S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae dy Gymraeg di’n ddigon da, jest dal ati

Dal Ati: Bob bore dydd Sul am 9:00

Mae Dal Ati yn wasanaeth arbennig gan S4C i ddysgwyr ar lefel canolradd i uwch. Mae gwybodaeth, geirfa, clipiau a mwy fydd yn rhoi hyder a mwynhad wrth i chi symud ymlaen ar y daith i ddod yn rhugl.

Yn cefnogi'r dysgu mae Ap Dal Ati. Mae cynnwys newydd yn cael ei lwytho bob wythnos, gan gynnwys clipiau fideo a sain, manylion am y rhaglenni, ymarferion iaith, ynghyd a defnydd ail sgrin gyda rhai o raglenni S4C.

  • Shwmae Sumae

    Shwmae Sumae

    Be am ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg? Rho gynnig arni!


Ewch i wefan 'Cymraeg' i ddysgu mwy am am sut i Fyw, Dysgu a Mwynhau yn Gymraeg. Mae'r wefan ddwyieithog newydd, sydd wedi ei chreu gan Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r wefan hon yn llwyfan gwybodaeth, mae hefyd yn arwain at wefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth, gweithgareddau a newyddion yn Gymraeg.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?