - Ryan Davies a Ronnie Williams, a chawn glywed gan rhai o'r enwau adnabyddus oedd wedi gweithio gyda nhw neu sydd wedi cael eu hysbrydoli gan eu talentau a'u doniolwch.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?