S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Daniel a Matthew Glyn

Yn y rhaglen hon bydd Trystan yn mynd i Gaerdydd i gyfarfod y brodyr Daniel a Matthew Glyn. Mae'r ddau wedi tyfu i fyny yn y brifddinas ac yn dal i fyw yn yr ardal. Collodd y ddau eu rheini pan oedden nhw'n ifanc ac maen nhw wedi bod yn agos iawn ers hynny.

Mae Dan yn awdur ac yn sgriptiwr rhaglenni teledu ac mae e wedi cyflwyno rhaglenni ar S4C ac ar Radio Cymru. Mae e hefyd yn gwneud 'stand-up' yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd Trystan yn mynd i wylio Dan yn gwneud 'stand-up' yn Abertawe. Mae Dan yn dal i fyw yng Nghaerdydd gyda'i wraig a'i blant.

Pan oedd e yn yr ysgol, roedd Matthew yn aelod o'r band ffync Hanner Pei. Roedd e hefyd yn arfer sgriptio a gwneud comedi gyda'i frawd. Erbyn hyn mae Matthew yn sgriptio dramau teledu fel 'Gwaith Cartref' a rhaglenni teledu i blant ar S4C. Mae e hefyd yn sgriptio help TiFiaCyw ar Twitter. Bydd Matthew yn mynd â Trystan ar daith o gwmpas Caerdydd ar fws awyr-agored a bydd yn trafod sut mae'r ddinas wedi newid. Erbyn hyn mae Matthew a'i deulu wedi symud i fyw i dref Penarth, tua pum milltir o Gaerdydd.

Aeth y ddau i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd a byddan nhw'n sôn wrth Trystan am eu hatgofion melys (sweet memories) o'u hamser yno. Byddan nhw hefyd yn mynd â Trystan i Glwb Ifor Bach yng nghanol y ddinas i gofio'r dyddiau da. Bydd Trystan hefyd yn siarad ag un o'u ffrindiau, yr actor Jâms Thomas, am y ddau frawd.

Help Geirfa

hynaf - eldest; oldest

hedfan - to fly

taflu - to throw

yn deilchion - smashed

ar wahan - separately

malu awyr - to talk nonsense

diog - lazy

amboutu (= am) - about

atgoffa - to remind

dwyn - to steal

wedi meddwi - drunk

derbyn - to accept; to receive

hyrwyddo - to promote

Môr Iwerydd - Atlantic Ocean

cwningod - rabbits

dilyn - to follow

awydd - desire

bwrlwm - buzz; hurly-burly

argyfwng - crisis

cyfarwydd - familiar

arloesol - innovative; pioneering

cyfoedion - contemporaries

gwerth - worth; value

dadl - argument

ddylset ti ddim - you shouldn't

cyfrwng - medium

cyd-destun - context

swmp o waith - volume of work

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?