S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Does dim byd fel Dim Byd

  • Dim Byd - Iawn Dad?

  • Dim Byd - Plant ni

  • Dim Byd: GWEPLYFR

  • Dim Byd - Pentra Mechanics

  • Reservoir Gogs - Dim Byd

Bydd y gyfres sgetsys doniol poblogaidd "Dim Byd" yn ôl ar y sgrin nos Wener 6 Mawrth am 9.30. Bydd hen ffefrynnau yn ôl, gan gynnwys 'Y Tad Maximilian' a 'Lle Goblin', ynghyd â sgetsys newydd fel troseddwyr peryglus Caernarfon, y 'Reservoir Gogs' a fersiwn amgen o'r gyfres glasurol, 'Jabas'. Ymhlith y wynebau cyfarwydd i ymddangos yn ystod y gyfres bydd Huw Llywelyn Davies, Hywel Gwynfryn, John Ogwen ac Iolo Williams.

Dywedodd cynhyrchydd y rhaglen Barry Jones, "Y bwriad gwreiddiol oedd creu sioe sgetsys fyddai'n denu ac yn hawlio sylw pobl iau, gan eu bod nhw'n dueddol o newid sianel yn aml a chymryd llawer o wybodaeth i mewn. Felly, dyma benderfynu ar arddull o newid sianeli ar y teledu!

"Ry'n ni'n ceisio cynnwys sgetsys swreal, rhai slapstic a rhai sy'n gofyn i'r gwylwyr weithio rhywbeth allan. Gan fod pob sgets yn fyr, os nad yw un yn plesio bydd yna un arall o fewn eiliadau!"

Dyma bedwaredd gyfres y rhaglen a ddechreuodd ar S4C yn 2011. Fe enillodd Dim Byd wobr BAFTA Cymru ar gyfer y Rhaglen Cerddoriaeth ac Adloniant orau yn 2014 a'r Rhaglen Blant Orau yn 2012.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?