Mae dy Gymraeg di’n ddigon da, jest dal ati

Dal Ati: Bob bore dydd Sul am 10:30

Mae Dal Ati yn wasanaeth arbennig gan S4C i ddysgwyr ar lefel canolradd i uwch. Mae gwybodaeth, geirfa, clipiau a mwy fydd yn rhoi hyder a mwynhad wrth i chi symud ymlaen ar y daith i ddod yn rhugl.

Yn cefnogi'r dysgu mae Ap Dal Ati. Mae cynnwys newydd yn cael ei lwytho bob wythnos, gan gynnwys clipiau fideo a sain, manylion am y rhaglenni, ymarferion iaith, ynghyd a defnydd ail sgrin gyda rhai o raglenni S4C.

Chwilio am gyrsiau Cymraeg i Oedolion yn dy ardal di: