S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Teulu Llaeth y Llan

Yn y rhaglen hon bydd Trystan yn mynd i fferm Tal y Bryn ger Llanefydd. Dyma gartref y busnes iogwrt 'Llaeth y Llan' a'r teulu sy'n rhedeg y busnes ydy'r teulu Roberts.

Fferm Gareth a Falmai Roberts ydy Tal y Bryn a dechreuon nhw gyda 12 o wartheg llaeth (dairy cattle). Y cam nesaf oedd dechrau rownd lefrith neu laeth; yna, tua 30 mlynedd yn ôl, dechreuon nhw wneud iogwrt a'i werthu mewn siop yn Abergele. Tyfodd y busnes ac erbyn hyn mae iogwrt 'Llaeth y Llan' yn fusnes teuluol mawr ac maen nhw'n gwerthu'r iogwrt ar draws Cymru. Maen nhw hefyd wedi dechrau hysbysebu (advertise) iogwrt 'Llaeth y Llan' ar y teledu.

Erbyn hyn mae Gareth a Falmai wedi ymddeol a'r mab Owain a'r ferch Llior sy'n rhedeg y busnes. Mae Falmai yn rhedeg busnes gwely a brecwast o'r fferm ac mae Gareth yn tyfu llysiau ac weithiau'n helpu'r plant pan maen nhw angen help neu gyngor (advice).

Owain sy'n rhedeg y busnes o ddydd i ddydd; mae o'n byw gyda'i deulu mewn tŷ ddim yn bell o'r fferm. Bydd Owain yn mynd â Trystan i weld sut maen nhw'n gwneud iogwrt. Mae tua 40 o bobl leol yn gweithio i'r cwmni ac maen nhw'n cynhyrchu 30,000 pot o iogwrt bob dydd. Maen nhw'n gwneud 14 o flasau (flavours) a'r un mwyaf poblogaidd ydy blas toffi.

Aeth Llior i Newcastle upon Tyne i wneud gradd (degree) mewn marchnata (marketing) ffasiwn a busnes cyn mynd i weithio i dai ffasiwn yn Llundain am naw mlynedd. Gofynnodd Gareth iddi hi ddod yn ôl i weithio i'r cwmni i redeg yr ochr farchnata. Mae Llior yn byw gyda'i theulu yng Nghaer (Chester) ac yn teithio llawer i farchnata 'Llaeth y Llan' i archfarchnadoedd ac mewn sioeau bwyd. Maen nhw eisiau ehangu (expand) y busnes a bydd Llior yn sôn wrth Trystan am yr adeiladau newydd maen nhw'n adeiladu ar dir y fferm. Bydd gwaith i 80 o bobl pan fydd yr adeiladau newydd yn barod.

Help Geirfa

ymwybodol - aware

ansawdd - quality

ymwybyddiaeth - awareness

cynrychioli - to represent

denu - to attract

trafodaeth/-au - discussion

ehangu - to expand

allweddol - key

caeth - confined

braw - shock; surprise

cryfder/-au - strength

pwysau - pressure

dilyniant - succession

cynhwysion - ingredients

caead/au - lid

cyfrifol - rsponsible

dosbarthu - to deliver; to distribute

esmwyth - smooth

trafferth/-ion - problem; trouble

amrywiaeth - variety

cynnyrch - produce; product

erw - acre

arallgyfeirio - to diversify

amrwd - untreated; raw

braster isel - low fat

gwahanu : hidlo - to separate

elw - profit

buddsoddi - to invest

boddhad - pleasure; satisfaction

hysbyseb/-ion - advertisement

llaethdy - dairy

cefnogaeth - support

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?