S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Telerau ac Amodau Pleidleisio
COR CYMRU – Gwobr y Gwylwyr

Mae'r telerau ac amodau yma yn berthnasol i unigolion sydd yn dymuno pleidleisio yn rhaglen derfynnol Cor Cymru – Gwobr y Gwylwyr sydd i'w ddarlledu ar S4C ar nos Nos Sul y 7fed o Ebrill 2019 (y Rhaglen).

Fe fydd pump o gorau yn y rownd derfynnol ac fydd ennillydd Gwobr y Gwylwyr yn cael ei benderfynu drwy bleislais y gwylwyr ar y noson.

Fe fydd y cyflwynydd yn datgan yr union amser y bydd y llinnellau ffôn ar agor ac yn cau, pan y bydd modd i wylwyr bleidleisio ar gyfer eu hoff gôr drwy ffonio yn unig (nid oes modd arall o bleidleisio):

I bleidleisio ar gyfer y corau, rhaid ffonio'r rhifau canlynol;


CÔR SIOE IEUENCTID MÔN

09009 980501


YSGOL GERDD CEREDIGION

09009 980502


CF1

09009 980503


CÔR IEUENCTID MÔN

09009 980504


JOHNS' BOYS

09009 980505


Pris yr alwad yw 25c o linell ddaearol yn ogystal â thâl mynediad rhwydwaith. Gall y gost amrywio rhwng cyflenwyr a bydd yn sylweddol uwch o ffonau symudol. Sicrhewch fod gennych ganiatad pwy bynnag fydd yn talu am yr alwad.

Gallwch ffonio cynifer o weithiau ac y dymunech, ond fe fyddwch yn talu am pob pleidlais.

Peidiwch a cheisio ffonio cyn neu ar ôl yr union amser a gyhoeddir yn y rhaglen. Ni fydd eich pleidlais yn cael ei gyfrif ac fe allech orfod talu am yr alwad ffôn.

Bydd y pleidleisiau'n cael eu cyfrif ac fe fydd y côr fydd yn derbyn y nifer fwyaf o bleidleisau yn ennill Gwobr y Gwylwyr.

Os na ellir penderfynu yn rhesymol beth yw canlyniad y bleidlais oherwydd methiant technegol neu am unrhyw resymau eraill y tu hwnt i reolaeth resymol cynhyrchydd y Rhaglen neu S4C, gall S4C a chynhyrchydd y Rhaglen yn ôl eu disgresiwn eu hunain benderfynu naill ai i ohirio neu ganslo'r bleidlais.

Bydd dyfarniad S4C a Rondo Media yn derfynol yng nghyswllt y gystadleuaeth hon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?