S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Ar gael nawr

 • Curadur

  Curadur

  Pennod arbennig o Curadur gyda Mared. Sioe gerdd gyfoes am y broses greadigol, y cyfnod clo a chreu ei record hir Y Drefn. Gyda Morgan Elwy, Gwenno Morgan a'r band recordiodd yr albym 'Y Drefn' gyda Mared, Osian Huw, Gwyn Owen ac Aled Hughes.

 • Corau Rhys Meirion

  Corau Rhys Meirion

  Yn y bennod hon, bydd Rhys Meirion yn ffurfio côr newydd gydag unigolion sy'n byw ym mhentref preswyl Cysgod y Coleg, cymuned henoed glos yn Y Bala. Gan gyd-weithio â Swyddog Pontio'r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd, ac arbenigwyr yr elusen genedlaethol Age Cymru, bydd Rhys yn archwilio'r effaith gadarnhaol o gyd-ganu ar les a iechyd corfforol a meddyliol. Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd y Berwyn yn ymuno gyda'r côr arbennig hwn gan gael cyfle i ddod i sgwrsio a dod i adnabod yr aelodau hyn ac chan b

 • Deli Derfel

  Deli Derfel

  Mae Derfel Eifion yn ystyried ei hun yn dipyn o 'Internet Sensation' os yw yn derbyn dros 10 like ar Facebook! Mewn byd llawn eiconau fel y Kardashians, mae o'n gwbl benderfynol taw fe bydd seren nesa Cymru... rhywsut! Ar hyn o bryd, mae o'n gweithio tu ôl i gownter Deli ei fam. Dros 2 pennod mi fyddwn yn dilyn Derfel wrth iddo geisio dygymod â rhedeg Deli ar ben ei hun, ac yn sylweddoli yn ddigon buan ei fod yn llawer anoddach nag y mae'n edrych!

 • None

  Can i Gymru 2021

  Elin Fflur a Trystan Ellis Morris fydd yn cyflwyno prif gystadleuaeth cyfansoddi y flwyddyn. Mewn darllediad byw o Ganolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, bydd 8 cân newydd yn brwydro am dlws enillydd Cân i Gymru ynghyd â gwobr ariannol o £5000 i'r enillydd, £2000 i'r ail a £1000 i'r trydydd. Pleidlais ffôn cyhoeddus yn unig fydd yn dewis yr enillydd, felly cofiwch i wneud eich dewis. Y barnu, y cystadlu, yr anthemau di-ri - pwy fydd y nesa i hawlio eu lle yn hanes Cân i Gymru'

 • None

  Can i Gymru: Dathlu'r 50

  Roedd Cân i Gymru yn dathlu 50 yn 2019. Mewn rhaglen ddogfen arbennig byddwn yn edrych yn ôl dros hanner can mlynedd o'r gystadleuaeth, ac yn dathlu ei chyfraniad i gerddoriaeth a theledu yng Nghymru dros y blynyddoedd. Byddwn yn darganfod sut ddaeth y gystadleuaeth eiconig yma i fodolaeth, a chawn gyfraniadau gan rai o wynebau mwya' adnabyddus Cân i Gymru dros y blynyddoedd, wrth iddyn nhw rannu atgofion a hanesion am y tro cyntaf.

 • Her Ffilm Fer

  Her Ffilm Fer

  Rhaglen yn crynhoi uchafbwyntiau y ffilmiau a grewyd ar gyfer yr ail Her Ffilm Fer. Yn adeiladu ar lwyddiant y digwyddiad cyntaf, mae Her yn dychwelyd i ddathlu mis hanes LHDT+. Fe fydd yn cynnwys G¿yl Ffilm Gwobr Iris a fydd yn darparu'r panel beirniadu a fydd hefyd yn cyfrannu at y sesiynau a'r dosbarthiadau meistr. Mae'r wobr yn cynnig £1,000 i'r enillydd yn ogystal â sesiwn fentora personol ac unigryw.

 • None

  Gwobrau'r Selar

  Holl hynt a helynt Gwobrau Selar eleni ond o bellter cymdeithasol a chyfforddus. Casgliad o fidios newydd sbon gan gerddorion gorau Cymru ynghyd a sgyrsiau, comedi ac wrth gwrs, gwobrau!

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?