S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Ar gael nawr

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

  Cyfres o raglenni yn dilyn y Welsh Whisperer wrth iddo deithio pentrefi ledled y wlad yn cwrdd a chymeriadau ac hoelion wyth pentrefi cefn gwlad Cymru. Awn i'r de y tro hwn i weld un o bentrefi mwya' Sir Gaerfyrddin - Pontyberem - ac Aneirin Karadog sy'n rhoi cefndir enw'r pentref i ni ynghyd a'r bywyd cymunedol.

 • Standyp: Gwerthu Allan

  Standyp: Gwerthu Allan

  Cyfres gomedi gyda digrifwyr stand up yn perfformio o flaen cynulleidfa.

 • Hwyl Y Noson Lawen

  Hwyl Y Noson Lawen

  Adloniant ysgafn a cherddoriaeth o'r archif o lwyfan y Noson Lawen.

 • None

  Gwyl Lleisiau Eraill

  Kizzy Crawford a Huw Stephens sy'n cyflwyno uchafbwyntiau Gwyl Lleisiau Eraill 2021. Eleni bu rhaid i'r wyl symud o'i chartref yn Aberteifi i'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Doedd dim cynulleidfa ond cafwyd gwledd o gerddoriaeth at ddant pawb gan Ani Glass, The Gentle Good, Catrin Finch ac Aoife Ni Bhriain, Juice Menace a Berwyn.

 • None

  Y Salon Ar Agor Eto

  Mae argyfwng gwallt y genedl ar fin dod i ben - mae'r Salon Ar Agor - Eto! Mae rhai o hoff gymeriadau'r Salon nol i gael trin eu gwallt a hefyd i rhoi'r byd yn ei le unwaith eto. Ac am fyd sydd gennym i drafod. Mewn rhaglen arbennig fyddwn yn teithio o Fangor i Gaernarfon, draw i Fae Colwyn, lawr i Dregaron ac i Lanelli a draw i Bontyclun i gael clywed y cwsmeriaid a'r steilyddion yn rhoi'r byd yn ei le.

 • None

  Ty Gwerin O Bell

  Uchafbwyntiau o setiau byw Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï a Tant o'r Ty Gwerin o Bell. Ar ôl y siom ohirio'r Eisteddfod Genedlaethol eleni, dyma ddod a rhywfaint o arlwy gwerinol yr wyl i ffilm, mewn cyd-weithrediad â Pontio Prifysgol Bangor.

 • None

  Shane: Torri Record Byd Guinness

  Efallai bod eicon rygbi Cymru, seren y Llewod a'r lejand Shane Williams wedi concro'r byd rygbi, cwblhau heriau Ironman a gwthio ei hun i'r eithaf ar y cae ac oddi arno, ond mae ar fin cychwyn ar her feicio fwyaf ei fywyd - 800 milltir ledled Cymru, gan ymweld â 50 o gestyll ar hyd y ffordd. Pam' Wel, i ennill teitl Guinness World Records wrth gwrs. 800 milltir, 50 cestyll, 7 diwrnod, 2 olwyn ond dim ond un dyn a her oes!

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?