S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Gwenno Hodgkins sy'n cyflwyno talentau Dyffryn Ogwen ar lwyfan y Noson Lawen. Gyda Celt, Bryn Bach, Neil Williams a Geth Tomos, Tammy Jones, Y Welsh Whisperer, Vri, Hogia'r Bonc, Gwenno a Gruffudd Beech.

 • None

  Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2023

  Trystan Ellis Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru, sy'n dychwelyd ar ôl absenoldeb o dair blynedd. Chwech cystadleuydd wedi eu dewis o wahanol ddisgyblaethau yng nghystadlaethau hyn Eisteddfod yr Urdd llynedd s'yn cystadlu am fedal yr Ysgoloriaeth ynghyd â gwobr ariannol o bedair mil o bunnau. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r lleoliad i'r gystadleuaeth sydd wedi lawnsio gyrfaoedd proffesiynol nifer o sêr y byd perfformio yng Nghymru a thu hwnt.

 • Curadur

  Curadur

  Y canwr-gyfansoddwr Mari Mathias sy'n ein tywys ar siwrne gerddorol rhwng Caerdydd, lle ma hi'n byw ar hyn o bryd, a'i chartref yn Nhalgarreg, Ceredigion. Gyda Gwenno Morgan, Meinir Mathias a Cynefin.

 • Yn y Lwp

  Yn y Lwp

  Dyma'r gyntaf o'r gyfres, ble byddwn yn ymuno â'r cerddor Catrin Hopkins a fydd yn ein tywys drwy gynnwys cerddorol diweddar, fideos o'r archif, fideos newydd sbon, sesiynau byw, a chyfweliadau gyda'r artistiaid. Byddwn yn gwylio fideos cerddorol gan Dafydd Owain, Thallo a Kim Hon cyn ymuno ar daith efo HMS Morris i'r Eidal ar gyfer Gwyl Suns.

 • None

  Can i Gymru 2023

  Elin Fflur a Trystan Ellis Morris fydd yn cyflwyno prif gystadleuaeth gyfansoddi y flwyddyn. Mewn darllediad byw o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, bydd 8 cân newydd yn brwydro am dlws enillydd Cân i Gymru ynghyd a gwobr ariannol o £5000 i'r enillydd, £2000 i'r ail a £1000 i'r trydydd. Pleidlais ffôn gyhoeddus yn unig fydd yn dewis yr enillydd, felly cofiwch fwrw eich pleidlais. Y barnu, y cystadlu, yr anthemau di-ri. Pwy fydd nesa i hawlio eu lle yn llyfrau hanes Cân i Gymru'

 • None

  Cyngerdd Cymru i'r Byd

  Ioan Gruffudd yn cyflwyno dathliad unigryw o Gymreictod, yng nghwmni rhai o berfformwyr amlycaf Cymru yn Efrog Newydd.

 • None

  Cyngerdd Cymru ac Wcrain

  Bron i flwyddyn yn ddiweddarach, cyfle arall i weld y gyngerdd arbennig fu yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aber, i godi arian i Apêl Ddyngarol Wcráin ar y cyd rhwng DEC Cymru a S4C. Bydd artistiaid o Gymru ac Wcráin yn perfformio, yn cynnwys Yuriy Yurchuk, bariton o Wcráin, y tenor Gwyn Hughes Jones, Côr y Cwm, Côr Glanaethwy, Côr Ysgol Plascrug Aberystwyth, Contemporary Music Collective, Dafydd Wyn Jones, Glain Rhys a Sam Ebenezer. Elin Fflur sy'n arwain.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?