S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Addysg

Trysorfa archif S4C ar gael i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Llyfrgell Arlein

Mae myfyrwyr a darlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol nawr yn gallu defnyddio rhaglenni o archif eang S4C i'w helpu gyda'u hastudiaethau a'u darlithoedd.

Mae'r adnodd yn caniatáu gwylio a defnyddio rhaglenni S4C yn hawdd drwy Lyfrgell ar-lein y Coleg.

Ar hyn o bryd, mae dros 100 o raglenni ar gael drwy fewngofnodi i Lyfrgell ar-lein y Coleg.

Mae'r rhaglenni wedi eu dewis i gyd-fynd â phynciau ac astudiaethau perthnasol myfyrwyr y Coleg ac mi fydd y nifer sydd ar gael yn cynyddu gydag amser.

Mae hawl i fyfyrwyr a staff gyflwyno cais am unrhyw raglenni maen nhw'n dymuno eu gweld ar y Llyfrgell drwy gysylltu â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ymhlith y rhaglenni sydd ar gael i fyfyrwyr yn y Llyfrgell ar-lein mae'r gyfres Gwlad Beirdd, sy'n trafod gwaith a phrofiadau rhai o'n beirdd mwyaf; y cyfresi hanes Tywysogion a Lleisiau'r Rhyfel Mawr; gwyddoniaeth Corff Cymru; a thaith ar hyd rhai o afonydd eiconig y byd yng nghyfres Yr Afon.

Mae'r cynllun yn rhan o bartneriaeth rhwng S4C, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Asiantaeth Recordiadau Addysgiadol (ARA. Educational Recording Agency - ERA)

Cewch mwy o wybodaeth am ARA ar ei gwefan.

Ewch i Lyfrgell ar-lein Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

ERA
LLYFRGELL Y COLEG
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?