S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Trebor Edwards a'i Wyrion

Yn y rhaglen hon bydd Trystan yn mynd i ardal Betws Gwerful Goch yn Sir Ddinbych i gyfarfod Trebor Edwards a'i wyrion (grandsons) - Dion, Cai a Rhydian.

Mae Trebor wedi dod yn adnabyddus (well-known) fel canwr. Tenor ydy o ac mae o wedi recordio sawl albwm ac wedi canu mewn sioeau ar lwyfan ac ar y teledu ers blynyddoedd. Mae o hefyd wedi perfformio ar y llongau pleser; llynedd roedd o'n canu ar 'cruise' ar Fôr y Canoldir. Ond prif ddiddordeb Trebor ydy ffermio; dechreuodd o ffermio fferm Pen y Bryniau pan oedd o'n 16 oed. Erbyn hyn mae ei fab Erfyl yn rhedeg Pen y Bryniau ac mae Trebor a'i wraig yn byw mewn tŷ o'r enw Bryn Alaw ar dir y fferm. Bydd Trystan yn sgwrsio â Trebor am y canu, ffermio ac am ei deulu; mae ganddo ddeg o wyrion a phedwar o or-wyrion (great grandchildren).

Mae ei fab Gwyn yn rhedeg fferm Pen Craig Fawr gerllaw gyda'i wraig Lyn. Mae eu meibion nhw, Dion a Cai hefyd yn ffermio a bydd Trystan yn sgwrsio â nhw am eu diddordeb mewn ffermio. Roedd Dion eisiau ffermio erioed a'i brif ddiddordeb ydy defaid. Mae o'n mynd o gwmpas ffermydd yr ardal yn cneifio (shearing) ac aeth i Seland Newydd i gneifio yno am dri mis. Gwartheg (cattle) ydy diddordeb Cai ac mae o'n mwynhau mynd i sioeau i ddangos lloeau (calves). Mab Erfyl ydy Rhydian; mae o'n bedair ar ddeg oed ond mae o hefyd wedi dechrau dysgu bod yn ffermwr. Mae Rhydian yn cadw ieir ac yn gwerthu'r wyau ac mae o wedi prynu dau lo.

Help Geirfa

cychwyn - to start; to begin

ddaru mi - I did (used to express the past tense)

ddaru mi ddechrau - I did start; I started

gwyrth - miracle

diddanu - to entertain

llwyddiant - success

boncyn - hillock; ridge

y byd a'r betws - the whole world

buchod sugno - suckling cows

gwireddu breuddwyd - to realize a dream

ymddiddori - to take an interest

tocio - to clip

oen/ŵyn - lamb

pwysau - pressure

agwedd/-au - attitude

bustach - bullock

tennyn - halter; leash; tether

beirniad - judge; adjudicator

awydd - desire

llo / lloeau:lloi - calf

gwendid/-au - weakness

trafferth - trouble; problem

carthu : carthio - to clean (out); to clear

fenga : ifanca - youngest

milfeddyg - vet

tafliad carreg - a stone's throw

hel : casglu - to gather; to collect

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?