S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Team Panda – Tynna Fi i'r Glaw

Mae Rhys Llwyd o Brion, Sir Ddinbych ac Aled Owen o Lannefydd, Conwy yn ffrindiau da ac wedi bod yn perfformio gyda'i gilydd ers blynyddoedd, ac yn gyn-aelodau o'r band Labrinth. Dyma faled bop-roc bachog sy'n sôn am fynd yn groes i'r graen.

"Mae'r gân yn adeiladu o'r dechrau i'r diwedd ac mae'r geiriau'n peintio darlun o unigolyn sydd wedi colli rhywun arbennig ac felly'n camu'n ôl mewn bywyd, a thrwy'r glaw, er mwyn cael bod gyda'r person hwnnw."

Beth ydych chi'n meddwl o gân Team Panda? Defnyddiwch yr hashnod #tynnafi

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?