S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y CLEDRAU - JOSEFF OWEN, MARGED GWENLLIAN, IFAN PRYS AND ALUN ROBERTS

Agor y Drws

Dyma bedwar aelod band ifanc Y Cledrau o ardal Y Bala. Nhw fydd yn perfformio'r gân ar y noson, ac maen nhw wrth eu bodd fod eu cerddoriaeth yn mynd i gael ei chlywed ar lwyfan Cân i Gymru.

Beth wnaeth ysbrydoli eich cân?

Joseff: Cafodd 'Agor y Drws' ei hysgrifennu tra roedd Ifan ac Alun yn eistedd o flaen y tân gyda gitâr yn ystod eira mawr noson cyn teithio i Gaerdydd i chwarae gig.

Mae'r naws gartrefol yna'n sicr wedi treiddio i'r gân. Cân serch yw hi yn y bôn sy'n cyfleu dau safbwynt wedi eu gosod ar ddiwedd noson aeafol. Mae sawl ystyr posib i'r gân ond ei phrif negeseuon yw sut mae rhywun yn gallu mentro mewn i fywyd rhywun boed bynnag yr amgylchiadau a bod rhaid treulio amser yn gwneud beth bynnag sy'n eich gwneud yn hapus.

Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Joseff: Ers y llynedd, fe newidiodd fformat a rheolau Cân i Gymru gan roi mwy o ryddid i'r cystadleuwyr. Cyfrannodd hyn yn sicr at ein hawydd i gystadlu.

Cân i'r band oedd hi'n wreiddiol ond pan gafodd y syniad o gystadlu ei grybwyll, roedden ni'n teimlo bod 'Agor y Drws' yn addas ar gyfer y gystadleuaeth.

Mi fydd cael y cyfle i berfformio yn fyw ar lwyfan cenedlaethol yn andros o brofiad ac yn andros o hwyl, rydyn ni'n siŵr! Mi fydd hi'n braf cael cyfarfod yr holl gystadleuwyr eraill fydd yno ar y noson, hefyd.

Ym mha stiwdio, a gyda phwy fuoch chi'n cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

Joseff: Cynhyrchydd y gân oedd Ifan Emlyn Jones. Rydyn ni wedi recordio gydag Ifan yn y gorffennol felly roedd o'n deall y math o sŵn roedden ni'n chwilio amdano. Roedd hi'n braf medru gweithio gyda rhywun rydyn ni'n ei adnabod yn dda a rhywun sydd yn gwybod ei stwff! Aethom i Langefni i recordio yn Stiwdio Cacwn a gorffen ychydig o bethau yn nhŷ Ifan.

Petai Y Cledrau yn cael perfformio gydag unrhyw artistiaid, pwy fasen nhw'n dewis a pham?

Joseff: Nos Sadwrn ym Maes B, Eisteddfod Genedlaethol Llanuwchllyn: "Y Cledrau gyda gwesteion arbennig - Led Zepplin, Bob Dylan, Kings of Leon, Arctic Monkeys, Elvis Presley, Ryan, Ronnie, Tony, Aloma a Sŵnami."

Beth yw dy hoff gân, a pham?

Joseff: Mae'n amhosib ateb y cwestiwn yma yn gall… hollol amhosib! Rhaid cael ffydd yn eich cynnyrch eich hunain cyn i neb arall allu ei fwynhau, 'toes? 'Agor y Drws' gan Y Cledrau! (Oes 'na gyfieithiad cywir ar gyfer 'Cop Out'?!)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?