S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno Noson Lawen o Geredigion gyda Rhian Lois, Ryland Teifi, Mari Mathias a'i band, Mel Owen, Bois y Rhedyn, Gwi Jones a Miri Llwyd.

 • Only Boys Aloud

  Only Boys Aloud

  Pennod 2. Bob blwyddyn, mae elusen Aloud yn rhoi cyfle i griw o fechgyn hyn Only Boys Aloud ddatblygu eu sgilie cerddorol ymhellach - yn yr Academi. Maen nhw'n gorfod cystadlu am eu lle I fynd ar y cwrs. Mae Caleb o Gaerffili a Tomos o Gaernarfon yn ddau sy'n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle yma.Mae ail raglen y gyfres yn dilyn y bechgyn wrth iddyn nhw wynebu her fwyaf eu bywydau hyd yma. Y cwestiwn ydy - a fyddan nhw'n llwyddo'

 • Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Lisa Gwilym yn cyflwyno Dafydd Iwan a'r band mewn noson fythgofiadwy o Lwyfan y Maes, Eisteddfod Ceredigion 2022.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Daw taith y Welsh Whisperer i ben ym mhentref Trawsfynydd lle fe fydd yna wers bysgota ar lyn Trawsfynydd yng nghwmni Marion Davies.

 • None

  Cyngerdd Cymru i'r Byd

  Cyngerdd arbennig yn dathlu Cymru i'r byd - ein talent, ein hiaith a'n diwylliant o gartre ac ar lwyfan ryngwladol o Efrog Newydd. Ymhlith yr artistiaid sy'n cymryd rhan fydd Syr Bryn Terfel, Mared, Rhys Ifans, Sywel Nyw, Yws Gwynedd, Lily Beau, Calan, Dionne Bennett, Eve Goodman a mwy. Hyn oll yn rhan o ddathliad Tîm Pel-droed Cymru 2022.

 • Jonathan

  Jonathan

  Y tro hwn, mae cewri Cymreig Wayne Pivac yn paratoi i herio Awstralia. Jonathan a Nigel sy'n arwain a Sarra sydd â'r dasg anodd o reoli'r ddau, tra bod Lisa Angharad yn ôl yn cyfweld cefnogwyr Cymru. Mae'r gêm gystadleuol 'Holi'n Dwll' yn ôl a chawn hefyd sgetsys doniol, heriau corfforol (mae'r triawd yn chwarae pêl droed!) a gwesteion enwog - y chwaraewyr rygbi Dewi Lake a Hannah Jones, a'r gwestai Skype Justin Harrison a chwaraeodd i Awstralia.

 • None

  Ma'i Off 'Ma

  Ma'i wastad off gyda theulu'r Roberts o fferm Penparc, Sir Gar. Wythnos yma mae'r teulu yn cystadlu yn Sioe Sir Benfro. Dilynwn y teulu trwy'r cwbl - o'r 'stres' paratoi, i gyffro a'r nerfau'r cystadlu! Ma'i Off 'Ma!

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?