S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Effaith Economaidd S4C

Ymchwil Annibynnol: Gwerth Economaidd S4C ddwbl ei chyllideb flynyddol

£1 o arian i S4C yn golygu bron i £2 i Economi Cymru

Mae S4C wedi datgelu bod astudiaeth economaidd wedi dangos bod pob punt y mae'r sianel yn ei wario ar gynnwys yn creu bron i ddwy bunt o werth ychwanegol i economi Cymru.

Yn ôl cwmni Arad sydd wedi cwblhau'r gwaith ymchwil, mae pob £1 o wariant S4C yn y diwydiannau creadigol yn creu effaith economaidd o £1.95 ar y diwydiannau hynny yng Nghymru.

Roedd y gwaith ymchwil wedi'i gomisiynu gan S4C fel rhan o'r broses o fesur llwyddiant ac effeithlonrwydd y sianel.

Ymchwil Annibynnol: Gwerth Economaidd S4C ddwbl ei chyllideb flynyddol


S4C gwerth £90 miliwn i economi Cymru

Mae effaith S4C ar economi Cymru bron gwerth £90 miliwn o bunnau eleni.

Dyma un o ganlyniadau adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi gan y Sianel. Fe gafodd yr ymchwil gan gwmni DTZ ac Uned Ymchwil Economaidd Cymru Prifysgol Caerdydd ei gomisiynu gan Awdurdod S4C yn 2010. Gwnaed asesiad tebyg yn 2007.

Mae'r canlyniadau hefyd yn nodi bod S4C yn allweddol bwysig i'r diwydiant cynhyrchu teledu yng Nghymru gyda'r Sianel yn gyfrifol am gynnal dros 2,100 o swyddi yn y sector annibynnol a meysydd eraill.

Ym myd hyfforddiant dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae S4C a'r cwmnïau cynhyrchu wedi buddsoddi bron £900,000 ar gynlluniau hyfforddiant ar y cyd gyda Skillset a Llywodraeth y Cynulliad.

Yn ôl John Walter Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C: "Mae'r adroddiad gan DTZ yn dangos yn glir y cyfraniad economaidd mae S4C yn ei wneud ar bob lefel yng Nghymru, yn hybu buddsoddiad mewn technoleg newydd a hyfforddi, yn ysgogi menter ac yn helpu i sicrhau sefydlogrwydd economaidd mewn cymunedau ledled Cymru."

Adroddiad Effaith Economaidd S4C 2007-2010 Tachwedd 2010Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?