S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • None

  Sesiwn Fawr Dolgellau 2022: Dathlu'r 30

  Ifan Davies a Lauren Moore fydd yn cyflwyno uchafbwyntiau o Sesiwn Fawr Dolgellau 2022: Dathlu'r 30. Cawn berfformiadau byw gan Yws Gwynedd, Skerryvore, Bwncath, Tara Bandito, No Good Boyo a llawer mwy, a pherfformiadau unigol gan Eadyth, Gwilym Bowen Rhys a Morgan Elwy. Fe fyddwn hefyd yn edrych nôl a nodi carreg filltir bwysig yn hanes un o brif wyliau cerddorol Ewrop.

 • Eisteddfod Llangollen 2022

  Eisteddfod Llangollen 2022

  Ffion Emyr ac Ameer Davies Rana sy'n cyflwyno gwledd o uchafbwyntiau Eisteddfod Llangollen 2022 wrth i'r dref fach groesawu'r byd yn nôl ac wrth i gerddoriaeth a dawns lifo drwyddi unwaith eto.

 • Gwyliau Gartref

  Gwyliau Gartref

  Yn y gyfres newydd hon, byddwn ni¿n mynd ar wyliau byr yng Nghymru. Dau griw ar ddwy gyllideb wahanol, ond sut hwyl gawn nhw arni' I bentref glan môr Llangrannog awn ni¿r tro hwn, sydd â digon i¿w gynnig ar y lan ac ar y môr.

 • None

  Maggi Noggi o'r Maes

  Mae Eisteddfod eleni yn hir-ddisgwyliedig ac ochor yn ochor gyda'r cystadlu a'r coroni mae "Brenhines Comedi Cymru" yn cyflwyno gogwydd ysgafnach i'r wythnos yn Nhregaron wrth iddi wneud y peth mae'n ei wneud orau - janglo gyda'r bobl: yr Eisteddfotwyr brwd, Merched y Wawr, staff a gwirfoddolwyr - heb anghofio hob-nobio yn ei ffordd nodweddiadol di-flewyn ar dafod gydag ambell seleb!

 • Y Babell Lên a Mwy

  Y Babell Lên a Mwy

  Rhaglen yn edrych ar gynnwys Y Babell Lên a Llwyfan y Llannerch yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, o farddoniaeth a llenyddiaeth i gynnwys amgen.

 • None

  Tafwyl 2022

  Mae Tara Bethan, Seren Jones a Lara Catrin yn edrych yn ôl ar un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous Cymru. Bydd cerddoriaeth, bwrlwm, sgyrsiau a chyfle i weld wynebau hen a newydd o Gastell Caerdydd. Ymunwch â ni ar gyfer rhaglen uchafbwyntiau i fwynhau rhai o berfformiadau mwyaf cofiadwy penwythnos Tafwyl 2022.

 • Curadur - Cyfres 3

  Curadur - Cyfres 3

  Cate Le Bon sy'n curadu'r bennod arbennig hon - o Orllewin Cymru i anialwch Joshua Tree, California. Gyda Pys Melyn, Accu, Kris Jenkins, Samur Khouja, Devendra Banhart, Courtney Barnett a Stella Mozgawa.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?