S4C
Dewisiadau

Cynnwys

KIZZY CRAWFORD

Brown Euraidd

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r ferch 17 oed o Ferthyr Tydfil wedi ennill bri am ei chaneuon unigryw yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Beth wnaeth ysbrydoli dy gân?

Ysgrifennais Brown Euraidd wrth edrych yn ôl ar y pryd pan ro'n i weithiau yn teimlo'n unig yn yr ysgol ac yn wahanol i bawb arall. Ysgrifennais y gân fel pe bawn yn siarad â fy hunan yn chwe blwydd oed. Wnes i brofi rhywfaint o fwlio a rhagfarn yn yr ysgol, ac un peth wnaeth helpu fi oedd fy nghariad at gerddoriaeth.

Y peth mwyaf pwysig yw i wastad cofio eich bod yn hardd y tu mewn a'r tu allan. Dwi'n credu yn fy hun nawr ac yn dymuno i bob plentyn gredu yn eu hun hefyd.

Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Dwi'n cofio'r flwyddyn enillodd y gân 'Harbwr Diogel' gystadleuaeth Cân i Gymru. Roedd hi'n cael ei chwarae ymhob man, yn yr ysgol, partïon, hyd yn oed y carnifal, ac roeddwn i a fy ffrindiau yn mwynhau ei chanu a'i chlywed ar y radio.

Mae hynny'n dangos bod gan y gerddoriaeth sydd yn y gystadleuaeth y gallu i estyn allan i gynulleidfa o bob oedran ac mae gan fy nghân neges bwerus a hardd fi eisiau i bobl yng Nghymru ei chlywed.

Ym mha stiwdio, a gyda phwy wnest ti gynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

Wnes i recordio'r gan yn stwidio Associated Minds gyda Ed Al-Shakarchi. Roedd e'n brofiad hollol wych i weithio gyda chynhyrchydd mor dalentog a dwi am recordio fy EP nesaf gyda fe!

Pe bai ti'n cael perfformio gydag unrhyw artist/artistiaid (yn fyw neu'n farw), pwy fasen nhw a pham?

Byswn i wrth fy modd i chwarae gyda Donald Fagen (Steely Dan) neu Kate Bush dau o'r artistiaid sydd wedi cael dylanwad mawr arnaf ac wedi ysbrydoli fi i greu cerddoriaeth unigol a gwahanol.

Beth yw dy hoff gân, a pham?

Ar y pryd, fy hoff gân yw 'The Bad in Each Other' gan FEIST ond bydd hynny'n siŵr o newid yn fuan. Mae fy hoff gân yn newid pob dydd mwy na lai! Ond cân sydd wedi aros yn un o fy ffefrynnau ers i ro'n i'n ifanc iawn yw 'Fallin' gan Omar. Dwli arno fe.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?