S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rydym ni'n cydweithio efo Ffilm Cymru a phartneriaid eraill ar gynllun Sbardun gyda'r nod o gefnogi awduron sgrin, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr ac actorion gyda'r wybodaeth, y rhwydweithiau a'r sgiliau a allai helpu i ddechrau gyrfa gynaliadwy yn y sector.

Mae'r digwyddiad undydd nesaf, sy'n cael ei gynnal yn y Chapter ar 27.11.19, yn cael ei anelu'n bennaf at bobl o Gymru o gefndir lleiafrif ethig sy'n edrych i ddatblygu gyrfa mewn ffilm neu deledu. Bydd amrywiaeth o sesiynau gan gynnwys trafodaethau panel a dosbarthiadau meistr. A bydd cyfle i rwydweithio ac ichi feithrin cysylltiadau gyda thalent newydd sydd am ddod i weithio'n y diwydiant hefyd. Mae sicrhau sector gynhwysol yn flaenoriaeth i S4C.

Byddai'n wych eich gweld ar y 27ain. Mae manylion llawnach a'r linc i gofrestru yma:

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?