S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bore Da

  • Dysgwch fwy am yr ymgyrch i greu calendr digwyddiadau.

Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rhaglen awr o'r enw Bore Da. Elin Llwyd ac Alun Williams fydd yn ein llywio trwy eitemau o'r cyfresi Heno a Prynhawn Da fydd wedi eu darlledu'r wythnos flaenorol ar S4C, a hynny mewn Cymraeg clir, hawdd ei deall. Bydd isdeitlau Saesneg a Chymraeg ar gael hefyd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?