S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Pwy fydd pencampwr Ar y Dibyn 2017?

Wyt ti'n barod am antur mwyaf dy fywyd? Eisiau profi dy hun i'r eithaf?

Wyt ti eisiau cystadlu yng nghyfres newydd Ar y Dibyn, ac am y cyfle i ennill pecyn Antur gwerth £10,000 sy'n cynnwys alldaith, hyfforddiant ac offer awyr agored?

Mae'r cyflwynydd ac anturiaethwr adnabyddus, Lowri Morgan a'r arweinydd Antur awyr agored Dilwyn Sanderson-Jones yn barod i brofi criw o anturiaethwyr amatur newydd, yn gorfforol ac yn feddyliol, mewn cyfres o sialensiau ar rai o lynnoedd, mynyddoedd a chreigiau mwyaf trawiadol Cymru.

Barod am yr her? 'Nabod rhywun fyddai?

Cysyllta am fwy o wybodaeth.

arydibyn@cwmnida.tv

01286 685300

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?