S4C
Dewisiadau

Cynnwys • Cyfryngau Cymdeithasol

  Cyfryngau Cymdeithasol

  Os wyt ti'n poeni am unrhywbeth sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol, o fwlio ar y wê i gyfrifon ffug, clicia yma.

 • Fy Nghorff

  Fy Nghorff

  Os oes gen ti unrhyw bryderon am dy gorff, yn dy arddegau ac yn poeni am y newidiadau sy'n digwydd i'r corff, clicia yma.

 • Teulu

  Teulu

  Wyt ti'n poeni am dy rhieni yn ysgaru, neu'n poeni am dy berthynas gyda aelod o'r teulu, os wyt ti am gyngor o sut i ddelio gyda sefyllfa teuluol, clicia yma.

 • Lles

  Lles

  Wyt ti'n poeni am dy les, yn teimlo'n isel, orbryderus neu o dan bwysau ac yn ansicr o beth i neud nesa? Clicia yma am gyngor defnyddiol.

 • Perthnasau

  Perthnasau

  Wyt ti mewn perthynas, neu'n poeni am gael dy gusan gyntaf ac yn teimlo o dan bwysau, clicia yma am gyngor.

 • Hunan Ddelwedd

  Hunan Ddelwedd

  Wyt ti'n poeni am dy hunan-ddelwedd yn gyson, yn ffeindio'n anodd canolbwyntio ar bethau arall, clicia yma.

 • Iechyd

  Iechyd

  Wyt ti'n poeni am dy iechyd neu am iechyd yn gyffredinol, clicia yma.

 • Anawsterau Bywyd

  Anawsterau Bywyd

  Ma bywyd yn gallu bod yn anodd ac yn heriol, os wyt ti wedi colli rhywun sy'n agos i ti neu'n ymdopi gyda cyflwr o unrhyw fath ac yn ffeindio'n anodd ymdopi gyda pethau o ddydd i ddydd, clicia yma. • Childline

  Childline

  Gallwch chi gysylltu â Childline unrhyw bryd, i siarad am unrhyw beth sy'n eich poeni – mae'n hollol gyfrinachol. Yn y linc yma, byddwch chi'n ffeindio gwybodaeth am sut i aros yn saff ar-lein.

 • Comisiynydd Plant Cymru

  Comisiynydd Plant Cymru

  Mae Comisiynydd Plant Cymru yn cynnig help i blant i wybod ei hawliau. Mae nhw hefyd yn cynnig cymorth a chyngor os ydych chi'n poeni am unrhywbeth. Trwy'r linc yma, wnewch chi ffeindio rhan o'i gwefan sydd yn rhoi cyngor am gadw'n ddiogel ar-lein.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?