S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bouillabaisse

• 200ml olew olewydd/rêp

• 1 ffenigl cyfan wedi ei dorri yn fân

• 1 winwynsyn wedi ei dorri yn fân

• 4 darn garlleg wedi eu torri yn fân iawn.

• 2 binsied o saffrwm

• 8 tomato eirin heb hadau

• 1kg esgyrn pysgod

• Pinshed paprica wedi ei fygu

• 8 taten Charlotte wedi eu golchi a'u plicio

• 6 medaliwn maelgi (monkfish)

• 12 o gregyn gleision wedi eu glanhau

• 12 corgimwch wedi eu plicio ond dal gyda'u pennau

• 4 ffiled penhaearn llwyd (gurnard) neu fingrwn coch (red mullet)

• 1 sbrigyn tarragon – wedi ei dorri yn fân

• 1 sbrigyn brenhinllys - wedi ei dorri yn fân

• 1 sbrigyn gorthyfail - wedi ei dorri yn fân

• 1 sbrigyn seifys – wedi ei dorri yn fân

• 1 lemwn

• Halen a phupur

Coginiwch y ffenigl a'r winwynsyn yn yr olew olewydd yn ofalus am ryw 3-4 munud, fel bod dim lliw yn cael ei ychwanegu i'r llysiau – meddalu a choginio yn unig. Ychwanegwch y tomato, garlleg, saffrwm, a phaprica a choginiwch am 2-3 pellach. Ychwanegwch yr esgyrn a choginio am 3-5 munud arall. Gorchuddiwch gyda dŵr. Dewch â'r cymysgedd i'r berw cyn troi'r gwres i lawr a'i goginio am 40 munud.

Pan yn barod, rhowch y cymysgedd mewn cymysgydd bwyd er mwyn ei lyfnhau. Yna gweithiwch y cymysgedd drwy ridyll fân, mewn i sosban lân. Tafellwch y tatws yn weddol denau a'u coginio mewn dŵr hallt. Ychwanegwch binsied o saffrwm i'r dŵr.

Rhannwch y saws pysgod yn ei hanner, mewn i 2 sosban. Rhowch y gyntaf ar y gwres I fudferwi, yna ychwanegwch y pysgod (y maelgi a'r penhaearn) i'r sosban. Yna ychwanegwch y bwyd môr a choginio am 5 munud, nes i'r pysgod goginio drwyddynt. Diffoddwch y gwres.Rhowch yr ail sosban ar y gwres, a'i chynhesu nes ei fod yn mudferwi, ychwanegwch sudd lemwn, halen a phupur. Coginiwch nes i'r hylif dewhau ac edrych fel cawl.

I weini: Rhowch y tatws mewn bowlen lân, yna gosod y pysgod a'r bwyd môr ar ben y llysiau. Arllwyswch y cawl yn ofalus dros y pysgod a'r tatws a wedyn gwasgarwch y perlysiau dros y cyfan ar y diwedd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?