S4C
Dewisiadau

Cynnwys

île Flottante

Meringue Meddal

• 250g gwynwy

• 200g siwgr gwyn mân

Chwisgwch y gwynwy nes ei fod yn gadael cynffon wrth godi llwy drwy'r cymysgedd, yna ychwanegwch ychydig o'r siwgr ar y tro wrth chwisgio, nes i'r cymysgedd edrych yn sgleiniog a dal i adael cynffon pan fyddwch yn codi llwy drwyddo. Bydd hyn yn cymryd rhyw 5-6 munud. Mae'n bwysig cadw'r aery n y cymysgedd.

Yn ofalus, gyda llwy glân, rhowch y meringue mewn mowldiau er mwyn creu siâp taclus a chyson i'r darnau meringue.

Potsiwch am 4-6 munud mewn bain-marie yn y popty (sef hambwrdd pobi dwfn wedi ei hanner lenwi gyda dŵr…) Gadewch iddyn nhw oeri, a thynnwch y meringue o'r mowldiau pan maen nhw'n oer. Mae'n bwysig fod y meringue yn oer.

Saws Anglaise trwchus

• 250ml llaeth

• 250ml hufen dwbl…

• 8 melynwy

• 100g siwgr gwyn mân

• 8 deilen llawryf (bay leaf)

Rhowch y llaeth, hufen a'r dail llawryf mewn sosban a gadewch i'r cymysgedd dod i'r berw.Rhowch y melynwy a'r siwgr mewn bowlen ar wahân a'u chwisgo'n dda. Yna arllwyswch y cymysgedd poeth o'r sosban i'r fowlen a'i gymysgu'n dda. Rhowch y cymysgedd i gyd nôl yn y sosban, a dod ag ef i dymheredd o 70/80 gradd celsiws – ddim dros 80 gradd selsiws. Cymysgwch drwy'r amser nes iddo dewhau. Tynnwch y dail llawryf o'r cymysgedd a gadael iddo oeri.

Er mwyn gweini, rhowch y cwstard oer mewn bowlen a gosod y meringue ar y cwstard. Addurnwch gyda'r saws caramel.

Saws Caramel

• 150g siwgr mân

• 300ml dŵr

• 50g menyn

• 1 llwy de finegr gwin gwyn

Mewn sosban, toddwch y siwgr dros y gwres nes ei fod yn euraidd tywyll ei liw. Tynnwch o'r gwres, ychwanegwch y dŵr ato yn araf deg a chwisgwch. Ychwanegwch y finegr ac yna chwisgwch y menyn i'r cymysgedd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?