S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cerddoriaeth

Ar gael nawr

 • Hen Dy Newydd

  Hen Dy Newydd

  Ym mhennod ola'r gyfres hon mae ein 3 cynllunydd creadigol sef Gwyn Eiddior, Mandy Watkins a Carwyn Lloyd Jones yn wynebu'r her o adnewyddu 3 ardal mewn cartref yng Nghricieth. Ni fydd gan y teulu syniad sut hwyl geith y tri a gyda chyllidebau gwahanol fe fydd tipyn o sialens yn eu hwynebu - a fydd ein tîm adnewyddu yn llwyddo i drawsnewid hen dy yn HEN DY NEWYDD'

 • Jonathan

  Jonathan

  Sioe sgyrsio hwyliog gyda Jonathan Davies, Sarra Elgan a Nigel Owens. Gyda'r gwesteion, y chwaraewr rygbi Jac Morgan, y cyflwynydd Jess Davies, a gyda'r chwaraewr rygbi Mack Hansen ar Skype.

 • Noson Lawen

  Noson Lawen

  Huw Bryant sy'n cyflwyno Noson Lawen gyda thalentau diri o Orllewin Cymru, gyda Trystan Llyr Griffiths, Jessica Robinson, Y Welsh Whisperer, Mari Mathias, Cynefin, Mattoidz, Côr Ysgol y Strade a Steffan Rees.

 • Yn y Lwp

  Yn y Lwp

  Catrin Hopkins sy'n cyflwyno pennod yn llawn adloniant, gan gynnwys Mared yn perfformio 'Pan Fyddai'n Rhydd'; Cerys Hafana x Sinfonia Cymru x Patrick Rimes yn cyflwyno 'Tragwyddoldeb' (Sesiwn DMC); Francis Rees yn perfformio Pell (Fideo Cronfa Lwp x PYST) a chawn glywed Cerdd Dydd Miwsig Cymru, sef darlleniad gan Iwan Fôn ac Eddie Ladd o leoliadau ar draws Cymru.

 • Nôl i'r Gwersyll

  Nôl i'r Gwersyll

  Bydd y criw yn aros ym mloc Penhelyg am eu penwythnos yn yr 80au. Pa weithgareddau fydd wedi'u drefnu i'r gwersyllwyr brwd' Pa lys fydd fwyaf cystadleuol, a beth fydd eu hoff bryd bwyd o'r cyfnod'

 • Curadur

  Curadur

  Cyfres sy'n adlewyrchu'r sin gerddoriaeth Gymraeg amrywiol. Y tro hwn gyda'r actor a'r canwr Iwan Fôn.

 • Straeon Tafarn

  Straeon Tafarn

  Mae Dewi Pws ar daith o amgylch tafarndai Cymru i gyfarfod pobl leol a dysgu am hanes yr ardal.

 • Mwy o Gerddoriaeth

  Cliciwch isod i weld mwy o raglenni Cerddoriaeth S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?